Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 2011 р. N 1115
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. N 1115

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 10; 2004 р., N 49, ст. 3212; 2007 р., N 66, ст. 2548; 2010 р., N 8, ст. 394):

1) абзац другий пункту 1 постанови викласти у такій редакції:

"У разі зміни державних стандартів на номерні знаки для транспортних засобів дозволити Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством оборони, Міністерством інфраструктури і Державною службою технічного регулювання затверджувати серії таких знаків.";

2) у додатку 2 до постанови в абзаці першому пункту 1 приміток до свідоцтва про реєстрацію машини та до талону тимчасового обліку машини слово "Мінагрополітики" замінити словом "Держсільгоспінспекції", а слова ", є документами суворої звітності" виключити.

2. В абзаці третьому пункту 2 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193; Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 47; 2010 р., N 55, ст. 1867, N 94, ст. 3348), слово "Держземінспекції" замінити словом "Держсільгоспінспекції".

3. У Положенні про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. N 217 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 938, N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625):

1) у пункті 2 слова "з талоном попереджень до нього" виключити;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться державною інспекцією сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (далі - державна інспекція сільського господарства) тільки тим особам, які постійно або тимчасово проживають чи навчаються на території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя або району відповідно.";

3) абзац дев'ятнадцятий пункту 4 виключити;

4) пункт 5 виключити;

5) абзац п'ятий пункту 7 після слова "іспитів" доповнити словами ", кваліфікаційні характеристики";

6) у пункті 14:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці дев'ятому слова ", квитанції про сплату зборів за приймання іспитів і видачу посвідчення та талона попереджень" виключити;

в абзаці одинадцятому слова "інспекцій Держтехнагляду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "державних інспекцій сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах";

7) пункт 16 виключити;

8) абзац другий пункту 19 виключити;

9) в абзаці другому пункту 22 слова ", а в талонах попереджень - компостером круглої форми" виключити;

10) пункт 30 виключити;

11) у тексті Положення ( 217-94 ) слова "інспекція Держтехнагляду" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "державна інспекція сільського господарства" у відповідному відмінку і числі, а слова "і талон попередження" в усіх відмінках і формах числа виключити;

12) у додатках до Положення ( 217-94 ):

у додатку 1 слова "(найменування інспекції Держтехнагляду)" замінити словами "(найменування державної інспекції сільського господарства)";

у додатку 2:

у назві додатка слова "і талонів попереджень" виключити;

у таблиці графу "Серія і номер талона попереджень" виключити;

у назві додатка 3 слова "і талонів попереджень" виключити.

4. У пункті 4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1279 (Офіційний вісник України, 1997 р., N 47, ст. 40; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2010 р., N 55, ст. 1867), слово "Держземінспекція" в усіх відмінках замінити словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку.

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1143 "Про вступ до Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА)" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 658 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1861), слова "Українську державну насіннєву інспекцію Міністерства аграрної політики та начальника цієї інспекції - головного державного інспектора України з насінництва" замінити словами "Державну інспекцію сільського господарства та Голову такої Інспекції - Головного державного інспектора сільського господарства".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1877 "Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2307; 2007 р., N 24, ст. 982):

1) у постанові:

у пунктах 2 і 4 слова "Міністерство аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку;

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Організацію та забезпечення проведення декларування зерна покласти на державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах.";

пункт 5 виключити;

2) у Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна ( 1877-2002 ), затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Декларації за підписом керівника та головного бухгалтера суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи, а для суб'єкта зберігання зерна - фізичної особи - за підписом такої особи подаються державним інспекціям сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах за місцем зберігання зерна щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду станом на 1 число наростаючим підсумком.";

в абзаці сьомому слова "інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції" замінити словами "державній інспекції сільського господарства";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції" замінити словами "державні інспекції сільського господарства";

в абзаці другому слова "Мінагрополітики, а також головам районних і обласних держадміністрацій та Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Держсільгоспінспекції, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям".

7. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1066 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2226; 2010 р., N 13, ст. 628, N 47, ст. 1528):

1) у підпункті 1 пункту 2 слова "Державна податкова адміністрація, Держкомзем" замінити словами "ДПС, Держземагентство, Держсільгоспінспекція";

2) у пункті 4:

абзаци п'ятий і шостий підпункту 1 виключити;

доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - органам державної податкової служби відповідного рівня щодо:

фактів самовільного зайняття земельних ділянок із зазначенням їх місцезнаходження, площі, категорії земель, нормативної грошової оцінки;

фактів використання земель не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок, площі, категорії земель, грошової оцінки тощо;";

3) в абзаці другому пункту 6 слово "Держземінспекції" замінити словом "Держсільгоспінспекції";

4) у тексті Порядку ( 1066-2006 ) слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити словом "ДПС", а слова "Держкомзем" та "Держкомстат" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Держземагентство" та "Держстат" у відповідному відмінку.

