Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2009 р. N 844
Київ

Деякі питання реалізації права власності
на землю громадянами України

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1112 від 21.10.2009 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 901 від 26.08.20
09
N 951 від 09.09.20
09
N 1112 від 21.10.20
09
N 1350 від 16.12.20
09
N 124 від 27.01.20
10
N 477 від 21.06.20
10 )

З метою захисту конституційних прав громадян України на землю Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки; ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1112 від 21.10.2009 )

Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.

2. Заборонити стягнення з громадян України плати за оформлення та видачу відповідно до затвердженого цією постановою Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки таких актів та надання додаткових і супутніх послуг з розроблення документації із землеустрою, а також будь-яких інших платежів, зокрема внесків до благодійних та інших фондів. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1112 від 21.10.2009 )

3. Виділити за рахунок нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) на безповоротній основі 507784,8 тис. гривень для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 від 09.09.2009 )

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Збільшити граничну чисельність працівників Державного комітету із земельних ресурсів до 335 одиниць і підпорядкованих йому територіальних органів до 14374 одиниць з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, зокрема безоплатних оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки, проведення інвентаризації земель, ведення державного земельного кадастру, розмежування земель державної та комунальної власності.

( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 477 від 21.06.2010 )

6. Державному комітету фінансового моніторингу разом з Державним комітетом із земельних ресурсів визначити у десятиденний строк порядок проведення моніторингу інформації про прийняті органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення, надані погодження та видані документи, пов'язані з передачею у власність земельних ділянок, з метою унеможливлення використання схем їх незаконного отримання та відчуження.

7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям разом з сільськими, селищними та міськими радами забезпечити:

сприяння діяльності територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів та державних підприємств, що належать до сфери управління Комітету, пов'язаній з організацією безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки за місцем їх розташування, зокрема, шляхом організованого приймання документів від громадян та передачі їх до зазначених територіальних органів, а також залучення до такої діяльності інженерів-землевпорядників органів місцевого самоврядування; ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 124 від 27.01.2010 )

прийняття на позачергових сесіях рішень щодо затвердження рішень виконавчих комітетів відповідних рад про безоплатну передачу у власність громадянам України земельних ділянок, прийнятих у період з дня набрання чинності Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (12 червня 1997 р.) до дня набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ) (1 січня 2002 року);

у разі надходження від громадянина, який отримав у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ) (зокрема надану колгоспному двору), заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку, але рішення про її безоплатну передачу у власність громадянина прийнято не було, невідкладно приймати рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку (виготовляється для громадян безоплатно, за рахунок коштів державного бюджету), з наступним затвердженням зазначеної документації та наданням земельної ділянки у власність відповідно до вимог частини другої статті 118 та в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ). ( Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 901 від 26.08.2009, N 1112 від 21.10.2009 )

8. Державному комітету із земельних ресурсів подати протягом місяця Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо спрощення та здешевлення процедури виготовлення і узгодження документації із землеустрою, необхідної для прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень про передачу у власність громадянам України земельних ділянок.

9. Державному комітетові із земельних ресурсів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформування щомісяця до 10 числа наступного періоду Кабінету Міністрів України про виконання цієї постанови. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 124 від 27.01.2010 )

10. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, що набирає чинності з 1 вересня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

"Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1112)

Порядок
безоплатних оформлення та видачі
громадянам України державних актів
на право власності на земельні ділянки

1. Цей Порядок визначає спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 та наступних роках державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та ведення садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), після прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок:

1) органами місцевого самоврядування до 1 січня 2002 р. - відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" та Земельного кодексу України від 18 грудня 1990 р. N 561-XII (в редакції Закону України від 13 березня 1992 р. N 2196-XII);

2) органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з 1 січня 2002 р. - відповідно до статті 118 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

2. Для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин або уповноважена ним особа подає сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі адресовану територіальному органові Держкомзему заяву про видачу такого акта. Сільські, селищні та міські голови забезпечують організацію прийому таких заяв у кожному населеному пункті.

Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за місцем розташування земельної ділянки.

До заяви додається:

копія документа, що посвідчує особу;

засвідчена в установленому порядку копія довіреності - для уповноваженої особи;

копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

копія рішення про передачу земельної ділянки у власність, прийнятого органом місцевого самоврядування чи районною держадміністрацією, а також у разі наявності - технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку (далі - технічна документація), або проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.

У разі неприйняття сільським, селищним чи міським головою або уповноваженою ним особою заяв про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку або зволікання з їх передачею територіальний орган Держкомзему організовує прийом заяв громадян у відповідному селі, селищі чи місті. ( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1350 від 16.12.2009 )

Територіальним органам Держкомзему, районним держадміністраціям, органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від громадян надання будь-яких інших документів, крім передбачених цим Порядком.

