Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Статут гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.196 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 487-IV від 06.02.20
03, ВВР, 2003, N 15, ст.108
N 662-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 1420-IV від 03.02.20
04, ВВР, 2005, N 3, ст.76
N 1414-VI від 02.06.20
09, ВВР, 2009, N 41, ст.600
N 1900-VI від 16.02.20
10, ВВР, 2010, N 19, ст.151
N 4652-VI від 13.04.20
12
N 5288-VI від 18.09.20
12
N 5463-VI від 16.10.20
12 -
набирає чинності з 02.12.2012 р. )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (додається).

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про особливості організації і несення вартової служби в дисциплінарному батальйоні (частині).

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 березня 1999 року
N 550-XIV

Затверджено
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 550-XIV

Статут
гарнізонної та вартової служб
Збройних Сил України

( У тексті Статуту слова "Національна гвардія України" в усіх
відмінках виключено згідно із Законом N 2171-III від 21.12.2000 )

( У тексті Статуту слова "Прикордонні війська України"
в усіх відмінках замінено словами "Державну прикордонну
службу України" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 662-IV від 03.04.2003 -
набуває чинності з 01.08.2003 року )

( У тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" замінено
словом "Товаришу" згідно із Законом
N 1420-IV від 03.02.2004 )

Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов'язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.

Статут обов'язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України.

Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту. ( Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009 )

Загальні положення

1. Військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади (далі - військові частини) Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними), становлять гарнізон.

До складу гарнізону також входять військові частини Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної оборони України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

2. У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби.

Гарнізонна служба покликана забезпечувати додержання високої військової дисципліни особовим складом гарнізону, необхідні умови для повсякденного життя та підготовки військових частин, проведення гарнізонних заходів за їх участю.

Вартова служба призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об'єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні (частині).

3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві - наказом Міністра оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону.

Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України. ( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону. ( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Керівництво гарнізонною та вартовою службами в межах оперативного командування здійснює командувач військ оперативного командування, який відповідає за її стан.

Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах (силах) покладається також на всіх прямих начальників.

Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку. ( Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 )

Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники зобов'язані систематично перевіряти стан гарнізонної та вартової служб у підлеглих їм військах (силах), а також проводити з начальниками гарнізонів заходи, спрямовані на поліпшення військової дисципліни і порядку в гарнізонах. ( Частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Розпорядження командувача військ оперативного командування (начальника гарнізону) з цих питань повинні точно виконуватися військовими частинами, командами у межах даного оперативного командування (гарнізону) і окремими військовослужбовцями Збройних Сил України. Розпорядження начальника гарнізону з питань гарнізонної служби виконуються військовими частинами, командами Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної оборони України, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законів України, які розташовані у межах гарнізону, і окремими військовослужбовцями.

5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об'єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань. ( Стаття 5 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

6. До гарнізонної та вартової служб залучаються військові частини Збройних Сил України та підрозділи Служби правопорядку, що входять до складу гарнізону. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Черговість несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні військовими частинами визначає начальник гарнізону залежно від їх складу та призначення.

Перелік військових частин Збройних Сил України, що не залучаються до несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні, визначає командувач військ оперативного командування.

У разі спільного розміщення в гарнізоні військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної оборони України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, вони залучаються до несення служби в гарнізоні, за винятком гарнізонних варт. Від цих військ (військових частин) для вирішення спільних питань з організації гарнізонної служби, протидії диверсійно-терористичним групам, власної безпеки, ліквідації наслідків стихійного лиха тощо призначаються позаштатні помічники начальника гарнізону. ( Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у порядку, визначеному Міністром оборони України, до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об'єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в інших громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову службову особу Служби правопорядку. ( Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Частина I
Гарнізонна служба

Розділ 1
Військові службові особи гарнізону,
начальник органу управління служби
правопорядку в гарнізоні та їх обов'язки

( Назва розділу 1 частини I в редакції Закону
N 1420-IV від 03.02.2004 )

Загальні положення

7. У кожному гарнізоні наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві та містах розташування штабів видів Збройних Сил України наказом Міністра оборони України призначається начальник гарнізону. До призначення начальника гарнізону його обов'язки виконує старший за посадою командир (начальник), а при рівних посадах - старший за військовим званням.

У гарнізонах, де розташовані військові частини Військово-Морських Сил Збройних Сил України, наказом Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначається старший морський начальник. ( Частина друга статті 7 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009 )

У разі розміщення у військовому містечку кількох військових частин Збройних Сил України наказом начальника гарнізону з командирів цих частин призначається старший військового містечка.

8. У гарнізонах за наявності в їх складі кількох військових частин Збройних Сил України із військових службових осіб, старших за відповідною посадою, наказом начальника гарнізону призначаються: ( Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

заступник начальника гарнізону; ( Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

заступник начальника гарнізону з виховної роботи;

заступник начальника гарнізону з тилу;

помічник начальника гарнізону з правової роботи;

начальник зв'язку гарнізону;

начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону;

начальник фінансово-економічної служби гарнізону; ( Абзац восьмий статті 8 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

начальник медичної служби гарнізону;

начальник служби ветеринарної медицини гарнізону;

начальник служби радіаційного, хімічного і біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону;

начальник служби пожежної безпеки гарнізону;

військовий диригент гарнізону.

Начальником гарнізонної гауптвахти в установленому порядку призначається офіцер. Він одночасно є одним із помічників військового коменданта гарнізону.

Усі військові службові особи гарнізону виконують свої обов'язки за сумісництвом. ( Частина третя статті 8 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Вказівки військових службових осіб гарнізону з питань їх повноважень є обов'язковими для всього особового складу гарнізону. ( Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Керівництво гарнізонною і вартовою службами в гарнізонах, більшість яких складається з військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України, здійснює Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Перелік таких гарнізонів визначається Генеральним штабом Збройних Сил України. ( Частина п'ята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1414-VI від 02.06.2009 )

Начальник гарнізону

9. Начальник гарнізону відповідає за підтримання військової дисципліни, організацію несення гарнізонної та вартової служб, за виконання заходів з бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, які пов'язані з виконанням загальногарнізонних заходів, забезпечення необхідних умов для повсякденного життя та підготовки військових частин Збройних Сил України, проведення гарнізонних заходів за їх участю, стан екологічної безпеки та пожежної безпеки гарнізону, взаємодію з представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Він має право, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань залучати особовий склад і транспортні засоби військових частин гарнізону.

Начальник гарнізону з питань гарнізонної служби та служби гарнізонних варт підпорядкований командувачу військ оперативного командування і є прямим начальником з цих питань для всіх військовослужбовців гарнізону, у тому числі командирів з'єднань і військових частин, які входять до складу гарнізону, а також для старшого морського начальника.

Про вступ до виконання своїх обов'язків начальник гарнізону оголошує в наказі по гарнізону, доповідає командувачу військ оперативного командування та своєму безпосередньому начальникові, а також повідомляє про це відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Начальник гарнізону зобов'язаний:

повсякденно керувати діяльністю військових службових осіб гарнізону; ( Абзац другий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

розробляти зусиллями підпорядкованого йому штабу та подавати на затвердження командувачу військ оперативного командування план приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об'єктів, план пожежної безпеки гарнізону та розклад гарнізонних варт;

організовувати охорону та оборону гарнізонних об'єктів, установлювати порядок допуску осіб, що прибули для розпечатування (запечатування) гарнізонних об'єктів, перевіряти не рідше одного разу на місяць несення служби гарнізонними вартами; ( Абзац четвертий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

щомісячно залучати посадових осіб гарнізону до перевірки стану служби військ і військової дисципліни всіх військових частин гарнізону згідно із затвердженим графіком, незалежно від їх підпорядкування, з виданням наказу по гарнізону;

розміщувати частини, підрозділи, команди, які прибувають до гарнізону;

визначати для військових частин гарнізону порядок користування навчальними об'єктами;

розглядати й затверджувати плани загальногарнізонних заходів;

підтримувати зв'язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та погоджувати з ними питання, пов'язані з гарнізонною службою та проведенням спільних заходів; ( Абзац дев'ятий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

( Абзац десятий частини п'ятої статті 9 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

керувати роботою квартирно-експлуатаційної частини гарнізону щодо розквартирування військових частин і затверджувати розподіл житлової площі в гарнізоні;

щоквартально із залученням відповідного начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні аналізувати стан військової дисципліни, гарнізонної та вартової служб у гарнізоні і підбивати з командирами військових частин та їх заступниками (помічниками) з виховної роботи підсумки роботи, вживати заходів щодо попередження злочинів і надзвичайних подій, підвищення пильності і збереження державної таємниці; ( Абзац дванадцятий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

організовувати та проводити заходи з участю військ;

організовувати пожежну безпеку в гарнізоні та спеціальну підготовку начальників служб пожежної безпеки військових частин, проводити не менш як двічі на рік відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням усіх сил і засобів гарнізону;

забезпечувати додержання умов екологічної безпеки в гарнізоні;

встановлювати час переходу військових частин гарнізону на літню чи зимову форму одягу;

оголошувати початок і кінець опалювального періоду в гарнізоні;

перевіряти в якому стані тримаються споруди, території військових містечок, військові цвинтарі, братські могили, військові пам'ятники та доглядати їх належним чином;

організовувати додержання екологічних умов у гарнізоні;

проводити особисто службове розслідування надзвичайних подій та правопорушень, які вчинили в межах гарнізону військовослужбовці, а в разі виявлення ознак злочину негайно повідомляти відповідного прокурора, начальника органу управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове слідство, і передавати останньому всі матеріали; ( Абзац частини п'ятої статті 9 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI від 18.09.2012 )

сприяти військовим службовим особам Служби правопорядку у виконанні ними своїх завдань щодо виявлення причин, умов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах і на військових об'єктах гарнізону; ( Абзац частини п'ятої статті 9 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

вживати заходів до охорони військового транспорту, варта якого відсторонена від несення служби, до її заміни;

організовувати конвоювання засуджених військовим судом до місць відбування покарання;

вести прийом військовослужбовців та членів їх сімей з особистих питань, приймати рішення стосовно заяв, скарг та інших звернень;

виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом.

10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі цих осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів Збройних Сил України, оперативних командувань. Крім того, він зустрічає заступників Міністра оборони України, командувачів видів Збройних Сил України та всіх своїх прямих начальників. ( Стаття 10 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009, N 1900-VI від 16.02.2010 )

11. Під час прибуття до гарнізону вищих офіцерів для виконання службових завдань, прямих начальників із питань гарнізонної та вартової служб начальник гарнізону відрекомендовується лише старшим за військовим званням вищим офіцерам. ( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

У разі вибуття з гарнізону начальник гарнізону покладає свої обов'язки на заступника начальника гарнізону, про що він оголошує в наказі по гарнізону та доповідає командувачеві військ оперативного командування. ( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Заступник начальника гарнізону

11-1. Заступник начальника гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і несення гарнізонної служби та служби гарнізонними вартами, за виконання заходів бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону.

Заступник начальника гарнізону зобов'язаний:

розробляти плани проведення заходів за участю військ (сил) гарнізону, приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об'єктів;

складати розклад гарнізонних варт, відомість гарнізонного наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції начальникам варт та їх помічникам, черговому варт та його помічникові, а також складати графік перевірки варт військовими службовими особами гарнізону і подавати їх на затвердження начальникові гарнізону та здійснювати контроль за їх виконанням;

організовувати та контролювати охорону військових містечок, окремих приміщень військових частин;

призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних варт від військових частин, організовувати ритуали поховань померлих та загиблих військовослужбовців й інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт;

вести облік військових цвинтарів, братських могил і військових пам'ятників, що знаходяться в межах гарнізону, стежити за їх доглядом.

За тимчасової відсутності начальника гарнізону заступник начальника гарнізону виконує його обов'язки. ( Статут доповнено главою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Заступник начальника гарнізону з виховної роботи

12. Заступник начальника гарнізону з виховної роботи підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і проведення загальногарнізонних заходів щодо зміцнення військової дисципліни в гарнізоні, соціального, правового, інформаційного, морально-психологічного забезпечення, а також за організацію роботи з питань культури та дозвілля відповідно до вказівок начальника гарнізону.

Заступник начальника гарнізону з виховної роботи зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

знати морально-психологічний стан військовослужбовців та військової дисципліни, відпрацьовувати заходи щодо зміцнення військової дисципліни, організованості й порядку в гарнізоні, попередження правопорушень;

організовувати гуманітарну підготовку, проводити суспільно-політичне і правове інформування військовослужбовців, членів їх сімей, цивільного персоналу військових частин гарнізону;

постійно вивчати запити і настрій особового складу;

установлювати і підтримувати тісний зв'язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями, засобами масової інформації;

розробляти і подавати на затвердження начальнику гарнізону план загальногарнізонних культурно-освітніх заходів та організовувати їх проведення;

керувати роботою гарнізонних установ культури і дозвілля, розробляти та подавати на затвердження начальникові гарнізону план обслуговування військових частин гарнізону місцевими та гарнізонними установами культури і дозвілля;

разом з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями брати участь у проведенні заходів щодо військово-патріотичного виховання населення, особливо молоді;

проводити роботу з додержання законодавства про охорону довкілля і раціонального використання природних ресурсів;

постійно проводити роботу, спрямовану на збереження в гарнізоні державної та військової таємниці і підвищення пильності, особливо у військових частинах і підрозділах, що несуть бойове чергування;

виявляти постійну турботу про охорону здоров'я військовослужбовців, побут і влаштування військ гарнізону;

не рідше одного разу на місяць перевіряти несення служби гарнізонними і внутрішніми вартами, а також організацію і проведення виховної роботи з особовим складом варт; ( Абзац тринадцятий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

своєчасно доповідати начальникові гарнізону про морально-психологічний стан і військову дисципліну військ гарнізону, а також про проведення загальногарнізонних заходів.

Заступник начальника гарнізону з тилу

13. Заступник начальника гарнізону з тилу підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за своєчасне проведення гарнізонних заходів щодо тилового забезпечення військових частин гарнізону.

Заступник начальника гарнізону з тилу зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план використання військовими частинами гарнізону хлібопекарських підприємств, підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі, здійснювати контроль за його виконанням, а також план розподілу між військовими частинами гарнізону земельних ділянок, наданих в установленому порядку для тимчасового розташування на них підсобних господарств;

організовувати централізоване підвезення матеріальних засобів для військових частин гарнізону і проведення ними заходів щодо економії пального та інших матеріальних засобів;

стежити за своєчасним розвантаженням і вивезенням в установлені строки з території залізничної станції (порту) військових вантажів, які прибули на адресу військових частин гарнізону, а у разі потреби вживати заходів до прискорення виконання робіт;

розробляти і подавати на затвердження начальнику гарнізону відповідні плани господарських заходів та забезпечувати їх виконання;

брати участь у роботі житлової комісії гарнізону, контролювати облік і розподіл житлової площі у військових частинах, своєчасно подавати начальникові гарнізону пропозиції щодо використання житлового фонду та здійснювати прийом відвідувачів із житлових питань;

організовувати контроль за роботою гарнізонних підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі за наявності необхідного асортименту товарів у них - з метою найбільш повного і якісного обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей;

контролювати якість випеченого хліба на гарнізонних та цивільних хлібопекарських підприємствах, які забезпечують хлібом військові частини гарнізону;

проводити з офіцерами служб тилу військових частин гарнізону заходи щодо обміну досвідом роботи тилу і ведення військового господарства кращих військових частин гарнізону;

вивчати економічний стан району розташування військових частин гарнізону з метою кращого використання ними місцевих ресурсів;

розміщувати військові підрозділи (команди), які прибувають на територію гарнізону, окремих військовослужбовців, а також варти, що супроводжують транспорт з військовими вантажами, та забезпечувати їх харчуванням. ( Частину другу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Помічник начальника гарнізону з правової роботи

14. Помічник начальника гарнізону з правової роботи підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законів та інших нормативно-правових актів посадовими особами гарнізону.

Помічник начальника гарнізону з правової роботи зобов'язаний:

координувати роботу і брати участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у гарнізоні;

перевіряти відповідність законодавству проектів наказів, інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис начальнику гарнізону, та візувати їх за наявності погодження цих проектів із заінтересованими посадовими особами гарнізону;

у разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативно-правового акта законодавству подавати письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення начальником гарнізону;

давати висновки стосовно правомірності застосування дисциплінарної або іншої відповідальності посадовими особами гарнізону до військовослужбовців, правову оцінку фактам порушення військової дисципліни і правопорядку в гарнізоні; ( Абзац п'ятий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

брати участь разом із відповідними посадовими особами гарнізону в підготовці заходів щодо зміцнення військової дисципліни і правопорядку в гарнізоні;

організовувати і проводити роботу, пов'язану з підвищенням рівня правових знань військовослужбовців гарнізону, інформувати про законодавство, роз'яснювати існуючу практику його застосування, давати консультації з правових питань.

Начальник зв'язку гарнізону

15. Начальник зв'язку гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і стан зв'язку в гарнізоні.

Начальник зв'язку гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план організації і забезпечення внутрішньогарнізонного зв'язку та контролювати його стан;

брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо організації зв'язку;

здійснювати контроль за організацією і постійною готовністю системи оповіщення посадових осіб, військових об'єктів, а також військовослужбовців та членів їх сімей, які мешкають у військових містечках гарнізону;

вирішувати з підприємствами, об'єднаннями зв'язку, іншими юридичними особами, мережі зв'язку яких входять до єдиної національної системи зв'язку, питання щодо використання їх засобів зв'язку в інтересах військових частин гарнізону;

подавати начальникові зв'язку вищого рівня заявки на необхідні засоби зв'язку та експлуатаційні матеріали для забезпечення внутрішньогарнізонного та міжгарнізонного зв'язку;

здійснювати заходи щодо забезпечення та обслуговування засобів зв'язку органів управління та підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні, гарнізонних варт, своєчасно організовувати ремонт наявних засобів зв'язку; ( Абзац восьмий частини другої статті 15 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

здійснювати контроль за додержанням правил ведення переговорів через засоби зв'язку.

Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону

16. Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону відповідає за організацію експлуатації, своєчасний ремонт і облік казармено-житлового фонду, за квартирним забезпеченням військових частин, приписаних до квартирно-експлуатаційної частини. Він підпорядкований начальникові квартирно-експлуатаційного управління оперативного командування. З питань використання казарменого фонду, розподілу жилих приміщень та упорядкування військ він виконує вказівки начальника гарнізону.

Начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

доповідати начальникові гарнізону пропозиції і розрахунки щодо використання казармено-житлового фонду гарнізону і заявки органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування на виділення фонду, якого не вистачає;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону плани розподілу жилих приміщень у гарнізонах та вести облік усієї житлової площі, що закріплена за гарнізоном;

перевіряти правильність експлуатації військовими частинами будинків, комунальних установок, казарменого інвентаря і меблів, вживати заходів до їх збереження та своєчасного ремонту;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону плани щодо благоустрою, озеленення, огорожі і прибирання територій військових містечок гарнізону та контролювати їх виконання;

керувати роботами з ремонту казармено-житлового фонду, побутових підприємств та інших будівель військових частин і здійснювати контроль за ремонтно-будівельними роботами, які виконуються безпосередньо військовими частинами;

забезпечувати військові частини всіма видами квартирного забезпечення і перевіряти правильність їх використання;

організовувати забезпечення військових частин електроенергією, водою, будівельними матеріалами і контролювати правильність їх використання;

здійснювати керівництво з технічних питань із квартирно-експлуатаційними службами у військових частинах;

брати участь у розробленні планів і проведенні заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у гарнізоні;

вести облік захисних і спеціальних споруд гарнізону та здійснювати контроль за їх правильною експлуатацією, зберіганням і триманням;

перевіряти правильність заявок військових частин на матеріальні засоби і кошти для квартирного забезпечення, складати зведені заявки та подавати їх у довольчі органи вищого рівня;

вести облік військових містечок, будівель у них, комунального обладнання, усіх видів квартирного забезпечення і коштів, які відпускаються на квартирне забезпечення.

Начальник квартирно-експлуатаційної частини може здійснювати свою діяльність у кількох гарнізонах.

Начальник фінансово-економічної служби гарнізону

17. Начальник фінансово-економічної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію фінансово-економічної роботи в гарнізоні.

Начальник фінансово-економічної служби гарнізону зобов'язаний:

вести облік військових частин гарнізону, які фінансуються з Державного бюджету України і обслуговуються в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

організовувати взаємодію з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

своєчасно та якісно виконувати розпорядження старших начальників стосовно збирання, узагальнення та надання необхідної фінансово-економічної інформації, здійснення перевірок діяльності фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;

оперативно доводити до фінансово-економічних органів військових частин розпорядження відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, давати роз'яснення щодо їх застосування, сприяти командирам та начальникам фінансово-економічних органів військових частин гарнізону у взаємодії з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

у разі необхідності узгоджувати з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, і банками графіки отримання готівки;

мати інформацію про залишки коштів на реєстраційних рахунках військових частин гарнізону за кодами програмної та економічної класифікації видатків, а також причини їх виникнення;

інформувати відповідних старших за підлеглістю начальників про суми коштів, які своєчасно не використовуються;

мати інформацію з питань взаємодії фінансово-економічних органів військових частин гарнізону з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; про неможливість вирішення окремих питань негайно інформувати старших начальників за підлеглістю;

планувати, організовувати та проводити спеціальну підготовку з особовим складом фінансово-економічних органів військових частин гарнізону;

мати інформацію, контролювати та вживати заходів щодо своєчасного подання військовими частинами до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансово-планових документів, звітів, внесення змін до показників кошторисів доходів і видатків та планів асигнувань із загального фонду бюджету, до єдиної бази даних та мережі розпорядників бюджетних коштів;

виконувати інші завдання, покладені на нього наказами, розпорядженнями та дорученнями начальника гарнізону, інших старших начальників.

Положення цієї статті поширюються тільки на Збройні Сили України. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 )

( Глава в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальник медичної служби гарнізону

18. Начальник медичної служби гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і проведення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів, а також здійснює контроль за виконанням санітарних правил у гарнізоні.

Начальник медичної служби гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

опрацьовувати і втілювати в життя загальногарнізонні лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;

брати участь у розробленні заходів щодо захисту гарнізону від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її застосування, а також заходів, що вживаються на випадок аварій на потенційно небезпечних об'єктах, розташованих у районах дислокації військових частин гарнізону;

аналізувати захворюваність особового складу і своєчасно доповідати начальникові гарнізону пропозиції щодо вжиття необхідних заходів;

перевіряти санітарно-епідемічний стан гарнізону, тримання територій військових частин, придатність води для пиття і господарчих потреб, санітарний стан гарнізонних їдалень, хлібопекарських підприємств, боєнь, холодильників, підприємств побутового обслуговування і військової торгівлі, місць купання особового складу військових частин гарнізону та вживати заходів до усунення виявлених недоліків;

перевіряти не рідше одного разу на місяць санітарний стан приміщень гарнізонних варт і гауптвахти; організовувати щотижневі медичні огляди заарештованих, що тримаються на гауптвахті Служби правопорядку, і подавати їм медичну допомогу; ( Абзац сьомий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо медичного забезпечення;

організовувати медичне забезпечення військових частин гарнізону, які не мають фахівців медичної служби, підрозділів (команд) і окремих військовослужбовців, які тимчасово перебувають у гарнізоні, членів сімей військовослужбовців гарнізону, а також звільнених із військової служби громадян, які мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах, і членів їх сімей;

складати графік чергування лікарів військових частин гарнізону у військово-лікувальних закладах і здійснювати контроль за ними;

залучати з дозволу начальника гарнізону фахівців медичної служби військових частин гарнізону до проведення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів у гарнізоні;

контролювати роботу гарнізонних військово-медичних закладів і керувати діяльністю гарнізонної військово-лікарської і санаторно-відбіркової комісій;

стежити за триманням хворих у госпіталях і періодично робити обходи хворих;

опрацьовувати разом із начальником гарнізонної поліклініки (госпіталю) план проведення поглибленого медичного обстеження особового складу військових частин гарнізону;

брати участь у проведенні заходів щодо медичного обстеження та огляду громадян, які призиваються або йдуть на військову службу в добровільному порядку;

брати участь у розробленні місцевими органами охорони здоров'я заходів щодо поліпшення санітарного стану районів розташування військових частин гарнізону;

стежити за обслуговуванням військових частин гарнізону цивільними закладами і підприємствами, що забезпечують їх життєдіяльність, а також за лікуванням військовослужбовців, які перебувають у цивільних лікувальних закладах, та за своєчасною їх випискою або переведенням у військовий госпіталь;

організовувати медичне забезпечення військових частин під час проведення парадів, інших гарнізонних заходів з участю військ, а також ліквідації наслідків великих аварій, катастроф і стихійного лиха;

організовувати за вказівкою начальника гарнізону перевірку санітарного стану військових ешелонів, що проходять, а також періодично стежити за санітарним станом залів очікування для військовослужбовців на вокзалах;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців медичної служби військових частин і підвищення їх кваліфікації;

контролювати підготовку військовозобов'язаних - фахівців медичної служби, яка проводиться в гарнізоні;

негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про надзвичайні події, що призвели до поранення або смерті військовослужбовців, небезпечний епідемічний стан військових частин, цивільних побутових та торговельних підприємств, які обслуговують військові частини, про випадки інфекційних захворювань у військових частинах і серед місцевого населення та про заходи, що вживаються для припинення цих захворювань. ( Абзац двадцять другий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону

19. Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію та проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для людини і тварини хвороб, заходів ветеринарного контролю за забезпеченням військ продуктами тваринного і рослинного походження, ветеринарно-профілактичних, протиепізоотичних та лікувальних заходів.

Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

організовувати спільно з медичною службою проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для людини і тварини інфекційних захворювань;

брати участь у розробленні заходів щодо захисту військових частин від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її застосування;

контролювати ветеринарно-санітарний стан харчових продуктів, які поставляються військовим частинам, та проводити експертизу продовольства під час його зберігання на складах (базах) і засобів транспортування;

організовувати у разі потреби проведення ветеринарно-оздоровчих заходів у військових частинах;

здійснювати ветеринарне обслуговування тварин, які належать військовим частинам, а також тварин їх підсобних господарств, давати висновки на вибракування і забій хворих тварин військових частин;

розробляти і проводити ветеринарно-профілактичні, протиепізоотичні та лікувальні заходи, перевіряти епізоотичний стан військових частин і об'єктів гарнізону, залучаючи для цього з дозволу начальника гарнізону фахівців ветеринарної служби військових частин;

брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо ветеринарного забезпечення;

брати участь у розробленні цивільними державними органами управління ветеринарної медицини заходів щодо поліпшення ветеринарно-санітарного і епізоотичного стану району розташування військових частин;

контролювати роботу військово-ветеринарних установ гарнізону;

доповідати начальникові гарнізону про ветеринарно-санітарний стан гарнізону (військових частин) і про необхідні заходи щодо його поліпшення;

перевіряти за вказівкою начальника гарнізону ветеринарно-санітарний стан військових ешелонів, що проходять;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців ветеринарної служби військових частин гарнізону і підвищення їх кваліфікації;

негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про випадки інфекційних захворювань серед тварин, що належать військовим частинам і населенню гарнізону, про заходи, вжиті для ліквідації цих захворювань, та повідомляти про це командирам військових частин гарнізону. ( Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальник служби ветеринарної медицини може здійснювати свою діяльність у кількох гарнізонах.

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону

20. Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону підпорякований начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і виконання гарнізонних заходів щодо захисту від радіоактивних та отруйних речовин відповідно до вказівок начальника гарнізону, а також за організацію заходів екологічного забезпечення військових частин гарнізону.

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність;

організовувати та контролювати виконання військовими частинами гарнізону заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування, а також організовувати їх взаємодію з зазначених питань з місцевими природоохоронними органами;

брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо захисту від ядерного, хімічного та біологічного забруднення;

знати метеорологічну обстановку в приземному атмосферному шарі;

організовувати заходи щодо ліквідації наслідків забруднення природного середовища в гарнізоні.

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону

21. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за стан пожежної безпеки в гарнізоні. ( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні та узгодженні з місцевими органами державної пожежної охорони плану пожежної безпеки гарнізону;

узгоджувати плани пожежної безпеки військових частин гарнізону; ( Частину другу статті 21 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

здійснювати контроль за станом пожежної безпеки та несенням служби пожежними підрозділами військових частин; стежити за триманням у справності засобів пожежогасіння, блискавковідвідних пристроїв, пожежної сигналізації на гарнізонних об'єктах та у військових частинах гарнізону;

вимагати усунення недоліків щодо пожежної безпеки жилих і службових приміщень, складів, парків та інших об'єктів;

забороняти експлуатацію окремих будівель, орендованих приміщень, сховищ, майстерень та агрегатів, якщо їх використання може призвести до виникнення пожежі;

інструктувати начальників пожежної безпеки військових частин гарнізону та періодично проводити з ними заняття із спеціальної підготовки, з дозволу начальника гарнізону залучати осіб органів пожежної охорони військових частин для перевірки стану пожежної безпеки в гарнізоні;

у разі виникнення пожежі у військових частинах гарнізону викликати пожежні підрозділи військових частин, державної пожежної охорони, інших відомств та керувати їх роботою під час гасіння пожежі;

негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про виникнення пожежі в гарнізоні та про вжиті заходи щодо її гасіння; проводити на місці технічне розслідування обставин та причин пожежі; ( Абзац дев'ятий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

своєчасно доповідати начальникові гарнізону про недоліки пожежної безпеки в гарнізоні та свої пропозиції щодо їх усунення. ( Абзац десятий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Військовий диригент гарнізону

22. Військовий диригент гарнізону підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за обслуговування спільних для всього гарнізону заходів оркестрами військових частин і за підготовку зведеного оркестру гарнізону.

Військовий диригент гарнізону зобов'язаний:

організовувати обслуговування військових частин гарнізону, які не мають своїх оркестрів, оркестрами інших військових частин і подавати допомогу командирам цих частин у підготовці ротних сигналістів-барабанщиків;

складати відомості наряду оркестрів військових частин на розвід гарнізонних варт і для інших гарнізонних заходів;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план спеціальної підготовки оркестрів військових частин гарнізону;

контролювати якість відтворювання музики розводу варт технічними засобами;

проводити стройову і спеціальну підготовку зведеного оркестру гарнізону і керувати ним;

керувати методичними зборами з військовими диригентами та із старшинами оркестрів, проводити концерти зведеного оркестру для особового складу військових частин гарнізону.

