Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2010 р. N 794
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки суб'єктів господарювання
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів та компенсації
лізингових платежів

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011,
N 1091 від 20.10.2011)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1103 від 06.12.20
10
N 96 від 07.02.20
11
N 928 від 22.08.20
11
N 968 від 07.09.20
11
N 1091 від 20.10.20
11
N 1372 від 28.12.20
11
N 508 від 31.05.20
12
N 640 від 11.07.20
12
N 949 від 17.10.20
12)

Кабінет Міністрів України постановляє:

(Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011)

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, що додається.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011, N 1091 від 20.10.2011)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 794

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення фінансової підтримки суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011,
N 1091 від 20.10.2011)

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики"
замінено словами "Міністерство аграрної
політики та продовольства" у відповідному
відмінку згідно з Постановою
КМ N 96 від 07.02.2011)

(У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної
політики Автономної Республіки Крим" та
"управління промисловості та агропромислового
розвитку" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим"
та "управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу"
у відповідному відмінку, а слова "Міністерство
аграрної політики та продовольства" в усіх
відмінках - словом "Мінагрополітики" згідно
з Постановою КМ N 928 від 22.08.2011)

(У тексті Порядку слова "підприємства
агропромислового комплексу" в усіх відмінках
замінено словами "суб'єкти господарювання
агропромислового комплексу" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ
N 1091 від 20.10.2011)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики для часткової компенсації:

відсоткової ставки за залученими суб'єктами господарювання агропромислового комплексу у банках, у тому числі іноземних, коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками в іноземній валюті, залученими від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій, використаними на пріоритетні напрями розвитку агропромислового комплексу, та наданими кредитами з реалізації проектів енергозбереження відповідно до Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства";

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1372 від 28.12.2011, N 640 від 11.07.2012)

лізингових платежів, передбачивши у 2012 році на зазначені цілі до 30 млн. гривень.

(Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011; в редакції Постанови КМ N 1091 від 20.10.2011)

1-1. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми є Мінагрополітики.

(Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

2. Короткостроковими є кредити, залучені строком до 12, середньостроковими - до 36, довгостроковими - від 36 календарних місяців.

Кредитами та позиками в іноземній валюті, залученими від нерезидентів, є кредити та позики, які отримані згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку від 17 червня 2004 р. N 270.

До середньо- та довгострокових кредитів в іноземній валюті, залучених від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також до середньо- та довгострокових позик в іноземній валюті, залучених від нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій відповідно до стандартів IFRS групи застосовується визначення середньо- та довгострокових кредитів, зазначених в абзаці першому цього пункту, а також всі положення, які регулюють порядок компенсації середньо- та довгострокових кредитів, викладені в цьому Порядку.

3. Компенсація надається позичальникам за кредитами, залученими у національній валюті у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі 7 відсотків річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за такими напрямами:

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

(Підпункт 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

2) за короткостроковими кредитами, залученими у 2011 та поточному роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2011 і 2012 роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році:

(Абзац перший підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1103 від 06.12.2010, N 96 від 07.02.2011, N 640 від 11.07.2012)

сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції) - для покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив вітчизняного виробництва, засобів захисту рослин, кормів, сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, яєць для інкубації, обладнання, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю;

(Абзац другий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1103 від 06.12.2010, N 640 від 11.07.2012)

рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам - для закупівлі зарибка, пально-мастильних матеріалів, енергоносіїв, кормів, рибної сировини, тари для рибопродукції, ветеринарних препаратів, обладнання, запасних частин для ремонту техніки та суден;

цукровим заводам - для покриття технологічних витрат у поточному році під час підготовки заводів до сезону виробництва цукру та закупівлі цукрового буряку безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників;

хлібозаготівельним, борошномельним, комбікормовим, консервним, м'ясопереробним та молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння, підприємствам споживчої кооперації - для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції, а також для закупівлі вантажних автотранспортних засобів, сільгосптехніки та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції як вітчизняного, так і іноземного виробництва, та закупівлі за договорами та контрактами (в тому числі біржовими) сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;

хлібопекарським підприємствам - для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею зерна та борошна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а також для закупівлі вантажних автотранспортних засобів, сільгосптехніки та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції як вітчизняного, так і іноземного виробництва;

(Абзац шостий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1103 від 06.12.2010)

