Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 травня 1994 р. N 302
Київ

Про порядок видачі посвідчень
і нагрудних знаків ветеранів війни

(Додатково див. Постанову КМ
N 1 від 02.01.
95)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 865 від 04.06.20
03
N 16 від 14.01.20
04
N 198 від 28.03.20
05
N 726 від 25.05.20
06
N 1029 від 26.07.20
06
N 648 від 20.04.20
07
N 12 від 14.01.20
09
N 1003 від 23.09.20
09)

(Додатково див. Постанову
Окружного адміністративного суду міста Києва
N 2а-11283/09/2670 від 26.03.20
10)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 736 від 18.08.20
10
N 1109 від 20.10.20
11
N 35 від 25.01.20
12
N 916 від 10.10.20
12
N 978 від 24.10.20
12
N 1166 від 19.12.20
12
N 380 від 29.05.20
13
N 609 від 21.08.20
13
N 955 від 25.12.20
13)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни, що додається.

2. Затвердити опис нагрудних знаків ветеранів війни (додаток N 1).

3. Затвердити зразки посвідчень та нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни (додатки N 2 і 3).

3-1. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення члена сім'ї загиблого (додаток N 4).

(Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

3-2. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни II-III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше (додаток 5).

Бланк-вкладка до посвідчення зазначених осіб видається також учасникам бойових дій, інвалідам війни II-III групи з числа учасників бойових дій у період війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше.

(Пункт 3-2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 609 від 21.08.2013)

(Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 1166 від 19.12.2012)

4. Установити, що виготовлення бланків посвідчень ветеранів війни і бланків листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості та нагрудних знаків здійснюється Міністерством фінансів:

для інвалідів війни, учасників війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - за замовленням Міністерства соціальної політики;

(Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

для учасників бойових дій - за замовленням Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної пенітенціарної служби, Управління державної охорони, Державної податкової служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

(Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 736 від 18.08.2010, N 1109 від 20.10.2011, N 35 від 25.01.2012, N 916 від 10.10.2012, N 978 від 24.10.2012, N 380 від 29.05.2013)

Виготовлення зазначених бланків та нагрудних знаків здійснюється за рахунок і в межах асигнувань, передбачених для відповідних органів у державному бюджеті.

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 12 від 14.01.2009)

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. N 302

Положення
про порядок видачі посвідчень
і нагрудних знаків ветеранів війни

1. Це Положення регулює правила видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни.

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", на основі котрого надаються відповідні пільги і компенсації.

Листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості є документом, на підставі якого надається право на пільговий проїзд зазначеним особам згідно з пунктом 17 частини першої статті 12, пунктом 21 частини першої статті 13, пунктом 16 частини першої статті 14, пунктом 18 частини першої статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1003 від 23.09.2009)

3. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Учасникам бойових дій (стаття 6 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника бойових дій" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій".

Інвалідам війни (стаття 7 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення інваліда війни" та нагрудний знак "Ветеран війни - інвалід".

Учасникам війни (стаття 9 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника війни" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник війни".

4. Особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого".

Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до досягнення ними 16-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини. Після досягнення такими особами 16-річного віку в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує дію посвідчення на наступний рік за умови їх належності до категорій осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

(Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

Нагрудний знак зазначеним особам не видається.

5. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 зазначеного Закону), видається одне із посвідчень, згаданих у пункті 3 цього Положення, та нагрудний знак "Ветеран війни - особливі заслуги".

(Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 955 від 25.12.2013)

7. "Посвідчення учасника бойових дій" і нагрудний знак видаються органами Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПтС, Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою за місцем реєстрації ветерана.

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 736 від 18.08.2010, N 1109 від 20.10.2011, N 35 від 25.01.2012, N 916 від 10.10.2012, N 978 від 24.10.2012, N 380 від 29.05.2013)

"Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника війни" і відповідні нагрудні знаки, "Посвідчення члена сім'ї загиблого" видаються органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

Громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього СРСР, видаються посвідчення ветерана війни та відповідні нагрудні знаки у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну. Особам з їх числа, яким призначена пенсія, зазначені посвідчення видаються органами праці та соціального захисту населення у разі отримання виплат в органах Пенсійного фонду України. Зазначеним особам, які не досягли пенсійного віку, посвідчення ветерана війни та особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається у порядку, визначеному цим пунктом.

(Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 12 від 14.01.2009)

7-1. Листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості видають:

учасникам бойових дій - органи Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПтС, Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужба за місцем реєстрації ветерана;

(Абзац другий пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 736 від 18.08.2010, N 1109 від 20.10.2011, N 35 від 25.01.2012, N 916 від 10.10.2012, N 978 від 24.10.2012, N 380 від 29.05.2013)

інвалідам війни, учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - органи праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

(Положення доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

7-2. Учасникам бойових дій, інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, працівниками відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення за місцем проживання громадянина на правій внутрішній стороні посвідчення вклеюється новий бланк-вкладка, яка завіряється відповідно до пункту 8 цього Положення.

(Положення доповнено пунктом 7-2 згідно з Постановою КМ N 1166 від 19.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 609 від 21.08.2013)

8. При заповненні посвідчення записи "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові" робляться без скорочень. Прописом визначаються група інвалідності, дата видачі. Особистий підпис власника і його фотокартки скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу праці та соціального захисту населення або іншого органу, який видав посвідчення, і скріплюються печаткою.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 16 від 14.01.2004)

9. Посвідчення і нагрудні знаки вручаються особисто ветеранам війни та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону, або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

Посвідчення і нагрудні знаки видаються безкоштовно.

Нагрудний знак "Ветеран війни" носиться на правій стороні грудей і при носінні разом з іншими нагородами розміщується вище від них.

10. Посвідчення інваліда війни" видається на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

(Пункт 10 доповнено абзацом першим згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

Інвалідам війни, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим - на період встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, до якого вносяться відповідні записи. Записи в бланку завіряються відповідно до пункту 8 цього Положення.

11. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то за заявою ветерана війни чи іншої особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається нове посвідчення у порядку, визначеному пунктом 7 цього Положення.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

(Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 12 від 14.01.2009)

12-1. Особам, які мають право на отримання кількох посвідчень відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається лише одне посвідчення за їх вибором.

Ветеранам війни, яким одночасно встановлено правовий статус згідно із статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається одне посвідчення за їх вибором, в якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу.

(Пункт 12-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

(Положення доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 16 від 14.01.2004)

13. Посвідчення інвалідів війни, учасників війни та прирівняних до них осіб, видані відповідними органами СРСР, союзних республік, які існували на його території, України та інших незалежних держав, що утворились на його території, за зразками, які діяли на 1 січня 1992 р., залишаються на збереженні у ветеранів війни.

13-1. У разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом, з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

(Положення доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 16 від 14.01.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. N 302

Опис
нагрудних знаків "Ветеран війни"

1. Нагрудний знак "Ветеран війни" виготовляється чотирьох видів:

"Ветеран війни - учасник бойових дій";

"Ветеран війни - інвалід";

"Ветеран війни - учасник війни";

"Ветеран війни - особливі заслуги".

2. Нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву темно-жовтого кольору і має круглу форму.

розмір знака: діаметр - 32 мм, товщина - 3 мм.

На лицьовому боці в центрі знака на фоні святкового салюту зображений барельєф монумента "Батьківщина - мати" меморіального комплексу "Український державний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." у м. Києві. Зверху - напис "Ветеран війни", знизу лаврова і калинова гілочки, які розходяться по краях знака.

На зворотному боці кожного виду знака нанесено відповідний напис:

"Учасник бойових дій";

"Інвалід війни";

"Учасник війни";

"Особливі заслуги".

По краях знака з лицьового та зворотного боків - бортики завширшки 1 мм.

Усі написи і зображення на нагрудних знаках опуклі.

3. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднуються з прямокутною колодкою з алюмінієвого сплаву розміром 32х15 мм, яка покрита емаллю синього та жовтого кольорів (кольорів державного прапора України).

Колодка має на зворотному боці шпильку для прикріплення до одягу.

Міністр Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. N 302

Зразки
посвідчення, що видаються ветеранам війни

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Міністр Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. N 302

Зразки
нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Міністр Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. N 302

Бланк-вкладка
до посвідчення члена сім'ї загиблого

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Постанову доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 12 від 14.01.2009)

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. N 302

Бланк-вкладка до посвідчення
учасника бойових дій, інваліда війни
ii-iii групи з числа учасників бойових дій
у період великої вітчизняної війни
1941-1945 років, яким виповнилося
85 років і більше

З Додатком 5 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Постанову доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 1166 від 19.12.2012)