Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2008 р. N 1026
Київ

Про затвердження Умов запобігання розкраданню
рослин, включених до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 929 від 12.10.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Умови запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1026

Умови
запобігання розкраданню рослин, включених до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Ці Умови визначені з метою запобігання розкраданню рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), під час їх культивування, використання, зберігання та знищення, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин.

2. Діяльність, пов'язана з культивуванням, використанням, зберіганням та знищенням рослин, включених до переліку ( 770-2000 ) (далі - рослини), провадиться на підставі ліцензії, яка видається юридичним особам, за наявності в них умов для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин.

3. Для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням, використанням, зберіганням та знищенням рослин, юридичною особою використовуються об'єкти і приміщення, що відповідають установленим МВС вимогам.

Використання таких об'єктів і приміщень здійснюється юридичною особою на підставі виданого МВС дозволу.

4. Для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин юридична особа повинна забезпечити:

охорону об'єктів і приміщень, в яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (далі - об'єкти), згідно з порядком, що встановлюється МВС;

унеможливлення потрапляння сторонніх осіб на об'єкти;

організацію пропускного режиму на об'єктах;

ведення журналу обліку осіб, допущених на об'єкти, за формою, що затверджується МВС;

обладнання контрольно-пропускних пунктів на об'єктах;

ведення журналу обліку рослин, які зберігаються та знищуються, відходів таких рослин за формою, що затверджується Державним комітетом з питань контролю за наркотиками. ( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

У разі провадження юридичними особами діяльності, пов'язаної з отриманням з рослин готової продукції, вони ведуть також журнал обліку такої продукції.

5. Контроль за дотриманням цих Умов здійснюється МВС та Державним комітетом з питань контролю за наркотиками. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )