Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2002 р. N 1298
Київ

Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1970 від 25.12.20
02
N 740 від 19.05.20
03
N 790 від 22.08.20
05
N 988 від 01.10.20
05
N 1244 від 21.12.20
05
N 172 від 20.02.20
06
N 397 від 07.03.20
07
N 602 від 04.04.20
07
N 894 від 11.07.20
07
N 1050 від 15.08.20
07
N 1187 від 03.10.20
07
N 357 від 17.04.20
08
N 939 від 25.10.20
08
N 1036 від 26.11.20
08
N 1117 від 20.12.20
08
N 82 від 11.02.20
09
N 109 від 03.02.20
10
N 337 від 12.05.20
10
N 518 від 30.06.20
10
N 863 від 22.09.20
10
N 980 від 27.10.20
10
N 1056 від 17.11.20
10
N 1086 від 01.12.20
10
N 1212 від 29.12.20
10
N 310 від 30.03.20
11
N 524 від 11.05.20
11
N 1109 від 20.10.20
11
N 1345 від 12.12.20
11
N 10 від 11.01.20
12
N 36 від 25.01.20
12
N 82 від 08.02.20
12
N 564 від 20.06.20
12
N 614 від 11.07.20
12
N 714 від 06.08.20
12
N 920 від 10.10.20
12
N 1181 від 17.12.20
12
N 138 від 06.03.20
13
N 197 від 27.03.20
13
N 110 від 25.03.20
14)

(Установити, що починаючи з
1 січня 2006 року для визначення
граничних розмірів посадових окладів
окремих категорій працівників
національних закладів культури
застосовуються додаткові коефіцієнти
підвищення посадових окладів,
затверджені Постановою КМ
N 413 від 03.04.20
06)

(Установити, що з 1 липня 2006 р.
максимальні розміри посадових окладів
(тарифних ставок) керівників Національного
музею у Львові імені Андрея Шептицького,
керівників його структурних підрозділів,
професіоналів, фахівців, а також окремих
робітників, робота яких безпосередньо
пов'язана із забезпеченням основної
діяльності закладу, підвищуються у два
рази згідно з Постановою КМ
N 976 від 13.07.20
06)

(Установити посадовий оклад
(тарифну ставку) працівника 1 тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери у 2007 році
починаючи з 1 січня в розмірі 400 гривень,
з 1 липня - 420, з 1 грудня - 450 гривень
на місяць згідно з Постановою КМ
N 73 від 31.01.20
07)

(Установити з 1 січня 2008 р.
керівникам Науково-практичного
медичного центру дитячої кардіології
та кардіохірургії Міністерства охорони
здоров'я і його структурних підрозділів,
професіоналам, фахівцям, а також окремим
працівникам, робота яких безпосередньо
пов'язана із забезпеченням основної
діяльності закладу, надбавку за
інтенсивність роботи і особливі умови
праці в розмірі 30 відсотків посадового
окладу (тарифної ставки) з урахуванням
підвищень, визначеного відповідно до цієї
Постанови згідно з Постановою КМ
N 1039 від 15.08.20
07)

(З 1 листопада 2008 р. запроваджено
III етап оплати праці на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери, затвердженої цією
Постановою, згідно з Постановою КМ
N 74 від 22.02.20
08)

(Щодо запровадження III етапу
оплати праці додатково див. Постанову КМ
N 423 від 07.05.20
08)

(Установити з 1 січня 2009 р. керівникам,
професіоналам, фахівцям, окремим працівникам,
робота яких безпосередньо пов'язана із
забезпеченням основної діяльності
Національної дитячої спеціалізованої лікарні
"Охматдит" та її структурних підрозділів,
надбавку за інтенсивність роботи та
особливі умови праці у розмірі 30 відсотків
посадового окладу (тарифної ставки),
визначеного відповідно до цієї Постанови
згідно з Постановою КМ
N 1025 від 26.11.20
08)

(Установити, що під час визначення
максимальних розмірів посадових окладів
(ставок заробітної плати) керівних працівників,
художнього та артистичного персоналу
закладів культури, яким надано статус
академічних, умови оплати праці яких
затверджено цією Постановою, застосовується
додатковий коефіцієнт підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати, тарифних
ставок), максимальний розмір якого не
перевищує 2, а інших працівників цих закладів -
1,3 згідно з Постановою КМ
N 109 від 03.02.20
10)

