Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2009 р. N 1200
Київ

Про затвердження Порядку здійснення оптової
та роздрібної торгівлі транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 955 від 20.10.20
10
N 1115 від 20.10.20
11 )

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, що додається.

2. Доповнити пункт 4-1 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733), після слова "Мінфіном" словами ", крім випадків, установлених законом".

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1200

Порядок
здійснення оптової та роздрібної торгівлі
транспортними засобами та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

( У тексті Порядку слова "свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу (технічний паспорт)" в усіх
відмінках замінено словами "відповідно свідоцтво
про реєстрацію транспортного засобу (технічний
паспорт) та свідоцтво про реєстрацію машини" у
відповідному відмінку, а слова "номерні знаки для
разових поїздок" в усіх відмінках - словами
"відповідно номерні знаки для разових поїздок та
номерні знаки "Транзит" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 955 від
20.10.2010 )

( У тексті Порядку слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках
замінено словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1115
від 20.10.2011 )

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколясками, тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби) та їх складовими частинами (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також тими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, які перебували в користуванні і були зареєстровані в установленому законодавством порядку. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 955 від 20.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення необхідних документів (далі - суб'єкти господарювання).

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

дистриб'ютор - суб'єкт господарювання, який уповноважений виробником на здійснення продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і організацію проведення передпродажної підготовки, гарантійного та післяпродажного обслуговування через свою дилерську мережу і поставлений на облік відповідно у департаменті Державтоінспекції МВС і Держсільгоспінспекції; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 20.10.2010, N 1115 від 20.10.2011 )

уповноважений дилер - суб'єкт господарювання, який уповноважений дистриб'ютором на здійснення продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, матеріально-технічна база якого відповідає основним критеріям оцінки торгово-сервісних потужностей і який від свого імені здійснює на договірних засадах продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, проводить передпродажну підготовку, гарантійне та післяпродажне обслуговування і поставлений на облік відповідно у департаменті Державтоінспекції МВС і Держсільгоспінспекції. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ) та ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять". ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

4. Облік суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведеться Державтоінспекцією у порядку, встановленому МВС. Державтоінспекція формує та веде реєстр таких суб'єктів господарювання.

Облік суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведеться Держсільгоспінспекцією у порядку, встановленому Мінагрополітики. Держсільгоспінспекція створює та веде реєстр таких суб'єктів господарювання. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 955 від 20.10.2010 )

5. Торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, регулюється Господарським ( 436-15 ) і Цивільним ( 435-15 ) кодексами України, Законами України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ), "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( 229-16 ) та іншими актами законодавства, а також цим Порядком. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

6. Суб'єкти господарювання забезпечують реалізацію прав споживачів і покупців (далі - споживачі), визначених Законами України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ), зобов'язані виконувати цей Порядок та вимоги інших нормативно-правових актів з питань провадження торговельної діяльності. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

Умови провадження торговельної діяльності щодо оптової
та роздрібної торгівлі транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

7. Суб'єкти господарювання зобов'язані стати на облік відповідно у департаменті Державтоінспекції МВС і Держсільгоспінспекції та вести облік, зокрема в електронному вигляді, надходження, продажу та передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

8. Суб'єкти господарювання забезпечують відповідність приміщення (об'єкта торгівлі) умовам зберігання, передпродажної підготовки, продажу та сервісного обслуговування транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров'я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм.

9. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України для продажу, підлягають митному оформленню в порядку, встановленому законодавством.

10. Нові транспортні засоби, транспортні засоби, що перебували в користуванні, а також їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які були ввезені на митну територію України, підлягають обов'язковій сертифікації та допускаються до продажу за наявності сертифіката відповідності їх конструкції і технічного стану обов'язковим вимогам норм і стандартів або свідоцтва про визнання відповідності.

Нові трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що перебували в користуванні, а також їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які були ввезені на митну територію України і для яких встановлено обов'язкові вимоги до забезпечення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, допускаються до продажу, якщо вони мають національний знак відповідності і декларацію про відповідність (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності). ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

11. Не допускається реалізація нових транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, із знищеними або підробленими номерами агрегатів, з дефектами, що загрожують безпеці дорожнього руху, або тих, що не пройшли передпродажної підготовки.