ДАК "Хліб України" та її дочірнім підприємствам - для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею зерна безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників;

оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

3) за середньостроковими кредитами, залученими у поточному та трьох попередніх роках, та кредитами, пролонгованими або рефінансованими у 2010-2012 роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році:

(Абзац перший підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 928 від 22.08.2011, N 640 від 11.07.2012)

сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції) для:

- покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею кормів, сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, яєць для інкубації, обладнання, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт;

(Абзац третій підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

- придбання племінної худоби та основних засобів сільськогосподарського призначення, обладнання для тваринницьких та птахівничих комплексів; покриття витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією таких комплексів, сховищ для зберігання овочів та картоплі, виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, впровадженням енергозберігаючих технологій, вирощуванням сільськогосподарської продукції рослинництва в закритому ґрунті, а також придбання систем, матеріалів і обладнання для теплиць, послуг з їх будівництва, обладнання для сортування, пакування, палетизації та зберігання сільськогосподарської продукції власного виробництва;

(Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 640 від 11.07.2012)

- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, в тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

(Абзац підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 640 від 11.07.2012)

рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам - для придбання та утримання плідників, придбання техніки та обладнання для підприємств аквакультури, проведення реконструкції та модернізації рибопереробних підприємств, рибовідтворювальних комплексів та суден;

суб'єктам господарювання агропромислового комплексу для:

- закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції, для покриття виробничих витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів, у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі, а також за кредитами, залученими для закупівлі вантажних автотранспортних засобів, обладнання для виготовлення сільськогосподарської продукції вітчизняного та іноземного виробництва, а також для закупівлі сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;

(Абзац восьмий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

- придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва та покриття витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, необхідних для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, які пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, в тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

(Підпункт 3 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

хлібозаготівельним, борошномельним, хлібопекарським, комбікормовим, консервним, м'ясопереробним та молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння, підприємствам споживчої кооперації - для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів, закупівлі обладнання вітчизняного, а борошномельним і хлібопекарським підприємствам та іноземного виробництва для переробки сільськогосподарської продукції, а також закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції та закупівлі сировини для виробництва комбікормів;

(Абзац підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011, N 928 від 22.08.2011, N 640 від 11.07.2012)

хлібопекарським підприємствам для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею зерна та борошна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів;

(Підпункт 3 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1103 від 06.12.2010)

оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом оптових ринків сільськогосподарської продукції;

4) за довгостроковими кредитами, залученими у поточному та семи попередніх роках, та кредитами, пролонгованими або рефінансованими у 2010-2012 роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році:

(Абзац перший підпункту 4 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 928 від 22.08.2011, N 640 від 11.07.2012)

сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції), для:

- придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, будівництва і реконструкції виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі, впровадження енергозберігаючих технологій, придбання систем, матеріалів і обладнання для теплиць, сховищ для зберігання зерна, овочів, картоплі та фруктів, обладнання для сортування, пакування, палетизації та зберігання сільськогосподарської продукції власного виробництва;

(Абзац третій підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 928 від 22.08.2011; в редакції Постанови КМ N 640 від 11.07.2012)

- будівництва та реконструкції приміщень для тваринництва, птахівничих комплексів, придбання обладнання і техніки для утримання і обслуговування тварин та птиці та закупівлі племінної худоби та птиці;

(Абзац четвертий підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011, N 640 від 11.07.2012)

- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

(Підпункт 4 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам - для покриття виробничих витрат, пов'язаних з будівництвом та модернізацією рибогосподарських підприємств, впровадженням енергозберігаючих технологій, реконструкцією гідротехнічних споруд, будівництвом та придбанням суден;

хлібозаготівельним, борошномельним, хлібопекарським, комбікормовим, консервним, м'ясопереробним та молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння, цукровим заводам, підприємствам споживчої кооперації - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом виробничих об'єктів;

(Абзац підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011)

суб'єктам господарювання агропромислового комплексу для:

- придбання основних засобів сільськогосподарського призначення та покриття витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, необхідних для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, які пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

- покриття витрат, пов'язаних з будівництвом та реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі;

(Абзац підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1103 від 06.12.2010, N 96 від 07.02.2011, N 640 від 11.07.2012)

- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів та сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

