Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2010 р. N 420
Київ

Питання використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду
для підтримки матеріально-технічної бази
Державного управління справами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1101 від 29.11.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) в сумі 75 млн. гривень шляхом зменшення обсягу видатків, передбачених для завершення будівництва Мистецького арсеналу відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297), та пункту 4 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) за напрямом "Виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650 млн. гривень)", і збільшення обсягу видатків, передбачених пунктом 14 частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ) за напрямом "Інші витрати", спрямувавши їх на підтримку матеріально-технічної бази Державного управління справами.

2. Виділити Державному управлінню справами на безповоротній основі кошти Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) в сумі 75 млн. гривень за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів.

3. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) для підтримки матеріально-технічної бази Державного управління справами, що додається.

4. Міністерству фінансів забезпечити внесення змін до розпису державного бюджету.

5. Державному казначейству перерахувати Державному управлінню справами виділені відповідно до цієї постанови кошти.

6. Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 420

Порядок
використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
для підтримки матеріально-технічної бази
Державного управління справами

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ), передбачених пунктом 14 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) за напрямом "Інші витрати", для підтримки матеріально-технічної бази Державного управління справами (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на проведення протиаварійних, будівельних і ремонтних робіт, протизсувних заходів, модернізації та облаштування об'єктів і закладів Державного управління справами, а саме:

на капітальний ремонт приміщень в будівлях Управління адміністративними будинками (заміна ліфтів, систем теплопостачання, аварійних вікон і оновлення морально та фізично застарілих меблів і обладнання) - 4,95 млн. гривень;

на проведення протиаварійних, будівельних і ремонтних робіт, протизсувних заходів, модернізації систем охоронного відеоспостереження та урядового зв'язку, оновлення застарілого обладнання, меблів та інвентарю в будівлях та спорудах Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим - 42,95 млн. гривень;

на дообладнання нового літака А-319 і технічну підтримку інших повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна" - 19,9 млн. гривень; ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1101 від 29.11.2010 )

на капітальний ремонт будівель, споруд та інженерних мереж державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" - 2 млн. гривень;

на електрифікацію об'єктів Кримського природного заповідника - 3,1 млн. гривень;

на капітальний ремонт приміщень Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами для розміщення педіатричного відділення - 2,1 млн. гривень. ( Пункт 2 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 1101 від 29.11.2010 )

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Державне управління справами.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим, Кримський природний заповідник, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1101 від 29.11.2010 )

Одержувачами бюджетних коштів є Державне авіаційне підприємство "Україна" та державне підприємство "Міжнародний дитячий центр "Артек".

4. Бюджетні кошти використовуються відповідно до Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2, ст. 69).

5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Головний розпорядник бюджетних коштів, розпорядники нижчого рівня та їх одержувачі беруть бюджетні зобов'язання виключно у межах фактично перерахованих на їх рахунки бюджетних коштів.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів та їх попередня оплата здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Фінансування об'єктів капітального будівництва здійснюється відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та їх одержувачі подають Державному управлінню справами щомісяця до 3 числа наступного звітного періоду інформацію про використання бюджетних коштів.

9. Державне управління справами подає щомісяця до 7 числа наступного звітного періоду Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.

10. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунку головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня 2011 р., повертаються до державного бюджету.

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 420

               ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1 і 2
до Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( 357-2010 )

   1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

---------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування |фінансу-|--------------------------------------------|
| | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Державні |65048,15|3083,46 |3118,46 |23653,38|28259,89| 6932,96|
|кошти | | | | | | |
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі:| | | | | | |
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|державний |35215,49|3083,46 |3118,46 |10037,22|12043,39| 6932,96|
|бюджет | | | | | | |
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|державна |29832,66| | |13616,16|16216,5 | |
|підтримка | | | | | | |
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|місцеві | 5997,9 | 506,56 | 581,94 | 1514,2 |2834,77 | 560,43|
|бюджети | | | | | | |
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Інші джерела |71327,35| 6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55| 2358,16|
|-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього |142373,4|10461,42|13668,31|48970,91|59421,21| 9851,55|".
---------------------------------------------------------------------

   2. У додатку 2:

1) у пункті 16 позицію "завершення будівництва Мистецького
арсеналу" викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу| Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | бюджетних коштів, | фінансування |------------------------------------------------------|
| | інвестор | | Усього | у тому числі за роками |
| | | | |--------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|завершення |Національне агентство |державний | 125 | | | 125"; | | |
|будівництва | |бюджет | | | | | | |
|Мистецького арсеналу | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2) позицію "Разом за завданням 16" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | 1082,11 | 54,48 | 70,07 | 496,42 | 414,44 | 46,7 |
|завданням 16 | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний | 743,65 | 47,82 | 20,57 | 338,52 | 302,94 | 33,8 |
| |бюджет | | | | | | |
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |місцевий | 289,66 | 6,66 | 38,4 | 129,7 | 102 | 12,9 |
| |бюджет | | | | | | |
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші джерела | 48,8 | | 11,1 | 28,2 | 9,5"; | |
-------------------------------------------------------------------------------------------

   3) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за | | 142373,4|10461,42|13668,31|48970,91|59421,21| 9851,55|
|програмою | | | | | | | |
|------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державні кошти | 65048,15|3083,46 |3118,46 |23653,38|28259,89| 6932,96|
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |зокрема: | | | | | | |
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |державний | 35215,49|3083,46 |3118,46 |10037,22|12043,39| 6932,96|
| |бюджет | | | | | | |
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |державна | 29832,66| | |13616,16|16216,5 | |
| |підтримка | | | | | | |
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |місцеві бюджети| 5997,9 | 506,56 | 581,94 | 1514,2 |2834,77 | 560,43|
| |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші джерела | 71327,35| 6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55| 2358,16|".
-------------------------------------------------------------------------------------------