Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 вересня 2011 р. N 968
Київ

Питання Державної фінансової інспекції

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1399 від 26.12.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. N 884 "Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1983);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1053 "Про внесення змін до Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3081);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 1996 р. N 464 "Про віднесення посад Державної контрольно-ревізійної служби до певних категорій".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 968

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Пункт 41 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1545; 2006 р., N 40, ст. 2678), викласти в такій редакції:

"41. Керівники та спеціалісти Держфінінспекції та її територіальних органів.".

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4) та від 1 липня 2009 р. N 669 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1696), слова "контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних органів".

3. Абзац третій пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1998 р., N 9, ст. 345; 2001 р., N 44, ст. 1982; 2004 р., N 21, ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83; 2006 р., N 25, ст. 1814, N 31, ст. 2233, ст. 2235; 2007 р., N 2, ст. 70; 2008 р., N 100, ст. 3312), після слів "контрольно-ревізійної служби" доповнити словами ", Держфінінспекції, її територіальних органів".

4. В абзаці десятому пункту 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р., N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552; 2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869, N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914, N 55, ст. 2213), слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіальних органів".

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1995 р. N 963 "Про деякі заходи забезпечення раціонального використання державних валютних коштів" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 114) слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

6. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N 1247 "Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 59, ст. 2013, ст. 2027) слова "Головним контрольно-ревізійним управлінням Міністерства фінансів та Державною податковою адміністрацією" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та Державною податковою службою".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1141 "Про затвердження Порядку виплати винагороди за вислугу років працівникам органів державної контрольно-ревізійної служби, які безпосередньо здійснюють державний контроль за витрачанням бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1125):

1) у назві, абзацах першому і третьому постановляючої частини постанови слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи" у відповідному відмінку;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних органів";

пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у Держфінінспекції або її територіальних органах;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац шостий після слів "органів державної контрольно-ревізійної служби" доповнити словами ", Держфінінспекції та її територіальних органів";

у пункті 2 слова "органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні" замінити словами "Держфінінспекції та її територіальних органів";

у пункті 4:

в абзаці другому слова "органу державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції або її територіального органу";

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"Склад комісії Держфінінспекції затверджується Головою Держфінінспекції, а комісій її територіальних органів - керівниками таких органів.

Рішення комісії про встановлення стажу роботи або зміну його розміру оформляється протоколом і передається керівникові Держфінінспекції або її територіального органу для видання наказу про виплату винагороди за вислугу років.

Скарги на рішення комісій територіальних органів Держфінінспекції з питань визначення стажу роботи для виплати винагороди за вислугу років розглядаються комісією Держфінінспекції.".

8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 74 "Про питання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 3, ст. 83; 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9, ст. 552) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державну фінансову інспекцію".

9. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203; 2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74, ст. 2623; 2011 р., N 30, ст. 1308), слова "органом державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією або її територіальним органом".

10. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 615) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державну фінансову інспекцію".

11. В абзаці четвертому пункту 6 Типового положення про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. N 637 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 23, ст. 1035; 2007 р., N 86, ст. 3156; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206), слова "ДПА" і "ГоловКРУ" замінити відповідно словами "ДПС" і "Держфінінспекції".

12. В абзаці шостому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1412; 2009 р., N 39, ст. 1309) слова "органами контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 "Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2005 р., N 1, ст. 14, N 15, ст. 768; 2006 р., N 13, ст. 868; 2007 р., N 43, ст. 1721):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів, які складаються на кожний квартал.";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів розробляються на підставі плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів. Зазначені плани включають питання, вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її територіальних органів.

6. Строки підготовки та порядок затвердження планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів визначаються Держфінінспекцією.";

у підпункті "в" пункту 7 слова "Мінекономіки, Державної податкової адміністрації" і "Державного казначейства" замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку, ДПС" і "Казначейства";

у тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами "Держфінінспекція та її територіальні органи" у відповідному відмінку, а слово "ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 "Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1483; 2010 р., N 86, ст. 3028) позицію "Заступник Голови ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".

15. У пункті 21 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403; 2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41, ст. 1693), слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами".

16. У пункті 32 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826; 2009 р., N 57, ст. 1988):

1) в абзаці другому слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекція (її територіальний орган)";

2) в абзаці четвертому слова "орган державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцію (її територіальний орган)".

17. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), у підпункті 1 пункту 62 у графі "Виконавці" слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція".

18. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 848 "Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1060) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державну фінансову інспекцію".

19. У тексті Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1845 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9, ст. 552), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

20. У переліку органів, установ, організацій, у яких у 2008-2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526), позицію "ГоловКРУ" замінити позицією "Держфінінспекція".

21. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012; 2007 р., N 16, ст. 604, N 46, ст. 1886; 2008 р., N 17, ст. 443, N 66, ст. 2218; 2009 р., N 69, ст. 2381), слова "фінансової, контрольно-ревізійної та податкової служб" замінити словами "фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції та ДПС".

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1017 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144; 2006 р., N 13, ст. 868):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

в абзаці другому пункту 7 слова "відповідного підрозділу державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіального органу", а слова "цього підрозділу" виключити;

у першому реченні пункту 12 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцією";

у тексті Порядку слова "орган державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1113 "Про державну комп'ютеризовану систему моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2277):

1) в абзаці першому пункту 2 постанови слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції";

2) у додатку до постанови слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція".

24. У Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224; 2008 р., N 82, ст. 2767; 2009 р. , N 101, ст. 3542):

1) в абзаці п'ятому розділу IV слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцію";

2) в абзацах двадцять п'ятому - двадцять восьмому розділу V слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

3) у тексті Концепції слова "статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі".

