Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про фінансове оздоровлення державного підприємства
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"

Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації виробництва у галузі ракетобудування і забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань космічної діяльності.

Стаття 1. Реструктуризувати заборгованість державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (далі - підприємство) перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію, на таких умовах:

підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років починаючи з 2016 року;

на суму заборгованості не нараховуються відсотки;

відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього Закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості;

нараховані штрафні санкції списуються.

Стаття 2. Установити, що підприємству надається державна підтримка у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних договорів України, за рахунок коштів, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI та від 5 квітня 2011 року N 3172-VI) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Установити, що положення частини тринадцятої статті 17 цього Кодексу не застосовуються в разі розстрочення сплати заборгованості державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію".

3. Кабінету Міністрів України передбачати починаючи з 2012 року у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для фінансування компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних договорів України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3396-VI