Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 червня 2009 р. N 589
Київ

Про затвердження Порядку провадження діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 929 від 12.10.20
10 )

Відповідно до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

Порядок
провадження діяльності, пов'язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, та контролю за їх обігом

( У тексті Порядку слово "Комітет" в усіх відмінках
замінено словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 929
від 12.10.2010 )

1. Цей Порядок визначає процедуру провадження суб'єктами господарювання - юридичними особами незалежно від форми власності (далі - суб'єкти господарювання) діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням (далі - обіг) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), та контролю за їх обігом.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) (далі - Закон) провадять діяльність, пов'язану з обігом:

наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), та прекурсорів, включених до списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі - засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку);

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі - препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму);

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі - препарати, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 );

рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ).

3. Відповідальність за неналежне виконання вимог цього Порядку несе керівник суб'єкта господарювання.

4. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях, а також як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків, коли наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори надсилаються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України у період дії надзвичайного стану.

5. Діяльність, пов'язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль) відповідно до Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3412). ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

6. Операції з реалізації засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом таких речовин і засобів.

7. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб'єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Держкомнаркоконтролем, через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

8. Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), та препаратів (лікарських засобів) в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб'єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для визначення обсягів квот:

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щороку до 15 листопада подають МОЗ розрахунок потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах, включених до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), препаратах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік за формою згідно з додатком 1;

суб'єкти господарювання подають щороку до 1 грудня Держкомнаркоконтролю заяву на визначення квоти наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік для їх виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території за формою згідно з додатком 2.

На підставі проведених розрахунків Держкомнаркоконтроль готує та подає МОЗ пропозиції щодо визначення обсягів квот.

Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини в кількості, що перевищує гранично допустиму, понад визначені Кабінетом Міністрів України обсяги квот забороняється.

9. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється:

закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини у разі визнання таких засобів і речовин непридатними для подальшого використання. Цими закладами також знищуються невикористані рештки зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах;

виробниками зазначених засобів і речовин у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;

суб'єктами господарювання, що використовують зазначені засоби і речовини в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом ( 60/95-ВР ).

10. Для знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, згідно з наказом керівника суб'єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального органу внутрішніх справ, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов'язково забезпечується керівником зазначеного органу.

Знищення закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини невикористаних решток зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах та виробниками відходів, що утворилися у процесі виробництва, у розмірах, що визначені технологічними регламентами, здійснюється без залучення представника територіального органу внутрішніх справ.

11. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, може здійснюватися суб'єктом господарювання власними силами у разі наявності у нього ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, або на договірних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

12. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів, здійснюється суб'єктами господарювання за визначеним Держкомнаркоконтролем методом.

Для визначення методу знищення суб'єкт господарювання подає Держкомнаркоконтролю такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 3;

протокол за результатами аналізу якості зазначених засобів і речовин, виданий Держлікінспекцією або її територіальним органом;

копію ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), якщо їх знищення здійснюється суб'єктом господарювання власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження зазначеного виду діяльності, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб'єктом господарювання територіальному органові внутрішніх справ.

13. Держкомнаркоконтроль у десятиденний строк розглядає подані суб'єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення щодо визначення методу знищення.

14. За результатами знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

У разі знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, іншим суб'єктом на договірних умовах суб'єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здійснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника таких засобів і речовин, інші надсилаються відповідно територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

15. Суб'єкти господарювання, які використовують засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в ампулах, зобов'язані знищувати порожні ампули, в яких містилися зазначені засоби і речовини, в установленому МОЗ порядку.

16. Інформація про засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

Документи, пов'язані з обігом зазначених засобів і речовин, зберігаються суб'єктом господарювання не менш як 5 років.

17. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб'єктом господарювання:

МВС - щодо операцій, проведених у межах території України;

МВС та СБУ - щодо експортно-імпортних операцій.

18. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані подавати Держкомнаркоконтролю за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

19. Порядок обігу засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності визначається МОЗ.

20. Діяльність, пов'язана з обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виданої відповідним органом ліцензування.

21. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю під час ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України, визначається наказом МОЗ за поданням Держкомнаркоконтроля.

