Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.149 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 889-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 2001 р., N 10, ст. 44):

( Підпункт 1 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )

( Підпункт 2 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )

3) абзац четвертий пункту 2 статті 14 викласти у такій редакції:

"отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про нараховані та виплачені платникам суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

( Підпункт 4 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )

2. У абзаці четвертому пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44):

слова "(крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством)" замінити словами "(крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у перекрученні даних".

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести зміни до нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 551-IV