12. Суб'єкт господарювання для продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинен мати довідки-рахунки, а підприємство-виробник - акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - акти приймання-передачі), а також відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит".

Бланки довідок-рахунків, акти приймання-передачі та відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит" є документами суворої звітності і повинні зберігатися суб'єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

Забезпечення суб'єктів господарювання бланками довідок-рахунків, актами приймання-передачі та відповідно номерними знаками для разових поїздок та номерними знаками "Транзит" здійснюється відповідно Державтоінспекцією і Держсільгоспінспекцією в установленому законодавством порядку. ( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

Оформлення на товарних біржах договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється з використанням облікованих відповідно у Державтоінспекції і Держсільгоспінспекції бланків біржових угод. ( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

Для дистриб'юторів, що ввозять транспортні засоби на митну територію України та розподіляють їх у дилерській мережі, але не здійснюють роздрібну торгівлю ними, використання бланків довідок-рахунків не обов'язкове.

13. Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний вести журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" (додаток 1).

Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний вести журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків "Транзит" (додаток 4).

Зазначені журнали прошнуровуються, сторінки нумеруються. Кінці шнура на останній сторінці журналу фіксуються та скріплюються круглою печаткою відповідно департаменту Державтоінспекції МВС та Держсільгоспінспекції. Журнали зберігаються як документи суворої звітності протягом 10 років.

Матеріали, що стали підставою для видачі довідок-рахунків, актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що прошиваються, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання і зберігаються протягом п'яти років. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 955 від 20.10.2010 )

14. Усі графи довідки-рахунка, акта приймання-передачі та біржової угоди заповнюються друкарським способом або від руки одним почерком, підписуються відповідальною особою суб'єкта господарювання та скріплюються круглою печаткою. У графу "вартість" вноситься вартість продажу транспортного засобу або складової частини, що має ідентифікаційний номер, у грошовій одиниці України.

15. У разі коли продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється філією суб'єкта господарювання або уповноваженим дилером, видача довідок-рахунків здійснюється за підписом відповідальної посадової особи філії або уповноваженого дилера, що скріплюється круглою печаткою.

16. У разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб'єкта господарювання або уповноваженим дилером, крім довідки-рахунка або акта приймання-передачі підприємства-виробника, покупцеві видається акт приймання-передачі, що укладається між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером, які виписали довідку-рахунок (додатки 2 і 5). ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

17. Під час продажу транспортних засобів, що перебували на обліку відповідно в Державтоінспекції і Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики або в Держсільгоспінспекції та зняті з такого обліку для реалізації, покупцеві видається разом з довідкою-рахунком або біржовою угодою відповідно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та свідоцтво про реєстрацію машини та/або реєстраційно-облікова картка з відмітками суб'єкта господарювання про продаж, зазначенням дати продажу, серії та номера виданої довідки-рахунка і відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит". ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 20.10.2010, N 1115 від 20.10.2011 )

18. Забороняється ставити печатку на незаповнених чи не в повному обсязі заповнених бланках довідок-рахунків, актів приймання-передачі і біржових угод.

У разі допущення помилки під час заповнення довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди неправильний запис закреслюється, на зворотному боці робиться правильний запис з відміткою "виправленому вірити", який завіряється підписом відповідальної особи суб'єкта господарювання, що скріплюється круглою печаткою. Під час заповнення бланків зазначених документів більше трьох виправлень не допускається.

19. На один транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, видається по одному примірнику довідки-рахунка та акта приймання-передачі або біржової угоди.

У разі реалізації транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за відповідним дорученням довідка-рахунок, акт приймання-передачі і біржова угода видаються на ім'я юридичної або фізичної особи, від імені якої діє представник.

20. У разі втрати покупцем довідки-рахунка, акта приймання-передачі, біржової угоди або відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит" суб'єкт господарювання на підставі заяви покупця видає нову довідку-рахунок, акт приймання-передачі або біржову угоду, на якій робиться напис "дублікат", зазначається серія, номер і дата видачі втраченої довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди. Дублікат довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди підписується відповідальною особою суб'єкта господарювання, що скріплюється круглою печаткою. Інформація про видачу нового відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит" вноситься до довідки-рахунка, акта приймання-передачі або біржової угоди.

