Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 жовтня 2010 р. N 929
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 929

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319; 2007 р., N 93, ст. 3413):

1) у Порядку ( 146-97 ):

у першому реченні пункту 2 слова "Комітетом з контролю за наркотиками (далі - Комітет)" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)";

в абзаці дванадцятому пункту 15 і абзаці тринадцятому пункту 17 слова "Комітету з контролю за наркотиками" замінити словом "Держкомнаркоконтролю";

у тексті Порядку ( 146-97 ) слово "Комітет" в усіх відмінках замінити словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному відмінку;

2) у додатках 1 і 2 до Порядку ( 146-97 ) слова "Committee on Narcotic Drugs Control" замінити словами "State Committee of Ukraine on Drugs Control", а слова "Комітет з контролю за наркотиками України" в усіх відмінках - словами "Державний комітет України з питань контролю за наркотиками" у відповідному відмінку, а у додатку 3 слова "Комітет з питань контролю за наркотиками" і слова "Committee on Narcotic Drugs Control" замінити відповідно словами "Державний комітет України з питань контролю за наркотиками" та "State Committee of Ukraine on Drugs Control".

2. У пункті 25-1 графи "Орган ліцензування" переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2007 р., N 93, ст. 3412), слова "Комітет з контролю за наркотиками" замінити словами "Державний комітет з питань контролю за наркотиками".

3. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336, N 51, ст. 1696, N 52, ст. 1741, N 58, ст. 2025):

у пункті 1 у позиції "Комісія з наркотичних засобів" після слова "МВС" доповнити словами ", Державний комітет з питань контролю за наркотиками";

у пункті 3:

у позиції "Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)" після слова "МВС" доповнити словами ", Державний комітет з питань контролю за наркотиками";

позицію "Робоча група з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків" після слова "Держмитслужба" доповнити словами ", Державний комітет з питань контролю за наркотиками";

у пункті 5 позицію "Міжнародна конференція протидії наркотикам" після слів "Адміністрація Держприкордонслужби" доповнити словами ", Державний комітет з питань контролю за наркотиками".

4. В абзаці четвертому пункту 3 Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17, ст. 787, N 75, ст. 2668), слова "Комітетом з контролю за наркотиками" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками".

5. У пункті 9 Порядку перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1307 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3161), слова "та МОЗ" замінити словами ", МОЗ та Державний комітет з питань контролю за наркотиками".

6. У пункті 3 Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387(Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3412):

в абзаці першому слова "Комітет з контролю за наркотиками" замінити словами "Державний комітет з питань контролю за наркотиками";

в абзаці другому слово "МОЗ" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками".

7. У Правилах проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 211 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 685):

в абзаці другому пункту 3 слова "Комітетом з контролю за наркотиками (далі - Комітет)" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)";

у тексті Правил ( 211-2008 ) слово "Комітет" в усіх відмінках замінити словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному відмінку.

8. У другому реченні пункту 20 Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 893), слова "Комітетові з контролю за наркотиками" замінити словом "Державному комітетові з питань контролю за наркотиками".

9. В абзаці сьомому пункту 4 і пункті 5 Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3024), слова "Комітетом з контролю за наркотиками" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками".

10. В абзаці третьому пунктів 32 і 37 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750), слова "Комітетом з контролю за наркотиками" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками".

11. У Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477):

у пункті 5 слова "Комітетом з контролю за наркотиками (далі - Комітет)" замінити словами "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)";

у тексті Порядку ( 589-2009 ) слово "Комітет" в усіх відмінках замінити словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному відмінку.

12. В абзаці третьому пункту 6 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст. 2121), слова "Комітетові з контролю за наркотиками" замінити словами "Державному комітетові з питань контролю за наркотиками".