Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2010 р. N 725
Київ

Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності
або видів господарської діяльності,
які не можуть провадитися
на підставі подання декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
вимогам законодавства

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 469 від 13.04.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1469).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 725

               ПЕРЕЛІК
певних дій щодо провадження господарської діяльності
або видів господарської діяльності,
які не можуть провадитися на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства

------------------------------------------------------------------
| Дії щодо провадження | Найменування документа |
| господарської діяльності (вид |дозвільного характеру, який дає|
| господарської діяльності) | право на вчинення певної дії |
| |щодо провадження господарської |
| |діяльності (виду господарської |
| | діяльності) |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, |
| випробуванні, транспортуванні та використанні генетично |
| модифікованих організмів" ( 1103-16 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Вивільнення генетично |дозвіл |
|модифікованих організмів у | |
|відкритій системі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2. Проведення державної | - " - |
|апробації (випробовувань) | |
|генетично модифікованих | |
|організмів у відкритій системі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3. Транзитне переміщення | - " - |
|незареєстрованих в Україні | |
|генетично модифікованих | |
|організмів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" |
| ( 771/97-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Діяльність з виробництва, |експлуатаційний дозвіл |
|переробки або реалізації | |
|харчових продуктів, | |
|підконтрольних санітарній | |
|службі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5. Діяльність з виробництва та | - " - |
|реалізації харчових продуктів, | |
|підконтрольних ветеринарній | |
|службі | |
|----------------------------------------------------------------|
| Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових |
| продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені |
| для цих перевезень (УПШ) |
|----------------------------------------------------------------|
|6. Перевезення швидкопсувних |свідоцтво про відповідність |
|харчових продуктів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|7. Виробництво молока, молочної |атестат |
|сировини та молочних продуктів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|8. Експортно-імпортні операції |сертифікат якості |
|із зерном та продуктами його | |
|переробки, крім хлібобулочних і | |
|макаронних виробів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|9. Послуги із зберігання зерна |сертифікат відповідності |
|та продуктів його переробки | |
|----------------------------------------------------------------|

| Закон України "Про державну підтримку сільського господарства |
| України" ( 1877-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|10. Надання товарними біржами |висновок про відповідність |
|послуг з укладення та реєстрації| |
|угод купівлі-продажу | |
|сільськогосподарської продукції | |
|і продовольства для державних та| |
|регіональних потреб, погашення | |
|податкової заборгованості, а | |
|також послуг з укладення та | |
|реєстрації зовнішньоекономічних | |
|контрактів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|11. Виробництво та реалізація |паспорт на виробництво та |
|оригінального та елітного |реалізацію |
|насіння | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|12. Виробництво та реалізація | - " - |
|репродукційного насіння і | |
|садивного матеріалу, гібридів | |
|першого покоління | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|13. Вивезення та/або ввезення |карантинний сертифікат |
|об'єктів регулювання у | |
|карантинну зону | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|14. Транспортування імпортованих| - " - |
|об'єктів регулювання, які | |
|зберігалися, перепаковувалися, | |
|розділялися на частини, | |
|змішувалися з іншими вантажами | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|15. Експорт або реекспорт |фітосанітарний сертифікат |
|об'єктів регулювання | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|16. Ввезення на територію |карантинний дозвіл |
|України імпортних та транзитних | |
|вантажів з об'єктами | |
|регулювання | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|17. Провадження господарської |посвідчення про реєстрацію |
|діяльності з обігу об'єктів | |
|регулювання у карантинній та | |
|регульованій зонах | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|18. Вироблення насіннєвого та | - " - |
|садивного матеріалу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|19. Здійснення біологічного | - " - |
|контролю з використанням | |
|біологічних контрольних | |
|організмів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|20. Провадження господарської | - " - |
|діяльності з виробництва та | |
|маркування дерев'яного | |
|пакувального матеріалу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|21. Зберігання та переробка | - " - |
|зерна | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|22. Повторна фітосанітарна |висновок |
|(арбітражна) експертиза | |
|----------------------------------------------------------------|