22. Ввезення на територію України та транзит через її територію препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється суб'єктами господарювання на підставі виданого Держкомнаркоконтролем дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

23. Вивезення з території України препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі виданого Держкомнаркоконтролем дозволу в разі надходження запиту від національного компетентного органу країни - імпортера.

24. Зберігання препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також знищення препаратів, визнаних непридатними для подальшого використання, здійснюється суб'єктами господарювання у порядку, встановленому МОЗ.

25. Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держкомнаркоконтролем.

26. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), здійснюється суб'єктами господарювання на підставі виданого Держкомнаркоконтролем дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

27. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), здійснюється:

закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини у разі визнання прекурсорів непридатними для подальшого використання;

виробниками прекурсорів у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;

суб'єктами господарювання, що використовують такі прекурсори в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом ( 60/95-ВР ).

Для знищення зазначених прекурсорів згідно з наказом керівника суб'єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або заступник керівника суб'єкта господарювання.

28. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), може здійснюватися суб'єктом господарювання власними силами в разі наявності у нього ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із знищенням таких прекурсорів, або на договірних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

29. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ) (за винятком калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти), в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, а також знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти здійснюється суб'єктами господарювання виключно за визначеним Держкомнаркоконтролем методом.

Для визначення методу знищення суб'єкт господарювання подає Держкомнаркоконтролю такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 3;

протокол за результатами аналізу якості:

- зазначених речовин (за винятком калію перманганату), виданий лабораторією, яка має право на проведення експертних досліджень;

- калію перманганату, виданий Держлікінспекцією або її територіальним органом;

копію ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), якщо їх знищення здійснюється суб'єктом господарювання власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження діяльності із знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб'єктом господарювання територіальному органові внутрішніх справ.

Держкомнаркоконтроль у десятиденний строк розглядає подані суб'єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення.

30. У разі коли суб'єкт господарювання здійснює знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, до складу комісії обов'язково включається представник територіального органу внутрішніх справ.

Знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти незалежно від їх кількості здійснюється комісією, до складу якої обов'язково включається представник територіального органу внутрішніх справ.

31. За результатами знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

У разі знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), іншим суб'єктом господарювання на договірних умовах суб'єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здійснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника прекурсорів, інші надсилаються територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

32. Інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

33. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), зобов'язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб'єктом господарювання:

МВС - щодо операцій, проведених у межах території України;

МВС та СБУ - щодо експортно-імпортних операцій.

34. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), подають Держкомнаркоконтролю за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

35. Операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000 ), здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом зазначених прекурсорів.

36. Діяльність, пов'язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ), провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держкомнаркоконтролем.

Суб'єкти господарювання під час провадження зазначеної діяльності повинні забезпечити виконання умов для запобігання розкраданню рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ), і отриманої з них готової продукції чи відходів зазначених рослин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3024).

37. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ), здійснюється суб'єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для розрахунку обсягів квот на наступний рік суб'єкти господарювання щороку до 15 листопада подають Держкомнаркоконтролю заяви за формою згідно з додатком 10.

На підставі проведених розрахунків Держкомнаркоконтроль готує та подає МОЗ погоджені пропозиції щодо визначення обсягів квот.

38. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ), з перевищенням визначених обсягів квот забороняється.

39. Під час збирання врожаю маку знищення їх пожнивних залишків здійснюється суб'єктом господарювання шляхом подрібнення і розкидання, після чого проводиться дискування поля з наступним переорюванням. Комбайни, що використовуються для збирання врожаю рослин маку, повинні бути обладнані пристроями для подрібнення пожнивних залишків.

Механізми комбайнів після збирання врожаю маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня приорюються.

Знищення пожнивних залишків здійснюється суб'єктами господарювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення пожнивних залишків складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Держкомнаркоконтролю.

40. Очищення насіння маку здійснюється суб'єктом господарювання на спеціально відведеному об'єкті чи у приміщенні зерноочисними машинами, обладнаними спеціальними пристроями для збирання відходів.

Механізми зерноочисних машин після очищення насіння маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня спалюються.