Начальник органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні

( Назва глави в редакції Закону N 1420-IV
від 03.02.2004 )

23. Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні підпорядковується начальникові відповідного органу управління Служби правопорядку. Він відповідає за забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій гарнізону, у військових містечках, на вулицях і в громадських місцях, за організацію діяльності підрозділів Служби правопорядку щодо запобігання кримінальним та іншим правопорушенням серед військовослужбовців Збройних Сил України, їх виявлення і припинення, а також за забезпечення захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил України, захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, участь у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах. ( Частина перша статті 23 в редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 )

Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні зобов'язаний:

організовувати несення служби підрозділами охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху та спеціального призначення Служби правопорядку; ( Абзац другий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 )

вимагати від військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів та від інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також дій, що перешкоджають здійсненню завдань і функцій Служби правопорядку, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати відповідні заходи примусу, передбачені Законом України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 );

приймати та реєструвати заяви і повідомлення про злочини та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків, своєчасно приймати стосовно них обґрунтовані і законні рішення;

виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України, вживати заходів щодо їх усунення, брати участь у правовому вихованні військовослужбовців, працівників Збройних Сил України;

вести облік злочинів та інших правопорушень, вчинених військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України у зоні відповідальності органу управління Служби правопорядку, та проводити щомісячні періодичні звірки з даними відповідних прокуратур; ( Абзац шостий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI від 18.09.2012 )

подавати начальникові гарнізону пропозиції щодо підтримання правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у місцях дислокації військових частин гарнізону, щоквартально брати участь у підведенні підсумків роботи військових службових осіб гарнізону;

( Абзац восьмий частини другої статті 23 виключено на підставі Закону N 4652-VI від 13.04.2012 )

у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, що віднесені Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) до компетенції Служби правопорядку;

передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, на розгляд їх командирів (начальників);

брати участь у проведенні профілактичної роботи серед військовослужбовців, схильних до вчинення правопорушень, сприяти органам військового управління, військовому командуванню в забезпеченні військової дисципліни серед військовослужбовців;

забезпечувати в передбачених законом випадках виконання кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або до кримінального покарання у вигляді арешту;

виконувати в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції доручення прокурора, слідчого, ухвали суду та постанови суддів;

сприяти у межах своєї компетенції органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органам досудового розслідування та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків; ( Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 )

взаємодіяти з військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, у тому числі обмінюватися з ними інформацією для швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень;

надавати у межах своєї компетенції допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління та їх представникам, громадським організаціям у провадженні їх законної діяльності в разі протидії їм або небезпеки з боку правопорушників - військовослужбовців Збройних Сил України;

повідомляти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування, органи військового управління, громадськість за місцем служби або роботи особи, в тому числі цивільних громадян, які незаконно перебували на території військової частини або військового об'єкта і вчинили протиправні дії, про вчинення ними правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції Служби правопорядку;

забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих та заарештованих осіб, які перебувають на гауптвахті, документів, речей, цінностей та іншого майна, а також передавати органам внутрішніх справ документи і речі цивільних осіб, затриманих на території військових частин (військових об'єктів);

забезпечувати охорону та конвоювання затриманих чи взятих під варту військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також тих, що відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні;

повідомляти командирів (начальників) військових частин не пізніше ніж у триденний строк, а відповідного прокурора та начальника гарнізону - негайно про вчинення військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів злочинів та інших правопорушень; ( Абзац двадцять перший частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI від 18.09.2012 )

вносити в межах своєї компетенції відповідним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління, громадським організаціям або посадовим особам підприємств, установ та організацій подання щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють. Не пізніш як у місячний строк щодо подання має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка його надіслала;

проводити розшук вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, вибухових речовин, які викрадені або втрачені у військових частинах гарнізону;

організовувати розшук і затримання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які самовільно залишили військові частини чи місця служби або не з'явилися в строк без поважних причин на військову службу, а також тих, які переховуються від органів досудового розслідування або суду, чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання; ( Абзац двадцять четвертий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 )

здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім рухом військових транспортних засобів, контроль за виконанням у Збройних Силах України вимог законодавства з питань забезпечення безаварійного використання техніки; вести облік та розподіл номерних знаків, реєстрацію транспортних засобів Збройних Сил України;

погоджувати в установленому законодавством порядку з відповідними органами перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів транспортними засобами Збройних Сил України, забезпечувати їх супроводження та контроль за дотриманням особливих умов, правил, норм і стандартів з організації перевезення зазначених вантажів;

запобігати диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах;

забезпечувати зберігання, правила носіння та застосовування зброї, спеціальних засобів військовослужбовцями Служби правопорядку у встановленому законом порядку. Не рідше одного разу на місяць перевіряти наявність та стан зброї і боєприпасів, спеціальних засобів у місцях зберігання зброї Служби правопорядку;

разом з начальником гарнізону зустрічати осіб, зазначених у статті 10 цього Статуту;

вести облік військових частин гарнізону, окремих підрозділів, команд, а також військовослужбовців, які прибувають у відрядження та відпустки (додаток 2 до цього Статуту), здійснювати контроль за своєчасним їх відбуттям до місця служби;

вести облік і організовувати збереження зброї та боєприпасів;

складати відомість наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому зміни) та його помічникові, графік перевірки чергових змін і подавати їх на затвердження безпосередньому начальникові органу управління Служби правопорядку;

не рідше одного разу на тиждень перевіряти додержання законності та правил нагляду за заарештованими на гауптвахті Служби правопорядку, давати начальникові гауптвахти письмове розпорядження про направлення заарештованих до лазні, на роботи, а хворих - до лікувальної установи;

надавати допомогу начальникові гарнізону щодо підготовки військ гарнізону до парадів і забезпечувати за узгодженням з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування порядок під час підготовки і проведення парадів та інших гарнізонних заходів з участю військ;

складати інструкції особовому складу добового наряду Служби правопорядку, проводити з ними інструктаж, вручати йому необхідні документи для несення служби та здійснювати контроль за несенням служби добового наряду;

призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних варт від військових частин, організації ритуалів поховань померлих та загиблих військовослужбовців, інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт;

здійснювати керівництво черговим підрозділом гарнізонного наряду під час залучення до виконання окремих завдань щодо забезпечення правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного стану начальник органу управління Служби правопорядку зобов'язаний:

залучати підрозділи Служби правопорядку до участі у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

організовувати супроводження, охорону та тримання військовополонених;

забезпечувати дотримання комендантської години в гарнізоні;

організувати охорону військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяти його евакуації;

вживати заходів щодо відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах;

здійснювати контроль за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів Збройних Сил України.

Повноваження начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні стосовно обліку та розподілу номерних знаків та реєстрації транспортних засобів поширюються тільки на Збройні Сили України. ( Стаття 23 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

24. У разі виникнення у військових частинах, гарнізонних вартах і гарнізонних об'єктах пожежі, стихійного лиха чи надзвичайної події начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні зобов'язаний прибути на місце пожежі, стихійного лиха чи надзвичайної події для вжиття необхідних заходів. ( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

25. ( Частину першу статті 25 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни під час перебування його у звільненні або відрядженні всім начальникам органів управління Служби правопорядку в гарнізоні, військовим комендантам на транспорті, а також військовим комісарам за місцем проведення військовослужбовцем звільнення (відрядження) надається право припиняти звільнення (відрядження) і відправляти цього військовослужбовця до своєї військової частини. ( Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Про всі заходи, вжиті стосовно військовослужбовця, який порушив військову дисципліну, начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні повідомляє командирові його військової частини, робить відповідну позначку в його відпускному квитку, посвідченні про відрядження або приписі, записці про звільнення та в книзі обліку військовослужбовців, які перебувають у відпустці або відрядженні (додаток 2 до цього Статуту), і повідомляє начальникові гарнізону. ( Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Коли особа затриманого військовослужбовця не може бути негайно встановлена через відсутність у нього документів, начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні протягом доби з моменту затримання військовослужбовця повинен вжити заходів для встановлення його особи. Про таких осіб військовий комендант гарнізону негайно повідомляє начальникові гарнізону і повідомляє відповідного прокурора. Рішення щодо цих осіб має бути прийнято не пізніше ніж через 3 доби з моменту їх затримання. ( Частина четверта статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 5288-VI від 18.09.2012 )

Облік таких осіб ведеться: у відповідних органах управління Служби правопорядку в гарнізоні - у книзі обліку затриманих військовослужбовців за встановленою формою (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, номер військової частини, її поштова адреса, підлеглість і найменування оперативного командування, кому повідомлено і яких вжито заходів); на гауптвахті - у книзі обліку заарештованих, які тримаються на гауптвахті (додаток 12 до цього Статуту). ( Частина п'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Якщо військовослужбовець затримався в дорозі до місця відпустки або відрядження внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу чи вчасно не може прибути до місця своєї служби з тих самих причин, начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні повідомляє про причину затримки військовослужбовця командирові військової частини, з якої військовослужбовець прибув, і подовжує відпустку на фактичний строк затримання. ( Частина шоста статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

У разі смерті або тяжкої хвороби близьких родичів військовослужбовця (батька, матері, дружини та близьких її родичів, дітей, рідних братів, сестер або інших осіб, які його виховували), а також у разі пожежі або стихійного лиха, від яких постраждала сім'я військовослужбовця, який перебував у відпустці, начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні має право подовжити відпустку на строк до 10 діб, негайно повідомивши про це командира військової частини, з якої прибув військовослужбовець. ( Частина сьома статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Про час відбуття військовослужбовця до місця відпустки або відрядження та причину його затримання начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні робить позначку в документах військовослужбовця та в книзі обліку військовослужбовців, які перебувають у відпустці або у відрядженні (додаток 2 до цього Статуту). ( Частина восьма статті 25 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

26. Місце розташування відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні має бути відоме всім військовим частинам гарнізону та доступне для всіх осіб.

Адреса відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та номери телефонів мають бути в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, громадських місцях (театрах, будинках культури, готелях тощо).

Приблизне розміщення та обладнання будинку (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначено в додатку 1 до цього Статуту. ( Частина третя статті 26 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

( Частину четверту статті 26 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Заступник (помічник) начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні

27. Заступник (помічник) начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні підпорядкований начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні і в службовій діяльності керується його вказівками, інструкцією, яка затверджується начальником відповідного органу управління Служби правопорядку, і цим Статутом.

За тимчасової відсутності начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні заступник (помічник) начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні виконує його обов'язки. ( Глава в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальник гауптвахти Служби правопорядку

( Назва глави в редакції Закону N 1420-IV
від 03.02.2004 )

28. Начальник гауптвахти Служби правопорядку підпорядкований начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. Він відповідає за підтримання порядку на гауптвахті, за додержання законності та порядку тримання заарештованих, а також за збереження майна й обладнання гауптвахти. Йому підпорядкований командир підрозділу, який здійснює охорону гауптвахти, та військовослужбовці, які на ній утримуються. ( Частина перша статті 28 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальник гауптвахти Служби правопорядку зобов'язаний: ( Абзац перший частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

приймати на гауптвахту заарештованих, перевіряти наявність і правильність оформлення відповідних документів, а також вести облік заарештованих і стежити за неухильним виконанням правил їх тримання;

забезпечувати збереження відповідних документів про арешт та речей і документів заарештованих; ( Абзац третій частини другої статті 28 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

проводити інструктаж начальника чергової зміни на гауптвахті з питань організації та несення служби, звертаючи увагу на практичні дії у разі заворушень, спроб самогубства чи втечі, вручати йому список заарештованих, яких тримають на гауптвахті; ( Абзац четвертий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

перевіряти не рідше одного разу на тиждень проведення ранкових оглядів і вечірніх перевірок заарештованих;

установлювати порядок виведення та охорони заарештованих під час умивання, справляння природних потреб та прогулянки;

давати начальникові чергової зміни письмові розпорядження про звільнення заарештованих після закінчення строку їх арешту, а також про відправлення заарештованих за розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні до лазні, лікувальної установи й на вимогу слідчого або суду; ( Абзац сьомий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

вести облік роботи заарештованих із зазначенням часу, місця та виду робіт;

стежити за санітарним і протипожежним станом гауптвахти й вартового приміщення;

постійно дбати про належний стан камер тримання заарештованих, технічних засобів охорони, обладнання та інвентаря гауптвахти, приміщення чергової зміни Служби правопорядку та постів; ( Абзац десятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

розглядати в межах своїх повноважень або передавати у порядку підпорядкованості пропозиції, заяви, прохання і скарги, які надходять від заарештованих;

організовувати й проводити заняття з стройової підготовки та вивчення статутів заарештованими;

щодня перевіряти правильність несення служби черговою зміною на гауптвахті, роблячи про це відповідні записи у постовій відомості; ( Абзац тринадцятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

щодня доповідати начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про стан військової дисципліни на гауптвахті, кількість прийнятих за день заарештованих, наявність вільних місць, негайно повідомляти про надзвичайні події, які сталися на гауптвахті. ( Абзац чотирнадцятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Військовий комендант на транспорті

29. Військовий комендант залізничної (водної) дільниці, станції (порту), аеропорту забезпечує підтримання порядку серед військовослужбовців у межах своєї дільниці, станції (порту), аеропорту. Під час виконання цих обов'язків військовий комендант на транспорті підпорядкований начальникові гарнізону. Йому підпорядковуються варти, що супроводжують транспорт із військовими вантажами, а також гарнізонні патрулі, призначені для патрулювання на станції (у порту).

Військовий комендант на транспорті зобов'язаний:

підтримувати військову дисципліну та порядок серед військовослужбовців, які перебувають на території залізничної (водної) дільниці, станції (порту), аеропорту;

зустрічати пасажирські поїзди (судна, літальні апарати), у яких переміщаються військові команди, а також військові ешелони і транспорт із військовими вантажами, супроводжувані вартами, перевіряти особисто або через помічників порядок у вартах, їх матеріально-побутове забезпечення, кріплення техніки й вантажів, стан пожежної безпеки, про що робити запис у постовій відомості (маршрутному листі);

перевіряти несення служби гарнізонними вартами, розміщеними на території залізничної (водної) дільниці, станції (порту), аеропорту;

проводити без затримання відправлення варт, з виділенням окремого купе в купейному (якщо такого немає - у плацкартному) вагоні;

проводити інструктаж виділених у його розпорядження патрулів, стежити за несенням ними служби;

затримувати, а у разі потреби знімати з поїздів, морських (річкових), повітряних суден військовослужбовців, які порушують заведений на транспорті порядок, а також за необхідності відправляти затриманого (знятого) військовослужбовця у відповідний орган Служби правопорядку під охороною патруля; ( Абзац сьомий частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

організовувати культурно-побутове обслуговування й відпочинок військовослужбовців, які перебувають у пунктах пересадки та їдуть поодинці або в складі команд;

стежити за санітарним станом залів очікування для військовослужбовців, вживати необхідних заходів для подання медичної допомоги, придбання квитків при прямуванні у відпустку або відрядження військовослужбовцями та членами їх сімей;

доповідати начальникові гарнізону та інформувати начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про всі надзвичайні події, порушення військової дисципліни та вжиті заходи, про проходження військових вантажів під охороною варт, а також про простої залізничних вагонів (суден) з військовими вантажами, що прибули на адресу військових частин гарнізону; ( Абзац десятий частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

сприяти військовослужбовцям Служби правопорядку під час службових відряджень у бронюванні та позачерговому придбанні квитків на всі види транспорту. ( Частину другу статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Старший військового містечка

30. Старший військового містечка підпорядкований начальникові гарнізону та відповідає за підтримання військової дисципліни, внутрішнього порядку і пожежної безпеки на території військового містечка.

Старший військового містечка зобов'язаний:

підтримувати військову дисципліну та порядок серед військовослужбовців на території містечка;

призначати у разі потреби внутрішні патрулі для підтримання порядку у межах військового містечка. Начальник патруля підпорядковується черговому військової частини, командир якої є старшим військового містечка;

організовувати охорону, а в разі потреби оборону військового містечка;

контролювати стан територій, закріплених за військовими частинами, та прилеглої до них території.

Вказівки старшого військового містечка із зазначених питань є обов'язковими для виконання всіма командирами військових частин і підрозділів, розташованих на території військового містечка.

Розділ 2
Чергування в гарнізоні

Загальні положення

31. Гарнізонний наряд призначається для охорони та оборони гарнізонних об'єктів та для виконання інших завдань гарнізонної служби.

У складі гарнізонного наряду передбачається наявність:

чергового варт;

помічника чергового варт;

чергового підрозділу;

гарнізонних варт. ( Стаття 31 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

32. Гарнізонний наряд призначається не пізніше ніж за добу до заступання в наряд. Він забезпечується транспортними засобами від тих військових частин, від яких даний наряд призначено.

33. Командири військових частин (підрозділів), від яких призначається гарнізонний наряд, несуть відповідальність за добір і розподіл особового складу, його підготовку до несення служби, своєчасне направлення на інструктаж і прибуття на розвід, за постійну готовність чергового підрозділу і своєчасне його прибуття за викликом до місця призначення.

34. Заступник начальника гарнізону на кожний місяць складає відомість гарнізонного наряду, яка затверджується начальником гарнізону і є підставою для складення відомості добового наряду (додаток 6 до цього Статуту). ( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Витяги з відомості гарнізонного наряду розсилаються до всіх військових частин, залучених до несення служби, за 10 діб до початку нового місяця.

Про кожні зміни у відомості гарнізонного наряду заступник начальника гарнізону своєчасно повідомляє військовим частинам. ( Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

35. Напередодні заступання в наряд у штабі військової частини черговому варт і начальникам гарнізонних патрулів вручаються приписи, на підставі яких заступник начальника гарнізону видає черговому варт записки із старими та новими паролями (стаття 116 цього Статуту), а начальникам патрулів - посвідчення начальника патруля, у яких зазначаються маршрут руху, час патрулювання, особливі обов'язки та аркуші для запису затриманих. ( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

36. Черговий варт і його помічник повинні бути в установленій формі одягу, на лівому боці грудей мати нагрудний знак з відповідним написом. ( Стаття 36 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Черговий варт і його помічник

37. Для безпосереднього керівництва гарнізонними вартами призначається черговий варт з офіцерів військових частин гарнізону, за посадою не нижче командира роти, та його помічник - з молодших офіцерів.

Наказом начальника гарнізону обов'язки чергового варт можуть бути покладені на чергового військової частини, від якої призначена гарнізонна варта.

38. Черговий варт підпорядковується начальникові гарнізону та його заступникові. Він відповідає за правильне несення служби гарнізонними вартами. ( Частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Черговий варт зобов'язаний:

одержати напередодні заступання на чергування в штабі військової частини припис про призначення його на чергування;

прибути в призначений час до заступника начальника гарнізону, подати припис про призначення черговим варт, отримати записки з паролями та необхідні вказівки; ( Абзац третій частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

відрекомендуватися попередньому черговому варт і повідомити йому пароль для зміни;

вивчити відомість гарнізонного наряду, схеми розміщення постів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та патрулів, схему патрулювання;

провести розвід гарнізонних варт;

перебувати у відведеному для нього приміщенні, відправляючись з нього за службовою необхідністю, залишати за себе свого помічника, повідомивши його, куди і на який час відлучився;

перевіряти не менш як двічі на добу (з них один раз уночі) несення служби вартами із вжиттям заходів до термінового усунення виявлених недоліків;

давати вказівки щодо змін тривалості перебування вартових на постах залежно від стану погоди;

перевіряти готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у разі тривоги або виклику.

У разі відсутності в гарнізоні гарнізонних варт право перевіряти готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у разі тривоги або виклику надається черговому частини, від якої призначений черговий підрозділ. ( Статтю 38 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

39. Після закінчення розводу новий черговий варт приймає від попереднього чергового зазначені в описі документи.

Після доповіді начальників варт про проведену зміну чергові варт про здавання та прийняття чергування доповідають начальникові гарнізону, а за його відсутності - заступникові начальника гарнізону, наприклад: "Товаришу генерал-майоре. Капітан Марчук чергування по вартах здав"; "Товаришу генерал-майоре. Капітан Дзюба чергування по вартах прийняв". ( Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Недоліки, виявлені під час прийняття чергування, записують до книги прийняття та здавання чергування, яку новий черговий варт подає на перегляд заступникові начальника гарнізону. ( Частина третя статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

40. Під час прибуття начальника гарнізону та його прямих начальників черговий варт зустрічає їх і доповідає, наприклад: "Товаришу полковнику. За час чергування надзвичайних подій не трапилося (або трапилося - перелічити, що саме). Черговий варт капітан Коваль". ( Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Під час прибуття військової службової особи для перевірки варт черговий варт перевіряє у нього разове посвідчення на право перевірки варти (посвідчення про відрядження для офіцерів із штабів вищого рівня), посвідчення особи, після чого супроводжує у вартове приміщення особисто або посилає свого помічника. ( Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

41. У разі надзвичайної події в гарнізонній варті черговий варт негайно доповідає про це начальникові гарнізону та його заступникові, начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, повідомляє командира військової частини, від якої віднаряджено варту, та відбуває на місце події. У разі потреби з дозволу начальника гарнізону викликає черговий підрозділ або його частину, а під час виникнення пожежі - пожежну команду. Про уточнені наслідки події та вжиті заходи доповідає начальникові гарнізону та повідомляє командирові військової частини, від якої віднаряджено варту. ( Стаття 41 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

42. У разі заміни (хвороби, поранення тощо) начальника варти черговий варт покладає виконання його обов'язків на помічника начальника варти, викликає з військової частини нового начальника варти, прибуває разом із ним до вартового приміщення та керує прийманням варти. Про заміну начальника варти доповідає начальникові гарнізону та його заступникові. ( Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

43. Помічник чергового варт підпорядковується черговому варт.

Помічник чергового варт зобов'язаний:

прибути разом із черговим варт у призначений час до заступника начальника гарнізону на інструктаж; ( Абзац другий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

вивчити відомості гарнізонного наряду, схему розміщення постів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та його помічникові, патрулям, схему патрулювання;

вишикувати варти для розводу, перевірити їх склад, записати військові звання та прізвища начальників варт й оголосити особовому складові військове звання та прізвище чергового варт і своє прізвище;

прийняти за описом майно та інвентар, що перебуває в кімнаті чергового варт;

перевіряти за наказом чергового варт несення служби вартами та доповідати йому про результати перевірки;

виконувати обов'язки чергового варт за його відсутності.

44. Місце несення служби черговим варт та його помічником визначається наказом начальника гарнізону. Забезпечення цих військових службових осіб транспортом здійснюється військовою частиною, від якої вони віднаряджені. ( Стаття 44 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

45. Черговий варт та його помічник озброюються пістолетами з двома спорядженими магазинами. Їм дозволено по черзі відпочивати (спати) не більш як 4 години кожному у визначений начальником гарнізону час, не роздягаючись (без взуття) й не скидаючи спорядження.

Патрулювання в гарнізоні

46. У кожному гарнізоні для підтримання порядку серед військовослужбовців на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах, а також у прилеглих до гарнізону населених пунктах наказом начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні організується патрулювання. ( Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

47. Патрулі віднаряджаються із складу підрозділів Служби правопорядку. Несення патрульної служби є внутрішнім нарядом військовослужбовців Служби правопорядку в гарнізоні. Порядок виконання завдань патрулювання визначається наказами та інструкціями відповідного начальника органу управління Служби правопорядку.

У разі потреби рішенням начальника гарнізону (старшого військового містечка) може призначатися патруль для несення служби на території військового містечка. ( Стаття 47 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

48. Патрулювання проводиться пішим ходом чи на автотранспорті протягом доби або на певний час дня чи ночі.

Патруль, призначений на добу, несе службу протягом 4 годин із двогодинним відпочинком у розташуванні підрозділу, звідки він був призначений, або в іншому місці, визначеному начальником гарнізону (старшим військового містечка). ( Стаття 48 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

49. Озброєння особового складу патрулів Служби правопорядку (патрулів військових частин) визначається наказом начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (начальником гарнізону), а форма одягу - наказом начальника гарнізону. Начальники патрулів із числа офіцерів, прапорщиків, як правило, озброюються пістолетами з двома магазинами, спорядженими набоями, а інший особовий склад залежно від умов може бути без зброї або із зброєю (автомати, багнети). За додатковою командою начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні особовий склад патрулів озброюється спеціальними засобами.

Начальник патруля в разі потреби забезпечується переносною радіостанцією для зв'язку з іншими патрулями, супроводжується міліцією та відповідним черговим органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини). ( Стаття 49 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

50. Патрулі підпорядковуються начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, своєму командирові підрозділу та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Патруль, який віднаряджається від військової частини для несення служби на території військового містечка, підпорядковується старшому військового містечка (командирові військової частини), черговому військової частини, звідки він був призначений. ( Стаття 50 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

51. Патруль Служби правопорядку, віднаряджений для несення служби на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах та аеропортах, організовує взаємодію з військовими комендантами на транспорті та міліцією. Військовими комендантами на транспорті для відпочинку патрулів виділяються спеціально обладнані кімнати. ( Стаття 51 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

52. Схема патрулювання та інструкції для патрулів від Служби правопорядку складається начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (у військовій частині - начальником штабу) і погоджується (затверджується) начальником гарнізону (старшим військового містечка, командиром військової частини). ( Частина перша статті 52 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

На схемі патрулювання визначаються: маршрути руху патрулів (2-3 варіанти), розташування громадських місць (парків, театрів, клубів тощо), телефонів для зв'язку з органом управління Служби правопорядку в гарнізоні та розташування органів внутрішніх справ. ( Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

В інструкції патрулям визначаються завдання патрулів, випадки та умови застосування зброї, особливості несення ними служби на кожному маршруті руху та способи зв'язку з черговим органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини) й органами внутрішніх справ, найближчими постами міліції, а також порядок доповіді. ( Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

53. Начальник патруля відповідає за правильне несення служби патрульними, підтримання порядку та додержання військової дисципліни військовослужбовцями на маршруті патрулювання.

Начальник патруля зобов'язаний:

прибути в призначений час до начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (начальника штабу військової частини) на інструктаж; ( Абзац другий частини другої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

вивчити необхідні документи, що стосуються несення служби;

керувати несенням служби патрульними;

стежити за поведінкою військовослужбовців, у разі потреби перевіряти їх документи, затримувати військовослужбовців, які порушують форму одягу, військову дисципліну, громадський порядок;

знати на своєму маршруті розташування телефонів для зв'язку з відповідним органом управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини) та органами внутрішніх справ; ( Абзац шостий частини другої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

взаємодіяти з міліцією для підтримання порядку на вулицях і в громадських місцях;

доповідати начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини) про результати патрулювання. ( Абзац восьмий частини другої статті 53 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

54. Патрульний зобов'язаний:

пильно нести службу, стежити за поведінкою військовослужбовців і доповідати про помічені порушення ними військової дисципліни та громадського порядку начальникові патруля;

точно і швидко виконувати накази начальника патруля і нікуди не відходити без його дозволу;

рішуче й уміло діяти під час затримання порушників військової дисципліни та громадського порядку;

нічого не брати від затриманих і не передавати їм без дозволу начальника патруля, доповідати начальникові патруля про прохання затриманих;

після закінчення патрулювання і прибуття до військової частини з дозволу начальника патруля повернутися до свого підрозділу і доповісти черговому підрозділу про своє прибуття.

55. Особовий склад патруля під час виконання своїх обов'язків повинен бути взірцем додержання військової дисципліни, форми одягу та військової ввічливості.

56. У разі виявлення непокори або вчинення опору військовослужбовцем під час його затримання начальник патруля має право застосувати до нього силу, попередивши про намір її застосування. Коли уникнути застосування сили неможливо, вона не може перевищувати необхідної для затримання міри.

У разі затримання військовослужбовця в нетверезому стані начальник патруля не повинен вимагати від нього жодних пояснень.

57. За порушення військової дисципліни, громадського порядку військовослужбовцем, старшим за військовим званням, начальник патруля звертається до нього з проханням припинити порушення дисципліни, громадського порядку. Якщо це не виконується, начальник патруля затримує його, про що негайно доповідає начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини) та діє за їх вказівкою. Якщо військовослужбовцями строкової служби (за контрактом) під час перебування їх у звільненні допущено грубе порушення правил носіння військової форми одягу, невиконання військового вітання або інші прояви недисциплінованості, начальник патруля має право припинити таким військовослужбовцям звільнення і відправити їх до чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (чергового військової частини) або повернути до їх військової частини (підрозділу) для вжиття заходів. Затримуються і відправляються до чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні також військовослужбовці, які прибули за записками про звільнення з іншого гарнізону. Про час і причину затримання начальник патруля робить позначку на записці про звільнення військовослужбовця. ( Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

58. У затриманих військовослужбовців вилучають холодну, вогнепальну зброю та боєприпаси, а також документи, що посвідчують особу; їх начальник патруля здає їх начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини).

Черговий військової частини про затриманого доповідає командирові військової частини та за його рішенням повідомляє відповідний орган управління Служби правопорядку в гарнізоні. ( Статтю 58 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 ) ( Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

59. Затриманих військовослужбовців приймає черговий органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, про що складає протокол про затримання та записує до книги обліку затриманих (додаток 1 до цього Статуту), проводить медичний огляд і розміщує у камері тимчасово затриманих до прийняття рішення начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. ( Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

60. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї - крайній захід, який допускається у виняткових випадках і в порядку, визначеному в цьому Статуті та Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ).

Начальник патруля має право особисто застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби або зброю чи віддати патрульним наказ застосовувати їх лише за таких обставин:

для захисту військовослужбовців, а в разі потреби й цивільних осіб, від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров'ю, якщо іншими способами захистити їх неможливо;

для відбиття групового або збройного нападу на патруль, якщо життю або здоров'ю начальника патруля чи патрульних загрожує безпосередня небезпека;

під час затримання особи, яка чинить збройний опір, або озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, небезпечних для життя і здоров'я, або особи, яка намагається втекти з-під варти, якщо іншого способу затримати їх немає. ( Стаття 60 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

61. У разі якщо дозволяють обставини, начальник патруля перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї повинен голосом чи пострілом угору попередити про це особу, проти якої мають бути застосовані ці заходи. Про застосування зброї начальник патруля негайно доповідає начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини).

Особовому складу патруля в усіх випадках категорично заборонено застосовувати спеціальні засоби та зброю на багатолюдних вулицях, площах і в громадських місцях, а також якщо від цього можуть постраждати сторонні люди. ( Стаття 61 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

62. Чергова зміна підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні призначається для забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів у гарнізоні та запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

У наказі начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначається склад чергової зміни із числа військовослужбовців підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку та порядок несення нею служби.

Чергова зміна підпорядковується начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Військовослужбовці, призначені для несення служби у складі чергової зміни, розподіляються за контрольними постами, спеціально обладнаними автомобілями підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні і за визначенням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні можуть виконувати завдання спільно з військовослужбовцями чергової зміни патрульно-постової служби методом чергування на окремих ділянках місцевості на спеціально обладнаних автомобілях. ( Стаття 62 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

63. Інспектори підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні під час виконання завдань мають право:

зупиняти військові транспортні засоби Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам;

проводити технічний огляд транспортних засобів Збройних Сил України;

регулювати дорожній рух на автомобільних дорогах і вулицях під час проходження колон військових транспортних засобів, організовувати і забезпечувати супровід цих колон і транспортних засобів спеціального призначення;

направляти в разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів;

затримувати та відсторонювати від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування чи користування транспортними засобами, вживати до водіїв інші заходи, передбачені законодавством;

використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти використання військово-транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

перевіряти у військових частинах виконання контрольних і профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв транспортних засобів Збройних Сил України, осіб, які керували транспортними засобами Збройних Сил України під час вчинення дорожньо-транспортної пригоди;

сприяти командирам військових частин в усуненні порушень правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах, якщо при цьому не виконуються вимоги правил дорожнього руху.

Виходячи з умов дислокації військ, стану справ щодо дотримання водіями військових транспортних засобів правил дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів, на чергову зміну підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні покладаються додаткові завдання, які визначаються в Інструкції, що затверджується начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та погоджується з начальником гарнізону. ( Стаття 63 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Черговий підрозділ гарнізону

64. Черговий підрозділ гарнізону призначається наказом начальника гарнізону для посилення гарнізонних варт, чергових змін Служби правопорядку або термінового виклику на випадок пожежі, стихійного лиха й інших надзвичайних подій у гарнізоні, а також в окремих випадках, визначених начальником гарнізону, - для виконання завдань Служби правопорядку. ( Частина перша статті 64 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

У наказі визначається склад чергового підрозділу, вид озброєння, кількість боєприпасів, форма одягу, транспортні засоби, порядок виклику та час відпочинку.

У великих гарнізонах може бути призначено кілька чергових підрозділів гарнізону.

65. Черговий підрозділ призначається на кожну добу, як правило, від однієї військової частини та підпорядковується начальникові гарнізону, його заступникові, черговому варт (у гарнізонах, де є гарнізонні варти). Виклик чергового підрозділу здійснюється тільки зазначеними військовими службовими особами. ( Стаття 65 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

66. У разі виклику перед командиром чергового підрозділу ставиться завдання, у якому визначаються місце, час і мета дій. Боєприпаси черговому підрозділові видають за розпорядженням командира (начальника штабу) військової частини або чергового частини. Одночасно з викликом чергового підрозділу розпорядженням начальника гарнізону у разі потреби призначається новий черговий підрозділ. ( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

67. Командир військової частини особисто проводить інструктаж чергового підрозділу гарнізону, відповідає за його постійну готовність, а також за своєчасне прибуття до місця призначення.

68. Черговий підрозділ проводить заняття поблизу розташування своєї військової частини. Місце перебування чергового підрозділу має бути точно відоме черговому військової частини та черговому варт.

69. Після прибуття до місця призначення черговий підрозділ діє за вказівкою військової службової особи, яка його викликала або особи, у розпорядження якої цей підрозділ передано. ( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Розділ 3
Гарнізонні заходи з участю військ

Паради військ

70. Паради військ проводяться на відзнаку державних свят, а також важливих подій державного та військового значення за особливим розпорядженням Міністра оборони України.

71. Склад військ, які беруть участь у параді, час і місце параду, форма одягу й інші організаційні питання визначаються у кожному окремому випадку наказом начальника гарнізону. У наказі зазначаються також порядок проведення артилерійського салюту (фейєрверка), якщо він передбачений.

72. Для командування військами, які беруть участь у параді, призначається командувач параду.

73. Військовослужбовці, підрозділи та військові частини, які беруть участь у параді, діють за правилами, визначеними у Стройовому статуті Збройних Сил України.

Почесні варти

74. Почесною вартою називається підрозділ (команда), призначений для віддання військових почестей. Вона призначається для зустрічі осіб, визначених у статті 10 цього Статуту; до Бойового Прапора, який виносять на урочисті засідання; під час відкриття державних пам'ятників; для зустрічі та проводів представників іноземних держав, а також під час поховання осіб, визначених у статті 82 цього Статуту.

75. Почесна варта призначається наказом начальника гарнізону, командира військової частини. Для зустрічі та проводів представників іноземних держав почесна варта призначається за особливою вказівкою командувача виду Збройних Сил України, військ оперативного командування.

76. До складу почесної варти призначаються підрозділи від взводу до роти та військовий оркестр. Почесна варта також призначається із офіцерів та прапорщиків або сержантів.

Начальниками почесних варт призначаються офіцери.

Форма одягу, озброєння особового складу почесної варти встановлюється начальником гарнізону. Боєприпаси особовому складові почесної варти не видають.

