Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 березня 2011 р. N 346
Київ

Про ліквідацію урядових органів

На виконання пункту 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати урядові органи за переліком згідно з додатком.

2. Установити, що урядові органи, які ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї постанови, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, у системі яких функціонують урядові органи:

забезпечити належне виконання функцій урядових органів, що ліквідуються;

здійснити заходи з ліквідації відповідних урядових органів та поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

передбачити під час підготовки проектів положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади віднесення повноважень урядових органів, що ліквідуються, до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

6. Постанови Кабінету Міністрів України, зазначені у пункті 3 цієї постанови, втрачають чинність одночасно з набранням чинності указами Президента України про затвердження положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, яким передано повноваження відповідних урядових органів, що ліквідуються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. N 346

Перелік
урядових органів, що ліквідуються

Агентство з питань оборонно-промислового комплексу

Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Головна державна інспекція на автомобільному транспорті

Державна авіаційна адміністрація

Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба

Державна адміністрація зв'язку

Державна адміністрація автомобільного транспорту

Державна адміністрація морського і річкового транспорту

Державна архітектурно-будівельна інспекція

Державна геологічна служба

Державна гідрометеорологічна служба

Державна екологічна інспекція

Державна житлово-комунальна інспекція

Державна інспекція з енергозбереження

Державна інспекція з контролю за цінами

Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку

Державна інспекція навчальних закладів

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки

Державна пробірна служба

Державна санітарно-епідеміологічна служба

Державна служба з охорони прав на сорти рослин

Державна служба з питань національної культурної спадщини

Державна служба заповідної справи

Державна служба кінематографії

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон

Державна служба туризму і курортів

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді

Державне казначейство

Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів

Державний департамент з питань адаптації законодавства

Державний департамент з питань банкрутства

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини

Державний департамент інтелектуальної власності

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю

Державний департамент надлишкового майна та земель

Державний департамент пожежної безпеки

Державний департамент страхового фонду документації

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування

Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Українське агентство міжнародного розвитку

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. N 346

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1991 р. N 374 "Питання Адміністрації зони відчуження земель, радіаційно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. N 134 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1991 р. N 374".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 221 "Про утворення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 214).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 601 "Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 568).

5. Пункти 1 і 2, абзац другий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. N 732 "Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 18, ст. 744).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 851 "Про утворення державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 903).

7. Пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. N 758 "Про утворення Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 781).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 983 "Про затвердження Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1051).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997 "Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1060).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1023 "Питання Державного департаменту страхового фонду документації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1093).

11. Пункти 1, 3, 4, 6 і 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039 "Питання Державної інспекції з енергозбереження" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1097).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1210 "Про затвердження Положення про Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1354).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1263 "Про Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1410).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. N 1351 "Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1503).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1432 "Про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 38, ст. 1621).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1464 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1655).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. N 1819 "Питання Державної інспекції з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2162).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 239 "Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства екології та природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 447).

19. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2001 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 491).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2001 р. N 576 "Про утворення Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 992).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 886 "Про утворення Державної інспекції навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1405).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1000 "Про Державну службу заповідної справи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1540).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1446 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1988).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1520 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2084).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1587 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2145).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1614 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2197).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1750 "Про утворення Державної гідрометеорологічної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2364).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1791 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1023 і від 5 вересня 2000 р. N 1386" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 14).

29. Пункт 2 і абзац другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2002 р. N 112 "Деякі питання пожежної безпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 7, ст. 285).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2002 р. N 125 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. N 758 і від 3 серпня 2000 р. N 1210" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 7, ст. 287).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 500 "Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 816).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 570 "Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу"(Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 931).

33. Пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 714 "Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1095).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 831 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1446" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 25, ст. 1205).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 844 "Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 25, ст. 1210).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1591).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1968 "Про внесення зміни до Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2387).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 50 "Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 111).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2003 р. N 294 "Про внесення змін до пункту 9 Положення про Державну екологічну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 10, ст. 441).

40. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1080).

41. Пункти 40, 41, 43, 56, 57, 60, 65 і 77 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

42. Пункти 80 і 93 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1429 "Про утворення Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1985).

44. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1573 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2111).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2003 р. N 1577 "Про утворення Державної санітарно-епідеміологічної служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2174).

46. Пункти 1, 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2004 р. N 65 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 3, ст. 126).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 381 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1263" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 753).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 770 "Про урядові органи державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1589).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1016 "Про внесення змін до Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2143).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125 "Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2339).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1172 "Про утворення Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2396).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1186 "Про утворення Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2408).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1190 "Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2411).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1264 "Про затвердження Положення про Державну адміністрацію зв'язку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2517).

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. N 1272 "Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 39, ст. 2586).

56. Пункти 12, 14, 18 і 25 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3206).

57. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447).

58. Пункт 23 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 р. N 1757 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3451).

59. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2005 р. N 197 "Деякі питання Міністерства у справах молоді та спорту" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 13, ст. 665).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. N 301 "Про внесення змін до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 842).

61. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 347 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1064).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 382 "Про утворення урядового органу державного управління у складі Міністерства культури і туризму" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1202).

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2005 р. N 408 "Про утворення Центру обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1222).

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2005 р. N 443 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 24, ст. 1351).

65. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 550 "Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1624) в частині утворення Державної геологічної служби.

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 564 "Про утворення Державної служби туризму і курортів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1638).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. N 589 "Деякі питання Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 29, ст. 1712).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 739 "Про внесення змін до Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1950).

69. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2005 р. N 746 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1990).

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. N 894 "Про внесення зміни до пункту 5 Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2290).

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 980 "Про затвердження Положення про Державну геологічну службу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2481).

72. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 983 "Про утворення урядового органу державного управління у складі Міністерства фінансів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2484).

