Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 листопада 2011 р. N 1125
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1125

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319; 2007 р., N 93, ст. 3413; 2010 р., N 78, ст. 2762):

1) у першому реченні пункту 2 слова "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)" замінити словом "ДСКН";

2) у тексті Порядку слово "Держкомнаркоконтроль" в усіх відмінках замінити словом "ДСКН";

3) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

абзац перший після слова "дозволяє" доповнити словом "ввезення";

слова "Державний комітет України з питань контролю за наркотиками" замінити словами "Державна служба України з контролю за наркотиками", слова "State Committee of Ukraine on Drugs Control" - словами "State Service of Ukraine on Drugs Control", слова "Голова Державного комітету України з питань контролю за наркотиками" - словами "Голова Державної служби України з контролю за наркотиками", а слова "Head of the State Committee of Ukraine on Drugs Control" - словами "Head of the State Service of Ukraine on Drugs Control";

у додатку 2:

абзац перший після слова "дозволяє" доповнити словом "вивезення";

слова "Державний комітет України з питань контролю за наркотиками" замінити словами "Державна служба України з контролю за наркотиками", слова "State Committee of Ukraine on Drugs Control" - словами "State Service of Ukraine on Drugs Control", слова "Голова Державного комітету України з питань контролю за наркотиками" - словами "Голова Державної служби України з контролю за наркотиками", а слова "Head of the State Committee of Ukraine on Drugs Control" - словами "Head of the State Service of Ukraine on Drugs Control";

у додатку 3:

абзац перший після слова "дозволяє" доповнити словом "транзит";

слова "Державний комітет України з питань контролю за наркотиками" замінити словами "Державна служба України з контролю за наркотиками", слова "State Committee of Ukraine on Drugs Control" - словами "State Service of Ukraine on Drugs Control", слова "Голова Державного комітету України з питань контролю за наркотиками" - словами "Голова Державної служби України з контролю за наркотиками", а слова "Head of the State Committee of Ukraine on Drugs Control" - словами "Head of the State Service of Ukraine on Drugs Control".

2. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336, N 51, ст. 1696, N 52, ст. 1741, N 58, ст. 2025, N 78, ст. 2761, ст. 2762), у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" слова "Державний комітет з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

3. В абзаці четвертому пункту 3 Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17, ст. 787, N 75, ст. 2668, N 78, ст. 2762), слова "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

4. У пункті 9 Порядку перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1307 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3161; 2010 р., N 78, ст. 2762), слова "Державний комітет з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

5. У пункті 3 Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3412; 2010 р., N 78, ст. 2762), слова "Державний комітет з питань контролю за наркотиками" та "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

6. У Правилах проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 211 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 685; 2010 р., N 78, ст. 2762):

1) в абзаці другому пункту 3 слова "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)" замінити словом "ДСКН";

2) у тексті Правил ( 211-2008 ) слово "Держкомнаркоконтроль" в усіх відмінках замінити словом "ДСКН".

7. У другому реченні пункту 20 Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 893; 2010 р., N 78, ст. 2762), слова "Державному комітетові з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

8. В абзаці сьомому пункту 4 і пункті 5 Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3024; 2010 р., N 78, ст. 2762), слова "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

9. В абзаці третьому пунктів 32 і 37 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2010 р., N 78, ст. 2762; 2011 р., N 61, ст. 2435), слова "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".

10. У Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477; 2010 р., N 78, ст. 2762):

1) у пункті 5 слова "Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі - Держкомнаркоконтроль)" замінити словом "ДСКН";

2) у тексті Порядку ( 589-2009 ) слово "Держкомнаркоконтроль" в усіх відмінках замінити словом "ДСКН".

11. В абзаці третьому пункту 6 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст. 2121; 2010 р., N 78, ст. 2762), слова "Державному комітетові з питань контролю за наркотиками" замінити словом "ДСКН".