Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 жовтня 2012 р. N 930
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. N 930

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933; 2003 р., N 21, ст. 937; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2011 р., N 67, ст. 2572; 2012 р., N 55, ст. 2213):

1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітету по земельних ресурсах" замінити словами "Державному агентству земельних ресурсів";

2) у тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2010 р., N 1, ст. 6):

1) у пункті 2 постанови слова "Державний комітет із земельних ресурсів" замінити словами "Державне агентство земельних ресурсів";

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

3. В абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2024 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1890; 2003 р., N 21, ст. 937), слова "Держжитлокомунгоспу" і "Мінекобезпеки, Держкомземом, Держводгоспом, Держкомгеології" замінити відповідно словами "Мінрегіону" і "Мінприроди, Держземагентством, Держводагентством, Держгеонадрами".

4. У Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1485; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2010 р., N 1, ст. 6):

1) у пункті 4 слова "Держкомзему та його органів на місцях", в абзаці третьому пункту 7 слова "Держкомзему та їх органів на місцях" і в пункті 11 слова "Держкомзему або їх органів на місцях" замінити словами "Держземагентства або його територіальних органів";

2) у пункті 12 слово "Держкомзему" замінити словом "Держземагентства".

5. У Статуті Національного університету біоресурсів і природокористування України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. N 202 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 10, ст. 408; 2006 р., N 27, ст. 1936; 2008 р., N 84, ст. 2818):

1) у пункті 47 слова "Держкомземом, Держкомлісгоспом, Держкомветмедицини, Держкомрибгоспом" замінити словами "Держземагентством, Держлісагентством, Держветфітослужбою, Держрибагентством";

2) у тексті Статуту слова "Державне казначейство", "Українська академія аграрних наук" і "МОН" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Казначейство", "Національна академія аграрних наук" і "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку.

6. У Порядку розроблення та затвердження спеціальних методик щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 452 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 858):

1) у пункті 5 слова "Мінекоресурсів, Держкоммолодьспорттуризмом, Держкомземом, Держводгоспом, Держбудом" і "Мінекономіки" замінити відповідно словами "Мінприроди, Мінінфраструктури, Держземагентством, Держводагентством, Мінрегіоном" і "Мінекономрозвитку";

2) у першому і другому реченнях пункту 6 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".

7. У Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 872 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1397):

1) в абзаці третьому пункту 3 слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди";

2) у пункті 6 слова "Мінекоресурсів, Держкомстатом, Держкомземом, Держбудом, Держкоммолодьспорттуризмом" замінити словами "Мінприроди, Держстатом, Держземагентством, Мінрегіоном, Мінінфраструктури".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1781 "Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 10; 2009 р., N 69, ст. 2384):

1) у пункті 2 постанови:

в абзаці другому слова "Державного комітету по земельних ресурсах" замінити словами "Державного агентства земельних ресурсів";

в абзаці третьому слова "Державним комітетом по земельних ресурсах" замінити словами "Державним агентством земельних ресурсів";

2) у пункті 4 Положення про регіональні кадастри природних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слова "територіальні органи Держкомзему, Держкомлісгоспу, Держводгоспу" замінити словами "Держлісагентство, Держводагентство, територіальні органи Держземагентства ".

9. У складі Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 965 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1358; 2010 р., N 74, ст. 2624), позицію "Заступник Голови Держкомзему" замінити позицією "Заступник Голови Держземагентства".

10. В абзаці другому пункту 6 Порядку проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України і тексті заходів з реалізації Генеральної схеми планування території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1291 "Про забезпечення реалізації Закону України "Про Генеральну схему планування території України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1695), слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

11. В абзацах другому і тридцять першому пункту 3 і абзаці дев’ятому пункту 5 у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536; 2012 р., N 3, ст. 91, N 24, ст. 917, N 50, ст. 1972, N 62, ст. 2520), слово "Мінагрополітики" замінити словом "Держземагентство".

12. У пунктах 34 і 35 у графі "Виконавці" заходів щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 16, ст. 1116, N 52, ст. 3451; 2011 р., N 71, ст. 2684), слово "Держкомзем" замінити словом "Держземагентство".

13. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 568 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 762; 2006 р., N 7, ст. 360) позицію "Радченко Костянтин Григорович - заступник Голови Держкомзему" замінити позицією "Кадомський Артем Маркович - перший заступник Голови Держземагентства".

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 122 "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 241):

1) у пункті 2 постанови слова "Державний комітет по земельних ресурсах" замінити словами "Державне агентство земельних ресурсів";

2) у пунктах 7 і 11 Порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомзему" замінити словом "Держземагентства".

15. В абзаці першому пункту 2 і абзаці четвертому пункту 7 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436; 2011 р., N 35, ст. 1451; 2012 р., N 24, ст. 917), слово "Держкомзему" замінити словом "Держземагентства".

