Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про введення мораторію на примусову
реалізацію майна

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.77 )

( Закон визнано таким, що відповідає Конституції України
(є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 11-рп/2003 від 10.06.20
03 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2103-IV від 21.10.20
04, ВВР, 2005, N 2, ст.31
N 3385-VI від 19.05.20
11, ВВР, 2011, N 45, ст.493
N 4212-VI від 22.12.20
11, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413 -
набирає чинності з 18.01.2013 р. )

Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків.

Стаття 1. Встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Стаття 2. Для цілей цього Закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств, якщо таке відчуження здійснюється шляхом:

звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011 року, та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. ( Абзац другий статті 2 в редакції Закону N 2103-IV від 21.10.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3385-VI від 19.05.2011 )

( Абзац третій статті 2 виключено на підставі Закону N 4212-VI від 22.12.2011 )

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити неухильне виконання цього Закону;

у місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2864-III