25. У пункті 16 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 38, ст. 2372; 2006 р., N 31, ст. 2233; 2007 р., N 12, ст. 429; 2008 р., N 21, ст. 588), слова "Головним контрольно-ревізійним управлінням" замінити словом "Держфінінспекцією".

26. В абзаці другому пункту 13 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1121 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 2998; 2011 р., N 35, ст. 1451), слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіальних органів".

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 361 "Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 868, N 49, ст. 3257):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Методику проведення аудиту затверджує Мінфін.";

у тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку.

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р., N 80, ст. 2689):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"контролюючий орган - Держфінінспекція, її територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах територіальні органи, головні інспектори в районах та містах;";

абзац десятий після слів "служби безпеки" доповнити словами ", підрозділи податкової міліції ДПС";

в абзаці одинадцятому слова "органами Державного казначейства" замінити словами "органами Казначейства";

у пункті 11, абзаці п'ятому пункту 20, абзаці другому пункту 26, пункті 34, абзаці першому пункту 39 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

в абзацах другому і восьмому пункту 28 та абзаці четвертому пункту 29 слова "ГоловКРУ, контрольно-ревізійне управління" у всіх відмінках замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку;

у пункті 34 слова "та СБУ" замінити словами ", СБУ та ДПС";

у підпункті "б" пункту 39 слова "(діловодну службу)" замінити словами "(підрозділ з питань діловодства)";

у пункті 53 слова "органами Державного казначейства та органами державної податкової служби" замінити словами "органами Казначейства та ДПС";

абзац другий пункту 55 виключити;

у тексті Порядку слова "орган служби" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках - словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1028 "Про затвердження Порядку опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас, касових приміщень, складів та архівів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2146):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - контрольна служба)" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган)";

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів встановлюється Держфінінспекцією.";

у другому реченні абзацу першого пункту 7 слова "чи його відокремленого підрозділу" виключити;

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу встановлюється Держфінінспекцією.";

у тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 49, ст. 3257):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних органів";

в абзаці другому слова "Органам державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державній фінансовій інспекції та її територіальним органам";

2) у підпункті 2 "в" пункту 13 слова "статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі";

3) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Державній фінансовій інспекції:";

у підпунктах 2 і 4 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

4) у підпункті 3 пункту 17 слова "Державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби".

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 253 "Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 512; 2008 р., N 15, ст. 366; 2010 р., N 43, ст. 1405; 2011 р., N 10, ст. 459):

1) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, затвердженого зазначеною постановою, слова "контрольно-ревізійних органів" замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції";

2) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, затвердженого зазначеною постановою, слова "контрольно-ревізійних органів" замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції".

32. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 516; 2010 р., N 43, ст. 1422) позицію "Голова ГоловКРУ" замінити позицією "Голова Держфінінспекції".

33. В абзаці шостому пункту 9 Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 877; 2011 р., N 12, ст. 520), слова "органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції, її територіальних органів".

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 536 "Деякі питання реалізації статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 896):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу", а слова "Головного контрольно-ревізійного управління" - словами "Державної фінансової інспекції";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "Державної податкової адміністрації та Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами "Державної податкової служби та Державної фінансової інспекції";

в абзацах другому - п'ятому слова "органи державної контрольно-ревізійної служби або" в усіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи або органи" у відповідному відмінку;

3) у пункті 3 слова "Державної податкової адміністрації або Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами "Державної податкової служби або Державної фінансової інспекції".

35. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 698 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1453):

1) у назві і постановляючій частині постанови слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - орган контрольної служби)" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган)";

пункт 9 виключити;

у тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

36. В абзаці п'ятому пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. N 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343; 2011 р., N 35, ст. 1451), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

37. В абзаці третьому розділу "Загальна частина" Стратегії модернізації системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 888 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2962), слова "Державним казначейством і ГоловКРУ" замінити словами "Казначейством і Держфінінспекцією".

38. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 "Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3337) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних органів".

39. У пункті 5 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. N 546 "Питання Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 45, ст. 1463; 2010 р., N 46, ст. 1501), слова "Голови ГоловКРУ" замінити словами "Голови Держфінінспекції".

40. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2816) слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

( Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399 від 26.12.2011 )

42. У плані заходів щодо реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1347 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2767; 2009 р., N 101, ст. 3542):

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------
|"6. Розроблення |Держфінінспекція |2012-2013 роки |створення |
|посібника з питань |Мінфін | |методологічного |
|внутрішнього аудиту| | |забезпечення |
| | | |внутрішнього |
| | | |аудиту"; |
---------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 8:

в абзаці восьмому у графі "Найменування заходу" слова "статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі";

у графі "Відповідальні за виконання" слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція";

3) у пунктах 9-13 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

43. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1062 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3130) позицію "Заступник Голови ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".

44. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 282 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 786; 2011 р., N 11, ст. 486), слова "фінансової, контрольно-ревізійної і податкової служби" замінити словами "фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС".

45. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 506 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1307; 2010 р., N 57, ст. 1963):

1) у назві, абзаці другому пункту 1 і пункті 2 постанови слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" в усіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція, її територіальні органи" у відповідному відмінку;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи служби)" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган)";

у пункті 4 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Мінфіном";

в абзацах третьому - п'ятому підпункту 1 пункту 5 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції";

у першому реченні пункту 6 слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцією";

в абзаці третьому пункту 9-1 слова "Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у тексті Порядку слова "органи служби" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

46. У пункті 9 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1871; 2010 р., N 78, ст. 2749), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекцією".

47. В абзаці першому пункту 8 Типового положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 863 "Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2194), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

48. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 99 Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 441), слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

49. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11, ст. 486), слова "органів державної контрольно-ревізійної і державної податкової служб" замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції і ДПС".

50. В абзаці сьомому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488, N 28, ст. 1195) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних органів".