|   Закон України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 )   |
|----------------------------------------------------------------|
|23. Провадження діяльності з |експлуатаційний дозвіл |
|виробництва та обігу неїстівних | |
|продуктів тваринного походження | |
|на таких потужностях (об'єктах):| |
| | |
|потужностях (об'єктах) з | |
|переробки неїстівних продуктів | |
|тваринного походження | |
| | |
|у центрах розведення племінних | |
|тварин, на підприємствах | |
|(об'єднаннях) з племінної | |
|справи, селекційних, у | |
|селекційно-технологічних та | |
|селекційно-гібридних центрах, на| |
|іподромах, станціях оцінки | |
|племінних тварин | |
| | |
|потужностях (об'єктах) з | |
|виробництва та обігу | |
|ветеринарних препаратів | |
| | |
|потужностях (об'єктах) з | |
|виробництва, змішування та | |
|приготування кормових добавок, | |
|преміксів і кормів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|24. Проведення виставок, змагань|дозвіл |
|тварин, ярмарків, аукціонів, | |
|вистав за участю тварин, що | |
|мандрують, організація | |
|пересувних зоопарків тощо | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|25. Ввезення на територію | - " - |
|України тварин, продуктів | |
|тваринного походження, | |
|репродуктивного матеріалу, | |
|біологічних продуктів, | |
|патологічного матеріалу, | |
|ветеринарних препаратів, | |
|субстанцій, кормових добавок, | |
|преміксів та кормів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|26. Переміщення тварин, | |
|продукції тваринного | |
|походження, інших об'єктів | |
|державного ветеринарно- | |
|санітарного контролю та нагляду | |
|в разі: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|переміщення за межі України |міжнародний ветеринарний |
| |сертифікат |
|--------------------------------+-------------------------------|
|переміщення за межі території |ветеринарне свідоцтво |
|Автономної Республіки Крим, | |
|областей, мм. Києва та | |
|Севастополя, районів, міст | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|переміщення в межах району |ветеринарна довідка |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про виноград та виноградне вино" ( 2662-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|27. Виготовлення сухих |дозвіл |
|виноматеріалів у несприятливі | |
|для визрівання винограду роки | |
|----------------------------------------------------------------|

|  Закон України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР )  |
|----------------------------------------------------------------|
|28. Використання залишків |дозвіл |
|пестицидів і агрохімікатів, | |
|строк реєстрації яких | |
|закінчився | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|29. Ввезення на митну територію | - " - |
|України незареєстрованих | |
|пестицидів і агрохімікатів, що | |
|використовуються для проведення | |
|державних випробувань та | |
|наукових досліджень, у науково | |
|обґрунтованих обсягах, а також | |
|обробленого ними насіннєвого | |
|(посадкового) матеріалу | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про рослинний світ" ( 591-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|30. Спеціальне використання |дозвіл |
|природних рослинних ресурсів для| |
|задоволення виробничих та | |
|наукових потреб юридичних або | |
|фізичних осіб, а також з метою | |
|отримання прибутку від | |
|реалізації зазначених ресурсів | |
|або продуктів їх переробки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|31. Випалювання сухої природної | - " - |
|рослинності або її залишків | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|32. Ввезення в Україну і | - " - |
|вивезення за її межі об'єктів | |
|рослинного світу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|33. Переселення окремих видів | - " - |
|рослин у місцевість, де вони | |
|раніше не росли (інтродукція), | |
|акліматизація нових для флори | |
|України видів рослин | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про Червону книгу України" ( 3055-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|34. Спеціальне використання | - " - |
|(добування, збирання) об'єктів, | |
|які занесені до Червоної книги | |
|України (здійснюється у | |
|виняткових випадках лише у | |
|наукових і селекційних цілях, у | |
|тому числі для розмноження, | |
|розселення і розведення у | |
|штучно створених умовах, а також| |
|для відтворення популяцій) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|35. Ввезення в Україну і |дозвіл або сертифікат |
|вивезення за її межі об'єктів | |
|тваринного світу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|36. Переселення тварин у нові |дозвіл |
|місця перебування, акліматизація| |
|нових для фауни України видів | |
|диких тварин, а також здійснення| |
|заходів щодо схрещування диких | |
|тварин | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|37. Створення і поповнення |дозвіл |
|зоологічних колекцій (живих | |
|колекцій зоопарків, зоосадів, | |
|океанаріумів тощо, а також у | |
|вигляді колекцій опудал, | |
|препаратів, частин і залишків | |
|тварин) шляхом вилучення тварин | |
|з природного середовища | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|38. Розведення у напіввільних | - " - |
|умовах чи в неволі видів тварин,| |
|які занесені до Червоної книги | |
|України | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|39. Спеціальне використання | - " - |
|об'єктів тваринного світу | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" |
| ( 3447-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|40. Утримання диких тварин у | - " - |
|неволі | |
|----------------------------------------------------------------|

