Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законів України у зв'язку
з організацією та проведенням фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "щ-2" такого змісту:

"щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під визначення підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 ).

Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.

Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) визначається окремим законом. У разі порушення цільового використання таких предметів або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

2. Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) викласти в такій редакції:

"11.48. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час ввезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ-2" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

При порушенні цільового використання таких предметів або при їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

3. Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656) викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Правила ввезення на митну територію України
предметів, призначених для підготовки та
проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, УЄФА, учасниками чемпіонату

1. Протягом дії цього Закону застосовується особливий порядок оподаткування ввізним митом та справляння податку на додану вартість при ввезенні у митному режимі імпорту (реімпорту) предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012.

2. УЄФА, особа, призначена УЄФА, або учасник чемпіонату (крім збірної України) мають право ввозити предмети у митному режимі імпорту (реімпорту) без сплати ввізного мита та податку на додану вартість за правилами, встановленими Законом України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) та Законом України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).

3. Ввезення, пересилання на митну територію України наземних транспортних засобів, які використовуються УЄФА, особою, призначеною УЄФА, або учасником чемпіонату, здійснюються у митному режимі тимчасового ввезення.

Такий наземний транспортний засіб не може використовуватися з комерційною метою (для отримання доходу).

Декларантами предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, особи, призначені УЄФА, учасники чемпіонату або призначені ними митні брокери.

4. До предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012, застосовується спрощений порядок митного оформлення.

Спрощений порядок митного оформлення полягає у пропуску через митний кордон України і митному оформленні предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012, без прийняття митним органом рішення про допущення предметів до переміщення через митний кордон України в митному режимі імпорту або тимчасового ввезення, передбаченого статтею 207 Митного кодексу України ( 92-15 ), та без подання документів, що відповідно до законодавства видаються органами державної влади і є передумовою здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, зокрема, що підтверджують проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного видів контролю; сертифікатів походження, якості, відповідності; дозволів, свідоцтв, посвідчень, ліцензій, висновків та інших рішень уповноважених органів державної влади.

Предмети, призначені для здійснення заходів із підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012, підлягають оформленню митним органом за місцем здійснення зазначених заходів або митним органом у пункті пропуску через митний кордон України таких предметів.

Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 вересня 2012 року.

2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не суперечать нормам цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із нормами цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону;

установити перелік товарів згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, передбачений пунктом "щ-2" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) та викласти його у проекті закону разом з переліком послуг, визначення яких передбачено Законом України від 21 травня 2010 року N 2284-VI "Про внесення зміни до Закону України "Про податок на додану вартість";

затвердити спеціальну (спрощену) форму митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться у період дії цього Закону на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 29 червня 2010 року
N 2372-VI