Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2011 р. N 1409
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1409

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пунктів 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1904 "Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу" (Офіційний вісник України, 2003 p., N 51, ст. 2679; 2004 p., N 46, ст. 3021; 2005 p., N 27, ст. 1567; 2007 p., N 14, ст. 533, N 76, ст. 2811; 2009 р., N 44, ст. 1479; 2010 р., N 41, ст. 1346):

у пункті 2 постанови слова "Міністерству аграрної політики", "Міністерству економіки" замінити відповідно словами "Міністерству аграрної політики та продовольства", "Міністерству економічного розвитку і торгівлі";

пункт 2-1 виключити;

у Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "НАК Украгролізинг" замінити словами "Національній акціонерній компанії "Украгролізинг";

у пункті 5:

в абзаці третьому слова "статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу";

абзац четвертий після слів "фінансового лізингу" доповнити словами ", а також для погашення бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства";

у пункті 6:

в абзаці третьому слова "затвердженого Державним казначейством" замінити словами "затвердженого в установленому законодавством порядку";

в абзаці четвертому цифри і слова "3711 "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства", яка перераховує їх протягом трьох робочих днів на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства" замінити цифрами і словами "3711, яка перераховує їх протягом трьох робочих днів на рахунки, відкриті в органах Казначейства";

у тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. N 543 "Про Аграрний фонд" (Офіційний вісник України, 2005 p., N 27, ст. 1574, N 36, ст. 2196; 2009 p., N 61, ст. 2161):

у пункті 3 постанови слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства";

у Положенні про Аграрний фонд, затвердженому зазначеною постановою, слова "Міністр аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністр аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку, а слова "Державного казначейства" - словом "Казначейства".

4. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 572 "Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації" (Офіційний вісник України, 2006 p., N 18, ст. 1324) слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 736 "Про запровадження державних форвардних закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2007 p., N 37, ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 p., N 9, ст. 221; 2009 p., N 14, ст. 417, N 61, ст. 2161, N 78, ст. 2645; 2011 р., N 61, ст. 2435):

у пункті 4 постанови слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства";

у Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженому зазначеною постановою, слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 705 "Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 59, ст. 1988; 2009 p., N 14, ст. 417, N 57, ст. 1985, N 61, ст. 2161; 2010 р., N 70, ст. 2532):

у пункті 3 постанови слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства";

у пункті 6 Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна, затвердженого зазначеною постановою, слова "Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством" замінити словами "Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку".

7. У додатку до Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 141 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 11, ст. 542; 2011 p., N 61, ст. 2435), слова "Міністерство аграрної політики України" замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства України", а слова "Міністр аграрної політики" - словами "Міністр аграрної політики та продовольства".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1409

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 324 "Про затвердження Положення про колегію Державного департаменту ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 1998 p., N 11, ст. 406).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 504 "Питання колегії Державного департаменту ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 2000 p., N 12, ст. 460).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. N 1541 "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України" (Офіційний вісник України, 2006 p., N 45, ст. 2999).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 42 "Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України" (Офіційний вісник України, 2007 p., N 6, ст. 219).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. N 883 "Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України" (Офіційний вісник України, 2007 p., N 48, ст. 1982).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. N 1075 "Питання Державного департаменту ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 2007 p., N 66, ст. 2547).

7. Пункт 8 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 416).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 "Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 23, ст. 698).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1127 "Деякі питання діяльності Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт")" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 100, ст. 3318).

10. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" (Офіційний вісник України, 2009 p., N 61, ст. 2158).

11. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 901 "Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 p., N 65, ст. 2271).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1064 (Офіційний вісник України, 2009 p., N 78, ст. 2646).

13. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1413 "Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (Офіційний вісник України, 2010 p., N 1, ст. 6).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 122 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 11, ст. 523).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 133 "Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Міністерство аграрної політики України" (Офіційний вісник України, 2010 p., N 11, ст. 534).

16. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 179 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 13, ст. 628).

17. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 619 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 55, ст. 1867).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 714 "Про внесення зміни до пункту 11 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2010 p., N 61, ст. 2124).