Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. N 853
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 853

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 478 "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 241; Офіційний вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1700):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому" замінити словами "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби";

2) в абзаці першому пункту 2 слова "Державному департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому" замінити словами "Державній ветеринарній та фітосанітарній службі".

2. У Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 746 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 38; Офіційний вісник України, 2009 р., N 3, ст. 82 ):

1) у пункті 3 слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів" замінити словами "державними фітосанітарними інспекціями";

2) у додатках 1 і 2 до Порядку ( 746-95 ) слова "Начальник державної інспекції захисту рослин" замінити словами "Начальник державної фітосанітарної інспекції".

3. У Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. N 881 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 90):

1) у пункті 4:

в абзаці другому слова "районній станції захисту рослин" замінити словами "державній фітосанітарній інспекції";

в абзаці третьому слова "районному об'єднанню "Сільгоспхімія" замінити словами "державній фітосанітарній інспекції";

2) в абзаці першому пункту 5 слова "Районні станції захисту рослин та об'єднання "Сільгоспхімія" замінити словами "Державні фітосанітарні інспекції";

3) у пункті 6 слова "Мінсільгосппроду" і "Мінекобезпеки" замінити відповідно словами "Мінагрополітики" і "Мінприроди";

4) у тексті Порядку ( 881-95 ) слово "Мінстат" у всіх відмінках замінити словами "Державна служба статистики" у відповідному відмінку.

4. У тексті Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 228 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2004 р., N 24, ст. 1588) слова "Головна державна інспекція захисту рослин Мінагрополітики" в усіх відмінках замінити словами "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 433 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 34, ст. 1144):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Міністерства екології та природних ресурсів";

2) у Порядку ( 354-96 ), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "лабораторій Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики" замінити словами "відповідних лабораторій Держветфітослужби";

в абзаці другому пункту 3 слово "Мінпромполітики" замінити словами "Агентством держмайна".

6. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; 2008 р., N 86, ст. 2890):

1) доповнити додаток пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1. Мінагрополітики за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном встановлює тарифи на платні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, крім тарифів на проведення обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

2) пункт 24 виключити.

7. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 362 "Про умови оплати праці і матеріально-побутового забезпечення працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 423; 2004 р., N 46, ст. 3040; 2006 р., N 25, ст. 1817; 2007 р., N 55, ст. 2215) слова "Державний департамент ветеринарної медицини" в усіх відмінках замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" у відповідному відмінку.

8. В абзаці першому пункту 3 Положення про карантинний ветеринарно-міліцейський пост, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 394 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 723), слова "Державного департаменту ветеринарної медицини" замінити словом "Держветфітослужби".

9. У тексті Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 395 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 724; 2008 р., N 27, ст. 854), слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1592; 2007 р., N 72, ст. 2707; 2008 р., N 28, ст. 890):

1) в абзаці першому пункту 3 постанови ( 1183-2002 ) слова "Державну службу з охорони прав на сорти рослин" замінити словами "Державну ветеринарну та фітосанітарну службу";

2) у Положенні про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин ( 1183-2002 ), затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Положення ( 1183-2002 ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;

у додатках до Положення ( 1183-2002 ):

у додатку 2 слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба";

у додатку 3 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби";

у додатках 1-3 слова "Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин" в усіх відмінках замінити словами "Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби" у відповідному відмінку;

3) у пункті 4 Умов дотримання законних інтересів власника сорту рослин у разі обмеження його виключного права ( 1183-2002 ), затверджених зазначеною постановою, слово "Держсортслужба" замінити словом "Держветфітослужба";

4) у Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин ( 1183-2002 ), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Кошти від зборів, що сплачуються в національній валюті, зараховуються на рахунок з обліку власних надходжень уповноваженого закладу експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин (далі - заклад експертизи), відкритий в органах Державної казначейської служби за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення діяльності закладів експертизи в системі охорони прав на сорти рослин.";

в абзаці третьому слово "Держсортслужби" замінити словами "закладу експертизи";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Відомості про реквізити рахунка закладу експертизи, відкритого для зарахування коштів від зборів, оприлюднює Держветфітослужба в офіційному бюлетені "Охорона прав на сорти рослин.";

5) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Заклад експертизи веде облік документів про сплату зборів та здійснює контроль за сплатою відповідно до вимог цього Порядку.";

6) у пункті 9 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби";

7) у тексті Порядку ( 1183-2002 ) слова "Держсортслужба" і "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити відповідно словами "заклад експертизи" і "Казначейство" у відповідному відмінку;

8) у додатку до Порядку ( 1183-2002 ) в абзаці другому пункту 2 та пункті 9 у графі "Види зборів" слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби".

11. У Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 121 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 6, ст. 230; 2007 р., N 32, ст. 1302):

1) у тексті Порядку ( 121-2003 ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;

2) у додатках 1-4 до Порядку ( 121-2003 ) слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" у всіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

12. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 313 "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції, що експортується" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11, ст. 482) слова "Державний департамент ветеринарної медицини" замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба".

13. У Положенні про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 686 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 919; 2007 р., N 37, ст. 1468):

1) у тексті Положення ( 686-2003 ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;

2) у додатку 2 до Положення ( 686-2003 ):

слова "МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ" виключити, а слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" і "Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин" замінити відповідно словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" і "Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби".

