Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
29.11.2010 N 530

Про внесення змін до наказу
Держспоживстандарту України
від 11.10.2010 N 457

З метою своєчасного забезпечення запровадження нової редакції ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" у державну статистичну звітність та за пропозицією Державного комітету статистики України (лист від 22.10.2010 N 14/3-12/358) наказую:

1. Внести до наказу Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" такі зміни:

1.1 у абзацах перших пунктів 1 та 2 цифри "2011" замінити цифрами "2012";

1.2 у абзаці першому підпункту "а)" пункту 4 цифри "2011" замінити цифрами "2012";

1.3 пункти 5 та 6 вилучити.

2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

3. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Захожай В.Б.) забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Арє'фєва В.В.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О.С.Матвійчук