8. У Методиці визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2221; 2009 р., N 65, ст. 2271; 2010 р., N 13, ст. 628, N 47, ст. 1528):

1) у пункті 7 слово "Держземінспекція" в усіх відмінках замінити словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку;

2) пункт 8 виключити.

9. У розділі 2 додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 58, ст. 2307) виключити позиції:

"інспекція державного технічного нагляду

інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції".

10. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350, N 70, ст. 2427; 2010 р., N 55, ст. 1867, N 94, ст. 3352):

1) у пункті 11 у графі "Дозвільні органи, уповноважені видавати документ дозвільного характеру" додатка 1 слово "Держземінспекції" замінити словом "Держсільгоспінспекції";

2) у пункті 4 додатка 2:

у підпункті 3 слово "Держконтрольсільгосппроду" замінити словом "Держсільгоспінспекції";

підпункт 5 виключити.

11. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1739; 2011 р., N 61, ст. 2435):

1) у пункті 2:

слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"До проведення реєстрації, зняття з обліку, оформлення акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах (далі - власник), дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків проводиться огляд машини державними інспекторами за місцем її реєстрації та дослідження спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які атестовані для провадження такого виду діяльності. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі або в районі.

Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються після отримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (далі - висновок спеціаліста) за встановленою Мінагрополітики формою.";

2) у пункті 3 слова "машини або інша особа, яка використовує її на законних підставах (далі - власники)" виключити;

3) пункт 4 доповнити підпунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) висновок спеціаліста;";

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. На кожну зареєстровану машину видається свідоцтво про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини (далі - реєстраційний документ), зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 10; 2010 р., N 8, ст. 394), та номерні знаки, що виготовляються згідно з державними стандартами: два номерні знаки - на трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, один - на причіп.

На причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар номерні знаки не видаються.";

5) у пункті 7 слова "Державною інспекцією по нагляду за технічним станом машин (далі - Держтехнагляд)" замінити словом "Держсільгоспінспекцією";

6) в абзаці третьому підпункту 5 пункту 8 слова ", які є документами суворої звітності," виключити;

7) пункт 10 доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) якщо:

у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;

машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;";

8) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Номерний знак установлюється:

1) на машині з кабіною:

один - на лівому верхньому боці задньої стінки кабіни (у межах її верхньої частини);

другий - спереду машини в місці, що забезпечує достатню його видимість, або в місці, передбаченому підприємством-виробником;

2) на машині із знімною кабіною або без кабіни:

один - на задній частині крила лівого заднього колеса;

другий - спереду машини в місці, що забезпечує достатню його видимість, або в місці, передбаченому підприємством-виробником;

3) на тракторному причепі - на кронштейні, встановленому під заднім бортом з лівого боку.";

9) у пункті 13:

абзаци перший, третій і четвертий після слів "номерний знак" доповнити словами "(номерні знаки)";

перше речення абзацу другого викласти у такій редакції: "Реєстраційний документ та номерний знак (номерні знаки) замість втрачених видаються на підставі заяви та пояснення власника.";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"У разі втрати свідоцтва про реєстрацію машини, знятої з обліку, власникові видається дублікат свідоцтва про реєстрацію машини з відміткою про зняття машини з обліку на підставі заяви із зазначенням в ній обставин втрати. У графі "Особливі відмітки" робиться запис "Замість втраченого попереднього свідоцтва про реєстрацію машини серія ___ N _______".

В уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис про розшук такого свідоцтва.";

10) у підпункті 1 пункту 17 слова ", а також зборів за послуги із зняття машини з обліку, що надаються інспекцією" виключити;

11) абзац перший пункту 24 виключити;

12) у пункті 26 слова ", зборів за послуги, що надаються інспекцією" виключити;

13) пункт 28 викласти у такій редакції:

"28. Документи, що подані для реєстрації та зняття з обліку машин, зберігаються в інспекції протягом п'яти років, а для машин, переданих в оренду, - протягом строку оренди. Книги реєстрації зберігаються в інспекції протягом 25 років з часу проведення останнього запису про реєстрацію. По закінченні строку зберігання зазначені документи та книги реєстрації підлягають знищенню в установленому порядку.";

14) у тексті Порядку ( 694-2009 ) слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках замінити словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку;

15) у додатках 1 і 2 до Порядку ( 694-2009 ) слова "інспекції державного технічного нагляду" замінити словами "державній інспекції сільського господарства".