77. Почесні варти підпорядковуються начальникові гарнізону та заступникові начальника гарнізону. ( Стаття 77 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

78. Особовий склад почесної варти, віднарядженої для зустрічі та проводів осіб, визначених у статті 10 цього Статуту, діє за правилами, визначеними у Стройовому статуті Збройних Сил України.

79. На урочисті засідання, куди за вказівкою начальника гарнізону (командира військової частини) виноситься Бойовий Прапор (прапори), до прапора (прапорів) віднаряджується почесна варта та два-три прапороносці (залежно від змін вартових). Чатові почесної варти виструнчуються поряд із Бойовим Прапором (прапорами) обіруч від нього, тримаючи автомати в положенні "на груди" або карабіни - "до ноги".

Для супроводу Бойового Прапора до місця проведення засідання й назад, до військової частини, призначається прапороносний взвод.

Винесення й віднесення Бойового Прапора проводиться за правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

80. Зміна чатових почесних варт і прапороносців проводиться кожні 15 хвилин. Команди для зміни не подаються і здавання посту не проводиться. Чатовими почесних варт і прапороносцями військове вітання не виконується.

Віддання військових почестей під час поховання

81. Військовий підрозділ, призначений для віддання військових почестей під час поховання військовослужбовців, утворює почесний ескорт.

82. Почесний ескорт віднаряджується в разі поховання військовослужбовців та громадян України, які померли під час проходження військової служби або внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії), отриманих під час проходження військової служби, померлих вищих та старших офіцерів, звільнених з військової служби з правом носіння військової форми одягу, ветеранів військової служби, а також померлих або загиблих:

Героїв України;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв Соціалістичної Праці;

повних кавалерів ордена Слави, ордена Трудової Слави, ордена "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР";

осіб, нагороджених чотирма і більше державними нагородами України або СРСР, чотирма і більше медалями "За відвагу", удостоєних цих державних нагород (звання) в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років або за участь у бойових діях;

учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни;

учасників бойових дій на території інших держав.

Почесний ескорт також віднаряджується в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України, а також у разі поховання на території України померлих (загиблих) військовослужбовців держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Перевезення в разі потреби тіла військовослужбовця, який загинув у мирний час під час виконання військового (громадянського) обов'язку або помер від загальних захворювань, до місць поховання (перепоховання) здійснюється на кошти держави за рішенням командувача військ оперативного командування, а військовослужбовця, який помер або загинув за межами України, - за рішенням Міністра оборони України. ( Стаття 82 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

83. Організація похорону військовослужбовців, які померли під час перебування на військовій службі, покладається на їх прямих начальників, а інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт, - на начальника гарнізону (на міських або районних військових комісарів).

84. Порядок віднарядження почесних ескортів, організації похорону військовослужбовців та участі в ньому військових підрозділів визначено в додатку 18 до цього Статуту. ( Стаття 84 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Покладання вінків до пам'ятників і могил воїнів

85. Покладення вінків делегаціями військових частин до пам'ятників і могил воїнів, які полягли в боях за волю та незалежність України, проводиться у дні державних свят, а в інші дні - за рішенням Міністра оборони України.

86. Під час покладення вінків державними, урядовими та військовими делегаціями розпорядженням начальника гарнізону призначається почесна варта з одним або кількома бойовими прапорами військових частин гарнізону та оркестр.

87. Перед покладенням вінків до пам'ятника (могили) з почесної варти в призначений час виставляється одна-дві пари чатових. Чатові стоять у положенні "струнко", тримаючи автомати у положенні "на груди" або карабіни у положенні "до ноги".

Почесна варта вишиковується в дві шеренги перед пам'ятником (могилою) фронтом або правим флангом до нього залежно від розташування пам'ятника (могили).

Бойові прапори ставлять на правому фланзі почесної варти, оркестр - праворуч від прапорів.

88. Делегація з вінком вишиковується у визначеному місці й рухається до пам'ятника (могили), проходячи перед почесною вартою. Попереду делегації йде офіцер почесної варти. За ним на відстані двох-трьох кроків - особи, які несуть вінок, а далі на такій самій відстані - делегація по три-п'ять осіб у колоні. ( Частина перша статті 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

З наближенням делегації з вінком на 40-50 кроків до почесної варти начальник варти командує: "Варта - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)". Оркестр виконує жалобно-урочисті мелодії. Бойові прапори схиляють наперед.

89. З підходом до пам'ятника (могили) делегація кладе вінок. Оркестр припиняє грати. Хвилиною мовчання вшановується пам'ять загиблих. Після хвилини мовчання виконується Державний Гімн України; делегація відходить від пам'ятника (могили), вишиковується обличчям до варти, а почесна варта за командою начальника варти стає в похідну колону й проходить урочистим маршем повз пам'ятник (могилу) й осіб, які покладали вінок.

90. Під час покладення вінків делегаціями іноземних держав жалобно-урочисті мелодії виконуються лише за погодженням із керівником делегації. Після хвилини мовчання виконується гімн держави, делегація якої покладає вінок, і Державний Гімн України.

Розпорядженням начальника гарнізону під час покладення вінків іноземними делегаціями почесна варта й оркестр можуть не призначатися; тоді до пам'ятника (могили) виставляється одна-дві пари чатових і в разі потреби призначається офіцер з двома військовослужбовцями для доставки вінка до місця його покладення.

91. Іноземні військові делегації під час покладення вінків до пам'ятників і могил воїнів супроводжують представник Міністерства оборони України начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. ( Стаття 91 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Залучення військ для боротьби з пожежами,
стихійним лихом

92. Війська залучаються для боротьби з пожежами, стихійним лихом та для подання допомоги населенню, яке потерпіло від пожежі або стихійного лиха, розпорядженням командувача військ оперативного командування за рішенням Міністра оборони України.

93. Перед військами, призначеними для боротьби з пожежею, стихійним лихом або для подання допомоги населенню, начальник гарнізону ставить завдання, у якому визначає: у підпорядкування якого командира (начальника) переходить військова частина (підрозділ), спосіб пересування, наявні технічні засоби, строк виконання поставленого завдання, озброєння, форму одягу, порядок постачання, порядок підтримання зв'язку.

94. Після прибуття до місця призначення командири військових частин або підрозділів мають негайно з'явитися до посадової особи, у розпорядження якої вони переходять, та за вказівкою цієї особи організувати виконання поставленого завдання.

Командири військових частин (підрозділів) можуть виконувати завдання самостійно, узгоджуючи свої дії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Про виконання завдання командири військових частин (підрозділів) доповідають начальникові гарнізону та своєму безпосередньому начальникові.

95. Для охорони майна розпорядженням командира військової частини (підрозділу), призначеної для боротьби з пожежею або стихійним лихом, віднаряджуються тимчасові варти. Ці варти підпорядковуються командирові військової частини (підрозділу), від якої вони віднаряджені, начальникові гарнізону та черговому варт (черговому військової частини) і несуть службу на загальних підставах. ( Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

96. Заборонено підпорядковувати військові частини, підрозділи або команди представникам органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

Частина II
Вартова служба

Розділ 4
Загальні положення

97. Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розумної ініціативи.

Особи, винні в порушенні правил несення вартової служби, несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

98. Для несення вартової служби віднаряджуються варти. Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні).

99. Варти можуть бути внутрішніми (корабельними) або гарнізонними, постійними або тимчасовими. ( Частина статті 99 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

У внутрішні (корабельні) варти для охорони та оборони об'єктів призначаються військовослужбовці від однієї військової частини гарнізону (корабля). ( Частина статті 99 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

У гарнізонні варти для охорони та оборони об'єктів призначаються по черзі військовослужбовці двох або більше військових частин гарнізону. Гарнізонні варти призначаються, як правило, для охорони та оборони в гарнізоні військових об'єктів, які не мають своїх підрозділів охорони. ( Частина статті 99 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Для охорони осіб, яких тримають на гауптвахтах Служби правопорядку, призначаються чергові зміни охорони і конвоювання (далі - чергові зміни), які відряджаються від підрозділів Служби правопорядку. Ці чергові зміни є внутрішніми нарядами підрозділів Служби правопорядку. Організація несення служби черговими змінами визначається наказами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку. Чергові зміни підпорядковуються черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, начальникові гауптвахти Служби правопорядку та начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. ( Частина статті 99 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 )

Постійні варти передбачаються розкладом варт. Тимчасові варти в розклад варт не включаються, вони призначаються наказом начальника гарнізону або командира військової частини для охорони та оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), тимчасового складування, супроводу вантажів, які перевозяться різними видами транспорту, а також для охорони заарештованих.

100. Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, черговому варт та його помічникові. ( Частина перша статті 100 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються командирові військової частини (командирові корабля), черговому частини (корабля) та його помічникові, якщо помічник чергового військової частини (корабля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із моменту подання під час розводу команди "Струнко" для зустрічі чергового варт (військової частини, корабля), а виходять із їх підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди "Кроком руш" для руху в свою військову частину (підрозділ) після зміни.

101. До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті - вивідні й конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а також з охорони установ, крім перелічених осіб, можуть призначатися вартові контрольно-пропускних пунктів.

Охорона та оборона об'єктів

102. Для безпосередньої охорони та оборони об'єктів із складу варти виставляються чатові.

Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.

Постом називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що їх охороняє варта, на яких встановлено технічні засоби охорони або є вартові собаки.

Начальник гарнізону (командир військової частини) несе особисту відповідальність за стан вартових приміщень гарнізонних (внутрішніх) варт і постів, наявність і справність технічних засобів охорони, засобів зв'язку та освітлення, забезпечення вартових приміщень інвентарем, обладнанням, постовим одягом і запасом палива.

Начальник об'єкта, що охороняється, відповідає за стан об'єкта, справність його огорожі та освітлення.

Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні несе особисту відповідальність за стан вартового приміщення (приміщення чергової зміни), обладнання постів Служби правопорядку в гарнізонах та інших підпорядкованих об'єктів, а також за організацію служби черговими змінами, які віднаряджені від підрозділів Служби правопорядку, взаємодії їх з черговим підрозділом, тримання заарештованих військовослужбовців на гауптвахті Служби правопорядку. ( Статтю 102 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

103. Пости, залежно від важливості та тривалості несення служби на них, поділяються на постійні (охороняють протягом доби) та тимчасові (охороняють протягом частини доби); перші - тризмінні, другі - двозмінні.

Порядок охорони, розташування та межі постів визначає для гарнізонних варт начальник гарнізону, для внутрішніх варт - командир військової частини (корабля) та зазначає в табелі постів (додаток 7 до цього Статуту). ( Частина друга статті 103 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Для охорони складів тилу, автомобільного, бронетанкового та інших видів майна, парків військових частин, гарнізонних гауптвахт за наявності на них тільки військовослужбовців, які заарештовані у дисциплінарному порядку, дозволяється озброювати чатових багнетами.

104. Охорона об'єктів чатовими здійснюється шляхом патрулювання (обходу) всередині огорожі або за периметром між внутрішньою і зовнішньою огорожами, а також стеженням з вишок (з використанням технічних засобів охорони). Для посилення охорони об'єкта можуть застосовуватися вартові собаки (додаток 17 до цього Статуту). Окремі об'єкти можуть охоронятися нерухомими чатовими. ( Частина перша статті 104 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Начальники гарнізонів, командири з'єднань і окремих військових частин, начальники військових об'єктів, а також їх усі прямі начальники зобов'язані постійно прагнути скорочення чисельності особового складу, який залучається для охорони та оборони об'єктів. Це досягається:

переходом до оборони постів із використанням технічних засобів охорони і вартових собак;

обладнанням для охорони однією вартою всіх розташованих поруч сховищ, складів, парків та інших об'єктів, що охороняються, які мають загальне огородження, але належать різним військовим частинам;

скороченням кількості постів із нерухомими чатовими;

організацією охорони об'єктів способом патрулювання пішим порядком і на транспортних засобах.

105. У разі організації охорони об'єктів шляхом патрулювання чатовому залежно від огородження об'єкта й особливостей місцевості призначається для охорони та оборони ділянка смуги завдовжки: вдень - до 2 км, уночі - до 1 км, а для об'єктів, які обладнані технічними засобами охорони: вдень - до 3 км, уночі - до 2 км. Для посилення охорони об'єктів під час негоди (туману, завірюхи тощо) розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини) можуть віднаряджуватися додаткові вартові або патрулі. Порядок несення служби додатковими вартовими й патрулями визначається начальником гарнізону (командиром військової частини).

Чатові пересуваються за маршрутами руху пішки із швидкістю, що забезпечує надійну охорону об'єкта, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості, технічних засобів охорони й огорожі, а також для доповіді за допомогою засобів зв'язку начальникові варти про несення служби або подачі визначеного сигналу під час проходження пунктів сигналізації.

За умови хорошої видимості, якщо умови місцевості дозволяють, чатові можуть вести нагляд за об'єктами, які підлягають охороні, і підступами до них із спостережних вишок цілодобово.

З числа змін вартових створюються резервні групи, які у разі сигналу тривоги за командою начальника варти, його помічника або розвідного прибувають на місце події і діють залежно від обставин. Для швидкого прибуття цих груп до місця порушення варти у разі потреби вони забезпечуються транспортними засобами, а в особливих випадках для посилення їх боєздатності - бойовими машинами.

106. Дисциплінарні стягнення на осіб, які входять до складу варти, за правопорушення, вчинені ними під час несення служби, накладаються у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України після зміни варти або заміни їх іншими військовослужбовцями. Розбір правопорушення проводиться у підрозділі.

Якщо за характером вчиненого правопорушення військовослужбовець не може бути допущений до подальшого несення служби, то він розпорядженням чергового варт (військової частини) направляється у військову частину без боєприпасів і зброї для заміни іншим військовослужбовцем, у супроводі командира підрозділу, від якого віднаряджено варту.

Озброєння варт

107. Особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу (додаток 14 до цього Статуту), озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами). Вартові контрольно-пропускних постів, як виняток, можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю. ( Частина перша статті 107 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат і пістолет - по два споряджені магазини і на кожний карабін - 30 патронів у обоймах.

Особливим розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини) варти можуть озброюватися кулеметами з трьома спорядженими магазинами до кожного з них і ручними гранатами на весь склад варти з розрахунку по дві гранати на кожного, а також посилюватися бойовою технікою. Боєприпаси особовому складу варт, крім осіб, які мають на озброєнні пістолети, видаються на вартовому містечку після проведення практичного заняття.

108. Розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини, начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні - для чергових змін Служби правопорядку) у вартовому приміщенні (приміщенні чергової зміни) створюється запас набоїв з розрахунку: на кожний автомат або карабін - по 150 набоїв, на пістолет - по 16 набоїв, які зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому ящику. У такому ж ящику зберігаються також індивідуальні перев'язувальні пакети для всього особового складу варти (чергової зміни). ( Частина перша статті 108 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Ручні гранати й запали до них зберігаються у спеціальних металевих ящиках. Запали зберігають окремо від гранат. Книги обліку запасу патронів, гранат і запалів, акт закладки (вилучення) боєприпасів і незаповнені бланки, а також ключі для відкриття цинків зберігаються в тих самих ящиках.

109. У гарнізонних вартах ящики з боєприпасами замикаються та запечатуються сургучевою печаткою військовим комендантом гарнізону, у внутрішніх вартах - начальником штабу військової частини. Цими особами перевіряються наявність і стан запасу патронів (гранат і запалів до них) не рідше одного разу на місяць. Результати перевірки записуються до книги обліку запасу боєприпасів (додаток 10 до цього Статуту) і до постової відомості. Іншими посадовими особами перевіряється наявність і стан запасу патронів (гранат і запалів до них) тільки в присутності військового коменданта гарнізону (начальника штабу військової частини). ( Стаття 109 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

110. Начальник варти несе особисту відповідальність за збереження ящиків з боєприпасами. Ключі від ящиків, запечатані сургучевою печаткою заступника начальника гарнізону (начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, начальника штабу військової частини), та зразок зліпка з печатки зберігаються у сейфі (шухляді стола, яка замикається на ключ) начальника варти. Передавати ключі іншим особам забороняється. Ящики включаються до опису майна та інвентаря варти. ( Стаття 110 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

111. Зброя заряджається перед виходом на пости, для конвоювання заарештованих, які перебувають під судом, слідством, або для конвоювання засуджених та для супроводу осіб, які перевіряють варту, а розряджання та огляд зброї здійснюється негайно після повернення до вартового приміщення.

Зброя заряджається та розряджається в спеціальному освітленому місці, яке обладнане кулеуловлювачами, перед вартовим приміщенням, а під час переїздів змін на машинах - у спеціальних обладнаних у такому самому порядку місцях, які визначаються в інструкції начальникові варти.

Під час зарядження і розрядження ствол зброї має бути направлений вгору (під кутом 45-60 градусів) і в бік від оточуючих жилих приміщень і об'єктів, які охороняються. Якщо поблизу і навколо вартового приміщення розташовані житлові та службові приміщення, зарядження і розрядження зброї може проводитися у вартовому приміщенні в спеціальному місці, обладнаному кулеуловлювачем.

Пістолет заряджається після одержання патронів у чергового частини в спеціально обладнаному кулеуловлювачем місці, а розряджається після зміни варти і прибуття начальника варти до чергового частини.

Зарядження та розрядження зброї проводиться за командами начальника варти та під його безпосереднім наглядом.

У дощову (снігову) погоду зброя протирається від вологи та проводиться змащування її поверхні. Часткове та повне розбирання зброї забороняється.

112. Автомат заряджається спорядженим магазином. Перед зарядженням він оглядається (при цьому курок спускається) і ставиться на запобіжник. Затворна рама після приєднання магазину назад не відводиться.

Карабін заряджається на повну ємкість магазину. Після заряджання карабіну затвор повільно закривається (при цьому патрон у патронник не досилається), знімається запобіжник, спускається курок і карабін ставиться на запобіжник.

Пістолет заряджається спорядженим магазином, затвор під час зарядження назад не відводиться. Перед зарядженням пістолет ставиться на запобіжник.

Кулемети та ручні гранати заряджаються безпосередньо перед їх застосуванням.

Пароль

113. Пароль - це таємне слово, яке служить для начальника варти (чергової зміни) засобом для переконання, що варта (чергова зміна), яка прибула для заміни, справді призначена з цією метою. ( Частина перша статті 113 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Крім того, пароль є засобом переконання в тому, що особа, яка прибула з наказом від начальника гарнізону (командира військової частини) та його заступника або чергового варт (військової частини), начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або чергового органу управління Служби правопорядку (для чергових змін, віднаряджених від підрозділів Служби правопорядку) дійсно уповноважена на те відповідним начальником. ( Частина друга статті 113 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

114. Пароль добирається за назвою якогось міста та призначається на кожний день: для гарнізонних варт - заступником начальника гарнізону, для внутрішніх варт - начальником штабу військової частини. ( Частина перша статті 114 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Для кожної варти добирається окремий пароль.

115. Паролі визначаються не раніш як за 10 днів, заносяться до книги, яку військова службова особа, зазначена в частині першій статті 114 цього Статуту зберігає в запечатаній папці в сейфі. ( Частина перша статті 115 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Паролі для нових варт, які заступають у разі оголошення тривоги, зберігаються в запечатаному сургучевою печаткою заступника начальника гарнізону (начальника штабу військової частини) пакеті у чергового варт (військової частини). ( Частина друга статті 115 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

116. Записки з новими й старими паролями вручаються черговому варт (військової частини), який заступає на чергування, заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової частини) у призначений час перед розводом варт. ( Частина перша статті 116 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Черговий варт (військової частини) розписується в журналі за одержання пароля та у разі потреби під час розводу ознайомлює з ним свого помічника. ( Частина друга статті 116 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

117. Усі особи, яким відомий пароль, зобов'язані зберігати його в найсуворішій таємниці. Під час опитування пароль повідомляється запискою, без його оголошення, після чого записка негайно знищується.

118. У разі розсекречення пароля його дія негайно припиняється, про що доповідається заступникові начальника гарнізону (начальникові штабу військової частини). Начальникові варти новий пароль вручається черговим варт (військової частини) або його помічником у вартовому приміщенні. ( Стаття 118 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Розділ 5
Наряд і підготовка варт

Наряд варт

119. Наряд варт проводиться на підставі розкладу варт (додаток 5 до цього Статуту). ( Частина перша статті 119 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Варти повинні змінюватися кожну добу. Під час перебування військової частини на навчаннях наказом начальників, які мають право затверджувати розклад варт, може призначатися варта на чолі з офіцером без зміни строком до 7 діб.

Розклад гарнізонних варт складає заступник начальника гарнізону, а внутрішніх - начальник штабу військової частини на підставі вказівки начальника гарнізону (командира військової частини) щодо організації охорони та оборони об'єктів з урахуванням їх важливості і обладнаності технічними засобами охорони, наявності огорожі та забезпеченості надійної охорони якомога меншою кількістю чатових. Складання розкладу варт має передбачати ознайомлення на місцевості з умовами і особливостями розміщення та охорони об'єктів. ( Частина третя статті 119 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Розклад гарнізонних варт подається на затвердження командувачеві оперативного командування.

Розклад внутрішніх варт вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів подається на затвердження начальникові вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, а розклад внутрішніх варт військових частин - командирові з'єднання. ( Частина п'ята статті 119 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Розклад внутрішніх варт військових частин центрального підпорядкування, а також безпосередньо підпорядкованих видам Збройних Сил України, оперативним командуванням і корпусам подається на затвердження відповідним безпосереднім начальникам.

До розкладу варт додається схема розміщення постів у кожній варті.

120. На підставі розкладу варт на кожний місяць складається відомість наряду варт (додаток 6 до цього Статуту). Для кожної варти складається табель постів (додаток 5в до цього Статуту), схема розміщення постів та інструкція начальникові варти, план посилення охорони об'єктів варти. Для варт, які змінюються під час тривоги, крім цього, - документація на випадок оголошення тривоги. ( Стаття 120 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

121. У табелі постів (додаток 7 до цього Статуту) визначається те, що підлягає охороні й обороні на кожному посту; обов'язки чатового з урахуванням особливостей поста та конкретних умов несення на ньому служби; порядок допуску на об'єкт і строки доповіді засобами зв'язку; час, упродовж якого чатовому дозволено вести спостереження з вишки; відстані, ближче яких чатовому заборонено допускати до поста сторонніх осіб; порядок дії чатового під час нападу на пост, на сусідні пости, під час пожежі на посту; у яких випадках чатовому дозволено застосовувати зброю; порядок несення служби у разі посилення охорони об'єктів; особливості несення служби чатовими, які озброюються багнетами. Для постів, які обладнані технічними засобами охорони, зазначається найменування і кількість технічних засобів охорони на кожному посту, особливості їх функціонування, порядок перевірки поста контрольно-охоронною групою і порядок застосування нею зброї. ( Частина перша статті 121 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

На схемі розміщення постів визначаються: межі постів, межі заборонених зон, вид огорожі і об'єкти, які обладнані технічними засобами охорони, маршрути прямування змін до постів, маршрути прямування чатових вдень і вночі, маршрути патрулів на транспортних засобах, маршрути контрольно-охоронних груп вдень і вночі, місця розташування окопів, захисних стінок, спостережних вишок, засобів зв'язку, сигналізації та пожежогасіння, постів вартових собак, найнебезпечніші підходи до постів.

В інструкції начальникові варти визначаються: завдання варти, особливі обов'язки начальника варти щодо охорони та оборони об'єктів, доручених варті; порядок дій посадових осіб варти під час приймання під охорону і здавання об'єктів (у тому числі обладнаних технічними засобами охорони), графік і порядок їх перевірки контрольно-охоронними групами; порядок посилення охорони на ніч, у негоду і в загрозливий період, порядок видачі автоматів чатовим, які на постах озброєні багнетами, відкриття ящиків із боєприпасами; дії варти у разі нападу на об'єкти, що охороняються, чатових або вартове приміщення, у разі спрацювання і виходу із строю технічних засобів охорони, під час пожежі і стихійного лиха, дії за сигналами бойової тривоги.

Документація на випадок оголошення тривоги містить: табель постів та схему розміщення постів з урахуванням нового складу варти і можливого її озброєння, інструкцію для начальника варти, бланк постової відомості та пароль для зміни варти (останні два документи - якщо варта змінюється). Документація визначає порядок охорони та оборони доручених варті об'єктів з урахуванням дій військових частин гарнізону (військової частини) за планом бойової і мобілізаційної готовності та у разі загрози здійснення противником диверсійних актів, повітряних ударів, застосування ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї. У начальника варти повинен окремо зберігатися план посилення охорони об'єктів варти черговим або спеціально призначеним підрозділом з пояснювальною запискою, який застосовується в разі загрози або здійснення нападу на варту чи об'єкти, які вона охороняє. ( Частина четверта статті 121 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Документація начальника варти на випадок оголошення тривоги зберігається в начальника варти в пакеті, який знаходиться на інвентарному обліку і запечатується печаткою для пакетів діловодства службовою особою відповідного штабу військової частини. План посилення охорони об'єктів варт черговим або спеціально призначеним підрозділом з пояснювальною запискою знаходяться на інвентарному обліку та зберігаються в начальника варти в папці. Пакет і папка зберігаються в замкненій на ключ шухляді стола або сейфі начальника варти. ( Статтю 121 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Другий примірник зазначених документів зберігається в заступника начальника гарнізону. План посилення охорони об'єктів варт видається під розпис відповідним службовим особам для проведення теоретичних занять з особовим складом варти напередодні дня заступання в наряд, проведення на місцевості спільних занять особового складу, який призначається до несення служби у складі варти, з черговим або спеціально призначеним підрозділом для посилення охорони об'єктів варт. ( Статтю 121 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

122. На підставі розкладу варт заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової частини) на кожний місяць визначається черговість несення служби у варті військовими частинами (підрозділами), яка відображається у відомостях гарнізонного (добового) наряду (додаток 6 до цього Статуту) і затверджується начальником гарнізону (командиром військової частини). ( Частина перша статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Схема розміщення постів, табель постів (додаток 7 до цього Статуту) та інструкція начальникові варти разом з витягом із відомості гарнізонного наряду розсилаються до всіх військових частин гарнізону, які залучаються до несення служби в гарнізонному наряді, не пізніш як за 10 діб до початку нового місяця. ( Частина друга статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Штаб військової частини за 7 діб до початку нового місяця повідомляє командирам підрозділів, від яких призначаються варти, дні заступання їх в наряд і склад варти.

Про кожну зміну на схемі розміщення постів і в табелі постів заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової частини) своєчасно оповіщаються військові частини (підрозділи). ( Частина четверта статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

( Частину п'яту статті 122 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

123. Начальником варти призначається офіцер або прапорщик (мічман), а за наявності менш як 3 постів - сержант (старшина).

Начальником варти, яка охороняє особливо важливий об'єкт, незалежно від кількості постів призначається офіцер або прапорщик (мічман). У вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів начальником варти незалежно від кількості постів можуть призначатися курсанти старших курсів Начальником варти при гарнізонній гауптвахті призначається офіцер. ( Частина друга статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Помічником начальника варти може бути сержант (старшина). Якщо помічник начальника варти не призначається, його обов'язки виконує перший розвідний.

124. У разі застосування технічних засобів охорони може призначатися помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони із складу штатного підрозділу експлуатації та обслуговування технічних засобів охорони.

125. За наявності постів, що охороняються вартовими собаками, для несення служби призначається помічник начальника варти із служби вартових собак із числа старших вожатих вартових собак (додаток 17 до цього Статуту). ( Стаття 125 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

126. Розвідні призначаються залежно від кількості і розташування постів. Кожний розвідний може виставляти чатових не більше ніж на 4 постах, при цьому час зміни не може бути більшим години.

Розвідним призначається військовослужбовець у званні, не нижчому за звання вартових. У разі призначення у варту кількох розвідних їм присвоюється найменування: перший розвідний, другий розвідний і так далі.

Якщо вартою охороняється один пост, розвідний не призначається, його обов'язки виконує начальник варти.

127. Вартові призначаються із солдатів (матросів). Якщо солдатів (матросів) не вистачає, вартовими призначаються сержанти (старшини). У такому випадку з них складаються усі зміни поста.

Кількість вартових визначається залежно від кількості постів для кожної варти, але для охорони поста протягом доби призначаються три зміни чатових, а для охорони поста тільки протягом ночі (з початком темряви і до світанку) або від закриття до відчинення складу, сховища - дві зміни чатових.

Вивідні і конвойні призначаються залежно від числа заарештованих і розташування на гауптвахті місць загального користування, з розрахунку - один вивідний на 10-15 заарештованих.

Склад варти, у тому числі і начальник варти, призначається не пізніше ніж за добу до несення служби в наряді і, як правило, від одного підрозділу, у крайньому разі - від однієї військової частини.

Гарнізонні варти призначаються від однієї військової частини.

Підготовка варт

128. Командири військових частин і підрозділів, від яких віднаряджуються варти, несуть відповідальність за добір і розподіл особового складу варт, його підготовку до несення служби, за справний стан зброї та патронів і за вчасне відправлення варт на розвід.

Заборонено призначати до варт військовослужбовців, які не склали Військової присяги, не засвоїли програми підготовки молодого солдата, вчинили правопорушення, стосовно якого ведеться розслідування, хворих та інших військовослужбовців, які в цей час за своїм морально-психологічним станом не можуть нести вартову службу, а також тих, хто має відбувати дисциплінарне стягнення.

129. Начальники штабів військових частин за три доби до заступання гарнізонних або внутрішніх варт у наряд зобов'язані вручити командирам підрозділів, від яких призначаються варти, схеми розташування постів, табелі постів, інструкції начальникам варт. Після вивчення зазначені документи повертаються в штаб військової частини.

130. Підготовка особового складу варти організується та провадиться особисто командиром роти (батареї), від якої призначено варту; особисто командиром батальйону (дивізіону), якщо варту призначено від батальйону (дивізіону), а варти, призначеної від військової частини, - одним із заступників командира військової частини.

Добір і розподіл особового складу згідно з табелем постів варти здійснюється за два-три дні до заступання в наряд із врахуванням індивідуальних якостей військовослужбовців, їх практичної і фізичної підготовленості та важливості об'єктів, що охороняються.

Теоретичні заняття з вивчення положень статутів і особливих обов'язків чатових, матеріальної частини стрілецької зброї та заходів безпеки під час поводження з нею проводяться напередодні дня заступання в наряд у класі для підготовки варт. На макеті об'єктів, які охороняються, відпрацьовується організація взаємодії між чатовими і резервними групами варти (підрозділами посилення) та інші питання, пов'язані з практичним несенням служби.

Практичні заняття проводяться в день заступання в наряд з урахуванням особливостей охорони кожного об'єкта - у вартовому містечку військової частини (військової комендатури). На заняттях відпрацьовуються порядок дій чатового на посту, порядок застосування зброї, відбиття нападу на вартове приміщення, зміна варти, вивчається об'єкт, який охороняється, додержання заходів безпеки та інші питання практичного несення служби.

Підготовка помічника начальника варти з технічних засобів охорони або оператора з технічних засобів охорони здійснюється на щомісячних заняттях, які організуються військовим комендантом гарнізону (начальником штабу військової частини).

У разі несення вартової служби особовим складом через одну-дві доби час проведення теоретичної та практичної підготовки варти визначається командиром військової частини з таким розрахунком, щоб якість підготовки варт не знижувалась.

131. У ніч напередодні заступання в наряд військовослужбовці, призначені до варти, не повинні нести ніякої іншої служби або залучатися до занять чи робіт.

У день заступання в наряд, у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові варти надається не менше ніж чотири години для підготовки до несення служби та перевірки знання обов'язків, з них дві години на відпочинок (сон). ( Частина друга статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

132. Увесь особовий склад, призначений до варти, перед проведенням практичних занять оглядається лікарем частини, про що робиться запис у постові відомості. Особи, які визнаються лікарем непридатними до несення служби, замінюються.

133. Після проведення занять командиром роти (батареї) перевіряються знання особового складу варти щодо своїх обов'язків, заходи безпеки під час поводження із зброєю та боєприпасами, підписується постова відомість (додаток 8 до цього Статуту) і організується отримання, видача боєприпасів та спорядження магазинів особовим складом варти. ( Стаття 133 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

134. За 15 хвилин до виходу на розвід варти мають бути готові до несення служби і прийняті начальниками варт у своє підпорядкування. До цього часу начальник варти зобов'язаний:

отримати боєприпаси та видати їх за відомістю під розпис особовому складу варти;

перевірити розподіл варти за постовою відомістю, оглянути зброю, форму одягу та спорядження, якість спорядження магазинів;

доповісти командирові підрозділу про готовність варти до несення служби.

З вартового містечка варти рухаються з незарядженою зброєю, маючи магазини (обойми) у сумках для магазинів (у підсумках) (крім начальників варт, озброєних пістолетами), за встановленим маршрутом до місця проведення розвіду.

Усі гарнізонні варти з військової частини відправляє черговий частини, про що доповідає командирові (начальникові штабу) військової частини і військовому комендантові.