(Підпункт 4 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

5) за довгостроковими кредитами, залученими не раніше 2009 року, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році у національній та іноземній валюті - в розмірі 90 відсотків відсоткової ставки:

(Абзац перший підпункту 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011)

сільськогосподарським підприємствам та суб'єктам господарювання агропромислового комплексу - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом виробничих приміщень, тваринницьких і птахівничих комплексів, а також сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів;

(Абзац другий підпункту 5 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1103 від 06.12.2010)

оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для покриття витрат, пов'язаних з будівництвом оптових ринків сільськогосподарської продукції;

6) за кредитами, за якими надано право на компенсацію у 2011 році, що не виплачена у 2011 році.

(Пункт 3 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

3-1. Компенсація лізингових платежів надається суб'єктам господарювання за техніку та обладнання, придбані на умовах фінансового лізингу згідно з переліком, визначеним Мінагрополітики за сплачені:

лізинговий платіж в обсязі 40 відсотків вартості предмета лізингу вітчизняного виробництва;

комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі півтори облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування предметом лізингу, але не вище розмірів, передбачених договорами фінансового лізингу.

(Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 508 від 31.05.2012)

3-2. Компенсація надається також суб’єктам господарювання агропромислового комплексу за короткостроковими кредитами, що залучені за напрямами, зазначеними у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, та короткостроковими або середньостроковими кредитами, що залучені за напрямами, зазначеними у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, до яких зокрема, належать суб’єкти господарювання, які володіють активами та/або корпоративними правами суб’єктів господарювання - юридичних осіб, що здійснюють виробництво продукції тваринництва та птахівництва, комбікормів, і м’ясокомбінати.

(Порядок доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

4. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам господарювання агропромислового комплексу (далі - позичальники) за договорами, укладеними:

(Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1103 від 06.12.2010; в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

у 2007-2009 роках в національній та іноземній валюті згідно з укладеними договорами;

(Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

у 2010 році, - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 25 відсотків річних, а в іноземній валюті - 16 відсотків річних;

(Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

до 1 липня 2011 р., - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 21 відсоток річних, а в іноземній валюті - 13 відсотків річних;

(Абзац пункту 4 в редакції Постанов КМ N 96 від 07.02.2011, N 928 від 22.08.2011)

починаючи з 1 липня 2011 р., - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 19 відсотків річних, а в іноземній валюті - 10 відсотків річних.

(Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 928 від 22.08.2011)

Компенсація за кредитами, залученими у 2009-2011 та поточному роках в іноземній валюті для закупівлі племінної худоби та птиці, а також нової сільськогосподарської техніки і обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим в установленому порядку переліком, надається лише в разі укладення позичальником зовнішньоекономічного договору.

(Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, установленого Національним банком на дату нарахування плати за кредит.

Компенсація за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами здійснюється з 1 січня по 31 грудня поточного року.

(Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1103 від 06.12.2010)

Компенсація лізингових платежів здійснюється з 1 січня по 31 грудня за договорами фінансового лізингу, укладеними в поточному році.

(Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

5. Компенсація не надається позичальникам та лізингоодержувачам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України, а також заборгованість по сплаті лізингових платежів.

(Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

Нарахування компенсації здійснюється за фактом отримання позичальником оплачених за рахунок кредитів товарів, робіт і послуг за наявності відповідних підтвердних документів, а лізингоодержувачем предмета лізингу.

(Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1091 від 20.10.2011, N 640 від 11.07.2012)

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику будь-якої державної підтримки протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно одержані, повертаються до державного бюджету.

6. Для здійснення компенсації за кредитами та лізинговими платежами Мінагрополітики утворює комісію з питань надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів (далі - комісія Мінагрополітики). Положення про комісію Мінагрополітики затверджується наказом Міністерства.

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

З метою визначення переліку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами та лізинговими платежами Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють конкурсні комісії (далі - конкурсні комісії), до складу яких входять представники головних управлінь агропромислового розвитку, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС і які очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.

(Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 928 від 22.08.2011, N 968 від 07.09.2011, N 1091 від 20.10.2011)

Конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації порядок та умови проведення конкурсу з визначення переліку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за залученими кредитами та лізинговими платежами.

(Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

7. Конкурсні комісії розпочинають приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день публікації інформаційного повідомлення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчують за два робочих дні до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Реєстрація зазначених документів проводиться в день їх надходження.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються підприємству-позичальнику та лізингоодержувачу у триденний строк із зазначенням причин повернення.

(Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

Заявки на участь у конкурсі розглядаються конкурсною комісією з урахуванням вимог, визначених пунктом 10 цього Порядку. Засідання конкурсної комісії проводяться не рідше ніж два рази на місяць. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня поточного року.

Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

8. Позичальники для отримання права на компенсацію подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:

(Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012)

копію кредитного договору або договору позики, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

довідку про банківські реквізити позичальника;

виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту чи позики;

довідки банків, в яких відкриті рахунки підприємства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);

завірену в установленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту);

довідку банку про суму коштів на депозитному рахунку позичальника (у разі наявності депозиту).

(Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

Крім того, сільськогосподарські підприємства, які залучили кредити для будівництва та реконструкції тваринницьких і птахівничих комплексів та виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, а також суб'єкти господарювання агропромислового комплексу, які залучили кредити для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів, подають до конкурсних комісій проектно-кошторисну документацію на проведення будівництва чи реконструкції приміщень або документ, що підтверджує введення в експлуатацію виробничих об’єктів, і документацію на відведення земельних ділянок під будівництво, в тому числі документацію, оформлену на іншого суб’єкта господарювання за договорами, якими передбачено спільне будівництво, інвестиційними договорами, згідно з якими позичальник виступає стороною такого договору та здійснює фінансування будівництва.

(Абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

Оптові ринки сільськогосподарської продукції подають крім зазначених документів завірену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Фермерські господарства, які залучили кредити в банках, подають також довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств про те, що вони не отримували компенсацію, пов'язану із сплатою відсотків за користування кредитами банків у поточному році.

Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики.

8-1. Для участі в конкурсі на отримання права часткової компенсації лізингових платежів лізингоодержувачі подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою та такі документи:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія договору фінансового лізингу;

копія акта приймання-передачі предмета лізингу;

копія документа про реєстрацію предмета лізингу - у разі, коли така реєстрація передбачена законодавством;

довідка про банківські реквізити лізингоодержувача;

довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідка про відсутність (наявність) заборгованості з лізингових платежів, надана лізингодавцем.

(Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

9. Суб'єкти господарювання агропромислового комплексу, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, для отримання права на компенсацію за кредитами та лізинговими платежами звертаються до конкурсних комісій Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем їх реєстрації, а суб'єкти господарювання агропромислового комплексу, що зареєстровані у м. Києві - до Головного управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 928 від 22.08.2011, N 1091 від 20.10.2011)

10. Конкурсні комісії розглядають подані підприємствами-позичальниками документи, необхідні для одержання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

У разі відмови в наданні права на компенсацію позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії визначають річну суму компенсації для кожного позичальника в межах строку дії кредитного договору, видають відповідну довідку позичальнику та включають його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами, і щомісяця до 5 числа наступного періоду подають його до комісії Мінагрополітики. Форму довідки та реєстру затверджує Мінагрополітики.

Крім того, разом з реєстром позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами, до комісії Мінагрополітики подаються копії таких документів в розрізі позичальників:

(Абзац п'ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012)

кредитного договору або договору позики, посвідчені банком-кредитором або обслуговуючим банком, та додатково укладених договорів між позичальником та банком;

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів);

довідки банків, у яких відкриті рахунки підприємства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами;

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1103 від 06.12.2010)

(Абзац дев'ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

довідки банку про суму коштів на депозитному рахунку позичальника (у разі наявності депозиту).

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

Конкурсні комісії подають комісії Мінагрополітики також реєстр позичальників, яким відмовлено в наданні права на компенсацію за кредитами, із зазначенням причини та копії таких документів у розрізі позичальників:

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

кредитного договору або договору позики, посвідчені банком-кредитором або обслуговуючим банком, та додатково укладених договорів між позичальником і банком;

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

довідки банку про суму коштів на депозитному рахунку позичальника (у разі наявності депозиту).

(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

10-1. Конкурсні комісії розглядають подані лізингоодержувачами документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

У разі відмови в наданні права на компенсацію лізингоодержувачу надсилається у триденний строк після прийняття конкурсною комісією рішення письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії визначають річну суму компенсації для кожного лізингоодержувача в межах строку дії договору фінансового лізингу, видають лізингоодержувачу відповідну довідку та включають його до реєстру лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації за лізинговими платежами, і щомісяця до 5 числа подають його до комісії Мінагрополітики. Форми довідки та реєстру затверджуються Мінагрополітики.