3. У разі відсутності рішення про передачу земельної ділянки у власність громадянина, який отримав її у користування до дня набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ), громадянин звертається із заявою про передачу йому у власність такої земельної ділянки до відповідного органу місцевого самоврядування, а стосовно такої земельної ділянки, отриманої у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, - до відповідної районної держадміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування чи районна держадміністрація невідкладно приймає рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації (виготовляється для громадян безоплатно, за рахунок коштів державного бюджету) з наступним затвердженням зазначеної документації та наданням земельної ділянки у власність відповідно до вимог частини другої статті 118 та в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

У разі прийняття органом місцевого самоврядування до 15 серпня 2009 р. рішення щодо приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні громадян до набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ), на підставі статті 118 цього Кодексу ( 2768-14 ) без попереднього виготовлення технічної документації, такий орган місцевого самоврядування за відповідною заявою громадянина приймає рішення відповідно до абзацу другого цього пункту.

4. Територіальні органи Держкомзему згідно з актом (актами) приймання-передачі отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку разом з поданими громадянами документами.

У випадках, зазначених у пункті 3 цього Порядку, до заяви додаються прийняті відповідними органами місцевого самоврядування рішення.

Рішення, прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку районними держадміністраціями стосовно земельних ділянок, отриманих у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, подаються громадянами до територіальних органів Держкомзему самостійно.

5. На підставі заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку протягом трьох робочих днів з дати її надходження територіальні органи Держкомзему (далі - замовники) укладають:

1) договори про розроблення технічної документації - з державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомзему та мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою (далі - виконавці), у разі передачі земельних ділянок громадянам у власність у випадках, зазначених у підпункті 1 пункту 1 та пункті 3 цього Порядку. ( Абзац перший підпункту 1 пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 124 від 27.01.2010 )

До договору про розроблення технічної документації замовник додає такі документи:

заяву про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку;

довідку про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки або її частини;

довідку про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки;

рішення відповідного органу місцевого самоврядування чи районної держадміністрації про надання дозволу на виготовлення технічної документації (крім випадків, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку);

наявні актуалізовані ортофотоплани, індексні кадастрові карти та інші планово-картографічні матеріали, а також наявну інформацію про земельну ділянку, яка може бути використана для виготовлення технічної документації. ( Абзац сьомий підпункту 1 пункт 5 в редакції Постанови КМ N 124 від 27.01.2010 )

У разі укладення договору про розроблення технічної документації з виконавцем, крім державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру), замовник повідомляє регіональний відокремлений структурний підрозділ Центру кадастру (далі - регіональна філія Центру кадастру) про укладення такого договору для підготовки матеріалів чергового кадастрового плану;

Якщо технічна документація виготовлена без попереднього подання громадянами відповідних заяв, допускається передача замовником такої технічної документації до Центру кадастру для виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку. Видача державного акта у такому разі здійснюється одночасно з поданням заяви громадянином; ( Підпункт 1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1350 від 16.12.2009 )

2) договори про проведення державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку з Центром кадастру.

До договору про проведення державної реєстрації замовник додає технічну документацію чи проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.

5-1. Забезпечення замовника ортофотопланами, індексними кадастровими картами та іншими планово-картографічними матеріалами здійснюється Укргеодезкартографією. ( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 124 від 27.01.2010 )

6. Виконавець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору про розроблення технічної документації:

проводить аналіз документів, що надійшли від замовника;

отримує в регіональній філії Центру кадастру матеріали чергового кадастрового плану в електронному вигляді;

виконує необхідні обстежувальні, польові та камеральні роботи;

виготовляє технічну документацію у двох примірниках і подає їх на паперовому та електронному носіях до регіональної філії Центру кадастру і замовникові для погодження.

Технічна документація, що виготовляється відповідно до цього Порядку, не підлягає погодженню з природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини.

У разі необхідності прийняття рішень про уточнення площі земельної ділянки, її цільового призначення тощо або необхідності прийняття рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність виконавець повертає замовникові подані ним документи разом з технічною документацією з обґрунтуванням причини повернення.

7. Замовник погоджує технічну документацію протягом трьох робочих днів з дати її надходження та подає для заповнення до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру бланк державного акта на право власності на земельну ділянку або повертає органу місцевого самоврядування (чи громадянину у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку) за актом приймання-передачі подані ним заяву та документи з обґрунтуванням причини повернення.

8. Регіональна філія Центру кадастру протягом одного робочого дня з дня надходження технічної документації на електронному носії перевіряє її зміст, вносить відповідні відомості до бази даних державного земельного кадастру і передає до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру для заповнення бланка державного акта на право власності на земельну ділянку. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 124 від 27.01.2010 )

9. Районний (міський) підрозділ регіональної філії Центру кадастру протягом одного робочого дня з дня отримання бланка державного акта на право власності на земельну ділянку заповнює його та передає замовнику для підписання. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 124 від 27.01.2010 )

10. Державний акт на право власності на земельну ділянку, підписаний замовником та органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про безоплатну передачу громадянинові земельної ділянки у власність, передається для державної реєстрації відповідному районному (міському) підрозділові Центру кадастру.

