Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 липня 2007 р. N 941
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 835 від 01.08.20
11 )

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 941

Порядок
ведення Державного реєстру оцінювачів
з експертної грошової оцінки земельних ділянок

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Держземагентством Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - Реєстр).

Реєстр - автоматизована система обліку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - оцінювачі), яким в установленому законодавством порядку видано свідоцтво про підтвердження їх кваліфікації (далі - кваліфікаційне свідоцтво).

2. До Реєстру вноситься така інформація: прізвище, ім'я та по батькові оцінювача, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - ідентифікаційний номер), дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, дата та номер рішення екзаменаційної комісії, склад якої затверджується Держземагентством (далі - комісія), про видачу кваліфікаційного свідоцтва, дата видачі та номер посвідчення про підвищення кваліфікації, відомості щодо зупинення дії чи позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання), місце роботи.

3. Для внесення інформації до Реєстру оцінювач подає Держземагентству:

заяву про його реєстрацію;

нотаріально засвідчену копію кваліфікаційного свідоцтва, а у разі підвищення кваліфікації - копію відповідного посвідчення;

копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, місце проживання;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідку з місця роботи.

4. Документи обліковуються у журналі, форма якого затверджується Держземагентством, із зазначенням дати надходження. Наведена у документах інформація опрацьовується і протягом п'яти робочих днів вноситься до Реєстру.

Оцінювачу може бути відмовлено у внесенні інформації до Реєстру у разі подання ним неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, про що Держземагентство письмово повідомляє оцінювача.

5. У разі зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва до Реєстру вноситься інформація про номер та дату відповідного рішення комісії, дату, з якої зупинено дію.

6. Якщо в установленому законодавством порядку комісією прийнято рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання), за поданням голови комісії до Реєстру вноситься у триденний строк інформація про номер та дату відповідного рішення, дату, з якої оцінювача позбавлено кваліфікаційного свідоцтва (його анульовано).

7. Інформація з Реєстру надається за письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу, зразок якого затверджується Держземагентством.

( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 835 від 01.08.2011 )