Розділ 6
Несення вартової служби

Розвід варт

135. Розвід варт проводиться з метою перевірки готовності варт до несення служби, переходу їх у підпорядкування щойно призначених чергових та їх помічників, надання вартам права зміни попередніх варт.

136. Місце й час розводу гарнізонних варт визначається начальником гарнізону, внутрішніх - командиром військової частини. Особовий склад варт та оркестр (сигналіст-барабанщик) прибувають на місце розводу за 10 хвилин до його початку. При температурі повітря мінус 10 (град.) С і нижче оркестр на розвід варт не виходить, виводяться один-два сигналісти-барабанщики.

Розвід тимчасових варт проводиться разом із постійними вартами. Якщо тимчасові варти призначені після розводу постійних варт, розвід їх проводиться окремо.

137. Після прибуття на місце розводу кожен начальник варти доповідає новому помічникові чергового варт (помічникові чергового частини), якщо він у військовому званні рівний або старший за них, наприклад: "Товаришу лейтенанте. Варта номер один на розвід прибула в повному складі. Начальник варти лейтенант Ковган".

138. Новий помічник чергового варт (помічник чергового військової частини) шикує варти за їхніми номерами з автоматами в положенні "на ремінь", з карабінами - "до ноги" й оголошує особовому складові варт військове звання, прізвище чергового варт (чергового частини) і своє прізвище.

139. Розвід варт проводять чергові варт (чергові частини). Тривалість розводу не має перевищувати 40 хвилин.

Транспортні засоби варт із водіями розташовуються у відведеному для них місці.

140. Для зустрічі чергового варт його помічник подає команду: "Варти - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)", а якщо варти озброєні карабінами: "Варти - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, для зустрічі справа (зліва), зброєю - ЧЕСТЬ".

Начальники варт, озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору. Всі повертають голову в бік чергового варт і супроводжують його поглядом, повертаючи вслід за ним голову.

Оркестр грає "Зустрічний марш". Помічник чергового варт підходить до чергового варт, зупиняється за два-три кроки від нього й доповідає, наприклад: "Товаришу майоре. Варти для розводу вишикувані. Помічник чергового варт капітан Сідак".

Прийнявши рапорт, черговий варт стає обличчям до строю та вітається з особовим складом варт.

Коли помічник чергового варт не призначається або він за військовим званням нижчий за начальника варт, команди для зустрічі чергового варт на розводі подає начальник варти номер один.

141. Для перевірки варт черговий варт за потреби розводить шеренги на два-три кроки одна від одної та разом із своїм помічником перевіряє склад варт, виявляє осіб, які не можуть нести службу у варті за станом здоров'я або з інших причин, перевіряє зовнішній вигляд особового складу, знання ним своїх обов'язків, справність зброї і дає вказівки щодо усунення виявлених недоліків.

Коли черговий варт підходить до варти, начальник варти, ступивши із строю на один крок, подає команду: "Варта - СТРУНКО", відрекомендовується йому, під час перевірки особового складу своєї варти супроводжує чергового варт, потім, одержавши дозвіл, стає на своє місце.

142. Після закінчення перевірки черговий варт виходить на середину строю та стає попереду варт обличчям до них; помічник чергового зупиняється за один крок позаду й зліва від чергового варт. Черговий варт подає команду: "Варти, РІВНЯЙСЬ - СТРУНКО", "Оркестр, грай збір" ("Барабанщик, бий збір"). Після команди "струнко" черговий варт, його помічник і начальники варт, що озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору.

143. Після закінчення гри "Збір" черговий варт, його помічник і начальники варт опускають руку від головного убору. Черговий варт подає команду: "Начальники варт, до мене". Начальники варт стройовим кроком підходять до чергового варт (чергового частини), стають за два-три кроки від нього в одну шеренгу за порядком номерів варт.

Черговий варт нагадує кожному начальникові варт про особливості його служби та вручає записки з паролями.

144. Переконавшись, що паролі зрозуміли правильно, черговий варт подає команду: "Начальники варт, стати до строю". Після цієї команди начальники варт стають на свої місця в строю; оркестр (сигналіст-барабанщик) виступає вперед на 10-15 кроків і, зайшовши правим плечем, стає фронтом до варт. Черговий варт подає команду: "Оркестр, грай розвід". На час гри оркестру черговий варт, його помічник і начальники варт, які озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору.

145. Після закінчення гри оркестру та подання черговим варт команд "Варти, право-РУЧ", "Кроком - РУШ" , варти стройовим кроком проходять повз чергового варт і прямують до місць несення служби.

Оркестр (сигналіст-барабанщик), залишаючись на місці, виконує марш. Гра оркестру (бій барабанщиків) припиняється після наказу (сигналу) чергового варт.

146. Якщо під час розводу варт прибуде начальник гарнізону, військовий комендант гарнізону (у внутрішніх вартах - командир військової частини) або їх прямі начальники, то черговий варт (військової частини), подавши команду відповідно до правил, визначених Стройовим статутом Збройних Сил України, для зустрічі начальника підходить до нього стройовим кроком і рапортує, наприклад: "Товаришу полковнику. Проводиться розвід варт (добового наряду). Черговий варт (військової частини) майор Семчук".

Для зустрічі старшого начальника посадові особи, які присутні на розводі і не входять до складу наряду, вишиковуються праворуч від оркестру в одну чи дві шеренги.

Зміна варти

147. Начальник нової варти після прибуття з розводу до місця розташування попередньої варти залишає варту перед входом на територію об'єкта, що охороняється, або перед вартовим приміщенням на відстані, зазначеній в інструкції начальникові варти, відрекомендовується начальникові попередньої варти й повідомляє йому пароль для зміни.

148. Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля та допускає нову варту на територію об'єкта, що охороняється, або до вартового приміщення для шикування на майданчику перед вартовим приміщенням і шикує свою варту на майданчику перед фронтом нової варти.

У вартовому приміщенні залишається помічник начальника варти або один із розвідних.

149. Начальники варт стають перед фронтом своїх варт і, подавши команди: "Варта - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО", стройовим кроком рухаються назустріч, зупиняються за два-три кроки один від одного й, починаючи з начальника нової варти, доповідають, наприклад: "Товаришу лейтенанте. Нова варта для зміни прибула. Начальник варти лейтенант Сова"; "Товаришу лейтенанте. Варта до зміни готова. Начальник варти лейтенант Подуст".

Після доповідей начальники варт змінюють чатового біля входу у вартове приміщення.

Нова варта заходить до вартового приміщення, попередня - до кімнати для попередньої варти.

У негоду та у вартах з одним постом зміна варт проводиться у вартовому приміщенні.

150. Особовий склад нової варти, ввійшовши до приміщення, ставить зброю у ставницю, після чого начальники варт наказують своїм помічникам здати (прийняти) вартове приміщення та згідно з описом обладнання, інвентар і майно, що є в ньому, розвідним здати (прийняти) зліпки з печаток, відтиски з пломб і ліхтарі розвідних.

151. Після прийняття зліпків із печаток, відтисків пломб начальник нової варти командує: "Перша зміна - СТАВАЙ". За цією командою розвідні та вартові першої зміни беруть свою зброю та шикуються в одну шеренгу за номерами постів справа наліво. Розвідні стають на правих флангах своїх змін, маючи при собі зліпки з печаток (відтиски пломб).

Розвідні попередньої варти стають поруч і справа відповідних розвідних нової варти.

Начальник нової варти перевіряє знання обов'язків розвідними та вартовими, нагадує вартовим особливості несення служби на кожному посту, звертаючи особливу увагу на порядок застосування зброї, виводить зміну з вартового приміщення, шикує її на майданчику для зарядження зброї, подає команду: "Зміна, справа по одному - ЗАРЯДЖАЙ". За цією командою військовослужбовці почергово ступають крок уперед, примикають багнет і заряджають зброю, а начальник варти перевіряє правильність заряджання зброї (стаття 112 цього Статуту). Зарядивши зброю, кожен із них доповідає: "Зброю заряджено і поставлено на запобіжник", бере її самостійно в положення "на ремінь" і ступає крок назад.

152. Після того, як зміна зарядить зброю, начальник нової варти командує: "Зміна, право-РУЧ", "На пости кроком - РУШ". Кожен розвідний командує: "Зміна, за мною - РУШ" і веде зміну на пости.

Після того, як перша зміна піде на пости, помічник начальника варти проводить бойовий розподіл особового складу варти, що залишився, на резервні групи та ставить завдання на випадок відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, або на вартове приміщення та на випадок виникнення пожежі.

153. Рух змін на пости та з постів здійснюється колоною по одному. Розвідний іде на чолі колони. Рух змін на посту біля Бойового Прапора військової частини (з'єднання) здійснюється стройовим кроком.

Розвідний попередньої варти йде поруч і зліва розвідного нової варти. Усі команди подає розвідний нової варти.

У вартах з великою кількістю постів, а також у разі розташування постів на великій відстані один від одного або від вартового приміщення рух змін на пости може здійснюватися на машинах, які виділяє для цього начальник гарнізону (командир військової частини).

Коли останній вартовий першої зміни нової варти буде виставлений на пост, розвідний попередньої варти веде своїх вартових, які змінилися, до вартового приміщення, йдучи на чолі зміни. Розвідний нової варти прямує зліва розвідного попередньої варти. Усі команди подає розвідний попередньої варти.

Зміни вартових під час прямування на пости та з постів виконують військове вітання тільки посадовим особам, яким варта підпорядкована, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

154. Під час зміни варти начальник нової варти разом із начальником попередньої варти обходом, зовнішнім оглядом перевіряють стан найважливіших об'єктів, визначених в інструкції начальникові варти, та справність їх освітлення, огорожі, окопів, стан вартового приміщення та гауптвахти, після чого приймає від нього за описом документи, ящик із боєприпасами, печатки на них і ключі від них, допуски на розпечатані об'єкти, що охороняються, а також засоби зв'язку та сигналізації.

155. Після повернення з постів розвідні попередньої та нової варт біля вартового приміщення по черзі доповідають своїм начальникам варт про проведення зміни, наприклад: "Товаришу лейтенанте. Зміну проведено. Пости здано (прийнято) у справності. Перший розвідний сержант Кучеренко".

Зброю розряджають у порядку, визначеному в статті 111 цього Статуту. За командою начальників варт зброю спочатку розряджають розвідні обох варт, потім начальник попередньої варти командує: "Справа по одному - РОЗРЯДЖАЙ".

За цією командою вартові почергово роблять крок уперед, під наглядом розвідного розряджають свою зброю, вкладають споряджені магазини (обойми з патронами) у сумки й доповідають: "Зброю розряджено", відводячи затворну раму (затвор) назад, подають зброю для огляду. Начальник варти і розвідний оглядають зброю вартових, після чого вартові відпускають затворну раму (досилають затвор) у попереднє положення, спускають курок, ставлять зброю на запобіжник, відмикають (відкидають) багнет, беруть зброю в положення "на ремінь", ступають крок назад, стають на своє місце. Потім вартові на чолі зі старшими вирушають до місця перебування попередньої варти, а розвідні - до вартового приміщення.

156. Після розряджання зброї начальники варт, починаючи з начальника попередньої варти, підписують постову відомість попередньої варти, причому начальник нової варти записує до неї зауваження про всі недоліки, виявлені під час зміни, які попередня варта не здатна усунути за час зміни.

Якщо під час зміни варти присутня особа, яка прибула для перевірки варт, то розвідні питають у неї дозволу й доповідають начальникові варт про проведену зміну. Після прийняття доповідей від розвідних і розряджання зброї начальник нової варти командує: "СТРУНКО", потім начальники варт по черзі доповідають особі, яка прибула для перевірки, про проведену зміну.

Про зміну та недоліки, які неможливо усунути особовим складом попередньої варти, начальники варт доповідають своєму черговому варт (військової частини) по телефону, особистим рапортом або письмово через вартового.

157. Після зміни варти начальник попередньої варти відводить варту до свого підрозділу (військової частини).

Прибувши до підрозділу після зміни, начальник варти вишиковує особовий склад і доповідає командирові підрозділу про виконання завдання, наприклад: "Товаришу капітане. Варта прибула в повному складі. За час несення служби надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те і те). Лейтенант Фесюк", після чого доповідає про зазначені в постовій відомості результати перевірки та здає йому постову відомість разом з іншими документами. Після цього особовий склад варти під наглядом начальника варти здає зброю та боєприпаси.

Вартових, які охороняли об'єкти тільки вночі, після закінчення строку охорони об'єктів і здання боєприпасів начальникові варти, які він зберігає в спеціальному залізному ящику із замком, начальник варти направляє до підрозділу (військової частини) під командою старшого варти. Про прибуття в підрозділ старший повинен доповісти старшині підрозділу та проконтролювати здавання зброї. Начальник варти, переконавшись, що військовослужбовці прибули у підрозділ і здали зброю, робить відповідну позначку в постовій відомості та доповідає черговому варт (військової частини).

Склад варт, що змінився, звільнюється у день зміни від занять і робіт; вартові, що охороняли об'єкти тільки вночі, звільнюються від занять та робіт на 4 години після прибуття до підрозділу.

У разі оголошення тривоги зміна варт здійснюється підрозділами, які призначені згідно з планом бойової та мобілізаційної готовності. Розвід варт у цьому випадку не проводиться. Після короткого інструктування черговим варт (військової частини) і отримання пароля для зміни варта прибуває до вартового приміщення.

Зміна варт здійснюється за встановленим порядком у скорочені строки. Кількість постів, особливі обов'язки осіб варти та новий пароль встановлюються в документації начальника варти на випадок оголошення тривоги (стаття 121 цього Статуту). ( Частина шоста статті 157 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

158. Зняття варти з об'єкта, що охороняється, проводить черговий варт (військової частини) згідно з письмовим наказом начальника гарнізону (командира військової частини) в присутності начальника об'єкта, що охороняється. Про зняття варти складають акт за підписом чергового варт (військової частини), начальника варти та начальника об'єкта, що охороняється.

Про зняття постійної гарнізонної варти начальник гарнізону подає донесення командувачеві військ оперативного командування, про зняття постійної внутрішньої варти командир військової частини подає донесення начальникові, який затвердив розклад варт.

Зміна чатових

159. Зміна чатових проводиться через 2 години, у парні або непарні години. За температури повітря -20 (град.) С і нижче (під час вітру - і при меншому морозі) зміна чатових зовнішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За температури повітря +30 (град.) С і вище (в затінку) чатові змінюються також через годину. Вказівку про зміну чатових через годину в цих випадках дає черговий варт (військової частини).

Якщо зміна чатових проводиться через годину, то начальник варти робить у постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювалися через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, - через 2 години.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення проводиться через кожні 30 хвилин начальником варти або його помічником.

160. Коли зміна наближається до чатового на відстань 10-15 кроків, розвідний нової варти командує: "Зміна - СТІЙ" і наказує одному з вартових спостерігати (у випадку прямування зміни на машині - зарядити зброю і спостерігати) за постом і підступами до нього.

Вартовий, призначений для спостереження, повинен пересуватися так, щоб бачити пост (об'єкт), підступи до нього та розвідного. На період спостереження за постом вартовий виконує обов'язки, визначені в статтях 233-236 цього Статуту, і має право застосовувати зброю, як визначено в статтях 196-197 цього Статуту. Вартові інших постів, які прибули із зміною, мають право застосовувати зброю тільки за командою розвідного у випадках, визначених у статті 223 цього Статуту.

Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере автомат у положення "на ремінь" (карабін - "до ноги"). Розвідний попередньої варти підходить до чатового, опитує його про все помічене під час перебування на посту, потім командує йому: "СТРУНКО". За командою розвідного нової варти, наприклад: "Рядовий Онищенко, на пост кроком - РУШ", чатовий робить крок вправо, вартовий підходить до чатового й стає на його місце обличчям у протилежний бік (з карабіном біля ноги).

Розвідні попередньої та нової варт стають з обох боків від чатового та вартового на один-два кроки від них, обличчям один до одного.

За командою розвідного попередньої варти "Чатовий, здати пост" чатовий здає пост. При цьому чатовий та вартовий повертають один до одного голови. Здача поста словами полягає в тому, що чатовий, називаючи номер поста, перелічує вартовому, який заступає на пост, все, що підлягає охороні згідно з табелем постів, а також зазначає, що було помічено поблизу поста під час несення служби.

Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного "Вартовий, прийняти пост" зобов'язаний разом із розвідним нової варти в присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об'єкт, що охороняється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і стін сховищ (складів, парків), кількість машин, літаків, гармат чи іншої бойової техніки, а також наявність і стан засобів охорони, зв'язку, пожежогасіння.

Якщо на посту є замки, пломби й печатки, вартовий зобов'язаний оглянути й перевірити їх цілість і справність шнурів.

Під час приймання поста біля камер із заарештованими вартовий, крім того, зобов'язаний перевірити кількість заарештованих, які в них перебувають.

У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за допомогою розвідного одягає постовий одяг (додаток 14 до цього Статуту). ( Частина дев'ята статті 160 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

161. Під час заступання першої зміни чатових обидва розвідні стежать за тим, щоб чатовий, якого змінюють, правильно здав пост вартовому, який заступає, ознайомив його з межами та підступами до поста, сигналізацією і з усіма особливостями поста; під час приймання постового одягу перевіряють, щоб він був цілий.

162. Якщо під час приймання та здавання поста буде виявлено неполадки (пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток (пломб) зліпкам (відтискам), кількості, зазначеній у табелі постів, а також невідповідність кількості бойової техніки, яка перебуває під охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає начальника варти; у разі, коли пост приймає нова варта, викликаються начальники попередньої та нової варт.

Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вартовий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний об'єктові, що мають охороняти, й по черзі доповідають, наприклад: "Товаришу сержанте. Рядовий Чмихун пост номер такий-то здав"; "Товаришу сержанте. Рядовий Шалига пост номер такий-то прийняв". Після доповіді та одержання вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234 цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов'язків на посту.

163. Доповідь про прийняття (здавання) поста визначає перехід вартового на становище чатового (чатового на становище вартового).

164. За командою розвідного попередньої варти, наприклад: "Рядовий Кращенко, з поста кроком - РУШ", вартовий, якого змінили, та вартовий, який тимчасово спостерігав за постом, стають позаду зміни (карабін самостійно береться в положення "на ремінь"). Після чого розвідний нової варти командує: "Зміна, за мною кроком - РУШ" і веде зміну до іншого поста.

165. Під час зміни чатових внутрішніх постів розвідний, провівши зміну до входу в приміщення, командує: "Зміна - СТІЙ", залишає одного з вартових старшим і командує, наприклад: "Рядові Михайленко, Шевченко, за мною кроком - РУШ". Зайшовши у приміщення, розвідний змінює чатового, як визначено в статтях 159-163 цього Статуту.

У разі розташування постів з обох боків від вартового приміщення розвідний спочатку змінює чатових на постах, розташованих з одного боку вартового приміщення, а потім, залишивши вартових, яких змінив у вартовому приміщенні, вишиковує інших вартових цієї зміни та веде їх на пости.

Після повернення зміни з постів і розряджання зброї розвідний наказує вартовим поставити зброю в ставницю.

166. Шикування другої й наступних змін нової варти для відправлення їх на пости та зміни чатових, а також заряджання та розряджання зброї проводиться так, як зазначено для першої зміни.

167. Виставлення чатових на нові пости, а також зняття чатових із ліквідованих постів проводиться начальником варти на підставі письмового припису начальника гарнізону (командира військової частини) в присутності чергового варт (чергового військової частини) й начальника об'єкта, який охороняють.

Про виставлення (зняття) чатових робиться запис у постовій відомості.

Внутрішній порядок у вартах

168. Склад варти розміщується у вартовому приміщенні (приблизне обладнання вартового приміщення визначено у додатку 3 до цього Статуту).

169. Ніхто із складу варти не може залишати вартове приміщення без дозволу начальника варти.

170. У вартовому приміщенні додержується порядок і тиша. Особовому складові варти дозволяється писати, читати, грати в шахи та шашки, дивитися телепередачі та слухати радіо, перебувати без головних уборів і польових утеплених курток, але в спорядженні.

Куріння та чищення взуття провадиться у спеціально обладнаних місцях.

171. Дозволяється відпочивати лежачи (спати), не знімаючи спорядження та не роздягаючись:

начальникові варти - не більше 4 годин у денний час (у варті на гауптвахті - вночі);

помічникові начальника варти з технічних засобів охорони (операторові з технічних засобів охорони) - не більше 4 годин з дозволу начальника варти; розвідним, вивідним і водіям транспортних засобів - у вільний час з дозволу начальника варти;

вартовим тризмінних постів - перед заступанням на пости (після того, як повернеться зміна з постів та буде проведено у варті бойовий розподіл);

вартовим двозмінних постів - після повернення з постів до відправлення на пости.

Вартовим і розвідним, які відпочивають, дозволяється знімати для просушування взуття й онучі.

Особовому складові варт, за винятком начальника варти та його помічника, забороняється вступати в розмову з особами, які прибули до вартового приміщення. Дозволяється тільки відповідати на запитання осіб, що перевіряють варту.

172. Автомати та кулемети ставляться у ставниці без магазинів, із затворами в передньому положенні (карабіни - із закритими затворами і спущеними курками). Автомати (карабіни) чатових, які несуть службу з багнетами, зберігаються у ставницях, а боєприпаси - у металевому ящику в кімнаті начальника варти. Магазини до кулеметів зберігаються у металевому ящику, зачиненому на замок, опечатаному сургучевою печаткою військового коменданта гарнізону (начальника штабу військової частини), ключі від ящиків із боєприпасами зберігає начальник варти.

Ставниці мають бути обладнані світловою та звуковою сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти.

Зброю із ставниці беруть лише з дозволу начальника варти.

173. Під час виклику варти "За зброю" весь особовий склад варти одягається, бере зброю й вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами. Бронежилети, каски використовуються за рішенням командирів військових частин тільки у випадках загострення суспільно-політичної та криміногенної ситуації у місцях дислокації військових частин, а також з отриманням інформації про спроби проникнення окремих угруповань на військові об'єкти, які охороняються.

Під час виведення варти з вартового приміщення (крім пожежі чи стихійного лиха) у ньому залишається помічник начальника варти або розвідний, а де їх немає - один із вартових.

174. Їжа особовому складові варти, яка перебуває поза розташуванням військової частини, постачається за розпорядженням командира частини, від якої вона споряджена, або чергового військової частини.

Кожна варта забезпечується додатковим харчуванням.

Якщо варта розташована на території військової частини, постачання їжі організується начальником варти.

Їжа за потреби підігрівається у вартовому приміщенні.

Гарячий чай має бути у наявності протягом доби.

175. Підтримання чистоти та порядку у вартовому приміщенні та біля нього покладається на особовий склад варти. Прибиранням приміщення та території керує помічник начальника варти, а де його немає - начальник варти. Крім цього, раз на місяць має проводитись дезінфекція вартового приміщення в дні, встановлені військовим комендантом гарнізону (командиром військової частини).

176. У вартовому приміщенні в холодний період температура повітря підтримується не нижче +18 (град.) С. Узимку і влітку приміщення провітрюють, не допускаючи протягу. У кімнаті відпочинку має бути постійне освітлення (неяскраве темно-синє).

У разі відключення електромережі передбачається аварійне живлення електромережі для освітлення, сигналізації та зв'язку. Крім того, у вартовому приміщенні за кількістю кімнат мають бути гасові лампи. У вартовому приміщенні вікна в нічний час зачиняються віконницями зсередини.

177. Для гасіння пожежі вартове приміщення забезпечується вогнегасниками, ящиком із піском, бочкою з водою, відрами, лопатами, сокирами, ломами та гаками.

178. Перед вартовим приміщенням обладнується захисна стінка із щілинами для стрільби, майданчик для шикування варти, місце для зарядження та розрядження зброї, а у разі потреби - також обладнується місце стоянки транспортних засобів варти. ( Частина перша статті 178 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Вхід до вартового приміщення обладнується тамбуром, призначеним для перевірки документів у осіб, які прибули для розпечатування та здавання під охорону об'єктів.

179. Для охорони вартового приміщення біля входу виставляється чатовий з вартової зміни, яка не спить. У вартах, які охороняють особливо важливі об'єкти, може призначатися спеціальний пост охорони вартового приміщення та встановлюватися технічні засоби охорони.

Чатовий біля входу у вартове приміщення, розташоване всередині об'єкта або на території військової частини, як правило, не виставляється, але вхідні двері обладнуються оглядовим вікном, вони завжди мають бути зачинені зсередини.

Допуск до вартового приміщення та до об'єкта

180. До вартового приміщення допускаються особи, які прибувають для зміни, перевірки варти, розпечатування та зняття об'єктів з-під охорони або для запечатування і здавання їх під охорону (далі - розпечатування (запечатування) об'єктів).

181. Усі особи, що прибули для перевірки варти, показують разове посвідчення на право перевірки варти (додаток 9 до цього Статуту), видане начальником або військовим комендантом гарнізону (командиром військової частини), та посвідчення особи. Без посвідчення варту можуть перевіряти лише особи, визначені в статті 209 цього Статуту. ( Стаття 181 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

182. Особи, що прибули для розпечатування (запечатування) об'єктів, які охороняються, або для прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці, допускаються лише до тамбура вартового приміщення. Вони показують допуск для розпечатування (запечатування) об'єкта (додаток 11 до цього Статуту), документ, який посвідчує особу прибулого, та печатку (пломбувальні лещата). ( Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

183. Начальник варти перевіряє документи прибулого, допуск залишає у себе (постійний допуск повертає під час запечатування об'єкта), звіряє прізвище й посаду із списком, який зберігають у вартовому приміщенні, а печатку (пломбувальні лещата) - із зразками; робить запис у постовій відомості, наприклад: "Такого-то числа, місяця й року, в такий-то час, згідно з допуском N ... сховище пально-мастильних матеріалів (ПММ) розпечатане (запечатане)" і разом з особою, яка прибула для розпечатування (запечатування) сховища, ставить підпис під цим записом.

Перевірку документів і звіряння їх із списком та зразками проводить начальник варти через тамбур.

Допуск на об'єкт дає начальник варти з точним додержанням вимог, зазначених у табелі постів.

184. Якщо об'єкт розпечатується не більше як на одну годину, чатовий із поста не знімається. У разі розпечатування об'єкта більш як на годину начальник варти діє згідно із вказівками, зазначеними у табелі постів.

185. Список осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) ті чи інші об'єкти, оголошується наказом по гарнізону (військовій частині).

Зразки допусків із справжніми підписами, список осіб, які мають право розпечатувати ті чи інші об'єкти, а також зразки зліпків із печаток (відтисків пломб) засвідчує заступник начальника гарнізону (начальник штабу військової частини), й вони мають зберігатися у вартовому приміщенні. ( Частина друга статті 185 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Перевірка варт

186. Перевірка варт проводиться посадовими особами гарнізону (військової частини) за графіком, який складається щомісячно з розрахунку здійснення перевірки кожної зміни та затверджується начальником гарнізону (командиром військової частини).

Варти, розташовані на території залізничної (водної) дільниці, станції (порту), аеропорту, а також варти всіх транспортів із військовими вантажами, що проходять через станцію (порт), аеропорт, зобов'язаний перевіряти військовий комендант дільниці, станції (порту), аеропорту.

187. Особи, які прибули для перевірки варт із штабів вищого рівня, зобов'язані показати черговому варт (військової частини) посвідчення особи та засвідчений печаткою письмовий припис (посвідчення про відрядження) начальника, за дорученням якого їх призначено здійснити перевірку.

Черговий варт (військової частини) доповідає про це начальникові та військовому комендантові гарнізону (командирові та начальникові штабу) і супроводжує осіб, що перевіряють, до вартового приміщення.

Офіцери своєї військової частини перевіряють варту без супроводу чергового частини або його помічника.

188. Особи, які перевіряють несення служби чатовими, супроводжуються до постів начальником варти або його помічником з одним-двома озброєними вартовими.

Під час перевірки несення служби чатовими (за винятком осіб, яким чатові підпорядковані) зауважень ніхто їм не робить; про всі помічені недоліки вони дають вказівки особам, які їх супроводжують. Результати перевірки та вказівки записуються до постової відомості.

189. У вартах перевіряється:

наявність особового складу, зброї та боєприпасів;

бойова готовність варти, внутрішній порядок, знання обов'язків та практичне їх виконання особовим складом варти, несення служби чатовими на постах;

відповідність обладнання вартового приміщення і постів вимогам, визначеним цим Статутом, справність технічних засобів охорони, засобів зв'язку, освітлення та протипожежного захисту;

обладнання гауптвахти, кількість заарештованих, порядок їх охорони та законність тримання.

190. Заборонено перевіряти несення служби чатовими прихованим наближенням до поста, спробами відібрати у чатового зброю та іншими діями, які можуть призвести до нещасних випадків.

Дії варти у разі нападу на об'єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі

191. У разі нападу на об'єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі варти діють відповідно до інструкцій, які вони мають. У всіх випадках начальник варти зобов'язаний викликати варту командою "За зброю".

За необхідності посилення варти черговим або спеціально призначеним підрозділом начальник варти діє згідно з планом посилення об'єктів, що охороняються.

За потреби начальник варти видає особовому складу бронежилети, каски, відкриває ящики із запасом патронів, з гранатами та запалами.

192. Під час стихійного лиха (повінь, землетрус тощо) начальник варти наказує чатовим переміститись у безпечне місце, звідки вони могли б далі спостерігати за об'єктом, який охороняють, та вживає заходів до врятування майна, яке охороняють.

193. Гасіння пожежі, що виникла на об'єкті, який охороняють, або у вартовому приміщенні, начальник варти організовує силами варти, водночас викликає пожежну команду та начальника об'єкта і вживає заходів до врятування майна.

У разі виникнення пожежі на технічній території об'єкта, що охороняється, або на об'єкті, який має зовнішню і внутрішню огорожу, а також біля нього начальник варти доповідає про це черговому варт (військової частини) та діє за його вказівками.

194. Про всі надзвичайні події у варті начальник варти зобов'язаний негайно доповісти черговому варт (військової частини).

Застосування фізичної сили та
зброї особовим складом варти

195. Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров'ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов'язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк подання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвідний негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти - черговому варт (черговому військової частини).

Перевищення повноважень у застосуванні сили (зброї) має наслідком відповідальність, встановлену законом України.

196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.

197. Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком "Стій, назад" або "Стій, обійти справа (зліва)".

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджає порушника вигуком "Стій, стрілятиму" й негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору.

Якщо порушник не виконує й цієї вимоги та намагається проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути заборонену зону), або якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю.

Чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком "Стій, буде застосована зброя" і негайно викликає начальника варти або розвідного, не послабляючи уваги за об'єктом, що охороняє, стежить за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти, розвідним.

198. В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазначають у табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком "Стій, хто йде?". Якщо відповіді немає, то чатовий попереджає: "Стій, стрілятиму" й затримує порушника або діє відповідно до частин другої й третьої статті 197 цього Статуту.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об'єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь "Іде начальник варти (помічник начальника варти, розвідний)", чатовий наказує: "Начальник варти (помічник начальника варти, розвідний), до мене, решта - на місці"; за потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався, справді начальник варти (помічник начальника варти, розвідний), чатовий допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти, розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитися на місці, чатовий попереджає порушників вигуком "Стій, стрілятиму". За невиконання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.

199. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об'єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.

200. У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв'язку й сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти або розвідного пострілом угору.

201. Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов'язані повідомити про це засобами зв'язку начальника варти і посилити пильність, а за можливості надати вогневу підтримку.

202. Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і складом варти у разі явного нападу на об'єкти, які охороняються, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із постів). Крім того, начальник варти має право застосовувати зброю для припинення заворушення серед заарештованих за умови виникнення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей або до заарештованого, який намагається втекти. У цих випадках до застосування зброї він має голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

Розділ 7
Права та обов'язки осіб варти

Начальник варти

203. Начальник варти відповідає за охорону та оборону доручених варті об'єктів, бойову готовність особового складу варти, правильне несення ними служби, за організацію та проведення заходів виховної роботи, збереження та справність огорожі, засобів зв'язку, сигналізації, транспортних і технічних засобів, засобів пожежогасіння на постах і у вартовому приміщенні, а також за збереження боєприпасів, документації та майна, які є у вартовому приміщенні, згідно з описом, додержання встановленого порядку у вартовому приміщенні.

