Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2006 р. N 1828
Київ

Питання проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації особами
рядового і начальницького складу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 197 від 19.03.20
08
N 787 від 29.07.20
09
N 1432 від 08.12.20
09
N 136 від 17.02.20
10
N 315 від 30.03.20
11
N 1126 від 02.11.20
11 )

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, що додається.

2. Поширити на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації дію постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009, та від 4 березня 1994 р. N 150 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 166).

3. Установити, що військовослужбовці, які продовжують проходження військової служби відповідно до пункту 3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (3475-15 ) і станом на 31 грудня 2007 р. не призначені на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в порядку переатестації, підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктом 8 частини другої статті 12 зазначеного Закону ( 3475-15 ) як такі, які не належать до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, або направляються в установленому порядку для подальшого проходження військової служби до Служби безпеки, Збройних Сил та інших військових формувань.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1828

Положення
про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу.

2. Особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку є громадяни України, які прийняті на службу за контрактом та яким присвоєні відповідно до цього Положення спеціальні звання.

Час проходження служби осіб рядового і начальницького складу зараховується до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

3. Громадяни, які вперше приймаються на службу до Держспецзв'язку і призначаються на посади рядового і начальницького складу, складають Присягу, передбачену Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ).

Стосовно таких громадян проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законодавством. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009 )

Для призначення на відповідну посаду громадяни подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011 )

( Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011 )

4. Особам рядового і начальницького складу присвоюються такі спеціальні звання:

рядовий склад - рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

молодший начальницький склад - сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

середній начальницький склад - молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

старший начальницький склад - майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

вищий начальницький склад - генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Вживається також скорочене найменування спеціальних звань з використанням замість слів "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" слова "Держспецзв'язку".

До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів "молодший лейтенант", "лейтенант", "старший лейтенант", "капітан", "майор", "підполковник", "полковник" додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції". ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009 )

5. На службу до Держспецзв'язку приймаються на конкурсній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

До вищих навчальних закладів, які утримуються повністю або частково за рахунок Адміністрації Держспецзв'язку (далі - спеціалізовані навчальні заклади), за денною формою навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 25 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, які мають повну загальну середню освіту, успішно склали вступні заліки (іспити), пройшли конкурсний відбір, відповідають вимогам щодо професійної придатності і не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього, старшого і вищого начальницького складу чи класних чинів. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008 )

Правові відносини між Держспецзв'язку та особами віком до 18 років, які прийняті до зазначених навчальних закладів за денною формою навчання, регулюються законодавством.

Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників для прийняття їх на службу визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, крім випадків, передбачених законодавством, а також особи, які раніше були засуджені за вчинення умисного злочину, якщо судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011 )

6. На посади рядового і молодшого начальницького складу призначаються особи, які мають повну загальну середню або професійно-технічну чи вищу освіту, не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб рядового і молодшого начальницького складу, та які не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього чи старшого начальницького складу або класних чинів. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008 )

7. На посади середнього, старшого та вищого начальницького складу призначаються особи, які:

закінчили спеціалізовані навчальні заклади і яким присвоєно спеціальне звання середнього, старшого чи вищого начальницького складу;

мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра і вище, споріднену з профілем службової діяльності на відповідній посаді, та не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб середнього, старшого чи вищого начальницького складу. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008 )

8. Особи, які проходять службу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, приймаються на службу до Держспецзв'язку за їх згодою в порядку переатестації із звільненням з попередньої служби. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008 )

Порядок проведення переатестації визначається Адміністрацією Держспецзв'язку, яким, зокрема, передбачається:

прийняття на службу за контрактом з призначенням на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу;

присвоєння спеціального звання особам рядового чи начальницького складу, які мають військове або спеціальне звання (класний чин);

зарахування вислуги років на військовій службі, службі на посадах осіб рядового чи начальницького складу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах до вислуги років у Держспецзв'язку. ( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008 )

9. У Держспецзв'язку встановлюються такі види служби:

служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

навчання за контрактом курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів.

Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, уклала контракт на навчання і якій присвоєно під час призначення на посаду спеціальне звання рядового чи сержанта Держспецзв'язку, або таке звання вона мала на час вступу до навчального закладу і не перебувала на службі в Держспецзв'язку. ( Абзац четвертий пункту