|      Закон України "Про відходи" ( 187/98-ВР )      |
|----------------------------------------------------------------|
|41. Зберігання та видалення | - " - |
|відходів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|42. Проведення операцій у сфері | - " - |
|поводження з відходами | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|43. Планування будівництва або | - " - |
|реконструкції об'єкта поводження| |
|з відходами | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|44. Експлуатація об'єкта | - " - |
|поводження з небезпечними | |
|відходами | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|45. Транскордонне перевезення |письмова згода (повідомлення) |
|небезпечних відходів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|46. Розміщення об'єктів |погодження |
|поводження з відходами | |
|----------------------------------------------------------------|
|Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" |
| ( 1264-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|47. Діяльність, пов'язана з |спеціальний дозвіл |
|утворенням та розміщенням | |
|відходів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|48. Діяльність, пов'язана з |дозвіл |
|утворенням викидів забруднюючих | |
|речовин в атмосферне повітря | |
|стаціонарними джерелами | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|49. Діяльність, пов'язана з | - " - |
|викидами забруднюючих речовин та| |
|впливом на стан атмосферного | |
|повітря фізичних та біологічних | |
|факторів, для яких не | |
|встановлено відповідних | |
|нормативів екологічної безпеки | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|50. Діяльність, спрямована на | - " - |
|штучні зміни стану атмосфери та | |
|атмосферних явищ у господарських| |
|цілях | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|51. Діяльність, пов'язана з | - " - |
|регулюванням рівня впливу | |
|фізичних та біологічних факторів| |
|на стан атмосферного повітря | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|52. Складування, розміщення, |спеціальний дозвіл |
|зберігання або транспортування | |
|промислових та побутових | |
|відходів, які є джерелами | |
|забруднення атмосферного повітря| |
|забруднюючими речовинами та | |
|речовинами з неприємним запахом | |
|або іншого шкідливого впливу | |
|----------------------------------------------------------------|

|       Водний кодекс України ( 213/95-ВР )        |
|----------------------------------------------------------------|
|53. Спеціальне |дозвіл |
|водокористування - забір води з | |
|водних об'єктів із застосуванням| |
|споруд або технічних пристроїв, | |
|використання води та скидання | |
|забруднюючих речовин у водні | |
|об'єкти, включаючи забір води та| |
|скидання забруднюючих речовин із| |
|зворотними водами із | |
|застосуванням каналів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|54. Користування надрами для |спеціальний дозвіл |
|розробки родовищ підземних вод | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|55. Виконання будівельних, |дозвіл |
|днопоглиблювальних робіт, | |
|видобування піску і гравію, | |
|прокладення кабелів, | |
|трубопроводів та інших | |
|комунікацій на землях водного | |
|фонду | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|56. Проведення спеціальних робіт| - " - |
|із спорудження експлуатаційних | |
|свердловин на воду | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про природно-заповідний фонд України" |
| ( 2456-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|57. Спеціальне використання | - " - |
|природних ресурсів у межах | |
|територій та об'єктів природно- | |
|заповідного фонду | |
|----------------------------------------------------------------|
| Лісовий кодекс України ( 3852-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|58. Спеціальне використання |лісорубний квиток |
|лісових ресурсів у межах лісових| |
|ділянок, виділених для цієї | |
|мети | |
|----------------------------------------------------------------|
| Земельний кодекс України ( 2768-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|59. Зняття та перенесення |спеціальний дозвіл |
|ґрунтового покриву земельних | |
|ділянок | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|60. Користування |спеціальний дозвіл |
|нафтогазоносними надрами: | |
| | |
|геологічне вивчення | |
|нафтогазоносних надр, у тому | |
|числі дослідно-промислова | |
|розробка родовищ | |
| | |
|геологічне вивчення |спеціальний дозвіл |
|нафтогазоносних надр, у тому | |
|числі дослідно-промислова | |
|розробка родовищ з подальшим | |
|видобуванням нафти і газу | |
|(промисловою розробкою родовищ) | |
| | |
|видобування нафти і газу | |
|(промислова розробка родовищ) | |
|----------------------------------------------------------------|