Начальник варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, порядок використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони, обов'язки всіх посадових осіб варти;

вимагати від особового складу варти знання й неухильного виконання ним своїх обов'язків;

прийняти за описом від начальника попередньої варти табель постів, схему розміщення постів, інструкцію начальникові варти та інші документи, ящики з боєприпасами, печатки на них і ключі до них, а також засоби зв'язку, сигналізації та пожежогасіння;

перевірити зовнішнім оглядом особисто разом із начальником попередньої варти стан зазначених в інструкції найважливіших об'єктів, справність освітлення, стан огорожі та окопів, а через розвідних або свого помічника - стан інших об'єктів, що охороняються;

робити записи в постовій відомості про всі виявлені неполадки на постах та доповідати черговому варт (військової частини);

направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання розвідними та вартовими своїх обов'язків і нагадувати їм про особливості несення служби на кожному посту;

перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки помічникові начальника варти з технічних засобів охорони (оператору) на вмикання (вимикання) сигналізації на об'єктах, що охороняються;

стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп, справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів зв'язку, за старанним триманням зброї та боєприпасів особовим складом варти, за додержанням правил заряджання, розряджання зброї та заходів безпеки при цьому, а також за тим, щоб усі особи варти, які прямують на пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі;

підтримувати встановлений порядок у вартовому приміщенні;

складати та проводити бойовий розподіл особового складу варти на резервні групи й ставити перед ними завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного лиха та відповідно до вказівок, викладених в інструкції;

перевіряти особисто не менш як два рази (з них один раз уночі) несення служби чатовими, стан об'єктів, які охороняються, та огорожі, справність засобів зв'язку, технічних засобів охорони, а також засобів пожежогасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;

періодично посилати свого помічника і розвідних для перевірки несення служби чатовими;

прибути на пост особисто чи негайно направити свого помічника або розвідного під час виклику чатовим або у разі ненадходження від нього у визначений час доповіді (сигналу);

допускати до вартового приміщення лише осіб, які мають на це право (стаття 209 цього Статуту);

проводити через чергового варт заміну хворих у складі варти;

розбиратися на місці з кожним випадком застосування чатовими зброї та терміново доповідати про це черговому варт (військової частини);

організовувати та проводити заходи виховної роботи з особовим складом варти;

вести записи в постовій відомості про зміну варти, допуски, перевірку, зміну чатових;

доповідати черговому варт (військової частини) щодо проведення зміни варт.

204. У разі виявлення під час зміни чатового будь-яких неполадок на посту начальник варти прибуває на пост і, встановивши характер і причини їх, наказує чатовому змінитися та негайно доповідає про неполадки черговому варт (військової частини).

205. У разі невиконання будь-ким із складу варти своїх обов'язків або вчинення провинності начальник варти негайно усуває його від виконання службових обов'язків, вилучає боєприпаси і доповідає про це черговому варт (військової частини). Надалі діє за його вказівками.

206. У разі раптового захворювання начальник варти доповідає про це черговому варт (військової частини) й діє за його вказівками.

Якщо захворює один із розвідних, начальник варти покладає його обов'язки на свого помічника або виконує їх особисто й доповідає про це черговому варт (військової частини).

207. Начальник варти зобов'язаний викликати варту командою "За зброю" в разі нападу на об'єкт, який охороняють, на чатового або вартове приміщення, виникнення пожежі або стихійного лиха, надходження сигналу технічних засобів охорони, заворушень серед заарештованих, а також у разі тривоги в гарнізоні (військовій частині) та за наказом осіб, які перевіряють варту.

Для виклику варти "За зброю" начальник варти подає команду "Варта - ЗА ЗБРОЮ". За цією командою особовий склад варти діє, як визначено у статті 173 цього Статуту.

208. За умови виникнення надзвичайних ситуацій у варті (напад, пожежа, стихійне лихо) начальник варти діє відповідно до бойового розподілу і залежно від обставин вживає відповідних заходів.

209. Начальник варти допускає до вартового приміщення безперешкодно тільки:

начальника гарнізону (командира військової частини);

заступника начальника гарнізону; ( Абзац третій частини першої статті 209 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

чергового варт (військової частини);

помічника чергового варт (військової частини, якщо варта йому підпорядкована);

командира роти (батареї), від якої віднаряджено варту, його заступників, а також усіх прямих начальників командира роти (батареї).

Про прибуття цих осіб до вартового приміщення начальник варти доповідає черговому варт (військової частини).

210. Інших осіб, що прибули для перевірки варти, начальник варти допускає до вартового приміщення лише в супроводі чергового варт (військової частини) або помічника, якщо варта підпорядкована йому.

Під час зміни варт ніхто не допускається до вартового приміщення й до об'єктів, які охороняються, за винятком осіб, які прибули для перевірки варт.

211. З прибуттям до варти осіб для перевірки варти начальник варти відрекомендовується прибулому, наприклад: "Товаришу полковнику. Начальник варти лейтенант Гуленко", і на вимогу прибулого доповідає про стан справ у варті.

212. Коли начальник варти одержує накази, що передаються від імені начальників, яким варта підпорядкована, через інших осіб, він зобов'язаний запитати у цих осіб пароль. У разі невпевненості в правильності одержаного наказу начальник варти має право переконатися у правильності наказу будь-яким зручним для нього способом.

213. Начальникові варти заборонено:

виходити з вартового приміщення, крім випадків: зарядження (розрядження) зброї, зміни чатових, перевірки несення ними служби або за їх викликом, а також у випадку якогось порушення чи стихійного лиха в районі об'єкта, що охороняється (доповідає про це черговому варт або його помічникові);

вести не пов'язані із службою розмови по телефону особисто або дозволяти це іншим особам варти;

відпускати будь-кого із складу варти без дозволу чергового варт (військової частини);

змінювати без дозволу чергового варт (військової частини) порядок зміни чатових, передбачених табелем постів;

використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для варти.

Особливі обов'язки начальника варти
з охорони Бойового Прапора військової частини (з'єднання)

214. Начальник варти відповідає за охорону бойового Прапора своєї військової частини (з'єднання) та бойових прапорів інших військових частин, якщо вони зберігаються в цій військовій частині.

Під час зміни варти він зобов'язаний особисто прийняти від начальника попередньої варти Бойовий Прапор у запечатаному чохлі або запечатаній заскленій шафі, перевіривши при цьому справність чохла (шафи) й печатки та звіривши печатку із зліпком з неї. Переконавшись у справності чохла (шафи) й печатки, він наказує розвідному та чатовому прийняти Бойовий Прапор під охорону.

215. Бойовий Прапор начальник варти видає лише начальникові штабу військової частини (з'єднання) або його помічникові (заступникові) після ознайомлення з допуском, підписаним командиром військової частини (з'єднання) на кожний випадок виносу Бойового Прапора.

У разі зберігання разом бойових прапорів кількох військових частин допуск повинен бути підписаний командиром тієї військової частини, Бойовий Прапор якої видається.

216. Начальник штабу або його помічник (заступник), прийнявши Бойовий Прапор, скидає чохол і у присутності начальника варти перевіряє згідно з табелем постів наявність і стан полотнища, шнурів, китиць, державних нагород, древка й наконечника. Після цього начальник варти робить у постовій відомості запис, наприклад: "Такого-то числа, місяця, року, о такій-то годині Бойовий Прапор військової частини згідно з допуском N ... видано"; начальник варти й офіцер, який прийняв Бойовий Прапор, ставлять свої підписи. Письмовий допуск начальник варти залишає в себе.

217. Під час повернення Бойового Прапора під охорону варти начальник варти перевіряє згідно з табелем постів наявність і стан полотнища, державних нагород, шнурів, китиць, древка, наконечника та стежить за правильністю згортання прапора прапороносцем та асистентами. Після того, як чохол (шафу) запечатано гербовою печаткою, начальник варти звіряє печатку з наявним у нього зліпком із печатки і наказує розвідному та чатовому взяти Бойовий Прапор під охорону. Після взяття Бойового Прапора під охорону начальник варти робить відповідний запис у постовій відомості, потім начальник варти й офіцер, який здав Бойовий Прапор, ставлять свої підписи.

Після зміни варти письмовий допуск здають разом із постовою відомістю.

Якщо після видання Бойового Прапора чатового знімають із поста, про його зняття й заступання на цей пост роблять відповідний запис у постовій відомості.

Коли посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), начальник варти особисто вживає заходів до врятування Бойового Прапора й організовує його охорону на новому місці.

Особливі обов'язки начальника чергової зміни
на гауптвахті

( Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV від 03.02.2004 )

218. Начальник чергової зміни на гауптвахті (додаток 12 до цього Статуту) зобов'язаний: ( Абзац перший частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

приймати за вказівкою начальника гауптвахти (чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) заарештованих під охорону на підставі ухвали чи вироку суду, постанови слідчого, прокурора; ( Абзац другий частини першої статті 218 в редакції Законів N 1420-IV від 03.02.2004, N 4652-VI від 13.04.2012 )

приймати за вказівкою начальника (чергового) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні під охорону затриманих військовослужбовців і розміщувати їх у камерах; ( Абзац третій частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

особисто приймати під час зміни попередньої варти заарештованих у камерах за іменним списком, підписаним начальником гауптвахти; ( Абзац четвертий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

перевіряти стан камер під час зміни варти та несення служби, звертати при цьому увагу на цілість стін, стелі, підлоги, грат, вікон, надійність замків на дверях та справність технічних засобів охорони. У разі несанкціонованого спрацювання технічних засобів охорони камер із заарештованими особисто встановлювати причину їх спрацювання;

проводити ранковий огляд та вечірню перевірку заарештованих у камерах, перевіряючи при цьому, чи немає в них зайвих предметів;

стежити за неухильним додержанням заарештованими правил, встановлених на гауптвахті;

направляти заарештованих на роботи лише за письмовим розпорядженням начальника гауптвахти; після повернення заарештованих перевіряти їх наявність, а також перевіряти наявність у них зайвих предметів; конвоювання заарештованих у дисциплінарному порядку провадити з незарядженою зброєю; під час конвоювання заарештованих, які перебувають під судом, слідством, а також затриманих за підозрою у вчиненні злочину особисто перевіряти зарядження зброї конвойними;

призначати у разі потреби на допомогу вивідному вартових із складу зміни, яка не спить;

зберігати ключі від камер заарештованих;

стежити за вчасним постачанням і забезпеченням їжею заарештованих;

приймати пропозиції, заяви й скарги від заарештованих і передавати їх начальникові гауптвахти; ( Абзац дванадцятий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

доповідати начальникові гауптвахти та черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про всі неполадки у варті та про вжиті заходи щодо їх усунення; про надзвичайні події негайно доповідати черговому варт (військової частини). ( Абзац тринадцятий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

У разі виникнення заворушень серед заарештованих і для попередження їх втечі начальник чергової зміни викликає чергову зміну командою "За зброю", доповідає черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, вживає заходів до припинення безладдя шляхом попередження та нагадування заарештованим вимог, визначених цим Статутом. Якщо попередження не впливатиме, він має право застосувати силу, а в крайньому разі - і зброю. ( Частина друга статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Особливі обов'язки начальника варти
з охорони штабів, пунктів управління та установ

219. Начальник варти з охорони штабів, пунктів управління та установ, крім виконання загальних обов'язків, визначених цим Статутом, зобов'язаний:

знати пропускну систему, опис і час дії перепусток, форми документів, які посвідчують особу, порядок пропуску через пости військовослужбовців, цивільного персоналу, відвідувачів і транспортних засобів;

викликати варту командою "За зброю" у разі проникнення порушника, прориву через пост без перепустки, невиконання вимог чатового;

вживати заходів до затримання осіб, які намагаються проникнути на об'єкт (з об'єкта) з порушенням пропускного режиму.

Помічник начальника варти

220. Помічник начальника варти підпорядкований начальникові варти.

Помічник начальника варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, обов'язки всіх осіб варти, виконувати обов'язки начальника варти за його відсутності або під час його відпочинку;

прийняти під час зміни варти вартове приміщення та обладнання, інвентар і майно, що є в ньому, за описом;

відправляти за наказом начальника варти зміни на пости й перевіряти несення служби чатовими;

складати графік зміни чатових біля входу до вартового приміщення та проводити їх зміну;

стежити за чистотою і порядком у вартовому приміщенні й на прилеглій до нього території, за опаленням печей та освітленням, вчасним харчуванням особового складу варти;

супроводжувати за наказом начальника варти осіб, які перевіряють несення служби чатовими.

Помічник начальника варти на гауптвахті повинен не менш як чотири рази на добу (з них двічі вночі) перевіряти стан камер і виконання заарештованими встановлених для них правил (додаток 12 до цього Статуту). ( Частина третя статті 220 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

У разі тяжкого захворювання (поранення) або загибелі начальника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обов'язків і доповідає про це черговому варт (військової частини).

Розвідний

221. Розвідний підпорядковується начальникові варти та його помічникові й виконує лише їх накази та розпорядження.

222. Розвідний відповідає за правильне несення служби підлеглими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне здавання та прийняття чатовими постів.

223. Розвідний має право застосовувати зброю особисто і складом зміни вартових для відбиття нападу на чатового, на зміну вартових та на об'єкт, який охороняють.

Розвідний зобов'язаний:

знати характеристику, розміщення та межі своїх постів, маршрути до них, умови охорони та оборони й особливі обов'язки чатових на кожному посту;

прийняти від розвідного попередньої варти зліпки з печаток (відтиски пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових на пости - об'єкти, що перебувають під охороною згідно з табелем постів;

нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особливі обов'язки;

стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та запалювальні речі у вартовому приміщенні;

стежити за правильністю заряджання й розряджання зброї вартовими перед рухом до постів та після повернення з них;

доповідати начальникові варти щодо проведення зміни і стану постів;

перевіряти за наказом начальника варти несення служби підлеглими чатовими.

Розвідний варти на гауптвахті, крім того, повинен знати кількість заарештованих, які перебувають під охороною підлеглого йому чатового.

224. Розвідний під час виставлення чатових на пости або їх зміни зобов'язаний:

опитати чатового про все помічене ним під час перебування на посту;

перевірити зовнішнім оглядом разом із розвідним попередньої варти стан об'єктів, що перебувають під охороною, справність освітлення, огорожі й окопів;

стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на пост, правильно провели здавання та прийняття поста;

особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб), шнурів, вікон, грат, дверей і стін сховищ, кількість бойової техніки, що перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв'язку, освітлення, сигналізації, пожежогасіння й постового одягу;

порівняти печатки із зліпками та пломби з відтисками;

нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості несення служби на цьому посту, межі його на місцевості, найнебезпечніші підступи до об'єкта, розміщення сусідніх постів, засобів зв'язку і сигналізації, перевірити, чи знає чатовий, що він має робити під час нападу на нього, на об'єкт, який охороняють, або на сусідній пост, а також у разі пожежі й за тривогою;

перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв'язку з вартовим приміщенням.

225. За невідповідності печатки (пломби) зліпкові (відтискові) або зміни кількості машин (літаків, гармат, іншої техніки), що перебувають під охороною, щодо кількості, зазначеної у табелі постів, а також за виявлення будь-яких неполадок під час приймання (здавання) постів розвідний викликає начальника варти.

226. За необхідності розпечатування сховища (складу, стоянки літаків, ангара, парку) розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток (відтисками пломб) і разом із прибулою для розпечатування особою оглядає сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк).

Якщо чатовий згідно з табелем постів має залишитися на посту, розвідний нагадує йому про обов'язки на цей час.

227. Під час зміни чатового біля розпечатаного сховища (складу, стоянки літаків, ангара, парку) розвідний повідомляє чатовому, який заступає на пост, хто розпечатав сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк) і хто допущений до роботи в ньому.

228. Для прийняття сховища (складу, стоянки літаків, ангара, парку) під охорону розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток (відтисками пломб) й особисто в присутності чатового та особи, яка здає сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк) під охорону, перевіряє печатки (пломби), стан вікон, грат, дверей, стін; під час приймання під охорону бойової техніки на стоянках перевіряє кількість машин, літаків, гармат, а за наявності на них печаток (пломб) звіряє їх із зліпками (відтисками).

229. За неможливості виконання обов'язків начальником варти та його помічником (захворювання, поранення) у тимчасове виконання їх обов'язків вступає перший розвідний, про що він доповідає черговому варт (військової частини).

Чатовий

230. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною. Недоторканність чатового полягає:

в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

у підпорядкуванні його лише певним особам - начальникові варти, помічникові начальника варти та своєму розвідному;

в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які визначені його службою;

у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених цим Статутом.

231. Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти, помічник начальника варти й розвідний, якому підпорядкований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий варт (військової частини) в присутності командира роти (батареї) або батальйону (дивізіону), звідки призначений чатовий.

232. Заступаючи на пост, вартовий має в присутності розвідного (начальника варти або його помічника), чатового, якого змінює, особисто оглянути й перевірити наявність і цілість усього, що належить взяти під охорону згідно з табелем постів.

233. Чатовий зобов'язаний:

пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;

не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначеному в статті 231 цього Статуту;

знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;

віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

234. Чатовий на посту, за винятком тих, хто несе службу з багнетом, має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат зі складаним прикладом - без багнета, багнет - у піхвах на поясному ремені); уночі - у положенні приготування до стрільби стоячи, вдень - у положенні "на ремінь" або в положенні приготування до стрільби стоячи (додаток 13 до цього Статуту); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового Прапора автомати з дерев'яним прикладом - у положенні "на ремінь", із складаним прикладом - "на груди", карабін - "до ноги"; клапан сумки із спорядженим магазином (обоймами) тримати постійно застебнутим. ( Частина перша статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом чатовому дозволено тримати зброю в положенні "за спину".

235. Чатовому заборонено сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони.

Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для перевірки.

236. У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає до вартового приміщення й, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняють, вживає заходів до гасіння пожежі.

У разі пожежі на технічній території об'єкта, який охороняють, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також поблизу поста він передає повідомлення про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

237. У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повідомляє про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

238. Чатовий на посту біля Бойового Прапора виконує свої обов'язки, стоячи в положенні "Вільно".

Під час віддання військовослужбовцями військового вітання Бойовому Прапорові чатовий стає в положення "Струнко".

Приймаючи Бойовий Прапор під охорону, чатовий зобов'язаний перевірити цілісність чохла (шафи) та печатки на ньому. Видачу Бойового Прапора проводять згідно з наказом начальника варти та в його присутності.

Якщо посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), чатовий виносить Бойовий Прапор у безпечне місце й викликає начальника варти.

239. Чатовий біля розпечатаного сховища (складу, парку) чи під час проведення робіт на місці стоянки машин (літаків, гармат або іншої бойової техніки) виконує обов'язки, зазначені в табелі постів.

Чатовий біля вогненебезпечного сховища, крім того, зобов'язаний:

не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також користування біля об'єкта охорони освітлювальними приладами, не передбаченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;

не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з ліхтарями, не передбаченими табелем постів, а також із холодною та вогнепальною зброєю.

240. Чатовий біля входу до вартового приміщення зобов'язаний охороняти вартове приміщення й не допускати до нього нікого без дозволу начальника варти. У разі наближення осіб, яким варта підпорядкована, та осіб, яких вони супроводжують, чатовий сповіщає начальника варти певним сигналом та безперешкодно пропускає їх у вартове приміщення. Інших осіб, які наближаються до вартового приміщення, чатовий зупиняє біля входу на його територію й викликає начальника варти або його помічника. Про всі надзвичайні події поблизу вартового приміщення та про все помічене, що може заважати виконанню вартою свого завдання, а також про почуті сигнали з інших постів чатовий негайно доповідає начальникові варти або його помічникові.

241. Чатовий, який охороняє заарештованих на гауптвахті, зобов'язаний:

знати кількість заарештованих осіб, які перебувають під його охороною;

перебувати ззовні біля дверей камер і стежити через оглядові вікна, щоб заарештовані не порушували визначених для них правил, стежити за діями й поведінкою заарештованих, не допускати псування заарештованими обладнання камер;

стежити за тим, щоб у нічний час у камерах із заарештованими було ввімкнуто освітлення;

не випускати заарештованих із камер і не допускати до них нікого без особистого розпорядження начальника чергової зміни, помічника начальника варти або свого розвідного; ( Абзац п'ятий частини першої статті 241 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

не розмовляти із заарештованими, нічого не передавати їм і нічого не брати від них;

не допускати розмов заарештованих із сторонніми особами; негайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного у разі невиконання заарештованими його вимог;

прийнявши прохання заарештованого про виклик вивідного, доповісти про це своєму розвідному (начальникові варти або його помічникові);

попереджувати заарештованого при його спробі втекти вигуком "Стій, стрілятиму", а у разі невиконання цієї вимоги застосовувати зброю для його затримання.

Під час перевезення заарештованих з одного пункту в інший, а також під час пересування їх поза гауптвахтою обов'язки чатового з охорони заарештованих виконує конвойний.

Водій транспортного засобу

242. Водій транспортного засобу підпорядковується начальникові варти та його помічникові. Він відповідає за постійну готовність транспортного засобу для перевезення складу варти.

Водій транспортного засобу повинен:

доставляти за наказом начальника варти та його помічника до постів та з постів зміну й осіб, які перевіряють несення служби чатовими, за маршрутами, зазначеними в схемі розміщення постів;

виконувати команди розвідного під час виїзду на пости й повернення з постів;

вмикати під час виїзду для зміни чатових встановлені сигнальні вогні на транспортному засобі.

243. Водію заборонено використовувати транспортний засіб з метою, не пов'язаною з виконанням завдань вартою, а також передавати керування ним іншим особам, включаючи тих, яким він підпорядкований.

Вивідний

244. Вивідний підпорядковується начальнику варти та його помічникові. Він відповідає за охорону заарештованих під час супроводу їх у межах гауптвахти.

Вивідний зобов'язаний:

охороняти за наказом начальника варти або його помічника заарештованих під час проведення ранкового й вечірнього туалету, справляння природних потреб і на прогулянці, а також під час прибирання камер та приміщень гауптвахти;

стежити, щоб заарештовані не курили й не спілкувалися із сторонніми особами;

попереджувати заарештованого за його спроби втекти вигуком "Стій, стрілятиму", а у разі невиконання цієї вимоги - застосовувати зброю.

245. Вивідному під час конвоювання заарештованих заборонено вступати з ними в розмову, будь-що брати від них або передавати їм, а також їсти, пити, курити, співати, сидіти, справляти природні потреби та іншим способом відволікатися від виконання службових обов'язків.

Для конвоювання заарештованих вивідний вишиковує їх у колону по одному і рухається услід за ними на відстані двох-трьох кроків позаду зліва (справа) заарештованих (заарештованого). Усі команди подає вивідний.

Порядок конвоювання заарештованих, а також особливі обов'язки конвойних визначені в додатку 12 до цього Статуту. ( Частина третя статті 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Розділ 8
Використання для охорони об'єктів технічних
засобів охорони

Загальні положення

246. Технічні засоби охорони та засоби пожежної сигналізації застосовують для підвищення надійності охорони військових об'єктів та скорочення кількості особового складу варт.

Охорона та оборона об'єктів із застосуванням технічних засобів охорони є виконанням бойового завдання і може здійснюватися вартою з охорони об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони, шляхом чергування контрольно-охоронних груп з виставленням чатових.

247. Об'єкти, які обладнані технічними засобами охорони відповідно до діючих вимог, можуть охоронятись чергуванням контрольно-охоронних груп без виставлення чатових на пости, якщо наявність чатових на постах не є обов'язковою.

Чергування контрольно-охоронних груп полягає в безперервному нагляді оператора технічних засобів охорони (помічника начальника варти з технічних засобів охорони) за апаратурою прийому сигналів і управлінні технічними засобами охорони та періодичній перевірці контрольно-охоронними групами об'єктів охорони, постійній їх готовності до дій у випадку спрацювання технічних засобів охорони.

248. Нагляд оператора технічних засобів охорони (помічника начальника варти з технічних засобів охорони) за апаратурою прийому інформації та управління технічними засобами охорони за своїм значенням прирівнюється до несення служби чатовим на посту. Під час чергування йому забороняється без дозволу начальника варти залишати апаратуру без нагляду та відволікатися від несення служби.

249. Перевірка об'єктів здійснюється контрольно-охоронною групою за графіком у складі старшого групи й одного-двох вартових. Контрольно-охоронна група повинна мати зброю, бронежилети та переносну радіостанцію для зв'язку з вартовим приміщенням і діяти пішки або на автомобілі (БТР, БМП).

250. Для руху маршрутами перевірки заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової частини) складається кілька графіків, що виключають однаковість руху контрольно-охоронної групи за часом. Графіки зберігаються у чергового варт (військової частини) у замкненому ящику. ( Частина перша статті 250 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Час дії кожного графіка визначається заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової частини). Графік перевірки контрольно-охоронної групи доводиться до відома чергового варт (військової частини) разом із врученням пароля. ( Частина друга статті 250 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

251. Автомобіль (БТР, БМП), на якому пересувається контрольно-охоронна група, обладнується розпізнавальними різнокольоровими вогнями (додаток 15 до цього Статуту), чатові на постах повинні знати кольори розпізнавальних вогнів. ( Стаття 251 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

252. Після прибуття до об'єкта, обладнаного технічними засобами охорони, контрольно-охоронна група проводить обхід і огляд об'єкта пішки. Периметрові та об'єктові технічні засоби виявлення при цьому не вимикаються, а периметрові технічні засоби протидії вимикаються за командою і під особистим контролем начальника варти у разі необхідності, якщо контрольно-охоронній групі потрібно обстежити місцевість, яка входить у зону їх огляду.

Під час перевірки зовнішнім оглядом перевіряються стан огорожі, контрольно-слідової смуги, дверей, вікон, воріт і стін сховищ (складів), кількість і відповідність печаток, пломб, а також робота технічних засобів охорони.

253. Для зв'язку з контрольно-охоронними групами, підрозділами, що діють на бронетехніці і прибувають для посилення охорони об'єктів, зміною чатових та чатовими (за рішенням відповідних командирів частин або начальників об'єктів) використовуються радіостанції малої потужності, що працюють у діапазоні ультракоротких хвиль. Для забезпечення зв'язку визначаються основна та запасна частоти з групи дозволених для застосування.

Забороняється без дозволу чергового варт (чергового частини) встановлювати інші частоти та організовувати на них радіозв'язок.

Радіозв'язок застосовується з дозволу чергового частини (об'єкта), а також за екстремальних обставин рішенням начальника варти, як правило, на той випадок, коли відсутній зв'язок із використанням кабельної мережі, а також з об'єктами, що рухаються.

254. Для обміну інформацією із застосуванням засобів радіозв'язку відповідними командирами і начальниками розробляються та затверджуються таблиці сигналів, які зберігаються у начальника варти в замкненому ящику та в необхідному обсязі повідомляються особовому складові варти.

255. Радіостанція, яку встановлено у вартовому приміщенні, має цілодобово не вимикатися і працювати в режимі чергового прийому (на передачу тільки в разі необхідності).

256. У разі змішаного способу охорони об'єктів (охорона чатовими та за допомогою технічних засобів охорони) чатові повинні нести службу (патрулювати, вести спостереження з вишок), не заходячи в зону дії технічних засобів охорони, із зовнішнього боку зони виявлення. Виставленням чатових охороняють склади із зброєю і боєприпасами та інші об'єкти, які вимагають постійного нагляду й посиленої охорони.

257. На об'єктах, обладнаних технічними засобами протидії, знаходження чатових усередині зони, що охороняється, категорично забороняється (за винятком випадків, коли чатові несуть службу в спеціальних вогневих спорудах і не мають змоги вільного виходу на територію, що охороняється).

258. Апаратура приймання інформації та управління технічними засобами охорони і допоміжні засоби встановлюються у вартовому приміщенні, як правило, в окремій, спеціально призначеній та обладнаній для цього кімнаті (додаток 3 до цього Статуту).

259. Периметрові технічні засоби охорони на військових об'єктах, що охороняються, повинні працювати цілодобово, за винятком часу, необхідного для їх ремонту чи технічного обслуговування (як правило - вдень), відповідно до вимог техніки безпеки та інструкцій з експлуатації, затверджених начальником об'єкта (командиром частини).

Об'єктові технічні засоби охорони вимикають з дозволу начальника варти (помічника начальника варти з технічних засобів охорони) у разі виходу з ладу або на час відкриття об'єктів особами відповідно до вимог, визначених статтями 182-185 цього Статуту.

Технічні засоби охорони вимикають також під час стихійного лиха або пожежі за рішенням начальників варт (чергових частин, чергових об'єктів, варт).

260. Технічні засоби пожежної сигналізації та попередження про наближення грози повинні працювати цілодобово. Про їх включення начальник варти робить запис у постовій відомості під час зміни варти.

261. Про вимикання і вмикання технічних засобів охорони та надходження сигналів помічником начальника варти з технічних засобів охорони або оператором із технічних засобів охорони робляться відповідні записи в журналах обліку роботи технічних засобів охорони (додаток 16 до цього Статуту). ( Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

262. Підтримання у справному стані технічних засобів охорони здійснюється експлуатаційною групою штатного підрозділу експлуатації та обслуговування технічних засобів охорони, а за її відсутності - експлуатаційною групою на чолі з офіцером (прапорщиком, мічманом), призначеним наказом начальника гарнізону (командира військової частини). Особовий склад групи допускає у вартове приміщення та на пости начальник варти в порядку, визначеному інструкцією для начальника варти та інструкцією з техніки безпеки.

Особливі обов'язки посадових осіб варти
з охорони об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони.
Особливі обов'язки начальника варти

263. Начальник варти з охорони об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони й пожежної сигналізації, крім виконання загальних обов'язків, що визначені цим Статутом, повинен знати схему розташування технічних засобів охорони на об'єктах і порядок їх застосування.

Начальник варти з охорони об'єктів зобов'язаний:

організовувати та контролювати несення служби помічником начальника варти з технічних засобів охорони або оператором з технічних засобів охорони біля апаратури прийому інформації та управління технічними засобами охорони і ведення журналу обліку роботи технічних засобів охорони;

з метою перевірки стану об'єкта, що охороняється, та справності технічних засобів охорони висилати за графіком контрольно-охоронну групу на чолі з помічником начальника варти з технічних засобів охорони (помічником начальника варти, розвідним);

особисто допускати у вартове приміщення та на пости, обладнані технічними засобами охорони, експлуатаційну групу для обслуговування і ремонту технічних засобів охорони;

віддавати помічникові начальника варти з технічних засобів охорони або оператору з технічних засобів охорони розпорядження на вмикання і вимикання технічних засобів охорони й пожежної сигналізації на об'єктах, що охороняються;

проводити інструктаж осіб, що входять до складу контрольно-охоронної групи, перед початком обходу об'єктів, що охороняються.

264. У разі несанкціонованого спрацювання технічних засобів охорони начальник варти викликає варту командою "За зброю", негайно направляє свого помічника з контрольно-охоронною групою на об'єкт (пост, ділянку периметра) для з'ясування обставин та повідомляє про це черговому варт (військової частини).

У разі одержання сигналу про пожежу технічними засобами пожежної сигналізації начальник варти викликає варту командою "За зброю" й діє згідно з інструкцією.

У разі надходження сигналу попередження про наближення грози начальник варти доповідає про це черговому варт (черговому частини), сповіщає чатових на постах і діє відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

265. У разі виходу з ладу технічних засобів охорони й пожежної сигналізації начальник варти негайно доповідає черговому варт (військової частини) та посилює охорону об'єктів згідно із вказівками, викладеними в інструкції начальникові варти.

Особливі обов'язки оператора
технічних засобів охорони

266. Оператор технічних засобів охорони підпорядковується начальникові варти та помічникові начальника варти, його обов'язки визначаються у спеціальній інструкції. Оператор технічних засобів охорони призначається, як правило, із штатного підрозділу експлуатації та обслуговування технічних засобів охорони.

Оператор технічних засобів охорони відповідає за забезпечення заданого режиму роботи основних і допоміжних технічних засобів охорони та комплектність апаратури, яка встановлена у вартовому приміщенні, за правильне прийняття під охорону об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони, за своєчасне приймання і доведення сигналів, що надійшли від технічних засобів охорони, до начальника варти.

267. Оператор технічних засобів охорони повинен знати схему розташування технічних засобів охорони на об'єктах, що охороняються, та у вартовому приміщенні, порядок їх застосування, правила експлуатації і обслуговування.

Оператор технічних засобів охорони зобов'язаний:

здійснювати безперервний контроль за апаратурою приймання інформації та управління технічними засобами охорони, технічними засобами спостереження, засобами пожежної сигналізації та попередження про наближення грози і за допоміжними технічними засобами;

вести журнал обліку роботи технічних засобів охорони;

негайно доповідати начальникові варти про надходження сигналів тривоги або технічної несправності;

вмикати (вимикати) технічні засоби охорони під час прийняття (відкриття) об'єктів, що охороняються, технічні засоби спостереження та санкціонованого допуску і змінювати режими їх роботи тільки з дозволу начальника варти;

проводити щодобове технічне обслуговування основних і допоміжних технічних засобів охорони;

виконувати вимоги техніки безпеки та інструкцій з експлуатації технічних засобів охорони;

на час відпочинку, харчування та за інших обставин передавати чергування особисто начальникові варти або з його дозволу помічникові начальника варти;

під час прийняття чергування доповідати начальникові варти про стан охорони об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони, про технічну справність і комплектність основних і допоміжних технічних засобів охорони, засобів пожежної сигналізації та засобів попередження про наближення грози і робити про це необхідний запис у журналі обліку роботи технічних засобів охорони та доповідати начальникові варти;

при здаванні чергування ознайомити нового оператора технічних засобів охорони з особливостями застосування та технічним станом технічних засобів охорони, зауваженнями і розпорядженнями, які надійшли за попередню добу, та з переліком об'єктів, які охороняються за допомогою технічних засобів охорони на час зміни;

з дозволу начальника варти передавати чергування.