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2005 р. N 1022 "Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 42, ст. 2659).

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. N 1111 "Про утворення Державної служби кінематографії" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 47, ст. 2948).

75. Пункти 1, 2, 4-7, 10 і 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1197 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3126).

76. Пункти 1 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1232 "Питання Державного казначейства України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3275) та пункт 1 змін, затверджених зазначеною постановою.

77. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1237 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 382 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2005 р. N 296" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3280).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 77 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 219).

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 р. N 132 "Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 354).

80. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 р. N 251 "Питання Державної служби кінематографії" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 622).

81. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327 "Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обміну фізичних осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752).

82. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 336 "Про Державну службу з питань національної культурної спадщини" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 761).

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 367 "Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 873).

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2006 р. N 370 "Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 876).

85. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 387 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 892).

86. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. N 412 "Питання Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 984).

87. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 і від 11 квітня 2002 р. N 500, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2006 р. N 414 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 986).

88. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 428 "Про утворення Державної архітектурно-будівельної інспекції" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 993).

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. N 533 "Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1190).

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2006 р. N 560 "Деякі питання управління майном, яке вивільняється в ході реформування Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 17, ст. 1271).

91. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 742 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1624).

92. Пункт 37 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 759 "Про утворення Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1639).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 773 "Про внесення змін до Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1652).

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 866 "Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 1887).

96. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р. N 936 "Про утворення Українського агентства міжнародного розвитку" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1964).

97. Пункти 2, 4, 10 і 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо державних цільових програм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1022 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2142).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1057 "Про внесення зміни до Положення про Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2217).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1102 "Про затвердження Положення про Державний департамент надлишкового майна та земель" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 32, ст. 2323).

100. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2006 р. N 1314 "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 38, ст. 2589) та пункт 2 змін, затверджених зазначеною постановою ( 1314-2006 ).

101. Пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1434 "Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2813).

102. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2006 р. N 1498 "Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 43, ст. 2890).

103. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1526 "Про утворення Державної авіаційної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2951).

104. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань користування надрами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1570 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3014).

105. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1601 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 і від 2 листопада 2006 р. N 1526" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 46, ст. 3081).

106. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1620 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3128).

107. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1768 "Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3419).

108. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2007 р. N 60 "Про утворення Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 224).

109. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2007 р. N 297 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 586).

110. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 672 "Про внесення змін до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1301).

111. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 676 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1305).

112. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2007 р. N 889 "Про внесення зміни до пункту 8 Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 49, ст. 2027).

113. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 926 "Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2124).

114. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1134 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2673).

115. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1182 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2759).

116. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 р. N 1319 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1190" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 87, ст. 3195).

117. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 62 "Про внесення зміни до пункту 8 Положення про Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 15, ст. 369).

118. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. N 164 "Про внесення змін до Положення про Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 19, ст. 546).

119. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 514 "Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1354).

120. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 527 "Про утворення Державної житлово-комунальної інспекції" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1366).

121. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 657 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1264" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1860).

122. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 681 "Питання державного управління в галузі автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1884).

123. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 793 "Про утворення Агентства з питань оборонно-промислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2282).

124. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 771 "Деякі питання Державної адміністрації автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2262).

125. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 798 "Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2310).

126. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 804 "Про доповнення пункту 3 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2315).

127. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 951 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2821).

128. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1034 "Про доповнення пункту 7 Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 92, ст. 3051).

129. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1037 "Про перейменування Державного департаменту з питань зв'язку" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3066).

130. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 30 "Про внесення змін до Положення про Агентство з питань оборонно-промислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 5, ст. 134).

131. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України та Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 68 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 313).

132. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 81 "Про доповнення пункту 4 Положення про Державний департамент з питань банкрутства" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 326).

133. Пункти 1, 2, 6, 9 і 10 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 227 "Питання Державної адміністрації морського і річкового транспорту" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 20, ст. 647).

134. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 590 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1478).

135. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 702 "Про внесення змін до пункту 11-1 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1747).

136. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 849 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2163).

137. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 938 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2354).

138. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 948 "Про часткове зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 227" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2378), крім зупинення на період до 1 січня 2012 р. пунктів 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 227 "Питання Державної адміністрації морського і річкового транспорту" та затверджених зазначеною постановою ( 227-2009 ) пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 204 і від 26 лютого 2000 р. N 403, і пункту 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.

139. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1097 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну адміністрацію морського і річкового транспорту" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2690).

140. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125 і 1126, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1189 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 87, ст. 2928).

141. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1228 "Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 681 та абзацу четвертого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 771" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 89, ст. 3020).

142. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1426 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 948" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 18).

143. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про Державну пожежну охорону та Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 108 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 450).

144. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 128 "Про відновлення дії постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2006 р. N 560 і від 3 серпня 2006 р. N 1102 та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 529).

145. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1520 і від 2 листопада 2006 р. N 1524, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 154 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 577).

146. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 309 "Про скорочення деяких посад в Національному агентстві України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 27, ст. 1062).

147. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. N 351 "Про внесення змін до Положення про Державний департамент пожежної безпеки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 37, ст. 1260).

148. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 386 "Про внесення змін до Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1345).

149. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 540 "Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Державну адміністрацію морського і річкового транспорту" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1653).

150. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 559 "Деякі питання державного управління у сфері міграції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1696) та пункт 7 змін, затверджених зазначеною постановою.

151. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 585 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 53, ст. 1779).

152. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 667 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1432 і від 13 грудня 2000 р. N 1819" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2017).

153. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про Державну пожежну охорону та Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. N 823 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 68, ст. 2460).

154. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. N 960 "Про внесення зміни до пункту 8 Положення про Державну інспекцію навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 80, ст. 2831).

155. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1162 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 948" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3479).