|       Кодекс України про надра ( 132/94-ВР )       |
|----------------------------------------------------------------|
|61. Користування надрами: | - " - |
| | |
|геологічне вивчення, в тому | |
|числі дослідно-промислова | |
|розробка родовищ корисних | |
|копалин загальнодержавного | |
|значення | |
| | |
|видобування корисних копалин | |
| | |
|будівництво та експлуатація | |
|підземних споруд, не пов'язаних | |
|з видобуванням корисних копалин,| |
|у тому числі споруд для | |
|підземного зберігання нафти, | |
|газу та інших речовин і | |
|матеріалів, захоронення | |
|шкідливих речовин і відходів | |
|виробництва, скидання стічних | |
|вод | |
| | |
|створення геологічних територій | |
|та об'єктів, що мають важливе | |
|наукове, культурне, санітарно- | |
|оздоровче значення (наукові | |
|полігони, геологічні | |
|заповідники, заказники, пам'ятки| |
|природи, лікувальні, оздоровчі | |
|заклади та інше) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|62. Виконання робіт підвищеної |дозвіл |
|небезпеки та/або експлуатація | |
|(застосування) об'єктів, машин, | |
|механізмів, устаткування | |
|підвищеної небезпеки, види яких | |
|визначено постановою Кабінету | |
|Міністрів України від 15 жовтня | |
|2003 р. N 1631 | |
|"Про затвердження Порядку видачі| |
|дозволів Державним комітетом з | |
|нагляду за охороною праці та | |
|його територіальними органами" | |
|(Офіційний вісник України, | |
|2003 р., N 42, ст. 2222) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|63. Початок роботи новостворених| - " - |
|підприємств, введення в | |
|експлуатацію нових і | |
|реконструйованих виробничих, | |
|жилих об'єктів та об'єктів | |
|іншого призначення, впровадження| |
|нових технологій, передача на | |
|виробництво зразків нових | |
|пожежонебезпечних машин, | |
|механізмів, устаткування та | |
|продукції, оренда будь-яких | |
|приміщень | |
|----------------------------------------------------------------|

|   Закон України "Про автомобільні дороги" ( 2862-15 )    |
|----------------------------------------------------------------|
|64. Розміщення, будівництво | - " - |
|споруд, об'єктів дорожнього | |
|сервісу, автозаправних станцій, | |
|прокладення інженерних мереж та | |
|виконання інших робіт у межах | |
|смуги відведення автомобільних | |
|доріг | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|65. Розміщення пересувного | - " - |
|об'єкта дорожнього сервісу на | |
|землях дорожнього господарства | |
|вздовж автомобільної дороги | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|66. Розміщення рекламоносіїв у |згода на розміщення |
|межах смуги відведення | |
|автомобільних доріг поза межами | |
|населених пунктів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|67. Розміщення зовнішньої |дозвіл |
|реклами у населених пунктах | |
|----------------------------------------------------------------|
|Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 )|
|----------------------------------------------------------------|
|68. Виконання робіт до | - " - |
|будівництва об'єкта: | |
| | |
|підготовка земельної ділянки, | |
|влаштування огородження | |
|будівельного майданчика та | |
|знесення будівель і споруд | |
| | |
|порушення елементів благоустрою | |
|в межах відведеної земельної | |
|ділянки під забудову, | |
|спорудження тимчасових та | |
|побутових споруд, необхідних для| |
|організації і обслуговування | |
|будівництва, підведення | |
|тимчасових інженерних мереж, | |
|улаштування під'їзних шляхів, | |
|складування будівельних | |
|матеріалів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|69. Виконання підготовчих (якщо | - " - |
|підготовчі роботи не були | |
|виконані раніше відповідно до | |
|дозволу на виконання підготовчих| |
|робіт) і будівельних робіт, | |
|підключення об'єкта будівництва | |
|до інженерних мереж та споруд | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|70. Прийняття в експлуатацію |сертифікат відповідності |
|закінчених будівництвом | |
|об'єктів | |
|----------------------------------------------------------------|

| Закон України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|71. Ввезення з-за кордону |дозвіл |
|радіоелектронних засобів та | |
|випромінювальних пристроїв (крім| |
|тих, що не потребують отримання | |
|дозволу НКРЗ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|72. Реалізація радіоелектронних |дозвіл |
|засобів та випромінювальних | |
|пристроїв (крім тих, що не | |
|потребують отримання дозволу | |
|НКРЗ) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|73. Експлуатація | - " - |
|радіоелектронного засобу або | |
|випромінювального пристрою (крім| |
|засобів та пристроїв, | |
|використання яких здійснюється | |
|на бездозвільній основі) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|74. Використання номерного | - " - |
|ресурсу | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у |
| зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|75. Вивезення за межі митної |погодження (у формі листа) |
|території України як | |
|давальницької сировини | |
|дорогоцінних металів і | |
|дорогоцінного каміння, їх | |
|відходів та брухту | |
|----------------------------------------------------------------|
| Митний кодекс України ( 92-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|76. Реекспорт товарів іноземного|дозвіл |
|походження за межі митної | |
|території України | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|77. Використання приміщення, | - " - |
|резервуару, майданчика як | |
|складу тимчасового зберігання | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|78. Відкриття вантажних митних |погодження (у формі листа) |
|комплексів, автопортів, | |
|автотерміналів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|79. Придбання енергозберігаючих |експертний висновок |
|технологій, обладнання, | |
|матеріалів, засобів | |
|вимірювання, контролю та | |
|управління витратами паливно- | |
|енергетичних ресурсів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|80. Інвестиційна діяльність із | - " - |
|створення енергозберігаючих | |
|технологій, виробництво | |
|енергозберігаючого обладнання, | |
|матеріалів, засобів | |
|вимірювання, контролю та | |
|управління витратами паливно- | |
|енергетичних ресурсів, із | |
|створення і впровадження | |
|технологій використання | |
|нетрадиційних джерел енергії, | |
|виробництва альтернативних | |
|видів палива, в будівництво | |
|енергозберігаючих об'єктів | |
|----------------------------------------------------------------|