41. Переробка стебел конопель здійснюється суб'єктом господарювання на спеціально відведеному об'єкті чи у приміщенні.

42. Знищення залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель здійснюється суб'єктами господарювання після їх зважування шляхом щоденного спалювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 12, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Держкомнаркоконтролю.

У разі коли суб'єкт господарювання приймає рішення про знищення посівів рослин з будь-яких причин, такі посіви підлягають знищенню шляхом переорювання на полях висіву скошених та подрібнених рослин у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Держкомнаркоконтролю.

43. Суб'єкт господарювання веде облік готової продукції (насіння маку та волокна конопель) та їх залишків після очищення і переробки у журналі за формою згідно з додатком 13. Сторінки в журналі обліку пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

44. Суб'єкти господарювання щороку до 1 жовтня подають Держкомнаркоконтролю звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до списку 3 таблиці I, за формою згідно з додатком 14.

45. Контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Держкомнаркоконтролем, МОЗ, МВС, СБУ, Держмитслужбою та іншими органами в межах їх повноважень, визначених законодавством.

Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах внутрішніх справ, СБУ, Збройних Силах та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється згідно із законом відповідними центральними органами виконавчої влади.

46. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від форми власності.

Про факти порушення вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи виконавчої влади повідомляють Держкомнаркоконтроль.

47. Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держкомнаркоконтроль надсилає інформацію до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН відповідно до положень міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

48. Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щокварталу надсилаються Держкомнаркоконтролем до МВС і СБУ.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

              РОЗРАХУНОК
потреби в наркотичних засобах, психотропних речовинах,
включених до таблиць II і III переліку, препаратах
(лікарських засобах), що містять наркотичні
засоби, психотропні речовини, включені до таблиць
II і III переліку, та (або) прекурсори, включені
до таблиці IV переліку, в кількості,
що перевищує гранично допустиму

   для _________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
_________________________________________________________
на 20___ рік

------------------------------------------------------------------
| Міжнародна | Кількість в ампулах, |Кількість у грамах|
| непатентована назва | капсулах, таблетках | |
| наркотичного засобу | та інших лікарських | |
| або психотропної | формах | |
| речовини | | |
------------------------------------------------------------------

 ____________________ __________________ ______________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

               ЗАЯВА
на визначення квоти на наркотичні засоби,
психотропні речовини, включені до таблиць II і III
переліку, препарати (лікарські засоби), що містять
наркотичні засоби, психотропні речовини,
включені до таблиць II і III переліку,
та (або) прекурсори, включені до таблиці IV
переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
__________________________________________________________________
на 20___ рік

                             (грамів)
---------------------------------------------------------------------------------
| Міжнародна | Номер |Виготовлення|Виробництво |Ввезення |Вивезення|Зберігання|
|непатентована| списку |наркотичних |наркотичних | на | з | |
| назва | та | засобів і | засобів і |територію|території| |
|наркотичного |таблиці |психотропних|психотропних| України | України | |
| засобу або |переліку| речовин | речовин | | | |
|психотропної | | | | | | |
| речовини | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

 ________________________ ____________ ________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

               ЗАЯВА
на визначення методу знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини, включені до таблиць II і III
переліку ( 770-2000 ), та (або) прекурсори, включені
до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує
гранично допустиму

Заявник __________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
__________________________________________________________________

номер телефону ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(номер ліцензії, ким і коли видана, строк дії ліцензії)

Визначити метод знищення _________________________________________
(назва наркотичних засобів,
__________________________________________________________________
психотропних речовин і прекурсорів,
__________________________________________________________________
препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні
__________________________________________________________________
засоби, психотропні речовини чи прекурсори
__________________________________________________________________
в кількості, що перевищує гранично допустиму)
__________________________________________________________________
(виробник, серія, дата виробництва (виготовлення),
__________________________________________________________________
коли і звідки надійшов, лікарська форма,
__________________________________________________________________
кількість в одній упаковці, загальна кількість)

Знищення планується провести на __________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
його місцезнаходження)

з _______________________________ по _____________________________
(дата) (дата)

До заяви додаються:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________


______________________ ________________ _______________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

____ ______________ 20___ р.

М.П.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

                АКТ
про знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів),
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини,
включені до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ),
та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку,
в кількості, що перевищує гранично допустиму