11. Видача державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється представником районного (міського) підрозділу Центру кадастру у строк, що становить не більш як 30 робочих днів після надходження заяви про його видачу до замовника, за місцем розташування земельної ділянки.

12. Замовник разом з органом місцевого самоврядування організовує видачу державних актів на право власності на земельну ділянку в кожному населеному пункті.

13. З метою створення Державного фонду документації із землеустрою технічна документація на паперовому носії передається виконавцем замовнику протягом 10 робочих днів з дня її погодження замовником. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 124 від 27.01.2010 )

14. Фінансування робіт і послуг, пов'язаних з виготовленням технічної документації, оформленням та видачею державних актів на право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету.

( Порядок в редакції Постанови КМ N 1112 від 21.10.2009 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844

Порядок
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду
для здійснення заходів з безоплатних оформлення
та видачі громадянам України державних актів
на право власності на земельні ділянки

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду за напрямом "інші витрати", передбаченим пунктом 22 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ), для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держкомзем.

Одержувачами бюджетних коштів є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру", інші державні підприємства, що належать до сфери управління Держкомзему і Мінприроди та мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Бюджетні кошти надаються їх одержувачам через Республіканський комітет Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, головні управління Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1112 від 21.10.2009 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 951 від 09.09.2009 )

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) на утримання та оплату праці збільшеної граничної чисельності працівників Держкомзему і його територіальних органів та поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення в обсязі 32810,1 тис. гривень;

2) на виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та додатків до них, розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, в тому числі заповнення бланків таких актів, а також виготовлення та відправлення повідомлень громадянам України щодо безоплатних оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки в обсязі 474974,7 тис. гривень.

Калькуляція вартості робіт з розроблення технічної документації із землеустрою затверджується Держкомземом. ( Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 901 від 26.08.2009, N 951 від 09.09.2009 )

4. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Бюджетні кошти спрямовуються з урахуванням Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 "Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 951 від 09.09.2009 )

5. Закупівля товарів, робіт і послуг проводиться за рахунок бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.

6. Відшкодування витрат на здійснення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, виконання робіт з виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, здійснюється на підставі укладених договорів, платіжних доручень і підтвердних документів.

7. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, головні управління Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі подають Держкомзему щомісяця до 2 числа наступного періоду звіти про використання бюджетних коштів та до 12 січня наступного року - річний звіт.

Держкомзем подає Мінприроди щомісяця до 3 числа наступного періоду звіт про використання бюджетних коштів та до 16 січня наступного року - річний звіт.

Мінприроди подає Мінфіну щомісяця до 5 числа наступного періоду звіт про використання бюджетних коштів та до 20 січня наступного року - річний звіт. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 951 від 09.09.2009 )

8. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня відповідного року, повертаються до Стабілізаційного фонду.

9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 15 (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182):

1) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

"4. Державний земельний кадастр ведеться Держкомземом та його територіальними органами, які здійснюють його формування, ведення, збереження і забезпечують доступ до відповідної інформації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру.";

2) у пункті 17 слова "виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних депутатів" замінити словами "територіальним органам Держкомзему за місцезнаходженням земельних ділянок";

3) пункт 20 виключити.

2. Доповнити пункт 7 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 44, ст. 1896; 2003 р., N 18 - 19, ст. 830; 2008 р., N 25, ст. 776), після слів "Державного земельного кадастру" словами ", на здійснення заходів, пов'язаних з організацією виконання земельно-кадастрових робіт і наданням платних послуг державними органами земельних ресурсів і органами Держземінспекції, та заходів з утримання таких органів".

3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1088 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1532; 2009 р., N 54, ст. 1879) слова "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті із земельних ресурсів", "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах" в усіх відмінках замінити словами "державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" у відповідному відмінку.

4. Абзац четвертий пункту 2 переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 458), виключити.

5. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698):

1) у пункті 4:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) складає та затверджує план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомзему;";

у підпункті 2 слова ", а також інші завдання та доручення Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключити;

2) абзац другий пункту 8 виключити;

3) у пункті 9:

в абзаці першому слова "відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключити;

в абзаці третьому слова "Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням Голови Держкомзему" замінити словами "Голова Держкомзему";

4) у пункті 10:

в абзаці третьому слова "за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища" виключити;

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомзему та керівників його самостійних структурних підрозділів;";

5) у пункті 11 слова "посадової особи Мінприроди, визначеної Міністром охорони навколишнього природного середовища," виключити;

6) абзаци другий і третій пункту 13 замінити абзацами такого змісту:

"Структуру Держкомзему затверджує його Голова.

Штатний розпис і кошторис Держкомзему затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.";

7) у тексті Положення слова "через Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключити.

6. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824) у позиції "Держкомзем" цифри "3" і "54" замінити відповідно цифрами "5" і "723".

7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226) у позиції "Держкомзем" цифри "235" і "10374" замінити відповідно цифрами "335" і "14374".