|  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"   |
| ( 334/94-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|81. Розроблення, впровадження та|висновок про відповідність |
|використання енергозберігаючих | |
|заходів та енергоефективних | |
|проектів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та |
| електричної енергії (когенерацію) та використання скидного |
| енергопотенціалу" ( 2509-15 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|82. Встановлення або спорудження|дозвіл |
|когенераційних установок на базі| |
|енергетичних об'єктів | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну |
| оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|83. Практична діяльність з |сертифікат |
|оцінки майна | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|84. Консервація, реставрація, |дозвіл (у формі листа) |
|реабілітація, музеєфікація, | |
|ремонт, пристосування пам'яток | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|85. Розміщення реклами на |погодження (у формі листа) |
|пам'ятках в межах зон охорони | |
|таких пам'яток, історичних | |
|ареалів населених місць | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|86. Дії, пов'язані із зміною | - " - |
|призначення пам'ятки, її частин | |
|та елементів, здійсненням | |
|написів, позначок на ній, на її | |
|території та в її охоронній | |
|зоні | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|87. Відновлення земляних робіт |дозвіл (у формі листа) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|88. Проведення робіт на | - " - |
|пам'ятках, їх територіях та в | |
|зонах охорони, на охоронюваних | |
|археологічних територіях, в | |
|історичних ареалах населених | |
|місць | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|89. Відчуження або передача |погодження (у формі листа) |
|пам'яток їх власниками чи | |
|уповноваженими ними органами | |
|іншим особам у володіння, | |
|користування або управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|90. Дії щодо набуття у власність|погодження |
|(користування) земельних | |
|ділянок, у тому числі тих, що | |
|призначаються для | |
|сільськогосподарських потреб, | |
|зміни землевласника, | |
|землекористувача на території | |
|пам'яток та в їх охоронних | |
|зонах, на охоронюваних | |
|археологічних територіях, в | |
|історичних ареалах населених | |
|місць | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|91. Переміщення (перенесення) на| |
|інше місце: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|пам'ятки національного значення |дозвіл (у формі рішення |
| |Кабінету Міністрів України) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|пам'ятки місцевого значення |дозвіл (у формі наказу) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|92. Дії, пов'язані з проведенням|погодження (у формі листа) |
|містобудівних, архітектурних та | |
|ландшафтних перетворень, | |
|будівельних, меліоративних, | |
|шляхових, земляних робіт на | |
|пам'ятках, їх територіях, у | |
|зонах охорони, на охоронюваних | |
|археологічних територіях, в | |
|історичних ареалах населених | |
|місць, інших робіт, що може | |
|позначитися на об'єктах | |
|культурної спадщини | |
|----------------------------------------------------------------|

|      Закон України "Про туризм" ( 324/95-ВР )      |
|----------------------------------------------------------------|
|93. Діяльність, пов'язана з |дозвіл |
|туристичним супроводом | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|94. Розповсюдження і |прокатне посвідчення |
|демонстрування національних та | |
|іноземних фільмів на всіх видах | |
|носіїв зображення | |
|----------------------------------------------------------------|
| Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні |
| речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) |
|----------------------------------------------------------------|
|95. Використання об'єктів чи |дозвіл |
|приміщень, призначених для | |
|провадження діяльності, | |
|пов'язаної з культивуванням | |
|рослин, включених до таблиці I | |
|переліку наркотичних засобів, | |
|психотропних речовин і | |
|прекурсорів, затвердженого | |
|постановою Кабінету Міністрів | |
|України від 6 травня 2000 р. | |
|N 770 (Офіційний | |
|вісник України, 2000 р., N 19, | |
|ст. 789), розробленням, | |
|виробництвом, виготовленням, | |
|зберіганням, перевезенням, | |
|придбанням, реалізацією | |
|(відпуском), використанням та | |
|знищенням наркотичних засобів, | |
|психотропних речовин і | |
|прекурсорів, включених | |
|до зазначеного переліку | |
------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 469 від 13.04.2011 )