Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2012 р. N 1003
Київ

Про затвердження Порядку
відшкодування майнової шкоди (збитків),
завданої особам внаслідок запровадження карантину
(карантинних обмежень) тварин або у зв'язку
з проведенням процедур і робіт щодо
ліквідації особливо небезпечних
(карантинних) хвороб

Відповідно до статей 45 і 49 Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 798 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальних збитків особам, які постраждали внаслідок введення карантинного режиму для тварин або у зв'язку з проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію та профілактику карантинних хвороб тварин" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 28, ст. 1255).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2012 р. N 1003

Порядок
відшкодування майнової шкоди (збитків),
завданої особам внаслідок запровадження карантину
(карантинних обмежень) тварин або у зв'язку
з проведенням процедур і робіт щодо
ліквідації особливо небезпечних
(карантинних) хвороб

1. Цей Порядок визначає умови відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним і юридичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб (далі - завдана майнова шкода (збитки).

2. Відшкодуванню підлягає вартість сільськогосподарських тварин, що були вилучені з метою знищення або забою.

3. У разі виникнення на окремій території України надзвичайної ситуації, пов'язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами сільськогосподарських тварин, та прийняття Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України, державними надзвичайними протиепізоотичними комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних адміністраціях і міських радах (далі - комісії) рішення про запровадження карантину відшкодування майнової шкоди (збитків) у зв'язку з вилученням сільськогосподарських тварин здійснюється за рахунок коштів резервного фонду бюджету.

Виділення і використання зазначених коштів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 p., N 14, ст. 734).

У разі коли зазначені сільськогосподарські тварини застраховані, відшкодування майнової шкоди (збитків) здійснюється страховиками відповідно до укладених договорів.

4. Прогнозний розрахунок коштів, необхідних для відшкодування завданої майнової шкоди (збитків), визначається на основі таких показників:

наявне поголів'я сільськогосподарських тварин на території, на якій запроваджено карантин згідно з рішенням комісії, відповідно до даних Держстату (форма 24-сг на останню дату);

середня вага однієї голови худоби або птиці, що продані переробним підприємствам (у розрізі категорій господарств) у цьому регіоні, відповідно до даних Держстату (форма 11-заг на останню дату);

ціна, яка у середньому склалася на худобу або птицю, що продані переробним підприємствам (у розрізі категорій господарств) у цьому регіоні, відповідно до даних Держстату (форма 11-заг на останню дату).

5. Мінагрополітики протягом доби після прийняття комісією рішення про запровадження карантину готує прогнозний розрахунок коштів, необхідних для відшкодування завданої майнової шкоди (збитків).

6. Мінекономрозвитку протягом доби після отримання прогнозного розрахунку коштів, необхідних для відшкодування завданої майнової шкоди (збитків), готує в установленому порядку проект акта Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету для відшкодування завданої майнової шкоди (збитків).

7. Розмір завданої майнової шкоди (збитків) затверджує комісія на підставі заяви або клопотання, що подаються фізичною або юридичною особою, відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 175 (Офіційний вісник України, 2002 p., N 8, ст. 356; 2003 р., N 23, ст. 1070).

У заяві зазначаються такі відомості про заявника: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія і номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби), місце проживання, перелік та розмір вартості майна (збитків), що підлягає відшкодуванню, у клопотанні юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, код ЄДРПОУ, перелік та вартість майна (збитків), що підлягає відшкодуванню.

Заява або клопотання подаються до відповідної комісії за місцем запровадження карантинного режиму.

Комісія протягом трьох діб розглядає і уточнює розмір завданої майнової шкоди (збитків) та складає висновок відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особі внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень), або про відмову в такому відшкодуванні.

Зазначений висновок оформляється у трьох примірниках, перший з яких надсилається фізичній або юридичній особі, якій завдано майнову шкоду (збитки), другий - територіальному органу Казначейства, третій зберігається у місцевій держадміністрації.

Після оформлення зазначеного висновку робиться запис у книзі обліку висновків відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень), форма якої визначається Мінагрополітики.

Форма бланку висновку затверджується Мінагрополітики.

8. Рішення про відмову у відшкодуванні завданої майнової шкоди (збитків) може бути оскаржено відповідно до законодавства.

9. Форми акта вилучення сільськогосподарських тварин з метою їх знищення або забою та платіжної відомості визначаються Мінагрополітики.

10. За наявності можливості перероблення забитих сільськогосподарських тварин для подальшої реалізації продуктів переробки комісія визначає суб'єктів господарювання, на потужностях яких здійснюватиметься така переробка. Кошти від реалізації продуктів переробки (крім витрат на переробку та транспортування до місця переробки) спрямовуються до державного бюджету.