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. N 1303 "Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 40, ст. 2629):

1) у назві і тексті постанови слова "Державним комітетом по земельних ресурсах" замінити словами "Державним агентством земельних ресурсів";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "Державним комітетом по земельних ресурсах" замінити словами "Державним агентством земельних ресурсів";

в абзаці шостому пункту 3 слово "Держкомземом" замінити словом "Мінагрополітики";

у тексті Порядку слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку;

у додатку до Порядку слово "Держкомземом" замінити словом "Держземагентством".

17. У тексті Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1552 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3038), слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

18. У тексті Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3039; 2006 р., N 30, ст. 2142), та додатку 2 до нього слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

19. У тексті Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 974 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2031), слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

20. У Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 998 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 29, ст. 2096):

1) у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) МНС щороку:

до 30 квітня:

- про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;

- про забруднення ґрунтів за даними базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

- про вміст забруднювальних речовин;

до 30 липня - узагальнені відомості про гідрологічний режим поверхневих вод;";

підпункт 4 виключити;

2) у тексті Порядку слова "Держкомзем", "Держкомлісгосп", "Державна геологічна служба", "Держводгосп" і "Мінбуд" замінити відповідно словами "Держземагентство", "Держлісагентство", "Держгеонадра", "Держводагентство" і "Мінрегіон".

21. У складі Міжвідомчої координаційної ради з питань виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 231 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 449), позицію "Радченко Костянтин Григорович - заступник Голови Держкомзему" замінити позицією "Кадомський Артем Маркович - перший заступник Голови Держземагентства".

22. У пункті 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2164), слово "Держземагентством" замінити словом "Мінагрополітики".

23. У пункті 9 Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань координації та реалізації проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1142 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3333), слово "Держкомземом" замінити словом "Держземагентством".

24. В абзацах першому і другому пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153, N 65, ст. 2271; 2011 р., N 59, ст. 2374), слово "Держкомзему" замінити словом "Держземагентства".

25. У Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 689 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1734; 2011р., N 61, ст. 2435):

1) в абзаці шостому пункту 2 слово "Держкомзем" замінити словом "Держземагентство";

2) в абзаці сьомому пункту 4 слова "чи його територіальним органом" виключити;

3) у тексті Порядку слова "орган Державного казначейства" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "територіальний орган Казначейства" у відповідному відмінку і числі.

26. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 769 "Про утворення Міжвідомчої комісії сприяння проведенню Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 56, ст. 1953; 2010 р., N 57, ст. 1958) позицію "Заступник Голови Держкомзему" замінити позицією "Заступник Голови Держземагентства".

27. У Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1166 (Офіційний вісник України, 2009, N 86, ст. 2903), та додатку до нього слово "Укргеодезкартографія" у всіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

28. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1378 "Про Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3464) позицію "Заступник Голови Держкомзему" замінити позицією "Заступник Голови Держземагентства".

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1420 "Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 13):

1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові із земельних ресурсів, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури і туризму, Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державному комітетові лісового господарства, Державному комітетові по водному господарству" замінити словами "Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки, Державному агентству лісових ресурсів, Державному агентству водних ресурсів";

2) у Типовому положенні про комісію з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 13:

в абзаці четвертому слова "територіального органу Мінприроди" замінити словом "Мінприроди";

в абзаці сьомому слова "територіальних органів Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Держгірпромнагляду" замінити словами "Держлісагентства, Держводагентства, територіального органу Держгірпромнагляду";

у тексті Типового положення слово "Держкомзему" замінити словом "Держземагентства".

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 439 "Про утворення Комісії з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1459; 2011 р., N 84, ст. 3078):

1) у пункті 10 Положення про Комісію з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомзем" замінити словом "Держземагентство";

2) у додатку до постанови позицію "Кулініч Олег Миколайович - Голова Держкомзему, заступник голови Комісії" замінити позицією "Тимченко Сергій Михайлович - Голова Держземагентства, заступник голови Комісії".

31. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 554 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку енергетики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1691; 2012 р., N 22, ст. 849) позицію "Кулініч Олег Миколайович - Голова Держкомзему" замінити позицією "Тимченко Сергій Михайлович - Голова Держземагентства".

32. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 646 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з координації заходів щодо створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1962) позицію "Бєльчик Сергій Васильович - перший заступник Голови Держкомзему" замінити позицією "Кадомський Артем Маркович - перший заступник Голови Держземагентства", позицію "Кулініч Олег Миколайович - Голова Держкомзему" - позицією "Тимченко Сергій Михайлович - Голова Держземагентства", а позиції "Кулініч Володимир Васильович - заступник Голови Держкомзему - голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру" і "Славін Ігор Васильович - директор департаменту Держкомзему" виключити.

33. У Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1673):

1) у пункті 13:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Держземагентство - за топографо-геодезичні та картографічні матеріали на відповідні одиниці обліку територіального об’єкта у вигляді наборів геопросторових даних, за документацію із землеустрою та за дані державного земельного кадастру;";

абзац четвертий виключити;

2) в абзаці другому пункту 27 слова ", наданої Мінагрополітики," виключити.