Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
11.10.2010 N 457

Про затвердження та скасування
національних класифікаторів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 530 від 29.11.20
10 )

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 р.

 ДК 009:2010    Класифікація видів економічної діяльності
- На заміну ДК 009:2005

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.11.2010 )

2. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 р.

 ДК 016:2010    Державний класифікатор продукції та послуг
- На заміну ДК 016-97

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.11.2010 )

3. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2011 р.

 ДК 019:2010    Класифікатор надзвичайних ситуацій
- На заміну ДК 019:2001

4. Скасувати чинність в Україні класифікаторів:

а) з 31 грудня 2012 р. -

 ДК 009:2005    Класифікація видів економічної діяльності

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ( Підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.11.2010 )

б) з 31 грудня 2010 р. -

 ДК 019:2001    Класифікатор надзвичайних ситуацій

( Пункт 5 вилучено на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.11.2010 )

( Пункт 6 вилучено на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.11.2010 )

7. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

8. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Арєф'єва В.В.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О.С.Матвійчук