                     ____ _________ 20____ р.

Комісією, утвореною згідно з наказом від ___ ___________ N _____,
у складі _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
складено цей акт про те, що ______________________________________
(дата)
проведено знищення _______________________________________________
(назва наркотичних засобів, психотропних
__________________________________________________________________
речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів),
__________________________________________________________________
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини,
__________________________________________________________________
включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори,
включені до таблиці IV
__________________________________________________________________
переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)

Знищення проведено на ____________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
його місцезнаходження)

на підставі документів ___________________________________________
__________________________________________________________________

Метод знищення ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Члени комісії _____________ __________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____________ __________________________________
_____________ __________________________________

______________________ __________ __________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

               ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів),
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини,
включені до таблиць II і III переліку ( 770-2000 ),
та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку,
в кількості, що перевищує гранично допустиму

Назва ____________________________________________________________
(наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори,
__________________________________________________________________
препарати (лікарські засоби),
__________________________________________________________________
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені
__________________________________________________________________
до таблиць II і III переліку, та (або)
__________________________________________________________________
прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості,
__________________________________________________________________
що перевищує гранично допустиму)

Доза, відсоток, одиниця виміру ___________________________________

------------------------------------------------------------------------
| Рік, |Залишок| Надходження | Видача |Залишок|
|місяць| на |-----------------------+-----------------------| на |
| | перше |найме- | номер |кіль-|найме- | номер |кіль-|кінець |
| | число |нування| і дата |кість|нування| і дата |кість|місяця |
| | | |документа| | |документа| | |
|------+-------+-------+---------+-----+-------+---------+-----+-------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)

               БАЛАНС
товарно-матеріальних цінностей
за ____ ________ 20__ р.

Вид товарно-матеріальних цінностей _______________________________
(наркотичні засоби, психотропні
__________________________________________________________________
речовини і прекурсори, препарати (лікарські засоби),
__________________________________________________________________
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини,
__________________________________________________________________
включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори,
__________________________________________________________________
включені до таблиці IV переліку, в кількості,
__________________________________________________________________
що перевищує гранично допустиму)

------------------------------------------------------------------
| Назва | Одиниця | Залишок |Прихід|Витрата| Залишок |
| товарно- | виміру |на початок | | | на кінець |
|матеріальних | | кварталу | | | кварталу |
| цінностей | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 ________________________ ____________ _________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)


Головний бухгалтер ____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

                ЗВІТ
про виробництво, виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини, включені до таблиць
II і III переліку ( 770-2000 ), та (або) прекурсори,
включені до таблиці IV переліку, в кількості,
що перевищує гранично допустиму
за ____ ______________ 20____ року

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Номер телефону ______________________

Ліцензія від ____ _________ 20____ р. N ______

видана __________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Строк дії ліцензії до ____ ___________ 20____ р.

Види господарської діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________

                            (упаковок)
------------------------------------------------------------------
| Міжнародна |Лікарська|Виготовлено|Вироблено|Знищено |Складські|
|непатентована|форма та |за звітний | за | за | запаси |
| назва | форма | період | звітний |звітний | станом |
|наркотичного | випуску | | період | період | на 31 |
| засобу або | | | | | грудня |
|психотропної | | | | | 20__ р. |
| речовини | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 _______________________  ____________ _________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

                 ЗВІТ
про ввезення на територію України та вивезення
з території України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини, включені до таблиць II і III
переліку ( 770-2000 ), та (або) прекурсори,
включені до таблиці IV переліку, в кількості,
що перевищує гранично допустиму
за ____ ______________ 20____ року

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Номер телефону _________________________

Ліцензія від ____ _________ 20___ р. N ______

видана ___________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Строк дії ліцензії до ____ ___________ 20___ р.

