Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів
фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2010 р., N 2-3, ст. 11; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Мораторій не поширюється на зобов'язання банку з перерахування органам Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на зобов'язання з повернення фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування розміщених на депозитних рахунках у банках тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів коштів цих фондів".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

2. Абзац другий статті 2 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" ( 2864-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77; 2005 р., N 2, ст. 31) доповнити словами:

"та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011 року, та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. У пункті 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2010 р., N 4, ст. 36; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2011 року N 2940-VI):

абзац шостий доповнити словами "та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості ізсплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості цих підприємств ізсплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3385-VI