Особливі обов'язки помічника начальника варти з
технічних засобів охорони

268. Помічник начальника варти з технічних засобів охорони підпорядковується начальникові варти, його обов'язки визначаються у спеціальній інструкції. Помічник начальника варти з технічних засобів охорони призначається, як правило, із штатного підрозділу експлуатації та обслуговування технічних засобів охорони.

269. Помічник начальника варти з технічних засобів охорони відповідає за забезпечення заданого режиму роботи основних і допоміжних технічних засобів охорони та за комплектність апаратури, яка встановлена у вартовому приміщенні, за правильне прийняття під охорону об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони, за своєчасне приймання і доведення до начальника варти сигналів, що надійшли від технічних засобів охорони. Він виконує обов'язки оператора технічних засобів охорони і має право вмикати (вимикати) на об'єктах технічні засоби охорони та приймати (дозволяти відкриття) відповідні об'єкти (крім об'єктів, які приймає під охорону особисто начальник варти).

Розділ 9
Особливості організації і несення вартової служби в
окремо розташованих підрозділах та під час
перевезення військ і вантажів

Патрульна служба з охорони
окремо розташованих підрозділів

270. Рішення про організацію охорони і оборони об'єктів, бойової та іншої техніки, військового майна окремо розташованих підрозділів приймається командиром військової частини.

Охорона здійснюється віднарядженими від підрозділів патрульними, озброєними штатною зброєю.

Патрульні входять до складу добового наряду підрозділу, вони підпорядковані командирові, старшині та черговому підрозділу (черговому окремої роти, батальйону, дивізіону) й несуть службу як чатові відповідно до вимог, визначених у розділі 6 цього Статуту та інструкції, затвердженій командиром частини.

271. Інструкція черговому підрозділу (черговому окремої роти, батальйону, дивізіону) та патрульним складається командиром підрозділу з урахуванням характеру об'єкта, місцевих умов та наявності технічних засобів охорони.

В інструкції викладаються обов'язки чергового підрозділу (чергового окремої роти, батальйону, дивізіону) та патрульних, кількість патрульних, час і порядок патрулювання; особливості патрулювання на окремих ділянках маршруту; порядок дії патрульних у разі нападу, пожежі або стихійного лиха, бойової тривоги; порядок застосування зброї; порядок допуску осіб до об'єктів і на територію, що охороняється, наявність і місце знаходження технічних засобів охорони.

До інструкції додаються схема руху патрульних, список осіб, які мають право розпечатувати сховища або бути допущеними до приймання техніки і майна, зразки допусків, зліпки з печаток (відтиски пломб).

272. Для несення служби патрульними складається кілька графіків, які виключають однаковість руху патрульних за часом. Графіки патрулювання затверджуються командиром підрозділу і зберігаються в зачиненому ящику (шафі) у чергового підрозділу.

Час дії кожного графіка визначається черговим підрозділу.

273. Патрульні забезпечуються боєприпасами відповідно до вимог, визначених у статті 107 цього Статуту.

Боєприпаси зберігаються в окремому металевому ящику під замком. Ящик із патронами встановлюється у кімнаті для зберігання зброї підрозділу.

Зброя патрульних під час перебування їх у підрозділі зберігається в окремій ставниці.

274. Підготовка патрульних до несення служби проводиться відповідно до вимог, визначених у статтях 128-134 цього Статуту.

275. Патрульний несе службу, обходячи розташування підрозділу за маршрутом, зазначеним у схемі патрулювання (поза зоною дії периметрових технічних засобів охорони, якщо їх встановлено), або спостерігаючи з вишки.

На маршрутах руху патрульних встановлюються технічні засоби зв'язку, за допомогою яких патрульний доповідає черговому про хід патрулювання.

276. Під час несення служби патрульний виконує обов'язки, що визначені в статті 233 цього Статуту.

Під час несення служби патрульному забороняється відволікатися від виконання поставленого завдання (сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити в зону роботи технічних засобів охорони).

Патрульний повинен відповідати на запитання лише особам, яким він підпорядкований, а також тим, хто прибув з ними для перевірки.

У разі застосування зброї патрульні керуються положеннями, визначеними в статтях 195-199 цього Статуту.

277. Перевірка несення служби патрульними організується командиром підрозділу. Особи, які перевіряють несення служби патрульними, супроводжуються черговим підрозділу з одним патрульним вільної зміни.

Перевірка несення служби патрульними проводиться за правилами, визначеними в статтях 186-190 цього Статуту.

278. Зміна патрульних проводиться під час зміни наряду черговим окремої роти (батальйону, дивізіону) в присутності попереднього чергового, надалі - черговим підрозділу, відповідно до графіку зміни.

279. Віднаряджуючи чергового патрульного для несення служби, черговий підрозділу видає йому зброю і патрони під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів, нагадує особливості несення служби під час охорони, контролює заряджання зброї. Заряджання та розряджання зброї проводиться у спеціально обладнаному місці в порядку, визначеному в статтях 111, 112 та 151 цього Статуту.

280. Після повернення з маршруту патрулювання патрульний під наглядом чергового підрозділу розряджає та здає зброю і боєприпаси. Черговий підрозділу доповідає черговому окремої роти (батальйону, дивізіону) про результати патрулювання.

281. Порядок і місце відпочинку патрульних визначається командиром підрозділу залежно від умов розміщення, визначених у статті 171 цього Статуту.

Охорона озброєння і техніки
під час перевезення військ

282. Охорона бойової та іншої техніки, матеріальних засобів під час перевезення військ залізничним і морським (річковим) транспортом здійснюється вартами, що віднаряджуються від військових частин (підрозділів), які їх перевозять.

283. Склад варти визначається залежно від складу військового ешелону та обставин. Залежно від пори року та особливостей несення служби варта забезпечується відповідним постовим одягом, захисними окулярами, сигнальними прапорцями та ліхтарями.

284. Варта військового ешелону розміщується у критому вагоні (корабельному, судновому приміщенні) або в окремих купе пасажирського вагона. У цьому ж вагоні (корабельному, судновому приміщенні) перевозиться і охороняється Бойовий Прапор та ящики з таємними документами і грошима. З постами налаштовується телефонний зв'язок або радіозв'язок.

285. Штабом військової частини на кожен військовий ешелон розробляється відомість наряду варти, табель постів, інструкція начальникові варти.

Ці документи затверджуються командиром військової частини і вручаються начальникові військового ешелону під час підготовки до перевезення.

286. Начальником військового ешелону визначається порядок, місце й час розводу варт та порядок зміни чатових.

287. Начальник варти підпорядковується начальникові військового ешелону, черговому ешелону та його помічникові. Крім виконання загальних обов'язків, визначених статтями 203-213 цього Статуту, він зобов'язаний:

прийняти в присутності чергового військового ешелону техніку й матеріальні засоби (за описом), які підлягають охороні;

перевірити справність кріплення техніки й майна, надійність зачинення дверей і люків, цілість пломб;

проводити зміну чатових у порядку, визначеному начальником військового ешелону;

посилювати охорону військового ешелону на зупинках;

не допускати проїзду сторонніх осіб у вагонах, що охороняються, на палубах і в корабельних (суднових) приміщеннях;

допуск до техніки і майна, що охороняються, здійснювати з дозволу чергового військового ешелону;

допускати під наглядом розвідного або чатового працівників транспорту для огляду, змазування ходових частин і ремонту вагонів, що охороняються, а на кораблі - для огляду корабельних приміщень, палубних механізмів і кріплення вантажу;

негайно вживати заходів до зупинки поїзда (на кораблі, судні - повідомляти вахтовому помічникові капітана) у разі виникнення пожежі або виявлення загрози безпеці руху чи зберіганню техніки та майна, що охороняється;

після прибуття до пункту призначення здати в присутності чергового військового ешелону (вахтового помічника капітана) техніку й майно, що охороняються, і надалі діяти за вказівкою чергового військового ешелону.

288. Чатовий підпорядковується начальникові варти та своєму розвідному. Під час руху поїзда чатові розміщуються згідно з табелем постів на гальмових площадках (тамбурах) вагонів, що охороняються, або тих вагонів, що знаходяться поруч, а за відсутності гальмових площадок (тамбурів) - на платформах із спеціальною огорожею, у вагоні, де розміщується варта, або в найближчому вагоні. Під час зупинки чатові виставляються біля вагонів, що охороняються, з обох боків, причому кожному чатовому доручається охорона одного боку вагонів. Під час руху корабля (судна) чатові розміщуються біля озброєння, техніки та інших матеріальних засобів, що охороняються, на палубах (надбудовах) або корабельних (суднових) приміщеннях, на зупинках - на палубах, біля кожного борту і трапів, а за потреби - і на причалі (березі).

Крім виконання обов'язків, визначених у статтях 230-237 цього Статуту, чатовий зобов'язаний:

перевіряти, приймаючи пост, зовнішнім оглядом згідно з табелем постів наявність техніки і майна, що охороняються, справність кріплення, укриття й цілість пломб на дверях вагонів (корабельних, суднових приміщень);

під час руху і на зупинках спостерігати за вагонами (палубами, корабельними, судновими приміщеннями), які охороняються;

не допускати проїзду у вагонах (на палубах, у корабельних, суднових приміщеннях) будь-яких осіб без дозволу начальника варти;

допускати працівників транспорту для робіт тільки з дозволу начальника варти, під час проведення робіт спостерігати за ними;

у разі пожежі, виявлення загрози безпеці руху або зберіганню техніки та майна негайно вжити заходів до зупинки поїзда стоп-краном, при його відсутності - подавати встановлені сигнали, на кораблі (судні) - повідомити вахтового помічника капітана.

289. Начальник варти відпочиває, як правило, під час руху поїзда (корабля, судна) почергово з розвідним або з кимось із вартових. Вартові відпочивають по черзі з дозволу начальника варти.

290. Зміна чатових проводиться на зупинках, якщо це можливо: влітку - через 2 години, взимку - через 1 годину.

Охорона військових вантажів під час перевезення

291. Охорона транспорту з військовими вантажами здійснюється вартами, відрядженими від частин і підрозділів охорони та супроводу військових вантажів або від інших військових частин.

Варта несе службу без зміни від пункту завантаження (відправлення) до зазначеного начальникові варти пункту.

292. Варта розміщується в обладнаному вагоні супроводу (корабельному, судновому приміщенні).

293. В одному вагоні (корабельному, судновому приміщенні) дозволено розміщувати кілька варт, які рухаються в спільному напрямку, при цьому один з начальників варт призначається старшим. Право на таке розміщення має військовий комендант залізничної (водної) дільниці і станції (порту).

294. Перед виїздом начальник варти повинен одержати у військовій частині:

посвідчення на відрядження;

посвідчення встановленої форми щодо призначення його начальником варти із списком особового складу та зазначенням виду й номерів зброї;

зброю і боєприпаси до неї;

постову відомість;

продовольство або продовольчі дорожні гроші на дорогу в обидва кінці та атестат на продовольство (на кожного);

гроші на миття в лазні та на придбання газет у дорозі;

посуд для приготування й приймання їжі;

натільну білизну з розрахунку один комплект на 7 діб;

металевий ящик для перевезення зброї;

комплект постового одягу та постільні речі на весь склад варти;

військові перевізні документи для повернення до військової частини (на кожного);

сигнальні червоні прапорці та ліхтарі.

295. Перед відбуттям варти з військової частини командиром військової частини (начальник штабу) проводиться розвід варти, разом із заступником із виховної роботи перевіряється її забезпеченість, інструктується начальник варти та забезпечується власне прибуття варти до місця приймання вантажу.

296. Вантажовідправник зобов'язаний зустріти варту, яка прибула для охорони вантажів у дорозі, і забезпечити розміщення її особового складу.

297. Начальник варти підпорядковується військовим комендантам залізничних (водних) дільниць, станцій (портів), аеропортів, а у дорозі - офіцеру, прапорщику або мічману, який супроводжує вантаж. На морському (річковому) кораблі він підпорядковується капітанові корабля з питань додержання правил морських (річкових) перевезень.

Начальник варти, крім виконання загальних обов'язків, визначених цим Статутом, зобов'язаний:

прибути до відправника вантажу разом із вартою не пізніш як за 3 години до навантажування і показати йому посвідчення про своє призначення начальником варти;

одержати від відправника вантажу два примірники опису вантажу з поміткою про приведення вантажу в транспортувальний стан, табель постів, інструкції та вказівки про властивості вантажу, умов його перевезення і здавання;

проінструктувати особовий склад варти про порядок та особливості майбутньої охорони вантажу, додержання заходів безпеки в дорозі;

прийняти від відправника вантажу або від попередньої варти вантаж за описом, перевіривши зовнішнім оглядом стан вагонів (корабельних приміщень), дверей, люків, бортів і відповідність пломб контрольним відтискам, надійність кріплення вантажів;

стежити за додержанням установлених правил охорони вантажу, що перевозять;

доповідати військовим комендантам залізничних (водних) ділянок, станцій (портів), аеропортів особисто або телефоном (телеграфом) про випадки порушень правил перевезення, затримок у дорозі, необхідність одержання продовольства, палива, засобів освітлення, прибуття транспорту до пункту призначення й здавання вантажу вантажоодержувачеві;

приймати від працівників транспорту за описом і під розпис (після закінчення перевезення здавати) військове обладнання, яке знімається; не допускати проїзду будь-кого у вагонах, на палубах, у корабельних приміщеннях, салонах літальних апаратів, які охороняються;

допускати тільки під наглядом чатового працівників транспорту для огляду, змащування ходових частин і ремонту вагонів, а на кораблі - корабельних приміщень, механізмів та кріплення вантажу;

перевіряти у вантажоодержувача документи на право одержання вантажу й здавати йому за описом вантаж під пломбами відправника;

один примірник опису з підписом вантажоодержувача, завіреним гербовою печаткою, залишити в себе;

стежити під час переформування поїзда, щоб усі вагони, які охороняються, було включено до поїзда.

298. Під час пожежі, виявлення загрози безпеці руху або збереженню вантажу начальник варти зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів до ліквідації пожежі або усунення порушення.

299. У разі неполадок вагона, що унеможливлює подальший рух, увесь транспорт, який знаходиться під охороною варти, затримується до закінчення ремонту або перевантаження вантажу в справний вагон. Роз'єднання вагонів військового транспорту під час руху забороняється. У разі перевантажування вантажу в інший вагон начальник варти зобов'язаний вимагати від адміністрації залізниці складання акта у двох примірниках і засвідчити його у військового коменданта або начальника станції. Прибувши до пункту призначення, начальник варти вручає вантажоодержувачеві під розпис другий примірник акта на вагон, який було перевантажено.

300. Начальникові варти заборонено показувати опис на вагон (корабельні приміщення, кабіни літальних апаратів), що охороняються, будь-кому, крім військових комендантів залізничних (водних) дільниць, станцій (портів), аеропортів.

301. Начальникові варти (особам, які супроводжують вантаж) надано право безкоштовного користування засобами зв'язку транспорту для доповідей і донесень з питань охорони та просування транспорту. У телеграмах перед своїм підписом начальник варти (офіцер, який супроводжує вантаж) має поставити скорочену телеграфну адресу "НВР" (Начальник варти).

302. Чатові розміщуються та виконують свої обов'язки щодо охорони військових вантажів, визначених у статті 288 цього Статуту.

303. Командир військової частини - вантажоодержувач зобов'язаний:

прийняти від начальника варти доставлений вантаж, про що розписатися в описі начальника варти й завірити гербовою печаткою;

забезпечити збереження зброї та боєприпасів, розміщення та відпочинок особового складу варти, а за необхідності - миття в лазні;

дозабезпечити варту (за потреби) продовольством і грошима;

замінити варту не пізніш як через 8 годин з часу прибуття й організувати відправку її до своєї військової частини.

304. Заміну варти проводять за розпорядженням начальника того гарнізону, на території якого виникла в цьому потреба.

305. Після повернення до своєї частини начальник варти зобов'язаний:

доповісти командирові (начальникові штабу) військової частини про виконання завдання; здати зброю, боєприпаси, майно, одержані перед від'їздом; звітувати про витрачання коштів і продовольства; здати документи для супроводу вантажу.

306. Під час охорони вантажу, який перевозиться автомобілями, залежно від умов перевезення й важливості вантажу, один пост може включати не більше 5 автомобілів.

Начальник варти підпорядковується начальникові автомобільної колони та офіцерові (прапорщикові, мічманові), який супроводжує вантаж.

307. Чатові під час руху розміщуються у кузовах автомобілів: один - на головному, другий - на середньому, третій - на останньому.

Під час руху й на коротких зупинках чатові несуть службу одночасно, а на тривалих зупинках - позмінно.

Чатовий зобов'язаний:

стежити за схоронністю вантажів, що перевозяться, під час руху і на зупинках;

не допускати проїзду сторонніх осіб на автомобілях без дозволу начальника варти;

подавати за потреби встановлені сигнали водіям і начальникові варти;

на зупинках допускати з дозволу начальника варти до автомобілів, що охороняються, осіб для проведення їх ремонту.

Додаток 1
до Статуту гарнізонної
та вартової служб (статті 26, 59)

Приблизне розміщення та обладнання будинку
(приміщення) органу управління служби
правопорядку в гарнізоні

1. Для розміщення органу управління Служби правопорядку в гарнізоні відводиться, як правило, окремий будинок (приміщення) з окремими входом і запасним виходом. У цьому будинку (приміщенні) може також розміщатися територіальне управління (зональний відділ або відділення) Служби правопорядку. Для розміщення поста Служби правопорядку у військовій частині (установі), від якої призначено начальника гарнізону, відводять спеціальне приміщення з окремим входом.

2. Будинок або приміщення повинні мати:

кімнати для розміщення військових службових осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізоні;

кімнату для чергового та його помічника;

кімнату для зберігання зброї;

загальну кімнату (попередньої зміни);

кімнати для чергової зміни таких підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні: охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, дізнання та спеціального призначення;

кімнату для побутового обслуговування;

кімнату для зміни, яка відпочиває;

кімнату (місце) для технічних засобів охорони та спостереження;

кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців, окремо для офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин), рядових (матросів) та інших осіб, одягнених у військову форму одягу;

кімнату для приймання їжі.

3. У кімнаті для чергового та його помічника повинні бути:

пульт керування з робочими місцями чергового та його помічника, обладнаний персональним комп'ютером, засобами зв'язку, пристроями для приймання сигналів та оповіщення органів управління, підрозділів Служби правопорядку та чергового підрозділу гарнізону, контролю за їх виходом до місця збору та за прибуттям у разі оголошення тривоги офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом та контролю за замиканням кімнати для зберігання зброї, а також сейф (металева шафа) для зберігання документів;

прилади радіаційної та хімічної розвідки;

джерело аварійного живлення системи оповіщення;

комплект ключів від вхідних і запасних дверей;

термометри (внутрішній та зовнішній);

годинник;

ключі від камер гауптвахти Служби правопорядку та кімнат для тимчасово затриманих військовослужбовців та інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння;

стенд із документацією чергових змін (інструкціями, схемами розміщення постів, патрулювання, зразками зліпків з печаток, допусків тощо);

опис документів, які приймає черговий;

опис обладнання, інвентарю та майна;

документація, необхідна під час чергування;

книга обліку (список) затриманих військовослужбовців у гарнізоні;

книга реєстрації військовослужбовців, які прибувають до гарнізону;

статути Збройних Сил України;

графин для води та склянки;

акумуляторний ліхтар;

протипожежне обладнання;

аптечка;

шафа для верхнього одягу;

урна для сміття.

Для відпочинку чергового та його помічника обладнується окреме приміщення чи місце в кімнаті чергового.

У цьому приміщенні (місці в кімнаті чергового) повинні бути:

стіл і стільці;

напівм'яка кушетка;

шафа для верхнього одягу.

4. Кімната для зберігання зброї обладнується згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України (статті 144-154) ( 548-14 ).

5. У загальній кімнаті (попередньої зміни) повинні бути:

стіл і стільці для особового складу змін, вільного від несення служби на постах;

вішалка для верхнього і постового одягу;

телевізор, радіоприймач, газети, журнали, шахи і шашки;

плакати із зображенням і описом порядку несення служби; витяги з Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) про відповідальність за порушення правил несення служби;

статути Збройних Сил України;

акумуляторні ліхтарі за кількістю старших груп (розвідних);

аптечка та індивідуальні пакети;

урна для сміття.

6. У кімнаті для чергової зміни підрозділів Служби правопорядку в гарнізоні повинні бути:

стіл і стільці для особового складу зміни;

графин для води та склянки;

плакати із зображенням і описом порядку несення служби; витяги з Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) про відповідальність за порушення правил несення служби;

статути Збройних Сил України;

ставниця із зброєю із сигналізацією, виведеною на пульт оперативного чергового;

урна для сміття.

7. Кімната для побутового обслуговування обладнується згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України (стаття 157) ( 548-14 ).

8. У кімнаті для зміни, яка відпочиває, мають бути напівм'які кушетки для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволочками для всього складу зміни.

9. У кімнаті (місці) для технічних засобів охорони та спостереження (далі - ТЗО та С) повинні бути:

пульт управління ТЗО та С;

радіостанція;

засоби електроживлення апаратури та аварійне освітлення;

інструкції для оператора ТЗО та С;

схема розміщення постів з ТЗО та С;

комплекти запасних частин до ТЗО та С;

перевірені діелектричні рукавиці;

годинник;

необхідна документація;

напівм'яка кушетка для відпочинку;

вуглекислотний вогнегасник;

урна для сміття.

10. У кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців, інших осіб, одягнених у військову форму одягу, повинні бути індивідуальні спальні місця, заґратовані вікна.

11. У кімнаті для приймання їжі повинні бути:

столи і стільці з розрахунку на дві третини складу чергових змін;

шафи для посуду та харчів;

комплект посуду і столових приборів для всього особового складу чергових змін;

бак для питної води;

електрична або газова плита для підігрівання їжі;

кип'ятильник або електричний чайник, заварний чайник;

мийка для посуду;

холодильник.

12. Будинок (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні обладнується запасним виходом, що замикається із середини, та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння.

13. Спеціальний майданчик (стоянка) для тимчасового тримання військових транспортних засобів обладнується на території, що прилягає до дільниці, він повинний мати огорожу висотою не менше ніж два метри, периметрові засоби охорони та засоби спостереження, виведені на пульт чергового зміни та оператора ТЗО та С.

14. Порядок господарського забезпечення та обслуговування будинку (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначає начальник гарнізону.

15. Дані про затриманих військовослужбовців записують до книги обліку.

               Книга
обліку (список) затриманих військовослужбовців
у гарнізоні міста _____________
(назва міста)

------------------------------------------------------------------
N |В/звання| П.І.Б. | N в/ч, її | Час і | Вжиті
п/п| | | поштова адреса, | причина | заходи
| | |підпорядкованість |затримання |
---+--------+------------+------------------+-----------+---------
---+--------+------------+------------------+-----------+---------
------------------------------------------------------------------

   Примітка. Записи в книзі обліку затриманих наприкінці дня
підписує черговий органу управління Служби правопорядку.

( Додаток 1 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 2
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (статті 23, 25)

Порядок обліку військовослужбовців,
які перебувають у відпустці та у відрядженні

1. По прибутті до місця проведення відпустки військовослужбовець повинен не пізніш як наступного дня стати на облік у відповідному органі управління Служби правопорядку в гарнізоні або в найближчому військовому комісаріаті, за день перед вибуттям до місця служби - знятися з обліку.

Якщо місце перебування військовослужбовця віддалене від військової комендатури гарнізону або військового комісаріату на відстань понад 30 км, військовослужбовець може стати на облік (знятися з обліку) в органі місцевого самоврядування.

Військовослужбовці, відряджені до військової частини, беруться на облік у цій частині, а відряджені до цивільних установ - у військовій комендатурі.

Про час узяття на облік і зняття з обліку на відпускній картці або посвідченні про відрядження роблять відповідну позначку.

2. У разі зміни адреси, одержання дозволу на подовження відпустки або строку відрядження, у зв'язку з хворобою чи з інших причин, що затримують вчасний виїзд, військовослужбовці мають негайно повідомити про це до відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або до військового комісаріату, де вони стали на облік.

3. При оголошенні мобілізації військовослужбовці, які перебувають у відпустці або у відрядженні, повинні додержуватися вимог, передбачених положеннями про проходження військової служби громадянами України.

4. У відповідному органі управління Служби правопорядку в гарнізоні гарнізону та у військовому комісаріаті ведеться книга обліку військовослужбовців, які перебувають у відпустці або у відрядженні, за такою формою:

Книга обліку військовослужбовців,
які перебувають у відпустці або у відрядженні

1. N п/п

2. Військове звання

3. Прізвище, ім'я та по батькові

4. З якої військової частини прибув і коли

5. Мета прибуття

6. Номер і дата посвідчення про відрядження або відпускної картки

7. Адреса і місце проживання на час відпустки

8. Коли повинен прибути до своєї частини

9. Позначка про причину затримки і на який строк

10. Позначка про зняття з обліку

   "____" ______________________________________________________
(число, місяць, підпис чергового, прізвище)

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 3
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (статті 168, 258)

Приблизне обладнання вартового приміщення

1. У загальній кімнаті мають бути:

стіл і стільці для зміни, яка не спить;

ставниця для зброї із сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти;

вішалки для верхнього та постового одягу;

шафа для особистих і туалетних речей;

табелі постів;

телевізор і радіоприймач;

газети й журнали;

картини або плакати з наочним зображенням правил несення вартової служби, а також із зображенням і описом подвигів, здійснених під час перебування у вартах; витяги із закону про відповідальність за порушення правил несення вартової служби;

військові статути;

шахи і шашки;

годинник;

ліхтарі за кількістю розвідних;

аптечка та індивідуальні пакети;

термометри внутрішній та зовнішній;

урни для сміття.

2. У кімнаті начальника варти та його помічника мають бути:

опис документів, що їх приймає начальник варти;

опис обладнання, інвентаря та майна;

інструкція начальникові варти;

схема розміщення постів, табель постів;

зразки зліпків з печаток (відбитків пломб);

зразки допусків за кількістю осіб, які мають право їх підписувати, і за їх підписом;

зразок разового посвідчення на право перевірки варт;

список посадових осіб, які мають право розпечатувати об'єкти або можуть бути допущені для прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці (у списку зазначають їх військове звання, посаду, прізвище, ім'я та по батькові, номер посвідчення особи, дані про те, до розпечатування (запечатування) якого об'єкта допущені, якою печаткою запечатують і годину розпечатування (запечатування) об'єкта);

ключі від камер гауптвахти;

військові статути;

телефони, засоби сигналізації;

запас боєприпасів у металевих ящиках із замками і ключами до них;

металевий ящик із замком для зберігання боєприпасів двозмінних постів;

стіл з ящиком, який замикається на замок, або сейф і два стільці;

письмове приладдя;

карафа для води і склянки;

акумуляторний ліхтар;

вішалка;

урна для сміття;

кушетка для відпочинку;

аварійне освітлення.

3. У кімнаті технічних засобів охорони мають бути:

інструкції операторові ТЗО;

схема розміщення постів з ТЗО;

технічні засоби охорони з комплектами запасних частин, інструмент радіомайстра та необхідна для обслуговування документація;

засоби електроживлення апаратури;

радіостанція;

аварійне освітлення;

перевірені діелектричні рукавиці;

стіл і два стільці;

акумуляторний ліхтар;

годинник;

карафа для води й склянки;

кушетка для відпочинку;

вуглекислотний вогнегасник;

урна для сміття.

4. У кімнаті для зміни, яка відпочиває, мають бути напівм'які кушетки для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволоками для всього складу варти.

5. У їдальні мають бути:

столи й стільці з розрахунку на дві третини складу варти;

шафи для посуду та харчів;

комплект посуду і столових приборів для всього особового складу варти;

бак для питної води;

електрична або газова плита для підігрівання їжі;

кип'ятильник або чайник для приготування окропу, заварний чайник;

мийка для посуду.

6. У місцях для вмивання, чищення зброї і взуття, куріння мають бути: стіл для чищення зброї, скринька для ганчірок, лавки, урни для сміття, приладдя для чищення взуття.

7. У кімнаті для попередньої варти мають бути: стіл і стільці для особового складу варти, ставниця для зброї із сигналізацією, виведеною до пульту начальника варти, радіоприймач, урна для сміття.

8. У тамбурі мають бути: стіл і стільці, письмове приладдя, освітлення основне та аварійне.

9. Вартове приміщення обладнується запасним виходом, що замикається зсередини, та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочкою з водою, відрами та інвентарем (лопатами, сокирами, ломами, гаками).

10. Територія, що прилягає до вартового приміщення, має бути з огорожею, висота якої не менше двох метрів.

Перед входом до вартового приміщення має бути обладнання для чищення взуття від бруду. Поблизу вартового приміщення встановлюють контейнер для сміття.

11. Вартове приміщення забезпечується запасом палива, засобами освітлення (лампи, гас, ліхтар) та інвентарем для прибирання, що зберігається у коморі.

Додаток 4
до Статуту
гарнізонної та вартової служб

Територія об'єкта i обладнання поста

1. Територія, на якій розташовані об'єкти, що охороняються, як правило, має бути обнесена парканом.

Територія, на якій розташовані об'єкти центрального підпорядкування, а також інші важливі об'єкти (склади з озброєнням, боєприпасами, пальним тощо), обгороджують зовнішньою і внутрішньою огорожею. Відстань між цими огорожами визначають залежно від місцевих умов, вона може бути 10 метрів чи більше. Висота огорожі - не менш як 2 метри, а відстань між дротинами - не більш як 15 сантиметрів.

Технічні засоби охорони встановлюють між внутрішньою та зовнішньою огорожами з урахуванням місцевих умов і технічних характеристик апаратури.

Для зручності спостереження за підступами до об'єкта, що охороняється, у проміжках між огорожами встановлюють спостережні вишки, обладнані куленепробивними щитами, з дверцями, що зачиняються зсередини, засобами зв'язку, сигналізації та прожекторами (див. малюнок до цього додатка).

Висота спостережної вишки має забезпечувати чатовому огляд території поста й підступів до нього.

На підходах до території з об'єктами, що охороняються, де немає огорожі, встановлюють добре видимі вдень і вночі покажчики з написом, наприклад: "Прохід (проїзд) заборонено (закрито)", "Об'їзд (обхід) праворуч (ліворуч)" і позначають стрілкою.

2. Навколо об'єктів, розташованих поза територією військової частини, у разі необхідності, у встановленому порядку може бути відведено заборонену для сторонніх осіб зону.

Межі забороненої зони мають бути позначені покажчиками з написом "Заборонена зона, прохід (проїзд) заборонено (закрито)". Про встановлення забороненої зони начальник гарнізону (командир військової частини, начальник об'єкта, що охороняється) має своєчасно оповістити населення.

3. На території поста залежно від місцевих умов чатовому має бути забезпечений якомога більший огляд та обстріл (не менш як 50 метрів), для чого територію навколо поста очищають від кущів, проріджують дерева, нижні сучки та гілки обрізують до висоти 2,5 метра, траву скошують, зайві предмети прибирають. Межа, за яку заборонено наближатися до поста стороннім особам, має бути позначена помітними чатовому вдень і вночі покажчиками.

Чатовому мають бути створені всі умови для несення служби на посту безперешкодним обходом території поста або спостереженням із місця.

На території об'єктів, що мають кілька постів, межі кожного поста позначають на місцевості покажчиками.

4. Для оборони найважливіших постів і вартових приміщень копаються та обладнуються окопи.

5. У нічний час підступи до поста і об'єкта, що охороняється, освітлюють.

Освітлення влаштовують так, щоб чатовий, стоячи на посту або рухаючись територією поста, перебував увесь час у затінку.

6. Пост обладнують засобами зв'язку, які забезпечують чатовому (не менш як із двох точок, а під час охорони об'єктів шляхом патрулювання - через кожні 250 метрів просування) негайний виклик начальника варти, його помічника або розвідного.

7. Внутрішні пости, а також пост біля Бойового Прапора огороджують гратами заввишки 0,7-1 метр й освітлюють.

8. На кожному зовнішньому (а в необхідних випадках і на внутрішньому) посту, безпосередньо біля складу, що його охороняють, сховища тощо мають бути засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, відра та інвентар (лопати, сокири, ломи, гаки).

9. На зовнішньому посту має бути постовий грибок для зберігання постового одягу. Постовий грибок зафарбовують під колір об'єкта, що охороняється, або навколишньої місцевості.

Додаток 5
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (стаття 119)

  "ЗАТВЕРДЖУЮ"                   Таємно
Командувач військ оперативного (після заповнення)
командування

______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

"____"_____________________ ____ р.

РОЗКЛАД ВАРТ ___________________________________________ ГАРНІЗОНУ
(назва гарнізону)

   1. Номер варт

2. Назва об'єктів, що охороняються

Кількість постів:

3. З трьома змінами чатових

4. З двома змінами чатових

5. Постів з ТЗО (без чатових)

6. Усього постів

7. Постів вартових собак

Склад варт:

8. Начальник варти

9. Помічник начальника варти

10. Розвідні

11. Вартові

12. Оператори ТЗО

13. Інші особи

14. Усього людей

15. Примітка

Начальник гарнізону ______________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Заступник начальника гарнізону ___________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   Примітки: 1. У  графі  8  зазначають,  хто  призначений
начальником варти:
офіцер, прапорщик, сержант, старшина.

