Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2012 р. N 149
Київ

Про внесення змін до Порядку видачі експлуатаційного
дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва,
переробки або реалізації харчових продуктів і Порядку
видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень,
призначених для провадження діяльності, пов’язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 712 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1466; 2010 р., N 45, ст. 1447; 2011 р., N 4, ст. 214, N 61, ст. 2435), і Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 469 "Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1437), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 149

Зміни,
що вносяться до Порядку видачі експлуатаційного дозволу
для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або
реалізації харчових продуктів і Порядку видачі дозволу на
використання об’єктів і приміщень, призначених для
провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У пункті 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 712:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;".

2. Абзац другий пункту 4 Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 469, виключити.