Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р. N 536
Київ

Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
з питань діяльності органів державної
виконавчої служби та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів державної виконавчої служби зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1351 "Про затвердження Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1538);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1101 "Про формений одяг працівників органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2268).

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 536

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 5 пункту 22 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18, ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696), після слів "судовим рішенням" доповнити словами ", рішенням іншого органу (посадової особи)".

2. Пункт 17 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40, ст. 1798; 2003 р., N 31, ст. 1617, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2015; 2005 р., N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16, ст. 1203, N 27, ст. 1951; 2007 р., N 52, ст. 2117; 2008 р., N 31, ст. 971; 2009 р., N 33, ст. 1159, N 59, ст. 2073, N 61, ст. 2157, ст. 2171; 2010 р., N 41, ст. 1344, N 45, ст. 1467, N 51, ст. 1696), доповнити абзацом такого змісту:

"У разі невиконання передбачених Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) рішень іноземцям та особам без громадянства може бути заборонено в'їзд в Україну. Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається на підставі частини другої статті 80 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) за поданням державного виконавця органами Держприкордонслужби або органами внутрішніх справ не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту надходження відповідного подання. До компетенції органів Держприкордонслужби належить питання щодо розгляду подань у разі невиконання рішення про накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Держприкордонслужби. Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається на строк до виконання зобов'язань, покладених на іноземців та осіб без громадянства рішеннями судів та інших органів (посадових осіб).".

3. У Положенні про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1448 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 50, N 33, ст. 1239):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Реалізація майна у виконавчому провадженні здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про виконавче провадження. ( 606-14 )";

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Реалізація майна здійснюється організатором аукціону (публічних торгів), а майна державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, - відповідним органом приватизації (далі - організатор аукціону (публічних торгів).".

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37, ст. 1697; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2010 р., N 1, ст. 30):

1) у позиції "Мін'юст" у графах "Вид витрат" та "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" абзац третій виключити;

2) доповнити додаток ( 702-2001 ) такою позицією:

"ДВС                    витрати,    50 відсотків суми
пов'язані з
проведенням виконавчого збору
виконавчих дій та 100
відповідно до відсотків суми
статті 41 витрат на
Закону України проведення
"Про виконавче виконавчих дій,
провадження" стягнутих
( 606-14 ) з боржника ДВС".

5. У Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 607 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2005 р., N 30, ст. 1806, N 32, ст. 1923; 2007 р., N 10, ст. 368):

1) в абзаці восьмому пункту 3 слова "або відповідним органом державної виконавчої служби" виключити;

2) у пункті 4 слова "за участю представника органу державної виконавчої служби" виключити;

3) в абзаці першому пункту 5 слова "або орган державної виконавчої служби, який виконує рішення суду (судді) про конфіскацію товарів," виключити;

4) в абзаці першому пункту 12 слова ", у тому числі прийняття конфіскованих товарів - відповідно до акта опису, оцінки та передачі конфіскованих товарів," виключити;

5) четверте речення пункту 18 виключити;

6) в абзаці другому пункту 45 слова "у разі їх конфіскації" виключити;

7) у другому реченні пункту 47 слова ", або органу державної виконавчої служби - у разі реалізації конфіскованих товарів" виключити;

8) у пункті 60 слова "до винесення судом рішення про конфіскацію" виключити;

9) у тексті Порядку ( 607-2003 ) слова "чи орган державної виконавчої служби" та "або орган державної виконавчої служби" у всіх відмінках виключити.

6. На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2007 р., N 20, ст. 798; 2009 р., N 88, ст. 2971; 2010 р., N 70, ст. 2521; 2011 р., N 4, ст. 204, N 27, ст. 1130) установити, що начальники відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць.

7. В абзаці третьому пункту 32 Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 609 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1685), слова ", оформлену в порядку, встановленому Мін'юстом," виключити.