(Порядок доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

11. Позичальники для отримання права на компенсацію за кредитами, залученими у попередніх роках, подають конкурсним комісіям заявку і документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, та проходять конкурсний відбір на загальних умовах відповідно до цього Порядку.

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

12. Позичальники, включені до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду довідку, видану банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом чи позикою за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів, до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

(Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1103 від 06.12.2010)

Крім того, для підтвердження цільового використання кредитних, позикових коштів позичальники також подають:

копії документів про оплату за товари, роботи, послуги та прибутково-видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, надання послуг (для отримання компенсації за короткостроковими кредитами);

копії документів про оплату вартості придбаних основних засобів сільськогосподарського призначення, будівництва та реконструкції енергозберігаючих виробничих об'єктів, товарно-матеріальних цінностей, використаних для будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, та прибутково-видаткової накладної на одержані основні засоби, акти виконаних робіт з будівництва та реконструкції виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення для тваринництва та птахівництва (для отримання компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами).

(Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 928 від 22.08.2011)

Лізингоодержувачі, включені до реєстру, які мають право на отримання компенсації за лізинговими платежами, щомісяця до 7 числа подають до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій довідку, видану лізингодавцем про суму фактично сплачених лізингоодержувачем лізингових платежів за відповідний період.

(Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінагрополітики реєстр позичальників із зазначенням сум нарахованих та сплачених відсотків для надання компенсації за фактично сплачені відсотки за залученими кредитами та реєстр лізингоодержувачів із зазначенням сум фактично сплачених лізингоодержувачами лізингових платежів за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню лізингоодержувачу за рахунок бюджетних коштів. Форму реєстрів затверджує Мінагрополітики.

(Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

13. Мінагрополітики здійснює розподіл коштів між підприємствами-позичальниками та лізингоодержувачами у міру надходження реєстрів, поданих конкурсними комісіями в межах виділених асигнувань відповідно до затверджених пріоритетів пропорційно визначеній потребі в компенсації, передбачивши при цьому не менш як 50 відсотків доведених обсягів для компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами, з яких не менш як 15 відсотків спрямовуються на здешевлення кредитів, залучених для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, і протягом п'яти днів доводить його до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

(Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011, N 928 від 22.08.2011, N 1091 від 20.10.2011, N 640 від 11.07.2012)

У разі прийняття рішення про виплату компенсації комісія Мінагрополітики надає переваги позичальникам, які:

займаються виробництвом продукції тваринництва і птахівництва (в тому числі вертикально інтегрованим групам компаній, до складу яких входять окремі юридичні особи з виробництва комбікормів, м'ясокомбінати);

виконують державні програми із забезпечення продовольчої безпеки держави;

(Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

здійснюють витрати, пов'язані з впровадженням енергозберігаючих технологій, а також з будівництвом та реконструкцією сховищ для зберігання овочів та картоплі;

(Абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 640 від 11.07.2012)

реалізують інноваційні проекти, що пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

належать до підприємств хлібопекарської галузі, що закуповують зерно та борошно для виробництва хліба та хлібобулочних виробів;

(Абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011)

виконували у повному обсязі зобов'язання щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених у попередні роки.

14. (Абзац перший пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

(Абзац другий пункту 14 в редакції Постанов КМ N 928 від 22.08.2011, N 1091 від 20.10.2011)

(Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ N 96 від 07.02.2011)

Мінагрополітики спрямовує бюджетні призначення Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі рішення комісії Мінагрополітики.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі рішення комісії Мінагрополітики подають до головних управлінь Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату компенсації шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників та лізингоодержувачів.

(Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 від 07.02.2011, N 928 від 22.08.2011, N 1091 від 20.10.2011)

15. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації за кредитами та лізинговими платежами за затвердженою ним формою.

(Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 20.10.2011)

Мінагрополітики подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011)

16. Складення та подання звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 від 07.02.2011)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 794

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. N 153 "Про затвердження Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 15, ст. 479).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. N 153 і 199, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 653 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1680).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2381).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. N 153 і 199, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1056 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 77, ст. 2623).