Суб'єкт господарювання інформує у триденний строк після надходження заяви покупця у письмовій формі відповідно департамент Державтоінспекції МВС і Держсільгоспінспекція про втрату покупцем довідки-рахунка, акта приймання-передачі, біржової угоди або відповідно номерного знака для разових поїздок та номерного знака "Транзит". ( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

21. У разі втрати суб'єктом господарювання бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод або відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" такий суб'єкт невідкладно інформує про це відповідно територіальний орган внутрішніх справ, департамент Державтоінспекції МВС та державну інспекцію сільського господарства з обов'язковим зазначенням обставин втрати, кількості, серій та номерів бланків. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 20.10.2010, N 1115 від 20.10.2011 )

22. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звіряння ідентифікаційних номерів, повинні мати відповідну підготовку.

23. У разі закриття об'єкта торгівлі для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та інших робіт суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п'ять днів розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

24. Торговельна діяльність суб'єкта господарювання припиняється в установленому законодавством порядку.

Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

25. На фасаді об'єкта торгівлі розміщується вивіска із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, а біля входу до об'єкта торгівлі на видному місці - інформація про режим роботи, що встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у передбачених законодавством випадках за погодженням з органами місцевого самоврядування.

26. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному для покупця місці куточка, в якому розміщуються інформація про найменування власника об'єкта торгівлі, місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, витяг із Законів України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ), копія цього Порядку, книга відгуків та пропозицій, копія торгового патенту на право суб'єкта господарювання провадити зазначені в цьому Порядку види господарської діяльності. ( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

27. Під час продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, суб'єкти господарювання зобов'язані своєчасно надати споживачеві необхідну доступну, достовірну інформацію про товар, яка міститься в експлуатаційній документації, сервісній книжці (гарантійному талоні), договорі купівлі-продажу, а саме про:

найменування товару;

ціну, умови і правила придбання;

перелік основних технічних характеристик транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

дату виготовлення (календарний рік виготовлення/випуску);

гарантійні зобов'язання виробника (продавця);

строк служби транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відомості про необхідні дії споживача після закінчення такого строку, а також про можливі наслідки в разі невиконання зазначених дій;

правила та умови ефективного і безпечного використання транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

сертифікацію транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

найменування та адресу виробника (дистриб'ютора, уповноваженого дилера, продавця) і суб'єкта господарювання, який виконує його функції, пов'язані з прийняттям претензій від покупця, а також проводить гарантійний ремонт та післяпродажне обслуговування транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

28. Інформація про транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, може розміщуватися у місцях їх реалізації, а також за згодою споживача доводитися до його відома за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Інформація про ціну транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, в грошовій одиниці України надається суб'єктом господарювання за допомогою ярлика цін (цінника), який підписується особою, що відповідає за формування, установлення або застосування цін, і скріплюється круглою печаткою (штампом) суб'єкта господарювання із зазначенням дати підписання чи в інший спосіб.

29. Суб'єкт господарювання може надавати споживачеві додаткові платні послуги або виконувати роботи з технічного обслуговування, зберігання, заправлення транспортних засобів пально-мастильними матеріалами, транспортування до місця призначення, а також здійснювати продаж супутніх товарів (інструментів, чохлів тощо).

30. Продаж транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, неповнолітнім особам здійснюється відповідно до законодавства.

31. Розрахунки за продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводяться в готівковій та/або безготівковій формі. Споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на суму здійсненої операції, який засвідчує факт купівлі транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Особливості здійснення роздрібної торгівлі новими
транспортними засобами та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

32. У разі продажу нового транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, продавець у сервісній книжці обов'язково зазначає найменування товару, дані про ціну, умови і правила придбання, дату проведення передпродажної підготовки, інформацію про строк, протягом якого здійснюється сервісне обслуговування, перелік сервісних центрів та їх адреси, прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи, що скріплюється круглою печаткою суб'єкта господарювання.

