Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2010 р. N 725
Київ

Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності
або видів господарської діяльності,
які не можуть провадитися
на підставі подання декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
вимогам законодавства

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 469 від 13.04.20
11
N 613 від 11.07.20
12
N 973 від 24.10.20
12)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1469).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 725

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. N 973)

Перелік
певних дій щодо провадження
господарської діяльності
або видів господарської діяльності,
які не можуть провадитися на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства

Дії щодо провадження господарської діяльності (вид господарської діяльності) Вид документа дозвільного характеру, який дає право на вчинення певної дії щодо провадження господарської діяльності (виду господарської діяльності)
Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"
1. Вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі дозвіл
2. Проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі -"-
3. Транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів -"-
Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
4. Діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі експлуатаційний дозвіл
5. Діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі -"-
Закон України "Про карантин рослин"
6. Вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у карантинну зону, транспортування територією України карантинний сертифікат
7. Транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами -"-
8. Експорт або реекспорт об'єктів регулювання фітосанітарний сертифікат
9. Ввезення на територію України імпортних та транзитних вантажів з об'єктами регулювання карантинний дозвіл
Закон України "Про ветеринарну медицину"
10. Провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження експлуатаційний дозвіл
11. Проведення виставок, змагань тварин, ярмарків, аукціонів, вистав за участю тварин, що мандрують, організація пересувних зоопарків тощо дозвіл
12. Ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню -"-
13. Переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в разі:
переміщення за межі України міжнародний ветеринарний сертифікат
переміщення за межі території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст ветеринарне свідоцтво
переміщення в межах району ветеринарна довідка
Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
14. Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився дозвіл
15. Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу дозвіл
Закон України "Про рослинний світ"
16. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів для задоволення виробничих та наукових потреб юридичних або фізичних осіб, а також з метою отримання прибутку від реалізації зазначених ресурсів або продуктів їх переробки дозвіл
Закон України "Про Червону книгу України"
17. Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів, які занесені до Червоної книги України, що здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій -"-
Закон України "Про тваринний світ"
18. Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також здійснення заходів щодо схрещування диких тварин -"-
19. Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України -"-
20. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу -"-
Закон України "Про відходи"
21. Здійснення операцій у сфері поводження з відходами -"-
22. Транскордонне перевезення небезпечних відходів письмова згода (повідомлення)
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
23. Діяльність, пов'язана з утворенням та розміщенням відходів спеціальний дозвіл
Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
24. Діяльність, пов'язана із здійсненням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами дозвіл
25. Провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях -"-
Водний кодекс України
26. Спеціальне водокористування дозвіл
Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
27. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду -"-
Лісовий кодекс України
28. Спеціальне використання лісових ресурсів спеціальний дозвіл (лісорубний квиток, лісовий квиток)
Закон України "Про нафту і газ"
29. Користування нафтогазоносними надрами: на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ; дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ) на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод спеціальний дозвіл
Кодекс України про надра
30. Користування надрами: геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення видобування корисних копалин будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше) виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції спеціальний дозвіл
Закон України "Про рекламу"
31. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах дозвіл
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
32. Виконання будівельних робіт щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності -"-
33. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до IV і V категорії складності сертифікат
Закон України "Про телекомунікації"
34. Використання номерного ресурсу дозвіл
Закон України "Про охорону культурної спадщини"
35. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток письмовий дозвіл
36. Розміщення реклами на пам'ятках в межах зон охорони таких пам'яток, історичних ареалів населених місць погодження
37. Дії, пов'язані із зміною призначення пам'ятки, її частин та елементів, здійсненням написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні -"-
38. Відновлення земляних робіт письмовий дозвіл
39. Проведення робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць дозвіл
40. Проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт -"-
41. Проведення робіт на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини письмовий дозвіл
42. Відчуження або передача пам'яток їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління погодження
43. Відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб погодження проекту
44. Зміна землевласника, землекористувача на території пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць погодження
45. Переміщення (перенесення) на інше місце:
пам'ятки національного значення дозвіл (у формі рішення Кабінету Міністрів України)
пам'ятки місцевого значення дозвіл (у формі наказу)
46. Містобудівні, архітектурні та ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи на пам'ятках, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, інші роботи, що можуть позначитися на об'єктах культурної спадщини погодження
Закон України "Про автомобільні дороги"
47. Розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл
48. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг згода на розміщення
Закон України "Про охорону праці"
49. Виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -"-
Земельний кодекс України
50. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок спеціальний дозвіл
Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
51. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (крім тих, ввезення з-за кордону яких здійснюється на бездозвільній основі) дозвіл
52. Експлуатація радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі) -"-

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 469 від 13.04.2011, N 613 від 11.07.2012; в редакції Постанови КМ N 973 від 24.10.2012)