Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2006 р. N 754
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1695 від 08.12.20
06
N 264 від 26.03.20
08
N 1236 від 27.12.20
10
N 346 від 28.03.20
11
N 1048 від 12.10.20
11
N 1294 від 14.12.20
11
N 644 від 01.08.20
13
N 646 від 07.08.20
13
N 739 від 09.10.20
13 )

Відповідно до Указу Президента України від 27 грудня 2005 р. N 1842 "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 754

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2002 р., N 12, ст. 590; 2004 р., N 25, ст. 1650):

1) у пункті 4 Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою:

в абзаці четвертому слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди";

в абзаці дев'ятому слова "та Держкомприродресурсів" виключити;

2) у пункті 3 Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 150 "Про Державний фонд родовищ корисних копалин України" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комітет природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

3. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. N 512 "Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 272; Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державного комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерства охорони навколишнього природного середовища".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 від 14.12.2011 )

5. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 825 "Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 41; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

7. У тексті Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N З, ст. 54; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

8. У пунктах 12 і 14 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 58 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 93; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

9. У тексті Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650, N 51, ст. 3345), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

10. У тексті Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

11. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2002 р., N 47, ст. 2134; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

12. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. N 273 "Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державний комітет природних ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища".

13. У тексті Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220; Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457; 2004 р., N 25, ст. 1650), та додатку до нього слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

14. У пунктах 2 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. N 728 "Про створення національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 32; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комітет природних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

15. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996 р. N 661 "Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 371; Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комітет природних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 739 від 09.10.2013 )

17. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., N 47, ст. 2134; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державним комітетом природних ресурсів" замінити словами "Міністерством охорони навколишнього природного середовища".

( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 264 від 26.03.2008 )

19. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 118 "Про затвердження переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку, які підлягають амортизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 181; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комітетові природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933; 2003 р., N 21, ст. 937; 2004 р" N 25, ст. 1650):

1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 4 слово "Держкомприродресурсів" виключити;

у пункті 8:

абзац другий після слів "(у районах спостережних станцій)" доповнити словами "державне еколого-геологічне картування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності";

абзац третій виключити;

в абзаці другому пункту 20 слова "та Держкомприродресурсів" виключити;

у пункті 21 слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1048 від 12.10.2011 )

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646 від 07.08.2013 )

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2004 р., N 25, ст. 1650):

1) у пункті 2 постанови слова "Державний комітет природних ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища";

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1641 "Про організацію системи оперативного контролю за зсувонебезпечними ділянками з використанням новітніх технологій" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

( Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236 від 27.12.2010 )

26. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1485; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

27. У тексті Положення про порядок надходження, збереження, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1528; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

28. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1917 "Про заходи щодо розвитку кольорової металургії" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

29. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2245 "Про Програму "Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному комітетові природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

30. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2359 "Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS - 84" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державний комітет природних ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища".

( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 644 від 01.08.2013 )

( Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1695 від 08.12.2006 )

33. В абзаці сьомому пункту 6 Порядку використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 87 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 188; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" виключити.

34. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 149 "Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2002 р., N 24, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650) слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

35. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 665 "Про Національну програму "Нафта і газ України до 2010 року" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 25, ст. 1114; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

36. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650):

позицію "Держкомприродресурсів" виключити;

у позиції "Мінприроди" графи "Вид витрат" і "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" доповнити відповідно абзацами такого змісту:

"витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання, обробки та зберігання геологічної, геодезичної та картографічної інформації, організації і проведення конкурсів, крім оплати праці та інших соціальних виплат";

"50 відсотків плати, одержаної за користування геологічною, геодезичною та картографічною інформацією, яка є державною власністю, і від її продажу".

( Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 346 від 28.03.2011 )

38. У складі Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1603 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2192; 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Начальник департаменту геодезії, картографії та кадастру Держкомприродресурсів" замінити словами "Голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру".

39. У пунктах 14, 15, 17, 20-22, 33 і 52 Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 935; 2004 р., N 25, ст. 1650), у складі виконавців слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

40. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Держкомприродресурсів" та "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".

41. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 37 "Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2004 р., N 25, ст. 1650):

1) у тексті постанови слова "Державний комітет природних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою, та додатку до неї слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

42. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2028 "Про затвердження Програми підготовки та видання Національного атласу України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2800; 2004 р., N 25, ст. 1650):

1) в абзаці другому пункту 4 постанови слова "Державному комітетові природних ресурсів" виключити;

2) в абзацах тринадцятому і сімнадцятому розділу 4 Програми, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсів" виключити.