33. На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, споживачеві видається копія сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності (на транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, які підлягають обов'язковій сертифікації), сервісна книжка, експлуатаційна документація, розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі, довідка-рахунок або акт приймання-передачі транспортного засобу від виробника, а у разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб'єкта господарювання або його уповноваженим дилером - акт приймання-передачі транспортного засобу або його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, який укладається між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

34. У разі продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, разом з довідкою-рахунком суб'єкт господарювання видає споживачеві оригінал або копію вантажної митної декларації.

На проданий транспортний засіб продавець зобов'язаний видати відповідно номерний знак для разових поїздок та номерний знак "Транзит", який зазначається у виданій споживачеві довідці-рахунку або в акті приймання-передачі.

35. Виробник (продавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

На комплектувальні вироби встановлюється гарантійний строк не менший ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

36. Гарантійний строк зазначається у паспорті на продукцію, сервісній книжці (гарантійному талоні) чи іншому документі, що додається до товару, та обчислюється з дня продажу транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

Гарантійні зобов'язання виконуються представником виробника, імпортером, продавцем згідно з договором.

У разі коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві.

37. Під час проведення гарантійного ремонту транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк збільшується на час перебування їх у ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з письмовою вимогою про усунення недоліків.

38. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку недоліків у транспортному засобі або його складовій частині, що має ідентифікаційний номер, споживач у порядку та строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків.

У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних недоліків у транспортному засобі або його складовій частині, що має ідентифікаційний номер, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікації транспортного засобу чи його складової частини, що має ідентифікаційний номер, які підтверджені у разі потреби висновком експертизи, споживач у порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору має право вимагати за своїм вибором від продавця (виробника):

розірвання договору та повернення суми, сплаченої за транспортний засіб або його складову частину, що має ідентифікаційний номер;

заміни транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, на такі ж або аналогічні з числа наявних у продавця (виробника).

39. Безоплатне усунення недоліків, виявлених у транспортних засобах та їх складових частинах, що мають ідентифікаційні номери, у період гарантійного строку проводиться протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.

40. За наявності у транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, недоліків (істотних недоліків) їх заміна проводиться виробником, продавцем або суб'єктом господарювання, що виконує їх функції, невідкладно, а в разі виникнення потреби у проведенні перевірки якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, для заміни вимога споживача виконується у двомісячний строк з дати подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, в установлений строк неможливо, споживач має право висувати за своїм вибором до продавця (виробника) інші вимоги, передбачені Законами України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) і "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ). ( Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

У разі обміну транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк обчислюється від дня обміну.

41. У разі виникнення потреби в установленні причин втрати якості транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, продавець (виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня надходження письмової заяви від споживача організувати проведення за власний рахунок експертизи.

Споживач має право брати участь у перевірці якості транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, особисто або через свого представника.

Особливості здійснення комісійної торгівлі
транспортними засобами та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

42. На комісію приймаються технічно справні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, та транспортні засоби з дефектами.

Під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента.

43. На комісію приймаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, зняті з обліку відповідно в Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду, або державній інспекції сільського господарства, для продажу на території України: ( Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

від громадян України - за наявності паспорта, відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) та свідоцтва про реєстрацію машини та/або реєстраційно-облікової картки з відміткою відповідно Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду, або державній інспекції сільського господарства про зняття з обліку у зв'язку з продажем або виданої відповідно Державтоінспекцією та інспекцією державного технічного нагляду, або державною інспекцією сільського господарства довідки на складову частину, що має ідентифікаційний номер. На комісію можуть прийматися складові частини, що мають ідентифікаційні номери, на підставі свідоцтв про спадщину та документів, що підтверджують законність їх придбання; ( Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

від суб'єктів господарювання - за наявності накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу, номера шасі, двигуна, його ціни, відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) та свідоцтва про реєстрацію машини та/або реєстраційно-облікової картки з відміткою відповідно Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду, або державній інспекції сільського господарства про зняття з обліку у зв'язку з продажем, доручення уповноваженої особи суб'єкта господарювання, паспорта уповноваженої особи. ( Абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 ) ( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

44. На комісію не приймається транспортний засіб, який не був зареєстрований або знятий з обліку відповідно в Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду, або державній інспекції сільського господарства, а також транспортний засіб щодо якого не надано відповідно свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) та свідоцтво про реєстрацію машини. ( Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 20.10.2010, N 1115 від 20.10.2011 )

45. Забороняється приймати на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, від суб'єктів господарювання на підставі довідок-рахунків, біржових угод, вантажних митних декларацій та інших документів.

46. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, гарантійний строк на які не закінчився, приймаються на комісію за наявності сервісної книжки (гарантійного талона). У разі продажу транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, сервісна книжка (гарантійний талон) передається покупцеві.

Вимоги споживача, передбачені пунктом 38 цього Порядку, задовольняються відповідно до закону.

47. Комісіонеру дозволяється приймати на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) та свідоцтва про реєстрацію машини:

від уповноважених державних органів - безгосподарні, що перейшли у спадщину державі, а також конфісковані за рішеннями судів, якщо про це є запис у документах про вилучення транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер. На такі транспортні засоби подаються довідки про їх реєстрацію відповідно в Державтоінспекції та інспекції державного технічного нагляду, або державній інспекції сільського господарства на ім'я колишніх власників із зазначенням ідентифікаційних номерів; ( Абзац другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

від МЗС - транспортні засоби, що зняті з експлуатації та повернуті з-за кордону.

У разі коли на комісію здаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без реєстраційних документів, зазначені органи подають комісіонерові у двох примірниках копію документа, на підставі якого здійснюється приймання їх на комісію (рішення суду, акти, довідки, посвідчення тощо, а також довідку відповідно підрозділу Державтоінспекції та державній інспекції сільського господарства про те, що транспортний засіб або його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають у розшуку). ( Абзац четвертий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 20.10.2010, N 1115 від 20.10.2011 ) ( Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

48. Комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери:

зобов'язаний ретельно перевірити документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звірити відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами складових частин. У разі виявлення ознак підроблення документів, номерів складових частин або невідповідності записів з нанесеними на них ідентифікаційними номерами комісіонер зобов'язаний невідкладно повідомити про це відповідно територіальному органові внутрішніх справ та державній інспекції сільського господарства; ( Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 від 20.10.2010, N 1115 від 20.10.2011 )

складає акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер (додатки 3 і 6). Акт складається у двох примірниках, кожний з яких підписується комісіонером і комітентом. Відповідна інформація вноситься до журналу. ( Абзац третій пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

49. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, надходять до продажу не пізніше наступного дня після їх прийняття на комісію.

50. У разі коли прийняті на комісію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не продані у передбачений договором комісії строк, ціна на них за наявності згоди комітента підлягає зниженню.

Строк продажу і порядок зниження ціни встановлюються з урахуванням кон'юнктури ринку комісіонером за погодженням з комітентом.

Згоду на зниження ціни транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, комітент засвідчує підписом в акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

51. Комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонеру про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.

У разі відмови від договору комісії комітент повинен в установлений договором строк (а якщо такий строк не встановлений - негайно) розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом зазначеного обов'язку комісіонер має право передати таке майно на зберігання за рахунок комітента або продати за найвигіднішою для комітента ціною.

У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням договору.

Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише у разі, коли строк не встановлений договором, і повинен повідомити комітентові про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.

Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів для збереження майна комітента.

У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом 15 днів з дня надходження повідомлення про відмову комісіонера від договору.

У разі невиконання комітентом зазначеного обов'язку комісіонер має право передати таке майно на зберігання за рахунок комітента або продати за найвигіднішою для комітента ціною.

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, повертаються комітентові разом із відповідно свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (технічним паспортом) та свідоцтвом про реєстрацію машини та/або реєстраційно-обліковою карткою.

52. Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, можуть бути повернуті іншій особі, якщо вона пред'явить акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, виданий комітентові комісіонером, а також нотаріально посвідчену довіреність комітента з обов'язковим зазначенням серії та номера паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

53. Під час продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які були в експлуатації, комісіонер повинен повідомити покупцеві в письмовій формі про виявлені несправності і пошкодження та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення. При цьому складається акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, про виявлені несправності і пошкодження у двох примірниках, кожний з яких підписується продавцем та покупцем. Відповідна інформація вноситься у журнал.

