Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2001 р. N 150
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 440 від 5 червня 2013
р.)

Про затвердження Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 873 від 04.06.20
03
N 17 від 11.01.20
06
N 856 від 22.06.20
07
N 803 від 10.09.20
08
N 70 від 27.01.20
10
N 449 від 16.06.20
10
N 1073 від 10.11.20
10 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150

Порядок
видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень

1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл). ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 )

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "А" та "Б";

об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб;

пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "В.". ( Пункт 1-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 ) ( Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 17 від 11.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 803 від 10.09.2008 )

2. Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1073 від 10.11.2010 )

Урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається центральним органом державного пожежного нагляду за погодженням з Держкомпідприємництвом. В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856 від 22.06.2007, N 70 від 27.01.2010, N 1073 від 10.11.2010 )

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 )

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 )

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 від 04.06.2003 )

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі. Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів). ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856 від 22.06.2007, N 1073 від 10.11.2010 )

5-1. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є:

подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей. ( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 )

6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 856 від 22.06.2007 )

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його анулювання до урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки або до суду. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 856 від 22.06.2007, N 1073 від 10.11.2010 )

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових, та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду, акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 )

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 )

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації в установленому законодавством порядку; ( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 )

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках, на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду в установленому порядку. ( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 ) ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 17 від 11.01.2006 )

11-1. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Діяльність зазначених підприємств за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки провадиться лише на строк дії таких договорів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. ( Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17 від 11.01.2006, в редакції Постанови КМ N 856 від 22.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449 від 16.06.2010 )

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної безпеки, є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 )

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться органами державного пожежного нагляду. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 )

13-1. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця. ( Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007; в редакції Постанови КМ N 1073 від 10.11.2010 )

13-2. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з додатком 4.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права на подання документів на його отримання після усунення виявлених порушень. ( Порядок доповнено пунктом 13-2 згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 )

Додаток 1
до Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

__________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду)

               ЗАЯВА
про видачу дозволу

На _______________________________________________________________
(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

Заявник __________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи/
прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

Місцезнаходження (місце проживання)_______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________

Телефон _____________ Телекс _____________ Телефакс ______________

Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди
приміщення) за правилами пожежної безпеки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заявник _____________________ _______________________
(підпис) (розшифрування)

МП " ___ " ___________ 200 __ р.

Додаток 2
до Порядку

           Державний Герб України

_________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду,

_________________________________________________________________
який видав дозвіл)

               ДОЗВІЛ N

 на ______________________________________________________________
(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи / прізвище,
ім'я та по батькові громадянина; код згідно з ЄДРПОУ)

за адресою ______________________________________________________

з ____ ____________ 200 _ р.

Умови дії дозволу _______________________________________________
(дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів

__________________________________________________________________
порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5
цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної

__________________________________________________________________
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил

__________________________________________________________________
пожежної безпеки та виконання запланованих заходів
щодо усунення таких порушень)

Дозвіл видано ___ _________________200_ р.

Керівник органу державного
пожежного нагляду _____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ _______________200_ р.
М.П.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 856 від 22.06.2007 )

Додаток 3
до Порядку

              ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

____________________________________________________________
(повне найменування об'єкта)

   Місцезнаходження об'єкта_____________________________________

Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта
господарської діяльності _________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податку __________________________

Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________

Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),
а також виробів, що виготовляються _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Характеристика об'єкта ______________________________________
(конструктивні елементи будівлі,
__________________________________________________________________
загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних
__________________________________________________________________
приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова
__________________________________________________________________
кількість робочих місць)
__________________________________________________________________

Наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди ____________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового
__________________________________________________________________
полісу, номер і дата видачі)


Відповідність об'єкта, що декларується,
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Загальні положення __________________________________________
(відповідальність за забезпечення пожежної
__________________________________________________________________
безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів
__________________________________________________________________
евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної
__________________________________________________________________
комісії, проведення навчань та інструктажу з питань
__________________________________________________________________
пожежної безпеки тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _______________
(наявність на
__________________________________________________________________
території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів,
__________________________________________________________________
відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________
__________________________________________________________________
(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння
__________________________________________________________________
та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів
__________________________________________________________________
пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних
__________________________________________________________________
перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів,
__________________________________________________________________
систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Керівник (власник) __________ ________________________
суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)
діяльності

" ___ " _________________ 200 _ р.

М.П.

( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 17 від 11.01.2006 )

Додаток 4
до Порядку

           Державний Герб України


Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний пожежний нагляд

            ПОСТАНОВА N________
про анулювання дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень

 ____ ___________200__р.             м.______________

 Я,______________________________________________________________,
(посада, найменування органу державного пожежного нагляду,
прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов
дії дозволу на початок роботи ___________________________________
(найменування підприємства, об'єкта

________________________________________________________________,
чи приміщення, його місцезнаходження)

У С Т А Н О В И В:

_________________________________________________________________
(зазначаються підстави для анулювання дозволу)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Керуючись статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і
пунктом 13-2 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150,

П О С Т А Н О В И В:

1. Анулювати дозвіл на початок роботи____________________________
(найменування підприємства, об'єкта

_________________________________________________________________
чи приміщення, його місцезнаходження)

від __________________ 200_ р. N________

2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня
її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного
нагляду (посадової особи) або суду.


Керівник органу державного
пожежного нагляду ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Постанову одержав ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ___________ 200_ р.

( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1073 від 10.11.2010 )