Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 листопада 2010 р. N 998
Київ

Про затвердження Порядку обслуговування
Державним казначейством установ України,
які функціонують за кордоном

Відповідно до частини другої статті 43 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 998

Порядок
обслуговування Державним казначейством
установ України, які функціонують за кордоном

1. Цей Порядок визначає механізм обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном (далі - установи).

2. Обслуговування установ здійснюється з урахуванням Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

3. Для зарахування та використання коштів державного бюджету (далі - бюджетні кошти) установи відкривають у банківських установах держави місцезнаходження поточні рахунки.

Видатки установ в іноземній валюті здійснюються з використанням зазначених рахунків.

4. Для перерахування відповідно до планових кошторисних призначень бюджетних коштів на поточні рахунки установ головний розпорядник таких коштів відкриває в АТ "Укрексімбанк" свої рахунки в національній та іноземній валюті.

5. На підставі розпорядження Державного казначейства бюджетні кошти перераховуються з рахунків, відкритих у Державному казначействі для обліку бюджетних коштів, на відповідні рахунки в національній валюті, відкриті головним розпорядником таких коштів в АТ "Укрексімбанк", для здійснення операцій із закупівлі необхідної суми іноземної валюти.

6. У разі наявності на рахунку Державного казначейства в іноземній валюті суми, необхідної головному розпоряднику бюджетних коштів, така сума перераховується із зазначеного рахунка на рахунок в іноземній валюті, відкритий в АТ "Укрексімбанк" головним розпорядником бюджетних коштів.

У випадках, передбачених законодавством, Державне казначейство здійснює за зверненням головного розпорядника бюджетних коштів операції із закупівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на дату здійснення операції, з віднесенням витрат на закупівлю до видатків за відповідною бюджетною програмою.

7. Головний розпорядник бюджетних коштів розподіляє кошти в іноземній валюті між установами в межах кошторисних призначень та перераховує їх на поточні рахунки установ, відкриті у банківських установах держави місцезнаходження.

8. Залишки бюджетних коштів в іноземній валюті, що утворилися на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках установ, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису.

9. На суму залишку бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках установ Державне казначейство відкриває головному розпоряднику таких коштів асигнування в межах показників розпису державного бюджету на наступний бюджетний період.

Головний розпорядник бюджетних коштів складає розподіл асигнувань та подає його Державному казначейству.

10. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, складення та подання фінансової звітності, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.