Види господарської діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________

                            (упаковок)
-------------------------------------------------------------------------
| Міжнародна |Лікарська| Ввезено | Дата, |Вивезено | Дата, | Дата |
|непатентована|форма та | на | номер | з | номер |фактичного |
| назва | форма |територію|дозволу|території|дозволу| ввезення |
|наркотичного | випуску | України | | України | |(вивезення)|
| засобу або | | за | | за | | |
|психотропної | | звітний | | звітний | | |
| речовини | | період | | період | | |
-------------------------------------------------------------------------

 ______________________ _________ ______________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

                ЗВІТ
про реалізацію та використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини, включені до таблиць II і III
переліку ( 770-2000 ), та (або) прекурсори,
включені до таблиці IV переліку, в кількості,
що перевищує гранично допустиму
за ____ ______________ 20____ року

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Номер телефону ____________________________

Ліцензія від ____ _________ 20___ р. N ______

видана ___________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Строк дії ліцензії до ____ ___________ 20___ р.

Види господарської діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________

                            (упаковок)
------------------------------------------------------------------
| Міжнародна |Лікарська|Використано| Реалізовано за |Складські|
|непатентована |форма та |за звітний | звітний період | запаси |
| назва | форма | період |-----------------|станом на|
| наркотичного | випуску | |в межах | за |31 грудня|
| засобу або | | |України | межами | 20__ р. |
| психотропної | | | | України| |
| речовини | | | | | |
|--------------+---------+-----------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 ______________________ _________ ______________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

               ЗАЯВА
про виділення квоти на культивування рослин, які
містять наркотичні засоби та психотропні речовини
на 20___ рік

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)
__________________________________________________________________

Ліцензія від ____ _________ 20____ р. N _____

видана ___________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Види господарської діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ _____________

Прошу виділити квоту на культивування рослин, які містять
наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається
для промислових цілей, включених до списку 3 таблиці I переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в
кількості ________ гектарів за місцем провадження діяльності _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адреса)

Наявність державних замовлень ____________________________________

_______________________ ___________ ___________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

_____ ___________________ 20___ р.

М.П.

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)

                АКТ
про знищення рослин, що містять наркотичні
засоби і психотропні речовини

____ ______________ 20___ р.

Комісією у складі _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
складено цей акт про те, що _____ _____________ 20___ р.

знищено пожнивні залишки (посіви) ___________ площею ____ гектарів
(назва рослин)

за місцем провадження діяльності _________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________

Метод знищення ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Члени комісії
__________________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________ ____________________________
__________________ ____________________________

М.П.

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)

                АКТ
про знищення залишків після очищення
насіння маку або переробки конопель

Комісією у складі ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
складено цей акт про те, що ____ ____________ 20____ р.
проведено знищення _______________________________________________
(залишків після очищення насіння маку
або переробки конопель)

вагою _____________________________ кілограмів

Метод знищення ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Члени комісії
__________________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________ ____________________________
__________________ ____________________________

М.П.

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

               ЖУРНАЛ
обліку насіння маку та волокон конопель,
їх залишків після очищення і переробки

                            (кілограмів)
-------------------------------------------------------------------
| Дата |Оприбуткування| Результати | Знищення |
|реєстрації| сировини | доочищення | |
| операції | |-------------------+-------------------|
| | |насіння | залишки | дата і | маса |
| | |маку та | після | номер | залишків |
| | |волокна |доочищення|акта про| після |
| | |конопель| і |знищення|доочищення|
| | | |переробки | | і |
| | | | | |переробки |
|----------+--------------+--------+----------+--------+----------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

                ЗВІТ
___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
про культивування рослин, які містять наркотичні
засоби та психотропні речовини, у 20___ році

----------------------------------------------------------------------
|Порядковий| Назва | Площа | Обсяг | Маса | Кількість насіння, |
| номер |рослини|культи- |врожаю,| знищених | кілограмів |
| | |вування,| кіло- | залишків |---------------------|
| | |гектарів|грамів | після |насіннєвого|товарного|
| | | | |очищення, | | |
| | | | |кілограмів| | |
----------------------------------------------------------------------

 _______________________ _____________ _________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника)

М.П.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 6 "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 151).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. N 786 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 831).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 106 "Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 226).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 299 "Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 558).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 743 "Про затвердження Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1114).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1763 "Про внесення змін до Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2149).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 118).

8. Пункти 5 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1146 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1605).

9. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

10. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 602 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1319).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 616 "Про затвердження Порядку застосування заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1692).

12. Пункти 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825).