54. Відповідальність перед покупцем за відповідність транспортних засобів (ідентифікаційних номерів транспортного засобу) та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, характеристикам та записам, зазначеним у реєстраційних документах, акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, несе комітент, а в частині виконання пункту 48 цього Порядку - комісіонер та комітент згідно із законом.

55. На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, комісіонер видає покупцеві акт технічного стану транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відповідно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та свідоцтво про реєстрацію машини та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, сервісну книжку (гарантійний талон), номерні знаки для разових поїздок або номерні знаки "Транзит", довідку-рахунок, розрахунковий документ, який посвідчує факт купівлі. ( Абзац перший пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

На продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без реєстраційних документів комісіонер видає покупцеві довідку-рахунок, на зворотному боці якої робиться запис "автомобіль (інший транспортний засіб), прийнятий та проданий без реєстраційних документів", який засвідчується підписом відповідальної особи комісіонера, що скріплюється печаткою, та копію документа, на підставі якого здійснюється приймання їх на комісію (рішення суду, акти, довідки, посвідчення тощо, а також довідка Державтоінспекції про те, що такий транспортний засіб або його складова частина, що має ідентифікаційний номер, не перебуває у розшуку).

56. Після продажу транспортних засобів комісіонер у графі "особливі відмітки" розділу відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та свідоцтва про реєстрацію машини та/або в реєстраційно-обліковій картці робить запис "автомобіль (інший транспортний засіб) продано на підставі довідки-рахунка, серія, номер, дата". Запис підписується та скріплюється печаткою комісіонера.

Розрахунок з комітентом за продані комісійні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводиться у готівковій та/або безготівковій формі не пізніше ніж через три дні після продажу (не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових днів) після пред'явлення акта технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, виданого комітентові комісіонером, а також паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Контроль за дотриманням цього Порядку

57. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх повноважень відповідно до закону.

Додаток 1
до Порядку

               ЖУРНАЛ
обліку надходження і реалізації
або передачі для реалізації транспортних засобів
та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
виданих довідок-рахунків, актів прийняття-передачі,
біржових угод і номерних знаків для разових поїздок

-------------------------------------------------------------------
|Дата |Серія,|Транс- | Підстави |Попе- |Вида- | Влас- |Покупець/ |
|над- |номер |портний|для видачі |ред- | ний | ник, |отримувач |
|ход- |довід-|засіб, | довідки- | ній |номер-| прода-|(прізвище,|
|жен- |ки-ра-|скла- | рахунка, |номер-| ний | вець | ім'я, по |
|ня, |хунка,|дова | акта | ний | знак | (пріз-|батькові, |
|про- |акта |частина|прийняття- |знак | для | вище, | адреса, |
|дажу/|прий- |(марка,| передачі, | |разо- | ім'я, |паспортні |
|пере-|няття-|номер | біржової | | вих | по | дані, |
|дачі |пере- |кузова,| угоди | |поїз- | бать- | підпис |
| |дачі |двигу- | (митна | | док | кові, | особи) |
| | |на, рік|декларація,| | |адреса,| |
| | |випус- | свідоцтво | | |паспор-| |
| | |ку, | про | | | тні | |
| | |колір) |реєстрацію | | | дані, | |
| | | | тощо, ким | | | підпис| |
| | | | видано, | | | особи)| |
| | | | дата) | | | | |
|-----+------+-------+-----------+------+------+-------+----------|
| | | | | | | | |
|-----+------+-------+-----------+------+------+-------+----------|
| | | | | | | | |
|-----+------+-------+-----------+------+------+-------+----------|
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку

                АКТ
прийняття-передачі транспортних засобів
та їх складових частин,
що мають ідентифікаційні номери,
між суб'єктом господарювання (його філією)
та уповноваженим дилером

   Суб'єкт господарювання ______________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
його філії або уповноваженого дилера, реєстраційний номер
у департаменті Державтоінспекції)

передав (повернув), а суб'єкт господарювання _____________________
(найменування суб'єкта
__________________________________________________________________
господарювання, його філії або уповноваженого дилера,
реєстраційний номер у департаменті Державтоінспекції)

отримав транспортні засоби або їх складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, що призначаються для реалізації

------------------------------------------------------------------
|Марка |Модель |Рік виготовлення | Номер кузова (шасі, |Примітка |
| | | | рами) | |
------------------------------------------------------------------

   На підставі дилерського договору N __ від ___ ______ 20 __ р.