2. Розклад гарнізонних варт складає заступник
начальника гарнізону, а внутрішніх - начальник
штабу військової частини на підставі вказівок
начальника гарнізону (командира військової
частини) щодо організації охорони та оборони
об'єктів з урахуванням їх можливості, огородження,
забезпечення технічними засобами охорони й умовами
розміщення на місцевості.

3. Розклад варт для охорони об'єктів центрального,
оперативного підпорядкування, які мають свої
підрозділи охорони, складає начальник військового
об'єкта (складу, бази), а затверджують їх
безпосередні начальники.

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 6
до Статуту гарнізонної та
вартової служб
(статті 34, 120, 122)

  "ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник гарнізону
(командир військової частини)

______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

"____" ____________________ _____ р.

              ВІДОМІСТЬ

   гарнізонного (добового) наряду _______________ гарнізону
(військової частини)

          на _______________ _____ р.

   1. Військові частини (підрозділи)

Склад наряду і час його заступання:

2. Черговий варт і його помічник

3. Черговий підрозділ

Варти

4. N 1

5. N 2

Патрулі

6. N 1

7. N 2

8. Інспектори військової інспекції безпеки дорожнього руху

9. Патрульні контрольних постів військової інспекції безпеки
дорожнього руху

10. Транспортні засоби для військової інспекції безпеки
дорожнього руху

11. Черговий і днювальні парку

12. Черговий КПП та його помічники

13. Черговий та робітники їдальні

14. Таке інше

15. Примітка

   Заступник начальника гарнізону

(Начальник штабу військової частини) ____________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   Примітки: 1. У графах 6, 7 можуть зазначатися склад патруля,
категорія військовослужбовців, що призначаються
начальником патруля, та час несення служби.

2. У графі 8 зазначається категорія
військовослужбовців, яких призначають інспекторами
служби безпеки дорожнього руху.

3. У графах 9, 10 може зазначатися час несення
служби інспекторами і патрульними військової
інспекції безпеки дорожнього руху.

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 7
до Статуту гарнізонної та
вартової служб
(статті 103, 120-122)

   "ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник гарнізону
(командир військової частини)

______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

  "___"______________ ____ р.

ТАБЕЛЬ ПОСТІВ ______________________________________ ВАРТИ N______
(гарнізонної, внутрішньої)

------------------------------------------------------------------
Склад варти |Номери розвідних | Номери постів і того, | Особливі
й кількість | та їх постів | що перебуває під | обов'язки
постів | | охороною | чатових
| | |
------------+-----------------+-----------------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------

   Заступник начальника гарнізону
(начальник штабу військової частини)

________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   Примітки: 1. У графі 1 перелічують увесь склад  варти,
наприклад:

начальник варти і офіцер (прапорщик,
мічман, сержант, старшина) - 1, помічник
начальника варти - 1, розвідні - 3, оператор ТЗО -
1, після чого зазначають кількість постів із
трьома й двома змінами чатових, постів, обладнаних
ТЗО (без чатових), постів вартових собак.

2. У графі 3 перелічують також назви об'єктів і
зазначають, якими печатками вони запечатані, й
кількість печаток (пломб). Якщо є пост біля
Бойового Прапора, то зазначають, які державні
нагороди є на Бойовому Прапорі, та їх кількість.

3. У графі 4 зазначають окремі обов'язки чатових
щодо умов охорони та оборони кожного поста;
порядок застосування зброї й дії чатового під час
нападу, пожежі, стихійного лиха; особливості
несення служби вдень і вночі; порядок зв'язку з
вартовим приміщенням та контрольно-охоронною
групою.

( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 8
до Статуту гарнізонної та
вартової служб
(стаття 133)

                (Перша сторінка постової відомості)

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ __________________________________ ВАРТИ N ____
(гарнізонної, внутрішньої)

__________________________________________________________________
(на число місяця, року)

   На цій сторінці робляться:

1. Записи про допуск до вартового приміщення та об'єктів, що
охороняються, розписи начальника варти та осіб, допущених до
розпечатування об'єктів або для прийняття від варти бойових машин,
що перебувають на стоянці.

2. Розписи начальників попередньої та нової варт про зміну
варти й записи про виявлені недоліки.

   Примітка. Все в постовій відомості записують чорнилом або
кульковою ручкою чисто, без виправлень.

           (Друга і третя сторінки постової відомості)

             РОЗКЛАД ПОСТІВ

   Варти N _____ від ___________________________________________
(номер підрозділу, військової частини)
Начальник варти ____________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Помічник начальника варти ___________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------
Номери|Номери, військові | Військові звання, прізвища й ініціали
постів|звання, прізвища й | чатових і вартових контрольно-
|ініціали розвідних,| охоронних груп
|старших контрольно-|
|охоронних груп і |
|поводирів собак |---------------------------------------
| | 1 зміна | 2 зміна | 3 зміна
------------------------------------------------------------------

   Оператор ТЗО ________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Вивідні _____________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Водій _______________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Марка й номер транспортного засобу __________________________

Час заступання вартових на пости з трьома змінами ___________

з двома змінами ____________

Командир роти (батареї) _____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   Примітки: 1. Якщо чатових змінювали щогодинно, то зазначають
час зміни.

2. У разі будь-яких змін в особовому складі варти
про це записують у відповідних графах.

3. Якщо до складу варти призначені конвойні, то їх
прізвища записують після прізвища чатових.

             (Четверта сторінка постової відомості)

   На цій сторінці записують:

1) результати перевірки варт;

2) час виставлення (зняття) чатових у разі запечатування
(розпечатування) об'єктів, прийняття від варти бойових машин, що
перебувають на стоянці;

3) про надзвичайні події у варті;

4) про виведення вартових собак на пости та їх зняття з
постів;

5) про всі виявлені недоліки та час їх усунення.

   Примітки: 1. Постові  відомості  варт,  які  змінилися
напередодні, начальник штабу військової частини
подає щоденно командирові військової частини на
перегляд і для прийняття рішення. Після цього
постові відомості гарнізонних варт із зазначенням,
яких заходів ужито щодо усунення виявлених
недоліків, начальник штабу військової частини не
пізніш як через 2 доби подає заступнику
начальника гарнізону.

2. Постові відомості варт зберігають у військовій
комендатурі (у штабі військової частини) протягом
року, який настає за поточним роком.

( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 9
до Статуту гарнізонної та
вартової служб
(стаття 181)

      РАЗОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРАВО ПЕРЕВІРКИ ВАРТИ

Видане ___________________________________________________________
(військове звання, прізвище й ініціали)

для перевірки ____________________________________________________
(назва варти)

з _______ до ________________ години _____________________ ____ р.

        Дійсне тільки з посвідченням особи

Гербова печатка          Начальник гарнізону (заступник
військової частини начальника гарнізону, командир
(установи) військової частини)

         _________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище й ініціали)

"___" _____________________ ______ р.

   Примітки: 1. Після перевірки разове посвідчення залишається
у начальника варти і він здає його разом із
постовою відомістю до штабу військової частини.

2. Командирові роти (батареї), від якої
віднаряджена варта, а також його заступникам та
всім прямим начальникам командира роти (батареї)
разове посвідчення на право перевірки варти не
видається.

( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 10
до Статуту гарнізонної та
вартової служб
(стаття 110)

        КНИГА ОБЛІКУ ЗАПАСУ БОЙОВИХ НАБОЇВ
ВАРТИ N ________

__________________________________________________________________
(військова частина, установа, заклад)

------------------------------------------------------------------
Дата надход-| Кількість |Назва й |Перевірка стану набоїв
ження і | бойових набоїв |номер |
витрачання | |доку- |
набоїв | |мента про|
| |вилучення|
| |й попов- |
| |нення |
| |набоїв |
| | |
|-----------------| |-------------------------
| до | до | |дата пере- |позначка про
|автоматів|пісто- | |вірки й |усунення
| і |летів | |позначка |виявлених
|карабінів| | |пере- |недоліків
| | | |вірника |
| | | |про |
| | | |кількість |
| | | | і стан |
| | | |набоїв |
------------+-----------------------------------------------------
Перебуває на| Заступник начальника гарнізону
| (начальник штабу військової частини)
|
|-----------------------------------------------------
Взято на | (військове звання, підпис)
|
------------+-----------------------------------------------------
Залишилось | Заступник начальника гарнізону
на | (начальник штабу військової частини)
|
|-----------------------------------------------------
Поповнено | (військове звання, підпис)
|
------------+-----------------------------------------------------
Перебуває на| Заступник начальника гарнізону
| (начальник штабу військової частини)
|
|-----------------------------------------------------
| (військове звання, підпис)
|

   Примітки: 1. Книгу обліку запасу бойових  набоїв  веде
заступник начальника гарнізону (начальник штабу
військової частинии).

2. Про вилучення набоїв складається акт за
підписами заступника начальника гарнізону
(начальника штабу військової частини), начальника
служби ракетно-артилерійського озброєння
військової частини, якій патрони належать,
чергового варти (військової частини) й начальника
варти. Запас набоїв поповнюється до норми, ящик
знову запечатується і передається на збереження
начальникові варти.

3. Книга має бути прошнурована, пронумерована,
скріплена сургучевою печаткою й підписана
військовим командантом гарнізону (начальником
штабу військової частиини).

4. Приблизно за такою самою формою ведеться книга
обліку гранат і запалів. У відповідних графах
зазначаються необхідні назви.

( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 11
до Статуту гарнізонної та
вартової служб
(стаття 182)

       ФОРМА ДОПУСКУ ДЛЯ РОЗПЕЧАТУВАННЯ ОБ'ЄКТА

   Штамп                       Разовий
військової частини
(установи)

            ДОПУСК N ___________

          Начальникові варти N ______

Допустити до розпечатування (запечатування) ______________________

__________________________________________________________________
(назва об'єкта, що охороняється)

_____________________________ з ______________ до _________ години

такого-то числа, місяця, року

__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

Гербова печатка           Заступник начальника гарнізону
військової частини (начальник штабу військової
(установи) частини)
____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   Примітка. Якщо допуск постійний, то замість слова "Разовий"
пишуть слово "Постійний" і зазначають строк його
дії, а замість дати зазначають дні тижня (щодня),
коли дозволено розпечатувати сховища (склади,
парки).

( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток 12
до Статуту гарнізонної та вартової служби
(статті 2, 98, 218, 220, 245)

             ПРО ГАУПТВАХТУ

            Загальні положення

   1.  Для  утримання  військовослужбовців,  які відбувають
покарання у вигляді арешту, обладнується спеціальне приміщення -
гауптвахта.

На гауптвахті тримають військовослужбовців, заарештованих у
дисциплінарному порядку, а також солдатів (матросів), сержантів
(старшин), які проходять службу за контрактом.

2. На гауптвахті, крім військовослужбовців, зазначених у
пункті 1 цього додатка, можуть тримати:

військовослужбовців, затриманих відповідними органами за
підозрою у вчиненні злочину до прийняття рішення військовим
судом, - не більш як 3 доби;

військовослужбовців Збройних Сил України та
військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також
військовослужбовців інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, для яких як запобіжний захід обрано
взяття під варту;

засуджених військовослужбовців Збройних Сил України та
військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також
військовослужбовців інших військових формувань, які відбувають
покарання у вигляді арешту та тримаються в умовах ізоляції строком
від одного до шести місяців;

військовослужбовців, засуджених військовим судом, яких
направляють до дисциплінарної частини, - до набрання вироком
законної сили;

військовослужбовців, затриманих за порушення військової
дисципліни у нетверезому стані (або таких, що не мають
документів), до витвереження (або встановлення особи), але не
більш як одну добу.

3. Якщо гауптвахта Служби правопорядку розташована на
великому віддаленні, з дозволу начальника гарнізону (командира
з'єднання) у військових частинах може обладнуватися спеціальна
кімната для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців
(камера тимчасово затриманих). Контроль за перебуванням тимчасово
затриманих у такому разі покладається на чергового військової
частини (корабля). Строк перебування військовослужбовців у камерах
тимчасово затриманих - до доби.

       Відправлення заарештованих на гауптвахту
та конвоювання (супровід) їх

   4.  Військовослужбовців,  підданих арешту як тимчасовому
запобіжному заходові, засуджених військовим судом, відправляють
для відбуття арешту на гауптвахту з вмотивованим рішенням суду, а
затриманих за підозрою у вчиненні злочину - з постановою
відповідного органу в десятиденний строк після одержання такого
рішення.

Про відправлення засуджених до арешту військовослужбовців до
місця відбування покарання командування військової частини
(начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні)
зобов'язано (зобов'язаний) в десятиденний строк повідомити його
сім'ю або близьких родичів про те, ким, коли і куди він
відправлений. З цією метою засудженому, який відбуває покарання,
видається поштовий конверт, де засуджений заповнює адресу,
прізвище, ім'я та по батькові адресата. За дорученням командира
військової частини (начальника органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні) відповідною військовою службовою особою
в конверт вміщується повідомлення про те, хто, коли і куди (адреса
органу управління Служби правопорядку (гауптвахти) вибув для
відбування покарання.

5. Військовослужбовців, заарештованих або затриманих
Службою правопорядку або іншими правоохоронними органами,
відправляють на гауптвахту під конвоєм.

Сержантів (старшин) відправляють окремо від солдатів
(матросів). Супровідник іде поруч (праворуч, ліворуч) від
заарештованого (заарештованих).

Для супроводу засуджених до арешту військовослужбовців із
числа офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) призначається
відповідно офіцерський конвой або конвой із числа прапорщиків
(мічманів). Для супроводу до місця відбування покарання
військовослужбовців-жінок призначається конвой із числа
військовослужбовців-жінок від гауптвахти Служби правопорядку за
попередньою заявкою головних штабів видів Збройних Сил України,
штабів оперативних командувань, управлінь центрального апарату
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України та штабів інших військових формувань.

Склад конвою, його обов'язки, порядок конвоювання визначає
начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні в
кожному випадку окремо.

Конвойний зобов'язаний мати зброю в положенні "на ремінь".
Зброю заряджають лише за вказівкою начальника, який призначив
конвой, згідно із положеннями, визначеними в статтях 111 і 112
цього Статуту.

Конвой може застосовувати зброю та спеціальні засоби згідно
з правилами, визначеними статтею 241 цього Статуту, та іншими
нормативно-правовими актами.

6. Конвоювання заарештованих пішки в містах і великих
населених пунктах, через ринки, тротуарами, а також проїзд із
заарештованими в громадському транспорті заборонено.

7. Для відправлення заарештованих на гауптвахту Служби
правопорядку за наказом начальника органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні виділяють транспортний засіб.

На автомобілях заарештованих розміщують обличчям у бік,
протилежний рухові. Військовослужбовці, які їх супроводжують,
розміщуються в передній частині кузова так, щоб вони мали змогу
стежити за заарештованими.

       Прийняття заарештованих на гауптвахту

   8. Прийняття заарештованих на гауптвахту Служби правопорядку
здійснює начальник гауптвахти, а за його відсутності - начальник
чергової зміни.

Прийняття військовослужбовців, засуджених до арешту, на
гауптвахту Служби правопорядку здійснює начальник органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні або його заступник
спільно з начальником гауптвахти Служби правопорядку на гауптвахті
у спеціально обладнаній кімнаті.

Усі військовослужбовці, засуджені до арешту, які прибули на
гауптвахту, підлягають обов'язковому медичному огляду. Організація
медичного огляду та надання медичної допомоги покладається на
начальника медичної служби гарнізону.

Засуджений до арешту військовослужбовець передається
безпосередньо начальником конвою разом з документами, особистими
речами начальнику органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні (у разі його відсутності - його заступнику) у
присутності начальника гауптвахти Служби правопорядку. На
засудженого до арешту військовослужбовця командиром військової
частини через начальника конвою надсилаються начальнику органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні, у підпорядкуванні
якого знаходиться гауптвахта Служби правопорядку, де буде
відбувати кримінальне покарання засуджений, такі документи:

супровідний лист;

копія вироку військового суду, а в разі зміни вироку - копія
постанови чи ухвали відповідного суду;

особова справа (для військовослужбовців строкової військової
служби - обліково-послужна картка);

службова картка;

медична книжка;

посвідчення офіцера, військовослужбовця військової служби за
контрактом, для військовослужбовців строкової військової служби -
військовий квиток;

продовольчий, речовий та грошовий атестати (розрахункову
книжку);

опис особистих речей засудженого (у двох примірниках),
підписаний командиром військової частини та засудженим.

Після прийняття засудженого до арешту військовослужбовця
другий примірник опису особистих речей засудженого, завірений
гербовою печаткою органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні, надсилається через начальника конвою начальнику органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні, з якого прибув конвой,
з наступною передачею командиру військової частини, де проходив
службу засуджений.

До опису включаються предмети першої потреби, які
дозволяється утримувати засудженому протягом усього строку
покарання у спеціальній кімнаті для зберігання особистих речей
повсякденного користування.

Час та порядок отримання предметів першої потреби засудженими
визначається внутрішнім розпорядком гауптвахти Служби
правопорядку.

До предметів першої потреби належать:

бритва електрична (механічна) або безпечна з касетними
головками разового користування;

запальничка (для тих, хто палить) - дві штуки;

цигарки - не більше одного блока;

предмети туалету (мило, зубна паста та щітка, гребінець,
креми для гоління і дезинфекції, шампунь) та пластмасові футляри
для їх утримання - один комплект;

туалетний папір - вісім рулонів;

рушники вафельні - два;

щітки для одягу та взуття, крем для взуття - один комплект;

кашне, носові хустинки, нитки (чорного, зеленого та білого
кольорів) та голки;

письмовий папір, ручка, конверти, марки.

   До предметів першої потреби для жінок, крім перелічених вище,
належать також халат, хустка, рейтузи, бюстгальтери, гігієнічні
пакети, шпильки, вата, губна помада, пудра.

Продовольчі, речові та грошові атестати (розрахункові книжки)
засуджених начальник конвою здає начальнику органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні, який у свою чергу передає їх у
відповідні служби для зарахування зазначених військовослужбовців
на відповідне забезпечення.

9. Начальник гауптвахти під час приймання заарештованих
перевіряє наявність у них необхідних речей, проводить особистий
огляд, відбирає на зберігання поясні ремені, речі й цінності, які
не дозволено тримати в камері, а також усі службові документи,
записує необхідні дані до книги заарештованих та іменного списку
заарештованих.

Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
(у разі його відсутності - його заступник) у присутності
начальника гауптвахти Служби правопорядку, який приймає
засудженого до арешту військовослужбовця, повинен:

прийняти від начальника конвою засудженого до арешту
військовослужбовця, зробити запис у другому примірнику опису
документів і предметів особистих речей засудженого та завірити
його гербовою печаткою;

прийняти за відомістю на тимчасове зберігання зброю та
боєприпаси конвою, забезпечити їх зберігання в кімнаті для
зберігання зброї в будинку (приміщенні) органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні, організувати розміщення та відпочинок
особового складу конвою, а за потреби - миття в лазні із заміною
натільної білизни;

повідомити (у день прийняття) начальника Служби
правопорядку - начальника Головного управління Служби
правопорядку, командира військової частини, з якої прибув
засуджений до арешту військовослужбовець, та командира підрозділу
Служби правопорядку, з якого прибув конвой, про прийняття
зазначеного військовослужбовця та про вибуття конвою в зворотному
напрямку.

          ІМЕННИЙ СПИСОК ЗААРЕШТОВАНИХ

------------------------------------------------------------------
N |Військове| Прізвище,| В якій | Час | Підпис
п/п|звання | ім'я та | камері | |начальника
| | по | тримати| |гауптвахти
| | батькові| | | про
| | | |---------------------|звільнення
| | | | взяття |звільнення|заарешто-
| | | | під арешт| з-під | ваного
| | | | | арешту |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Начальник гауптвахти
(черговий військової частини) _______________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   Примітка. Після здачі заарештованих начальник попередньої
чергової зміни робить у списку начальника нової
чергової зміни запис: "Такого-то дня, місяця,
року, у таку й таку годину здав стільки-то
заарештованих" і ставить свій підпис. Начальник
нової чергової зміни також розписується під цим
записом.

   10. Позначку в записці про арешт щодо наявності  речей
військовослужбовців, направлених на гауптвахту, робить начальник
гауптвахти, він же ставить свій підпис.

Перелік вилучених і прийнятих речей, предметів, документів і
суму грошей начальник гауптвахти заносить до книги заарештованих у
присутності заарештованого й видає йому розписку про їх прийняття,
після чого відсилає заарештованого із запискою про арешт до
начальника чергової зміни для поміщення його в камеру.

Коли заарештованого приймає начальник чергової зміни, він
видає заарештованому розписку про відібрані в нього речі. Записку
про арешт і речі з їх описом подає начальникові гауптвахти.

       КНИГА ОБЛІКУ ЗААРЕШТОВАНИХ _______ р.

   1. N п/п

2. Посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові

3. З якої військової частини військовослужбовець

4. Ким заарештований

5. Причина арешту

6. На який строк заарештований, у якій камері його тримають

7. Прийняті речі, документи і гроші

8. Час взяття під арешт

9. Коли закінчується строк арешту

10. Позначка про час медогляду й миття в лазні

11. Позначка про звільнення

12. Підпис заарештованого про одержані речі, документи й
гроші під час звільнення.

11. Начальник гауптвахти залишає в себе записку про арешт і
видає конвойному (супровідникові) розписку про прийняття
заарештованого, яку здають особі, що відправила заарештованого на
гауптвахту.

       РОЗПИСКА ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗААРЕШТОВАНОГО

   Заарештований _______________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові, підрозділ, військова частина)

прийнятий на гауптвахту на ______ діб з _________ до ________

з триманням у _____________ камері __________________ ____ р.

МП Начальник гауптвахти (черговий військової частини)

____________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)


На звороті розписки зазначається:

У заарештованого виявилися речі повністю (відсутні або зайві
такі-то речі).

Начальник гауптвахти (черговий військової частини)

________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

   12. Заарештованих у дисциплінарному порядку  тримають  у
загальних або одиночних камерах.

Сержантів (старшин) тримають на гауптвахті окремо від
рядових (матросів).

13. Заарештовані зобов'язані точно додержуватися правил,
встановлених на гауптвахті. На заарештованих, які не виконують
встановлених правил внутрішнього розпорядку на гауптвахті або
дозволяють собі порушувати військову дисципліну, накладаються
дисциплінарні стягнення начальником органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні. Розпорядженням начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні такі заарештовані
можуть бути переведені в одиночні камери, про що начальник
гауптвахти робить необхідну позначку в записці про арешт.

Арешт військовослужбовців, що накладається на гауптвахті,
оформляють повторною запискою про арешт. У такому разі
безперервний строк перебування на гауптвахті військовослужбовця не
може перевищувати 20 діб.

14. Розпорядок дня на гауптвахті Служби правопорядку
встановлює начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні.

Рядових (матросів), які утримуються на гауптвахті в загальних
камерах, залучають до занять із стройової підготовки, до вивчення
статутів Збройних Сил України і до робіт на військових об'єктах у
межах гарнізону, визначених начальником органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні. Тривалість робіт - до 8 годин на добу.

З тими із заарештованих військовослужбовців, кого не залучено
до роботи, щодня проводять 8-годинні заняття. На час занять їм
видають ремені.

Військовослужбовців, яких тримають в одиночних камерах, до
роботи та занять не залучають.

Ранковий огляд і вечірню перевірку наявності заарештованих
проводять у камерах начальник чергової зміни або його помічник за
іменним списком.

Тривалість сну для заарештованих передбачено 8 годин на добу
в нічний час. Спати або лежати вдень заарештованим заборонено.
Після підйому нари прибирають, відкидні нари беруть на замок.

15. Протягом доби, за винятком часу, передбаченого для
виконання робіт (занять) і прогулянок, заарештовані перебувають у
зачинених на замок камерах.

Замки для всіх камер повинні бути однаковими та замикатись
одним ключем. Два такі ключі повинні зберігатися в чергового
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, начальника
чергової зміни й один - у начальника гауптвахти.

16. Заарештовані, перебуваючи в камері, мають натільну
білизну, повсякденну форму одягу та взуття. Решту предметів
зберігають поза камерами згідно з порядком, установленим на
гауптвахті. На час сну заарештованим видаються матраци,
простирадла, ковдри та подушки з верхніми наволочками.

17. У загальних камерах із числа заарештованих призначають
старших камер - відповідальних за чистоту і порядок. Вони
зобов'язані шикувати заарештованих для ранкового огляду, для
перерахування під час зміни чергової зміни, для вечірньої
перевірки наявності заарештованих, а також стежити, щоб
заарештовані вчасно лягали спати, не псували стін і вікон, не
робили написів на стінах, нарах і не вимикали освітлення.

18. Військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті (крім
тих, хто залучався до робіт та занять на свіжому повітрі не менше
однієї години), виводять на прогулянку на свіже повітря один раз
на добу тривалістю одна година в супроводі вивідних.

Заарештованих рядових (матросів) виводять окремо від
сержантів (старшин).

Для ранкового і вечірнього туалету заарештованих виводять із
камер у супроводі вивідних: тих, кого тримають у загальних
камерах, - усім складом камер, а тих, хто перебуває в одиночних
камерах, - по одному, почергово. Для справляння природних потреб
заарештованих виводять у супроводі вивідного по одному або групами
до 5 осіб, а тих, хто перебуває в одиночних камерах, - по одному.

Виклик вивідного - через чатового.

   19. Під час виведення заарештованих у межах гауптвахти ремені
їм не видають. Для переміщення поза гауптвахтою (до лазні, до
лікувальних закладів) заарештовані мають бути одягнені за формою.

Заарештовані, рухаючись поза гауптвахтою, ходять строєм,
групами не більш як по 15 осіб у супроводі одного конвойного.

Заарештовані сержанти (старшини) для переміщення поза
гауптвахтою пересуваються строєм, у супроводі помічника начальника
чергової зміни (вивідного - з числа сержантів).

Для відправлення заарештованих за межі гауптвахти Служби
правопорядку за наказом начальника органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні виділяється транспортний засіб.

20. Конвойних для супроводу заарештованих поза гауптвахтою
(на роботи, в лазню тощо) призначають із складу чергової зміни. У
разі неможливості призначення таких конвойних розпорядженням
начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
призначається додатковий наряд.

21. Під час виконання заарештованими робіт конвойний повинен:

не допускати виконання робіт одночасно в кількох місцях, якщо
охорона та стеження за заарештованими внаслідок цього
ускладнюються;

стежити, щоб під час роботи або перерви заарештовані не
спілкувалися із сторонніми особами, не курили та не залишали місця
роботи;

одержати після закінчення роботи довідку від особи, у
розпорядженні якої перебували заарештовані, про виконання роботи
та її якість;

доповісти після повернення на гауптвахту начальникові
гауптвахти про поведінку заарештованих і подати довідку про
виконання робіт.

22. Заарештовані мають митися в лазні раз на тиждень у дні й
години, визначені начальником органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні. У ці самі дні проводять медичний огляд
заарештованих.

Хворі заарештовані, відправлені до лікувальних закладів,
після одужання в разі не закінчення строку арешту повертаються в
супроводі конвою до гауптвахти Служби правопорядку.

Заарештовані, яких тримають на гауптвахті, мають бути завжди
охайно підстрижені й поголені. Порядок стрижки й гоління
заарештованих визначає начальник органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні.

23. Заарештованих забезпечують харчуванням за нормою
основного солдатського пайка.

Зарахування заарештованих на харчування на гауптвахті
проводиться за продовольчими атестатами, а тимчасово затриманих -
у порядку, визначеному наказом начальника гарнізону.

Заарештовані харчуються в камерах або в їдальні гауптвахти.

У їдальні їжу видають у різний час: окремо для солдатів
(матросів), окремо для сержантів (старшин).

Заарештовані, яких тримають в одиночних камерах, і тимчасово
затримані військовослужбовці харчуються тільки в камерах.

24. Щоденне й загальне (раз на тиждень) прибирання камер,
туалетів, а також миття (натирання) підлоги та опалення печей на
гауптвахті проводять заарештовані під наглядом помічника
начальника чергової зміни.

Камери провітрюють щодня в той самий час, коли заарештовані
перебувають на прогулянці або на заняттях.

Дезінфекцію приміщень гауптвахти й туалетів проводять раз на
тиждень. Камери, коридори й туалети мають освітлюватися з
настанням сутінок. На час сну в камерах має бути чергове
освітлення.

25. Заарештованим на час перебування під арештом заборонено
розмовляти через вікно, галасувати, співати, грати на музичних
інструментах, порушувати порядок у камерах, приймати передачі від
будь-яких осіб.

Заарештованим дозволено читати газети, військові статути,
військову літературу та прослуховувати радіопередачі. На кожній
гауптвахті має бути достатня кількість військових статутів та
військової літератури. Гауптвахту щоденно забезпечують свіжими
газетами.

Видає заарештованим літературу й газети начальник чергової
зміни.

      Тримання на гауптвахті військовослужбовців,
заарештованих за рішенням військового суду,
затриманих правоохоронними органами

   26. Військовослужбовців,  заарештованих   за   рішенням
військового суду, тримають на гауптвахті окремо від затриманих
правоохоронними органами.

На час сну заарештованим видають матраци, простирадла, ковдри
та подушки з верхніми наволочками. Дозволяють курити у відведених
для цього місцях.

Усі інші вимоги щодо них застосовують такі самі, як і до
військовослужбовців, заарештованих у дисциплінарному порядку.

Побачення з ними надають лише з дозволу військового суду або
органу, який проводить досудове слідство, за спеціальними ордерами
на побачення.

26-1. Порядок і умови відбування арешту засудженими
військовослужбовцями визначаються Виправно-трудовим кодексом
України. ( Додаток 12 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом
N 487-IV від 06.02.2003 )

27. Порядок тримання та охорони на гауптвахті і під час
переміщення поза гауптвахтою військовослужбовців, заарештованих за
рішенням суду, затриманих правоохоронними органами, встановлює
начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні за
погодженням із відповідним прокурором. ( Абзац перший пункту 27 в
редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 )

Перевезення заарештованих до місця відбуття покарання
здійснюється залізничним транспортом (окреме купе) або спеціально
обладнаним автомобілем.

Відповідні прокурори, їх заступники і помічники з метою
здійснення нагляду за додержанням законів, а також слідчі при
здійсненні досудового розслідування за пред'явленням посвідчення
особи допускаються у будь-який час на гарнізонну гауптвахту
черговим варт із повідомленням військовому комендантові, а на
військову гауптвахту - черговим частини із повідомленням
командирові військової частини. ( Абзац третій пункту 27 в
редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 )

      Тримання на гауптвахті Служби правопорядку
військовослужбовців, які за обвинувальним вироком
засуджені до арешту з відбуттям кримінального
покарання на гауптвахті

   28. Підставою для тримання на гауптвахті Служби правопорядку
засуджених до арешту військовослужбовців є обвинувальний вирок
військового суду, який набрав законної сили.

Контроль за додержанням законності та порядку утримання
засуджених до арешту військовослужбовців здійснює начальник органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні. Начальником чергової
зміни на гауптвахті Служби правопорядку, де утримуються засуджені
військовослужбовці, призначається офіцер (прапорщик).

Засуджені військовослужбовці відбувають строк покарання на
одній гауптвахті Служби правопорядку. Переведення засудженого з
однієї гауптвахти (камери) Служби правопорядку до іншої
допускається в разі його хвороби або для забезпечення його
особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що
перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в даній
гауптвахті (камері). Переведення засуджених у межах однієї
гауптвахти Служби правопорядку здійснюється за письмовим
розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні, переведення до іншої гауптвахти Служби правопорядку -
за рішенням начальника Служби правопорядку - начальника Головного
управління Служби правопорядку за поданням начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Супровід, конвоювання та охорона засуджених під час
прогулянки, приймання їжі, ранкових та вечірніх заходів, медичного
огляду, миття в лазні здійснюється вивідними в присутності
начальника чергової зміни або його помічника.

29. Засуджені військовослужбовці несуть відповідальність і
користуються правами, встановленими законодавством, з обмеженнями,
що передбачені для цієї категорії засуджених, а також випливають з
вироку суду та встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України
( 1129-15 ) для відбування покарання даного виду.

30. Засуджені військовослужбовці мають право:

на щоденну прогулянку тривалістю одна година;

на восьмигодинний сон у нічний час;

мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі,
перелік яких визначено інструкцією та правилами внутрішнього
порядку на гауптвахті Служби правопорядку;

одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості;

в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди,
користуватися релігійною літературою;

звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до органів
державної влади, інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, а також до посадових
осіб;

користуватися настільними іграми;

слухати радіо;

користуватися книгами, журналами і газетами, які є в
наявності на гауптвахті Служби правопорядку;

на побачення із захисником для одержання правової допомоги в
установленому законодавством порядку.