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1459; 2009 р., N 72, ст. 2487; 2010 р., N 16, ст. 755):

1) в абзаці першому пункту 3 постанови ( 705-2007 ) слова "Державній службі з карантину рослин" замінити словами "Державній ветеринарній та фітосанітарній службі";

2) у Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин ( 705-2007 ), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 16 слова "державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" замінити словами "державні фітосанітарні інспекції";

у пункті 21:

абзаци четвертий і п'ятий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Державний фітосанітарний інспектор протягом п'яти календарних днів після надходження зазначених документів проводить фітосанітарні процедури та видає заявнику або уповноваженій ним особі фітосанітарний сертифікат чи фітосанітарний сертифікат на реекспорт або надсилає обґрунтовану відмову в його видачі.";

у пункті 26:

абзац четвертий виключити;

пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Державний фітосанітарний інспектор протягом п'яти календарних днів після подання документів проводить фітосанітарні процедури та видає заявнику або уповноваженій ним особі карантинний сертифікат або надсилає обґрунтовану відмову в його видачі.";

в абзаці другому пункту 29 слова "Державної інспекції з карантину рослин" замінити словом "Держветфітослужби";

у тексті Порядку ( 705-2007 ) слова "Державної служби з карантину рослин" і "державний інспектор з карантину рослин" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Держветфітослужба" і "державний фітосанітарний інспектор" у відповідному відмінку;

3) у Порядку оформлення карантинного дозволу ( 705-2007 ), затвердженому зазначеною постановою:

абзаци п'ятий і шостий пункту 3 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Держветфітослужба протягом п'яти днів розглядає подані заявником або уповноваженою ним особою документи та видає карантинний дозвіл або надсилає обґрунтовану відмову в його видачі.";

абзац тринадцятий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Карантинний дозвіл підписується Головним державним фітосанітарним інспектором або його заступником і скріплюється печаткою.";

у тексті Порядку ( 705-2007 ) слова "Головна державна інспекція з карантину рослин" у всіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

15. У Положенні про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 807 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1718):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "Державному департаменті ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини (далі - Департамент)" замінити словом "Держветфітослужбі";

2) у тексті Положення ( 807-2007 ) слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

16. У тексті Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1350 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3274):

1) у першому реченні абзацу другого пункту 6 слова "Віце-прем'єр-міністр України з питань аграрної політики" замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі";

2) в абзаці першому пункту 7 слова "Мінтрансзв'язку", "ДПА", "Української академії аграрних наук" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури", "ДПС", "Національної академії аграрних наук";

3) в абзаці третьому пункту 14 слова "Державний комітет ветеринарної медицини України" замінити словом "Держветфітослужба".

17. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 398 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 32, ст. 1046; 2011 р., N 11, ст. 486):

1) у пункті 8 слова "державні інспектори захисту рослин районів" замінити словами "державні фітосанітарні інспектори";

2) у пункті 12 слова "Державним казначейством" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";

3) у тексті Порядку ( 398-2008 ) слова "державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей", "державні інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, області" в усіх відмінках замінити словами "державні фітосанітарні інспекції" у відповідному відмінку.

18. У підпункті 5 пункту 2 Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 446 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст.1171; 2009 р., N 38, ст. 1280, N 59, ст. 2077; 2011 р., N 44, ст. 1789) слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби".

19. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. N 578 "Про затвердження переліку платних послуг Державної служби з карантину рослин та розміру плати за їх надання" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47, ст. 1540; 2009 р., N 9, ст. 268, N 52, ст. 1791):

1) у постанові:

у назві та тексті постанови ( 578-2008 ) слова "Державна служба з карантину рослин" у всіх відмінках замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" у відповідному відмінку;

у пункті 2 слова "Міністерству аграрної політики" та "Державного комітету статистики" замінити відповідно словами "Міністерству аграрної політики та продовольства" та "Державної служби статистики";

2) у назві додатка до постанови ( 578-2008 ) слова "Державної служби з карантину рослин" замінити словами "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби".

20. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824) позицію "Держкомветмедицини" замінити позицією "Держветфітослужба".

21. У пункті 1 Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 947 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2820) слова "посадовими особами органів Державної служби з карантину рослин" замінити словами "державними фітосанітарними інспекторами".

22. У тексті Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 978 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2891) слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. N 106 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними інспекціями захисту рослин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 12, ст. 365):

1) назву постанови ( 106-2009 ) викласти в такій редакції:

"Про затвердження переліку платних послуг,

які можуть надаватися Державною ветеринарною

та фітосанітарною службою у сфері захисту рослин";

2) назву переліку платних послуг, які можуть надаватися державними інспекціями захисту рослин, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"Перелік
платних послуг, які можуть надаватися
Державною ветеринарною та фітосанітарною службою
у сфері захисту рослин".

24. В абзаці першому пункту 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 513 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1313) слова "з питань аграрної політики" замінити словами "у сфері захисту рослин", а слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів" - словами "державною фітосанітарною інспекцією".

25.У Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, префіксів та кормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 652 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1679):

1) в абзацах другому і третьому підпункту 11 пункту 6 слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Мінагрополітики";

2) у тексті Порядку ( 652-2009 ) слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

26. У тексті Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 801 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2039) слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.

27. У тексті Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2752), слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.