Зазначені в акті транспортні засоби або їх складові частини,
що мають ідентифікаційні номери:


Передав Отримав
____________________________ ___________________________
(відповідальна особа) (відповідальна особа)

М.П. М.П.

Додаток 3
до Порядку

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон/телефакс)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(поточний рахунок у банку, МФО)

              АКТ N _____
технічного стану транспортного засобу
або його складової частини,
що має ідентифікаційний номер

   Комісія комісіонера ________________________________________,
(найменування посади)
а також комітент _________________________________________________
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий, місце
проживання), ідентифікаційний номер;
__________________________________________________________________
для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код,
організаційно-правова форма,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові,
посада представника)

провели огляд технічного стану, комплектності та оцінку
транспортного засобу або його складової частини, що має
ідентифікаційний номер,

або представник комітента, який діє згідно з дорученням N ___
від _________ 200 ____, виданим _________________________________,
провели огляд технічного стану, комплектності та оцінку
транспортного засобу або його складової частини, що має
ідентифікаційний номер
__________________________________________________________________
(марка і модель)
__________________________________________________________________
(номер свідоцтва про реєстрацію)

____________________, _____________________, ___________,
(двигун) (шасі) (кузов)
________________________
(рік випуску)
__________________________________________________________________
(пробіг (наробіток) згідно з показниками лічильника пробігу
__________________________________________________________________
в кілометрах або лічильника наробітку в мотогодинах)
__________________________________________________________________
(зовнішній стан із зазначенням дефектів)
__________________________________________________________________
(номер двигуна)
__________________________________________________________________
(ходова частина)
__________________________________________________________________
(коробка передач і зчеплення)
__________________________________________________________________
(кермо)
__________________________________________________________________
(карданний вал)
__________________________________________________________________
(комплектність і стан електроприладів)
__________________________________________________________________
(наявність і стан системи живлення)
__________________________________________________________________
(наявність і стан системи охолодження)
__________________________________________________________________
(акумуляторна батарея)
__________________________________________________________________
(пневматичні шини)
__________________________________________________________________
(гальмова система)
__________________________________________________________________
(укомплектованість салону)
__________________________________________________________________
(укомплектованість інструментів, запчастин)

Висновок про технічний стан транспортного засобу або його
складової частини, що має ідентифікаційний номер _________________
__________________________________________________________________

Відсоток зносу ______________________________________________
(цифрами і словами)

Ціна продажу ________________________________________________
(цифрами і словами)

Розмір комісійної винагороди ________________________________
(у відсотках; сума цифрами
і словами)

Сума коштів для виплати комітенту ___________________________
(цифрами і словами)


Члени комісії
______________________________ Комітент (довірена особа)
______________________________
______________________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

Зниження ціни проведене ___ __________ 20___ р.

Ціна продажу після зниження _________________________________
(цифрами і словами)
Розмір комісійної винагороди _____________________
(цифрами і словами)

Сума коштів для виплати комітенту ___________________________
(цифрами і словами)


Члени комісії
______________________________ Комітент (довірена особа)
______________________________
______________________________ ____________________________
(прізвище, ініціали, підпис) (підпис)

Додаток 4
до Порядку

               ЖУРНАЛ
обліку надходження і реалізації або передачі
для реалізації тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів
та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі,
біржових угод і номерних знаків "Транзит"

-----------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Серія, | Машина, | Підстави |Поперед-| Виданий | Власник, |Покупець/ |
| надхо- | номер | складова |для видачі | ній |номерний |продавець |отримувач |
| дження,|довідки-| частина | довідки- |номерний| знак |(прізвище,|(прізвище,|
|продажу/|рахунка,| (марка, | рахунка, | знак |"Транзит"| ім'я, по | ім'я, по |
|передачі| акта |заводський| акта | | |батькові, |батькові, |
| | прий- | номер, |прийняття- | | | адреса, | адреса, |
| | няття | номер | передачі, | | |паспортні |паспортні |
| |передачі| двигуна, | біржової | | | дані, | дані, |
| | | рік | угоди | | | підпис | підпис |
| | | випуску, | (митна | | | особи) | особи) |
| | | колір) |декларація,| | | | |
| | | | свідоцтво | | | | |
| | | | про | | | | |
| | | |реєстрацію | | | | |
| | | | тощо, ким | | | | |
| | | | видано, | | | | |
| | | | дата | | | | |
| | | | видачі) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------

( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )

Додаток 5
до Порядку

                АКТ
приймання-передачі тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів
та їх складових частин,
що мають ідентифікаційні номери

   Суб'єкт господарювання ______________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
його філії або уповноваженого дилера, реєстраційний номер)

передав (повернув), а суб'єкт господарювання _____________________
(найменування суб'єкта
__________________________________________________________________
господарювання, його філії або уповноваженого дилера,
__________________________________________________________________
реєстраційний номер)

отримав машини або їх складові частини, що мають ідентифікаційні
номери, що призначаються для реалізації

------------------------------------------------------------------
| Марка | Модель | Рік виготовлення | Заводський номер |Примітка |
| | | | (шасі, рами) | |
------------------------------------------------------------------

   На підставі дилерського договору N ___ від __ ______ 20 __ р.

Зазначені в акті машини або їх складові частини, що мають
ідентифікаційні номери:

Передав Отримав

_____________________________ _____________________________
(підпис, прізвище та ініціали (підпис, прізвище та ініціали
_____________________________ _____________________________
відповідальної особи) відповідальної особи)

М.П. М.П.

( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Додаток 6
до Порядку

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон/факс)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
(поточний рахунок у банку, МФО)

             АКТ N __________
технічного стану тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів
або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери

   Комісія комісіонера ________________________________________,
(найменування посади)

а також комітент _________________________________________________
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий, місце
проживання), ідентифікаційний номер;
__________________________________________________________________
для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код,
організаційно-правова форма,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові, посада
представника)

провели огляд технічного стану і комплектності та оцінку машини
або її складової частини, що має ідентифікаційний номер,

або представник комітента, який діє згідно з дорученням N ________
від _________ 20 ____, виданим __________________________________,
провели огляд технічного стану і комплектності та оцінку машини
або її складової частини, що має ідентифікаційний номер, _________
(марка і
модель)
__________________________________________________________________
(номер свідоцтва про реєстрацію)

__________________, __________________, __________________
(двигун) (заводський номер) (рік випуску)
__________________________________________________________________
(наробіток згідно з показниками лічильника в мотогодинах)
__________________________________________________________________
(зовнішній стан із зазначенням дефектів)
__________________________________________________________________
(номер двигуна)
__________________________________________________________________
(ходова частина)
__________________________________________________________________
(коробка передач і зчеплення)
__________________________________________________________________
(кермо)
__________________________________________________________________
(комплектність і стан електроприладів)
__________________________________________________________________
(наявність і стан системи живлення)
__________________________________________________________________
(наявність і стан системи охолодження)
__________________________________________________________________
(акумуляторна батарея)
__________________________________________________________________
(гальмова система)
__________________________________________________________________
(укомплектованість салону)
__________________________________________________________________
(укомплектованість інструментів, запчастин)

Висновок про технічний стан машини або її складової частини,
що має ідентифікаційний номер ____________________________________
__________________________________________________________________

Відсоток зносу ______________________________________________
(цифрами і словами)

Ціна продажу ________________________________________________
(цифрами і словами)

Розмір комісійної винагороди ________________________________
(у відсотках, сума цифрами
і словами)

Сума коштів для виплати комітенту ___________________________
(цифрами і словами)

Члени комісії Комітент (довірена особа)
________________________________
________________________________
________________________________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

Зниження ціни проведене ___ ___________ 20___ р.

Ціна продажу після зниження _________________________________
(цифрами і словами)

Розмір комісійної винагороди ________________________________
(цифрами і словами)

Сума коштів для виплати комітенту ___________________________
(цифрами і словами)

Члени комісії Комітент (довірена особа)
________________________________
________________________________
________________________________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали, підпис)

( Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ N 955 від 20.10.2010 )