У разі виникнення надзвичайних обставин (за наявності
технічних можливостей та дозволу начальника органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні) засудженим військовослужбовцям
може бути надано право платної телефонної розмови з близькими
родичами.

31. Засуджені військовослужбовці зобов'язані:

бути ввічливими у стосунках між собою та з військовими
службовими особами Служби правопорядку і чергової зміни;

додержуватися розпорядку, встановленого на гауптвахті Служби
правопорядку, виконувати законні вимоги начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні, військових службових
осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та чергової
зміни;

дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний
зовнішній вигляд, підтримувати чистоту в камерах, чергувати в них
згідно з графіком;

дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого
державного майна;

на прогулянці дотримуватися встановлених на цей час правил
поведінки;

при відвідуванні приміщень, де утримуються засуджені,
посадовими особами правоохоронних органів, Служби правопорядку,
начальником чергової зміни та його помічником додержуватися правил
поведінки, військового вітання та ввічливості, визначених для
військовослужбовців.

   32. Засудженим військовослужбовцям забороняється:

установлювати зв'язки з особами, які утримуються в інших
камерах;

зберігати та користуватися засобами мобільного зв'язку;

придбавати, виготовляти, вживати і зберігати предмети, вироби
і речовини, зберігання яких не визначене відповідними
інструкціями;

продавати, дарувати чи відчужувати іншим шляхом предмети,
вироби і речовини, що перебувають в особистому користуванні;

грати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної
або іншої користі;

наносити собі або іншим військовослужбовцям татуювання;

завішувати чи міняти спальні місця без дозволу військових
службових осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
та варти, затуляти оглядове віконце;

одержувати грошові перекази, а також посилки (передачі) і
бандеролі, за винятком посилок (передач), що містять предмети
форми одягу за сезоном, туалету, письмове приладдя та необхідні
для лікування медичні препарати.

33. Засуджених розміщують у камерах з дотриманням таких умов:

військовослужбовці-жінки - окремо від
військовослужбовців-чоловіків;

засуджені військовослужбовці із числа офіцерського складу -
окремо від інших категорій військовослужбовців;

засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків
(мічманів), сержантів (старшин), - окремо від військовослужбовців
рядового складу;

засуджені військовослужбовці, які проходять службу за
призовом, - окремо від засуджених військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом;

засуджені військовослужбовці, яких уперше притягнуто до
кримінальної відповідальності, - окремо від засуджених, які раніше
притягувалися до кримінальної відповідальності;

засуджені військовослужбовці, які раніше працювали в
правоохоронних органах (правоохоронному формуванні), органах
юстиції та суді, - окремо від інших засуджених
військовослужбовців.

У разі потреби та з метою захисту засудженого
військовослужбовця від можливих посягань на його життя з боку
іншого засудженого чи запобігання вчиненню ним нового злочину або
за наявності медичного висновку за мотивованим рішенням начальника
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні його можуть
тримати в одиночній камері.

Під час розміщення засуджених у камерах враховуються
рекомендації заступника начальника гарнізону з виховної роботи.

34. Засуджені тримаються на гауптвахтах Служби правопорядку в
окремих камерах по 2-5 осіб у кожній за категоріями
військовослужбовців, при цьому на одного засудженого відводиться
площа з розрахунку не менш як 2,5 кв. м, об'єм повітря має бути
9-12 куб. м на одну особу. Вікна камер на гауптвахті Служби
правопорядку повинні бути завширшки 0,5 м і заввишки 0,9 м та
обладнані зсередини металевими ґратами, звареними між собою, які
унеможливлюють доступ до скла. Температура в камерах повинна бути
не нижче 18 градусів.

Підлога в камерах будується на бетонній основі та
покривається дошками, стіни штукатуряться цементною сумішшю і
біляться.

Двері камер повинні бути завтовшки не менш як 6 см, зсередини
оббиватися металом і укріплюватися металевими кутиками по всьому
периметру. Для нагляду за засудженими в центрі дверей на висоті
1,4-1,5 м обладнується отвір. Для передачі засудженим їжі, книжок
тощо в середній частині дверей на висоті 95 см від підлоги
обладнується кватирка розміром 18 см на 22 см. Дверцята кватирки
повинні відкриватися в бік коридору та забезпечуються замком.

Усі вікна та двері камер обладнуються автономною
сигналізацією, яка виводиться на пульт начальника чергової зміни.
Двері камер забезпечуються механічними та електромеханічними
замками.

Електропроводка в камерах монтується таким чином, щоб
унеможливити доступ до неї засуджених. Електролампочки загального
освітлення встановлюються в нішах на стелі, а нічного освітлення -
у нішах над дверима. Світильники захищаються від можливого їх
пошкодження ґратами. Вимикачі освітлення камер установлюються поза
камерою в коридорі.

   Камери, де  утримуються  засуджені  військовослужбовці,
радіофікуються.

Час радіотрансляції визначається розпорядком дня на
гауптвахті.

35. Із числа засуджених призначають старших камер -
відповідальних за чистоту і порядок. Вони зобов'язані шикувати
засуджених для ранкового огляду, для перерахування під час зміни
чергової зміни, для вечірньої перевірки, а також стежити, щоб
засуджені вчасно лягали спати, не псували приміщення, не робили
написів на стінах та індивідуальних спальних місцях, не вимикали
освітлення.

36. Начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні має право залучати засуджених військовослужбовців до
робіт з господарського обслуговування та благоустрою будинку
(приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні не
більш як на дві години на день.

Засуджені військовослужбовці виводяться на роботу за
категоріями під наглядом вивідного, який під час роботи забезпечує
ізоляцію від контакту з іншими засудженими військовослужбовцями.

37. Військовослужбовці отримують для відбування покарання
польову форму одягу, а саме:

кашкет камуфльований літній - один;

шапку-вушанку - одну;

костюм камуфльований польовий - один комплект;

куртку утеплену камуфльовану - одну;

білизну натільну (за сезоном) - два комплекти;

білизну теплу - два комплекти;

шкарпетки літні (або онучі) - три пари;

шкарпетки зимові (або онучі) - дві пари;

черевики з високими берцями - одну пару;

тапочки - одну пару;

ремінь до штанів - один;

ремінь поясний - один.

Строк носіння обмундирування (крім польового та білизни)
призупиняється від дня набрання законної сили вироком суду.

Засудженим військовослужбовцям надається індивідуальне
спальне місце (ліжко або нари, що не відкидаються та не
замикаються на ключ) і видаються:

матрац ватяний - один;

ковдра - одна;

подушка ватяна - одна;

простирадло - два;

наволочка - одна;

рушники для обличчя та ніг - по одному.

Спати та лежати вдень засудженим забороняється (у виняткових
випадках дозволяється за рішенням начальника гауптвахти).

Після підйому ліжко охайно заправляється.

Миття в лазні засуджених військовослужбовців і прання білизни
здійснюється щотижня з одночасною заміною комплекту натільної і
постільної білизни за рахунок коштів Міністерства оборони України.

Мило для туалетних потреб видається безкоштовно згідно з
діючими нормами.

38. Засуджені військовослужбовці утримуються в польовій формі
одягу протягом усього строку покарання. Заміна і прання форми
здійснюються за потребою.

39. Засуджені військовослужбовці забезпечуються триразовим
гарячим харчуванням за нормами, що визначає Кабінет Міністрів
України.

Засуджені військовослужбовці приймають їжу в камерах або в
їдальні при гауптвахті. В їдальні їжа видається в різний час:
окремо для рядових (матросів), окремо для сержантів (старшин) і
окремо для прапорщиків (мічманів) та офіцерів.

Засуджені військовослужбовці, які утримуються в одиночній
камері, одержують їжу в камері.

   40. Для  ранкового  і  вечірнього  туалету  засуджених
військовослужбовців виводять з камер у супроводі вивідних та
начальника чергової зміни (його помічника): тих, хто утримується в
загальних камерах, - у складі всієї камери, а тих, хто перебуває в
одиночних камерах, - по одному, почергово. Для справляння
природних потреб заарештованих виводять у супроводі вивідного та
начальника чергової зміни (його помічника) по одному або групами
до 5 осіб, а тих, хто перебуває в одиночних камерах, - по одному.
Виклик вивідного та начальника чергової зміни (його помічника)
здійснюється через чатового.

41. Медичне обслуговування здійснюється в порядку,
встановленому для осіб, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі.

42. Соціально-психологічна робота із засудженими
військовослужбовцями спрямована на усвідомлення ними провини за
вчинений злочин, формування і збереження навичок військової
служби, нейтралізацію негативного впливу на них умов ізоляції,
профілактику та відвернення агресивної поведінки щодо військових
службових осіб Служби правопорядку та чергової зміни, інших
засуджених військовослужбовців та себе.

Основними формами соціально-психологічної та виховної роботи
із засудженими військовослужбовцями є:

індивідуальна робота;

гуманітарна та культурно-виховна робота;

правове виховання.

Індивідуальна робота проводиться військовими службовими
особами органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та
офіцерами з виховної роботи гарнізону на підставі вивчення особи
кожного засудженого з урахуванням вчиненого ним злочину, посади,
військового звання, сімейного стану, фаху та інших обставин, що
характеризують засудженого.

Гуманітарна та культурно-виховна робота проводиться два рази
на тиждень у час, відведений розкладом занять, з метою формування
високих морально-психологічних якостей, уміння розбиратися в
політичній ситуації, участі у житті держави та її Збройних Сил.

Правове виховання є однією із форм виховної роботи з боку
військових службових осіб Служби правопорядку, спрямованої на
формування у засуджених правової культури, поваги до закону і
прагнення до його точного і неухильного виконання.

Організація соціально-психологічної та виховної роботи із
засудженими військовослужбовцями безпосередньо покладається на
заступника начальника гарнізону з виховної роботи.

43. Засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту
виплачується оклад за військове звання. Фінансовий орган, який
забезпечує діяльність гауптвахти Служби правопорядку, зараховує ці
кошти на особистий рахунок засудженого і на його прохання
переводить поштовим переказом його родині.

44. За сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до
засуджених військовослужбовців можуть застосовуватися заходи
заохочення у вигляді подяки, дострокового зняття раніше
накладеного стягнення чи зарахування часу відбування арешту до
загального строку військової служби повністю або частково.

Під час відбування кримінального покарання засуджений
військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння
чергового військового звання, призначений на вищу посаду,
переведений на нове місце служби, звільнений з військової служби,
крім випадку визнання його непридатним до військової служби за
станом здоров'я.

За порушення порядку відбування покарання до засуджених
військовослужбовців можуть застосовуватися заходи впливу у вигляді
догани чи переведення в одиночну камеру на строк до десяти діб.

Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування
часу відбування арешту до загального строку військової служби
користується за поданням начальника органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні, де відбував кримінальне покарання
військовослужбовець, начальник органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні, де проходить службу військовослужбовець.
Правом застосування інших заходів заохочення і стягнення
користується начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні, де відбуває кримінальне покарання військовослужбовець,
та начальник гарнізону, з якого прибув військовослужбовець.

45. Засуджені військовослужбовці несуть матеріальну
відповідальність за завдані ними збитки відповідно до
законодавства.

46. Фізичний вплив, спеціальні засоби та зброя застосовуються
до засуджених військовослужбовців особовим складом чергової зміни
та військовими службовими особами органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні відповідно до законодавства, про що
начальник чергової зміни і військові службові особи органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні негайно доповідають
начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та
повідомляють відповідного прокурора. При втечі
військовослужбовців-жінок зброя не застосовується.

( Пункт 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI від 18.09.2012 )

       Звільнення заарештованих із гауптвахти

   47. Заарештованих у дисциплінарному порядку звільняє після
закінчення строку арешту начальник гауптвахти. У разі смерті або
тяжкої хвороби рідних заарештованого, а також за будь-якого
стихійного лиха, що зазнала його сім'я, військовослужбовця можуть
звільнити до закінчення строку арешту за наказом начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні.

48. Військовослужбовців, заарештованих за рішенням
військового суду і затриманих правоохоронними органами, звільняє
начальник гауптвахти на підставі рішення військового суду або
відповідно правоохоронного органу.

Військовослужбовців, які за обвинувальним вироком суду
засуджені до арешту з відбуттям кримінального покарання на
гауптвахті Служби правопорядку, звільняє начальник органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні або його заступник у
присутності начальника гауптвахти Служби правопорядку. Після
отримання від начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні посвідчення про відрядження, військових перевізних
документів, коштів на проїзд та харчування військовослужбовці у
визначений строк повертаються до своїх військових частин. Про дату
повернення військовослужбовця до військової частини командир
(начальник) сповіщає телеграмою начальника органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні, де відбував покарання
військовослужбовець.

Військовослужбовців, яких незаконно тримають на гауптвахті,
звільняють на вимогу відповідного прокурора. ( Абзац третій пункту
48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI
від 18.09.2012 )

49. Для звільнення заарештованого з гауптвахти начальник
гауптвахти напередодні закінчення строку арешту надсилає
начальникові чергової зміни записку про звільнення заарештованого
й повідомляє командирові підрозділу (військової частини) про час
звільнення заарештованого для надсилання за ним представника.

Начальник чергової зміни, одержавши записку про звільнення,
звільняє заарештованого в строк, зазначений у записці, й
відправляє його до начальника гауптвахти.

Начальник гауптвахти робить у книзі обліку заарештованих і в
іменному списку заарештованих позначки про час звільнення
заарештованого й видає йому під розписку у книзі особисті речі,
гроші й документи, а також записку про арешт з позначкою про
звільнення для подання її командирові підрозділу.

Раніше видану заарештованому розписку про прийняття на
зберігання речей, грошей і документів знищують.

Записку про звільнення начальник чергової зміни подає в
порядку підпорядкованості разом із постовою відомістю.

       ЗАПИСКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗААРЕШТОВАНОГО
З ГАУПТВАХТИ

          Начальникові чергової зміни

Заарештованого ___________________________________________________
(військове звання, ім'я, по батькові)

звільнити ________________________________________________________
(години, число, місяць)
Підстава__________________________________________________________

Начальник гауптвахти ________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
МП

"___" _________________ ____ р.

           Обладнання гауптвахти

   50.  Гауптвахта  Служби правопорядку має приміщення для
перебування заарештованих рядових (матросів), сержантів (старшин)
і окремі приміщення в органі управління Служби правопорядку в
гарнізоні. У разі розміщення гауптвахти в одному будинку із
черговою зміною підрозділу охорони Служби правопорядку прохід
заарештованих через приміщення Служби правопорядку не
допускається.

51. На гауптвахті Служби правопорядку мають бути:

загальні камери для заарештованих рядових (матросів);

загальні камери для заарештованих сержантів (старшин);

одиночні камери;

загальні й одиночні камери для солдатів (матросів) і
сержантів (старшин), які перебувають під слідством;

камери для військовослужбовців, які за обвинувальним вироком
засуджені до арешту з відбуттям кримінального покарання на
гауптвахті Служби правопорядку;

загальні камери для засуджених солдатів (матросів), сержантів
(старшин).

В одиночних камерах мають бути нари, які зачиняються на
стіл, табурет і плювальниця.

У загальних камерах мають бути нари, столи, лави (табурети),
баки з питною водою, обладнані фонтанчиками, і плювальниці.

52. Крім камер для заарештованих, гауптвахта Служби
правопорядку має такі приміщення:

окремі камери для допиту заарештованих і осіб, затриманих
правоохоронними органами;

приміщення чергової зміни охорони (якщо воно не розташоване
в будинку (приміщенні) органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні);

кімнату для роботи штатного складу гауптвахти;

кухню для підігрівання або приготування їжі заарештованим з
необхідними підсобними приміщеннями;

їдальню;

комірчину, обладнану стелажами (вішалками) для зберігання
речей заарештованих;

кімнату для вмивання;

внутрішні або зовнішні туалети.

53. У кімнаті начальника гауптвахти мають бути стіл, два-три
стільці (табурети), ліжко, вішалка, а також вогнетривкий сейф
(металева шафа) або оббитий металом і прикріплений до підлоги чи
до стіни ящик для документів, грошей і цінних речей, прийнятих від
заарештованих на зберігання.

54. Двері та вікна у камерах заарештованих і місцях
загального користування (у кімнатах для вмивання, туалетах)
обладнуються металевими гратами. Двері камер обладнують оглядовими
вікнами. В коридорах гауптвахти мають бути шафи, які зачиняються
на замки, для туалетних речей і приладдя для чищення взуття, а
також для курток і головних уборів. Ключі від шаф зберігаються у
начальника чергової зміни. Гауптвахту обладнують радіоточками для
прослуховування радіопередач.

55. У кожній гауптвахті має бути двір для прогулянок
заарештованих і місце для проведення занять з стройової
підготовки. Двір огороджують щільним парканом заввишки не менш як
2 метри.

56. Вхідні двері у приміщення гауптвахти, двері (у разі
потреби й вікна) камер, вихід у двір для прогулянок обладнують
автономною сигналізацією, яку виводять на пульт начальника
чергової зміни.

57. Особливості обладнання приміщень гауптвахти, де
тримаються військовослужбовці, засуджені до арешту, визначаються
нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

( Додаток доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 487-IV від 06.02.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )

Додаток N 13
до Статуту
гарнізонної та вартової служб
(стаття 234)

        ПОЛОЖЕННЯ ЗБРОЇ У ЧАТОВОГО НА ПОСТУ
(Малюнки відсутні)

Додаток 14
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (стаття 107)

            ВАРТОВА ФОРМА ОДЯГУ

   1. Вартову форму одягу складає: польова утеплена куртка
(куртка утеплена або кожух); комплект чистого й непошкодженого
обмундирування; взуття; головний убір; пояс; сумка для магазинів.

Як постовий одяг застосовують: для зимового часу - кожух і
валянки, для літнього - брезентовий плащ із капюшоном або
плащ-намет чи плащ-накидку.

Постовий одяг, крім кожуха, отримують із двох комплектів на
кожний пост, один з яких зберігають у вартовому приміщенні. Крім
того, у вартовому приміщенні мають бути брезентові плащі або
плащ-намети, плащ-накидки для начальника варти, його помічників і
розвідних.

2. У літній час варти прибувають до місця розводу з польовими
утепленими куртками (куртками утепленими), крім офіцерів,
прапорщиків і мічманів, а за температури повітря
нижче +10 (град.) С, холодного вітру та дощів - у польових
утеплених куртках (куртках утеплених), одягнених у рукави. У спеку
за вказівкою військового коменданта гарнізону (начальника штабу
військової частини) варти можуть з'являтися на розвід без польових
утеплених курток (курток утеплених).

Порядок носіння польової утепленої куртки (куртки утепленої)
може бути змінений під час розводу черговим варт (військової
частини), а під час прямування варти після розводу до місця свого
призначення та під час несення вартової служби - начальником
варти.

3. У літній час при холодному вітрі й дощі зміни вирушають на
пости в польових утеплених куртках (куртках утеплених), одягнених
в рукави. За температури повітря вище +15 (град.) С у затінку
змінам дозволено залишати польові утеплені куртки (куртки
утеплені) на вішалці у вартовому приміщенні.

4. Постовий кожух одягають і скидають лише під час зміни на
посту.

5. У разі негоди зміни виходять на пости в плащах
(плащ-наметах, плащ-накидках).

Плащі (плащ-намети, плащ-накидки) на постах чатові скидають
(одягають) у разі потреби.

Валянки взувають у вартовому приміщенні.

Кожухи й валянки дозволено носити за температури нижче
-5 (град.) С і при холодному вітрі.

6. Кожух одягають поверх польової утепленої куртки (куртки
утепленої), а плащ (плащ-намет, плащ-накидку) - поверх польової
утепленої куртки (куртки утепленої) або кітеля.

Скинуті кожухи й плащі (плащ-намети, плащ-накидки) вішають
під грибком (на спостережній вишці).

7. Чатові всередині опалюваних приміщень за температури не
нижче +18 (град.) С мають бути завжди без польових утеплених
курток (курток утеплених). На час перебування на постах польові
утеплені куртки (куртки утеплені) вішають на вішалку або в шафу.

8. Плащі (плащ-намети, плащ-накидки) та валянки після
повернення з постів скидають і просушують.

Додаток 15
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (стаття 251)

         РОЗПІЗНАВАЛЬНІ СИГНАЛЬНІ ВОГНІ
НА ТРАНСПОРТНОМУ АВТОМОБІЛІ ВАРТИ

   Розпізнавальні сигнальні  вогні  служать  для  визначення
належності автомобіля варті.

Розпізнавальні сигнальні вогні встановлюють на даху кабіни
автомобіля стаціонарно (на штатних автомобілях) або тимчасово (на
час перебування автомобіля в розпорядженні варти).

В іншому випадку розпізнавальні сигнальні вогні монтують на
спеціальній панелі, яку кріплять на кабіні автомобіля, а пульт
управління вогнями влаштовують у кабіні.

Панель із вогнями монтує водій транспортного автомобіля,
віднаряджений у варту.

Один-два комплекти розпізнавальних вогнів та інструкцію з їх
монтування зберігають у місці, визначеному військовим комендантом
(начальником штабу військової частини).

Додаток 16
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (стаття 261)

               ЖУРНАЛ
обліку роботи технічних засобів охорони
варти N _______

                          Сторінка 1
------------------------------------------------------------------
Число,| Час | Номер шлейфа| Місце | Заходи, вжиті
місяць| спрацю- | (датчика) | встановлення| начальником варти
| вання | | |
| (година,| | |
| хвилина)| | |
| | | |
------+----------+-------------+-------------+--------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------------------------------------------------

                          Сторінка 2
------------------------------------------------------------------
Причини спрацювання | Час включення | Підпис начальника
сигналізації | | варти
| | (помічника
| | начальника
| | варти з ТЗО,
| | оператора ТЗО,
| | чергового
|------------------------| частини)
| число, | година, |
| місяць | хвилина |
---------------------+----------+-------------+-------------------
6 | 7 | 8 | 9
------------------------------------------------------------------

   Примітка. На цій сторінці під час передавання чергування
робиться запис, наприклад: "За час чергування
надійшло 5 сигналів тривоги від ТЗО. Показання
лічильника "тривог" - 1010 (якщо він є на пульті).
Чергування на посту ТЗО, документи та апаратура у
справному стані згідно з описом, за винятком
(зазначаються недоліки, якщо вони є)

   здав: сержант                =ІВАНЕНКО=
(підпис)

   прийняв: 02.01. о 18.26. сержант      =ПЕТРЕНКО=
(підпис)

   Зміну дозволяю.

   Начальник варти лейтенант         =СИДОРЕНКО=
(підпис)

Додаток 17
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (стаття 104)

        ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ВАРТОВИХ СОБАК

   1. Вартових собак залучають для посилення охорони об'єктів і
використовують, головним чином, уночі, як виняток - удень в умовах
поганої видимості (дощ, туман тощо).

Постом вартового собаки називають спеціально обладнану
ділянку місцевості, на яку виставляють вартового собаку для
посилення охорони об'єкта.

2. Пости вартових собак встановлюються на найнебезпечніших
підступах, не більш як за 80 метрів попереду від зовнішньої
огорожі або між зовнішньою огорожею і першим рубежем, обладнаним
технічними засобами охорони, з урахуванням можливості обстрілу
місцевості перед собакою.

На пост виставляють тільки здорових собак. Перед розводом на
пости собак необхідно за 1-2 години до цього нагодувати,
перевірити справність шлейок, нашийників, повідків та ланцюгів,
виявлені несправності усунути.

3. Розставляє собак на пости (знімає з постів) помічник
начальника варти із служби вартових собак за розпорядженням
начальника варти у супроводі помічника начальника варти або
відповідного розвідного.

Ведуть собак вожаті вартових собак на повідках або ланцюгах,
пристебнутих до нашийників, утримуючи собак поруч себе, причому
кожен веде не більше двох собак, які мають бути в намордниках і в
шлейках (намордник із собаки вожатий скидає і відстібає поводок
від нашийника після перевірки обладнання поста і прикріплення
вартового ланцюга до шлейки собаки).

4. Тривалість перебування собаки на посту не повинна
перевищувати 12 годин на добу, а за температури -20 (град.) С й
нижче - 6 годин, про що начальник варти робить запис у постовій
відомості та в журналі наряду вартових собак.

5. Про розстановку, зняття й заміну собак на постах начальник
варти записує в журналі наряду вартових собак і в постовій
відомості.

6. Одержавши сигнал від чатового або почувши гавкання собаки,
начальник варти для з'ясування обставин негайно направляє
помічника начальника варти із служби вартових собак, розвідного
цього поста та вожатого вартових собак на цей пост.

7. Порядок тримання і підготовки вартових собак, а також
вказівки щодо обладнання постів вартових собак і порядок перевірки
їх роботи на постах викладені в спеціальному положенні.

8. Помічник начальника варти із служби вартових собак
призначається із старших вожатих вартових собак. Він відповідає за
своєчасну розстановку собак на пости й несення служби вожатими
вартових собак. Помічник начальника варти із служби вартових собак
підпорядкований начальникові варти, він має бути присутній на
розводі варт. Йому підпорядковані вожаті вартових собак, які
входять до складу варти.

Помічник начальника варти із служби вартових собак
зобов'язаний:

точно знати розміщення постів вартових собак і керувати
розстановкою собак на пости;

перед відправленням вожатих із вартовими собаками на пости
перевіряти знання вожатими своїх обов'язків і справність
спорядження вартових собак;

не рідше як один раз за час перебування вартових собак на
постах перевіряти їх поведінку;

вести журнал наряду вартових собак.

9. Вожатий вартових собак відповідає за належне тримання
постів вартових собак і справність їхнього спорядження. Він
підпорядковується начальникові варти та його помічникові із служби
вартових собак і виконує тільки їх розпорядження.

Вожатий вартових собак зобов'язаний:

знати чисельність та розміщення постів вартових собак і умови
несення служби на них;

знати вартових собак своєї зміни та їх поведінку на постах;
перевіряти за наказом помічника начальника варти із служби
вартових собак поведінку вартових собак на постах, а також стан
постів;

вживати заходів до негайного усунення виявлених на постах
несправностей (обрив троса або ланцюга, заплутування собаки).

Додаток 18
до Статуту гарнізонної та вартової
служб (стаття 84)

       ПОРЯДОК ВІДНАРЯДЖЕННЯ ПОЧЕСНИХ ЕСКОРТІВ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОХОРОНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ТА УЧАСТІ В НЬОМУ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

   1. Для поховання військовослужбовців споряджують почесний
ескорт.

2. Почесний ескорт споряджують у складі відділення, взводу,
роти. Почесний ескорт, призначений у складі взводу, роти, має бути
з Державним Прапором України без чохла та з жалобною стрічкою.

3. Крім почесного ескорту, на поховання споряджають:

оркестр (сигналіста та барабанщика);

почесну варту біля труни;

військовослужбовців для опускання труни у могилу
(8-10 осіб).

4. Для перевезення труни з тілом покійного виділяють
автомобіль або лафет гармати.

Для несення орденів і медалей на подушечках призначають по
одній особі на кожну подушечку з орденом чи медалями.

Кожен орден прикріпляють до окремої подушечки. Медалі можуть
прикріплятися по кілька на одній подушечці. Подушечки мають бути
малинового кольору розміром 25 х 25 сантиметрів.

На віко труни кладуть головний убір.

5. Якщо військовослужбовця, що помер, ховають в іншому
населеному пункті, труну з тілом покійного супроводжують почесний
ескорт та оркестр до залізничного вокзалу, аеродрому, пристані або
до межі міста.

6. Для супроводу труни з тілом покійного в дорозі до місця
похорону розпорядженням командира військової частини, начальника
гарнізону (військового комісара) призначають дві-чотири особи.

Про час прибуття труни з тілом покійного до пункту, де
призначено похорон, а також до пунктів перевантаження з одного
виду транспорту на інший військовий комендант або начальник
відповідного гарнізону (військовий комісар) має бути оповіщений
командиром військової частини (військовим комендантом гарнізону,
військовим комісаром), де помер військовослужбовець, не пізніш як
за добу.

Для зустрічі та супроводу труни з тілом покійного до місця
поховання призначають почесний ескорт і наряд на поховання.

7. Про смерть військовослужбовця командир військової частини
(військовий комендант гарнізону) зобов'язаний того самого дня
повідомити найближчим родичам померлого, погодивши місце та час
його поховання.

8. Військовий комендант гарнізону заздалегідь повідомляє
командирові військової частини, від якої призначають почесний
ескорт і наряд на поховання, про час і місце їх прибуття.

9. Час виставлення почесної варти біля труни з тілом
покійного визначає начальник гарнізону або командир військової
частини.

10. З почесної варти біля труни виставляють дві пари чатових.
Одна пара чатових стає по обидва боки труни з тілом покійного за
два кроки від труни в узголів'я, інша пара - в ногах. Пари чатових
стають обличчям одна до одної. Чатові виструнчуються, тримаючи
автомати в положенні "на груди" або карабіни в положенні "до
ноги".

Чатові мають пов'язку на лівому рукаві. Пов'язка має бути
малинового кольору завширшки 10 сантиметрів, завдовжки
30-40 сантиметрів, уздовж з обох боків обшита стрічками чорного
кольору завширшки 3 сантиметри.

Чатових біля труни змінюють кожні 15 хвилин. Команди для
зміни не подають.

Під час проходження процесії та опускання труни з тілом
покійного в могилу зміни чатових не проводять.

11. Для віддання почестей покійному можна виставляти почесних
чатових із представників військових частин і громадських
організацій. Вони стоять без головних уборів, з пов'язками поряд
із чатовими почесної варти на відстані одного-двох кроків із
зовнішнього від них боку, і їх змінюють кожні 3-5 хвилин.

12. Після прибуття до місця винесення труни почесний ескорт
вишиковується в розгорнутий стрій фронтом до виходу, звідки мають
винести труну з тілом покійного.

Оркестр (сигналіст та барабанщик) шикується за три кроки
праворуч від ескорту.

13. Під час винесення труни з тілом покійного з приміщення
попереду за три-п'ять кроків один за одним рухаються
військовослужбовці з вінками, за ними на тих самих дистанціях -
військовослужбовці з орденами й медалями покійного, а потім -
військовослужбовці з труною, особи, які супроводжують покійного,
та почесна варта.

   14. При винесенні труни з тілом покійного начальник ескорту,
не залишаючи свого місця в строю, подає команду "СТРУНКО" та
прикладає руку до головного убору. Оркестр виконує жалобний марш,
сигналіст та барабанщик - сигнал для поховання (додаток 5 до
Стройового статуту).

Військовослужбовці, які перебувають поза строєм, прикладають
руку до головного убору.

15. Процесія рухається в порядку, визначеному у пункті 14. За
почесною вартою йдуть оркестр (сигналіст та барабанщик) і почесний
ескорт.

Під час руху процесії оркестр із перервами виконує жалобний
марш (сигналіст та барабанщик - сигнал для поховання).

Чатові почесної варти йдуть по обидва боки труни з автоматами
в положенні "на груди", з карабінами - в положенні "на плече"; при
супроводі труни на автомобілі чатові в положенні сидячи тримають
карабіни між колінами, а в положенні стоячи - "до ноги".

16. За вказівкою начальника гарнізону біля місця винесення
труни та на підході до місця поховання з обох боків шляху, яким
рухається процесія, можуть бути вишикувані війська в пішому
одношеренговому або двошеренговому строю.

17. Після прибуття до місця поховання оркестр (сигналіст та
барабанщик) перестає грати жалобний марш. Почесний ескорт і
оркестр (сигналіст та барабанщик) шикуються, якщо є місце, фронтом
до могили.

Військовослужбовці з вінками, орденами й медалями, а також
чатові почесної варти стають біля могили.

18. Перед опусканням труни з тілом покійного у могилу
відкривають жалобний мітинг. Під час опускання труни в могилу
схиляють Державний Прапор України, почесний ескорт виструнчується,
оркестр виконує жалобний марш (сигналіст та барабанщик - сигнал
для поховання). Призначений із складу почесного ескорту підрозділ
(рота, взвод, відділення) салютує трьома залпами холостими
патронами.

З першим залпом салюту оркестр виконує Державний Гімн
України. Після виконання Гімну військовослужбовці, якщо є місце,
проходять повз могилу маршем.

19. У разі кремації тіла покійного почесний ескорт
вишиковується біля крематорію фронтом паралельно до напрямку руху
похоронної процесії.

Оркестр (сигналіст та барабанщик) вишиковується за три кроки
праворуч або ліворуч від ескорту. З наближенням похоронної
процесії до крематорію оркестр виконує жалобний марш (сигналіст та
барабанщик - сигнал для поховання).

Потім проводять жалобний мітинг.

Під час опускання труни з тілом покійного для кремації
оркестр виконує жалобний марш (сигналіст та барабанщик - сигнал
для поховання); призначений підрозділ салютує трьома залпами
холостими патронами.

Після салюту оркестр виконує Державний Гімн України.

20. Після закінчення похорону ордени, медалі покійного та
документи про його нагородження сім'я покійного залишає в себе.