Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 2001 р., N 10, ст. 44):

1) частину другу статті 9 доповнити реченням такого змісту: "Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, протягом 15 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу надсилають до податкових органів за місцем державної реєстрації відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

2) частину третю статті 12 викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, зобов'язані протягом 15 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу надіслати до податкових органів за місцем державної реєстрації відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

3) абзац четвертий пункту 2 статті 14 викласти у такій редакції:

"отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про нараховані та виплачені платникам суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

4) підпункт "б" пункту 2 статті 19 викласти в такій редакції:

"б) своєчасно подавати податковим органам відомості за встановленою центральним податковим органом формою про нараховані та виплачені громадянам суми доходів та суми утриманих з них податків, що підлягають обліку і оподаткуванню".

2. У абзаці четвертому пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44):

слова "(крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством)" замінити словами "(крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у перекрученні даних".

3. У частині другій статті 9 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" (320/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 10):

слова "відомості про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з них податків" замінити словами "відомості про нараховані та виплачені суми фізичним особам доходів і суми утриманих з них податків".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести зміни до нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 551-IV