12. У Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 848 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2162; 2010 р., N 17, ст. 788):

1) у пункті 1 після слів "визначає процедуру" доповнити словом "обов'язкової", а слова "шроту, макухи," виключити;

2) в абзаці другому пункту 2 слова "зберігаються в окремій складській місткості або" виключити, а слова "критому автомобілі" замінити словами "критому та опломбованому автомобілі, причепі";

3) пункт 3 після слів "перевезення вантажу" доповнити словами "та розвантаження в пункті призначення";

4) у пункті 5:

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "У разі здійснення експортно-імпортних операцій та переміщення територією України до заяви додається копія контракту.";

абзац третій виключити;

5) у пункті 7:

абзаци другий і третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

"оглядає транспортний засіб та контейнери з метою визначення їх придатності для завантаження і забезпечення незмінності кількісно-якісного стану вантажу під час транспортування. Перевірку цілісності та технічної справності транспортного засобу і контейнера проводить представник підприємства, з якого відвантажується зерно та продукти його переробки, або представник залізниці;

проводить відбір проб з партії зерна або продуктів його переробки відповідно до вимог діючих стандартів;";

у підпункті 2:

в абзаці другому після слів "за участю представника адміністрації судна" доповнити словами "та представника порту";

абзац третій викласти у такій редакції:

"проводить під час завантаження судна відбір проб з партії зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог діючих стандартів, у тому числі для передачі їх акредитованим лабораторіям з метою визначення наявності або відсутності генетично модифікованих організмів;";

в абзаці четвертому слова "якості та безпеки" виключити;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"- копія коносамента.

Кількість виданих сертифікатів якості на проінспектоване зерно у разі відвантаження його морським або річковим судном повинна дорівнювати кількості коносаментів, виданих на цей транспортний засіб.

На основі протоколів випробувань з визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів, проведених акредитованими лабораторіями, державний інспектор сільського господарства зазначає в особливих відмітках сертифіката якості: "Протокол від ___ ____________ 20__ р. N _____ випробувань з визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів додається".";

6) у пункті 8:

абзац перший після слів "огляду (інспектування)" доповнити словами "або в приміщенні територіального органу Держсільгоспінспекції";

в абзаці п'ятому слова "три місяці" замінити словами "два місяці";

в абзаці шостому слова "шість місяців" замінити словами "чотири місяці";

7) пункт 9 після слів "і безпеки," доповнити словами "зокрема на наявність генетично модифікованих організмів,";

8) у пункті 10 слова "порядку, визначеного Мінагрополітики, або умов експортного контракту" замінити словом "законодавства";

9) у пункті 13:

абзац перший виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі зміни за заявою замовника після оформлення сертифіката якості інформації про об'єкт сертифікації територіальний орган Держсільгоспінспекції оформлює новий сертифікат якості. Замовник відшкодовує вартість бланка нового сертифіката якості.";

10) в абзаці третьому пункту 14 слова "вилучаються з обігу" замінити словами "списуються з обліку";

11) у тексті Порядку ( 848-2009 ) слова "Держконтрольсільгосппрод", "державний хлібний інспектор" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Держсільгоспінспекція", "державний інспектор сільського господарства" у відповідному відмінку;

12) у додатках 1-4 до Порядку ( 848-2009 ) слова "Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку", "Державний хлібний інспектор", "(найменування обласної Державної хлібної інспекції)" замінити відповідно словами "Держсільгоспінспекція", "Державний інспектор сільського господарства", "(найменування державної інспекції сільського господарства)".

13. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 87, ст. 2939; 2010 р., N 80, ст. 2826):

1) у пункті 1 слова "відповідно в Державтоінспекції або в інспекції державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - інспекція державного технічного нагляду)" замінити словами "в установленому законодавством порядку";

2) в абзаці другому пункту 3 слова "Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики (далі - Держтехнагляд)" замінити словами " Держсільгоспінспекції";

3) у пункті 17 слово "Держтехнагляді" замінити словами "Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики або в Держсільгоспінспекції";

4) у пункті 21 слова ", інспекцію державного технічного нагляду та Держтехнагляд" замінити словами "та державну інспекцію сільського господарства";

5) пункти 43, 44, абзац другий пункту 47 після слів "інспекції державного технічного нагляду" та "інспекцією державного технічного нагляду" доповнити відповідно словами ", або державній інспекції сільського господарства" та ", або державною інспекцією сільського господарства";

6) в абзаці четвертому пункту 47 та абзаці другому пункту 48 слова "інспекції державного технічного нагляду" замінити словами "державній інспекції сільського господарства";

7) у тексті Порядку ( 1200-2009 ) слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках замінити словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку;

8) у додатку 5 до Порядку ( 1200-2009 ) слова "у Державній інспекції по нагляду за технічним станом машин департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики" виключити.

14. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1259 "Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3115; 2010 р., N 74, ст. 2625):

1) в абзаці першому пункту 1 приміток додатку 1 слово "Мінагрополітики" замінити словом "Держсільгоспінспекції", а слова ", є документами суворої звітності" виключити;

2) додаток 2 виключити.

15. У Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1294 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3206; 2011 р., N 61, ст. 2435):

1) у пункті 2 слова "Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (далі - Держконтрольсільгосппрод)" замінити словом "Держсільгоспінспекцію";

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Процедура видачі сертифіката здійснюється у три етапи:

1) подання заявки та визначених пунктом 9 Порядку документів до територіального органу Держсільгоспінспекції за місцем розташування зерносховища;

2) надання послуг з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зернового складу;

3) оформлення та видача сертифіката.";

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Для проведення сертифікації послуг суб'єкт зберігання зерна подає територіальному органу заявку в двох примірниках та засвідчені в установленому порядку копії:

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

статутних документів;

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) щодо видів діяльності за КВЕД;

переліку послуг, які надає зерновий склад;

документа, що засвідчує право власності на зерносховище;

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо даних про перебування юридичної особи в процесі припинення підприємницької діяльності та про визнання суб'єкта зберігання зерна банкрутом;

свідоцтва про атестацію (акредитацію) виробничо-технологічної лабораторії та додатка до нього щодо галузі атестації;

генерального плану зернового складу;

розрахунку вартості послуг, що надаються зерновим складом;

документів державних органів пожежного нагляду, охорони праці та промислової безпеки, санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища, які дають змогу зерновому складу надавати послуги із зберігання зерна.";

4) у пункті 10:

слова "видачі сертифіката" замінити словами "проведенні сертифікації";

друге речення виключити;

5) у пункті 11 слова "і надсилає їх до відповідного територіального органу для проведення попереднього аналізу документів" виключити;

6) у пункті 14:

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"- правильності визначення якості зерна та продуктів його переробки шляхом проведення порівняльних випробувань на обладнанні лабораторії суб'єкта зберігання зерна або у випробувальній лабораторії територіального органу;";

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"- проектно-технічної і нормативної документації на об'єкти виробничого та допоміжного призначення, документації про технологію, обладнання, прилади, зерно та продукти його переробки, методи визначення якості зерна та продуктів його переробки;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

абзац тринадцятий після слів "проводить аналіз одержаних результатів" доповнити словами "на відповідність вимогам Технічного регламенту зернового складу";

7) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

"Копія акта проведення сертифікації надсилається Держсільгоспінспекції.";

8) у пункті 19:

в абзаці першому слова "у двох примірниках" виключити;

в абзаці другому слова "Один примірник сертифіката та" замінити словами "Сертифікат та одна";

в абзаці третьому слова "Другий примірник" замінити словами "Друга копія";

9) пункт 21 виключити;

10) в абзаці другому пункту 24 слова "територіальний орган" замінити словом "Держсільгоспінспекція";

11) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"Копія звіту надсилається Держсільгоспінспекції.";

12) пункт 34 після слів "У разі анулювання сертифіката" доповнити словами "- зерновому складу забороняється приймати зерно,";

13) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. У разі анулювання сертифіката сертифікація проводиться відповідно до цього Порядку за умови усунення порушень, які призвели до анулювання попереднього сертифіката.";

14) у тексті Порядку ( 1294-2009 ) слова "Держконтрольсільгосппрод" та "технічні умови" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Держсільгоспінспекція" та "стандарти, нормативно-правові акти" у відповідному відмінку.