(Установити, що умови оплати праці
працівників закладів охорони здоров’я,
що є учасниками пілотного проекту з
реформування системи охорони здоров’я,
визначаються згідно з цією Постановою,
іншими актами Кабінету Міністрів України,
а також прийнятими на їх виконання
нормативно-правовими актами
з питань оплати праці - див. Постанову КМ
N 209 від 05.03.20
12 )

(Щодо умов оплати праці медичних працівників системи
екстреної медичної допомоги та виплати їм надбавки за
особливий характер праці див. Постанову КМ
N 199 від 27.03.20
13)

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі - Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1;

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 602 від 04.04.2007, N 939 від 25.10.2008, N 1117 від 20.12.2008)

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій згідно з додатком 2;

(Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1970 від 25.12.2002, N 790 від 22.08.2005)

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 3;

(Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 790 від 22.08.2005)

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 4;

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 5.

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790 від 22.08.2005)

3. Установити:

1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;

(Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 03.02.2010)

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

(Абзац другий підпункту "в" підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005)

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

(Абзац третій підпункту "в" підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005)

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

(Абзац другий підпункту "г" підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005)

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

(Абзац третій підпункту "г" підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005)

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 1970 від 25.12.2002, в редакції Постанови КМ N 790 від 22.08.2005)

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

(Підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1970 від 25.12.2002)

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією постановою, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, а також галузевим академіям наук у місячний термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1244 від 21.12.2005)

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект постанови щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

(Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 790 від 22.08.2005)

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

(у редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2005 р. N 790)

Єдина тарифна сітка
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються
I етап
з 1 вересня 2005 р.
II етап III етап
1 1 1 1
2 1,03 1,06 1,09
3 1,06 1,12 1,18
4 1,09 1,18 1,27
5 1,12 1,24 1,36
6 1,15 1,3 1,45
7 1,18 1,37 1,54
8 1,22 1,47 1,64
9 1,31 1,57 1,73
10 1,4 1,66 1,82
11 1,5 1,78 1,97
12 1,61 1,92 2,12
13 1,72 2,07 2,27
14 1,84 2,21 2,42
15 1,97 2,35 2,58
16 2,11 2,5 2,79
17 2,26 2,66 3
18 2,37 2,83 3,21
19 2,49 3,01 3,42
20 2,61 3,25 3,64
21 2,74 3,41 3,85
22 2,88 3,5 4,06
23 3,02 3,71 4,27
24 3,17 3,8 4,36
25 3,35 3,93 4,51

__________

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 790 від 22.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1117 від 20.12.2008, N 337 від 12.05.2010, N 518 від 30.06.2010, N 863 від 22.09.2010, N 1056 від 17.11.2010, N 1212 від 29.12.2010, N 310 від 30.03.2011, N 524 від 11.05.2011, N 10 від 11.01.2012, N 197 від 27.03.2013, N 110 від 25.03.2014)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Схема тарифних розрядів
посад керівних, наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та
інших працівників бюджетних установ,
закладів та організацій

(Назва додатку 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1970 від 25.12.2002, N 988 від 01.10.2005)

Посада Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
1 2
I. Освіта
1. Вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації
Керівні та науково-педагогічні працівники
Керівник закладу 22-24
Директор філіалу 19-20
Учений секретар 16
Керівники планово-фінансових, планово-економічних підрозділів 11-13
Керівники основних підрозділів; головний інженер 10-12
Керівники інших підрозділів 8-12
Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту 15-21
Декан; завідувач кафедри; професор; доцент 18-22
Викладачі 15-18
2. Інші навчальні заклади та установи освіти
Керівні та педагогічні працівники
Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації 12-16
Директор (завідувач) навчально-методичного закладу 13-16
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 13
Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу 10-14
Керівник фізичного виховання 8-11
Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу 9-11
Завідувач лабораторії вищого навчального закладу I та II рівня акредитації 9-11
Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики вищого навчального закладу I та II рівня акредитації 9-12
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки 7-8
Учителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог 8-12
Асистент учителя-реабілітолога 8-10
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 12
Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання 7-10
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету 7-10
Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий 7-10
Перекладач-дактилолог 8
Методист вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації, методист із складання кінопрограм 7-10
3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти
Помічник вихователя 5-6
Старший лаборант вищого навчального закладу 5-6
Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу, перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя), секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант 4-5
II. Наука
(Підрозділ 1 "Наукові установи та організації Національної академії наук" розділу 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1244 від 21.12.2005)
2. Наукові установи і організації, підпорядковані галузевим академіям наук, органам державної влади, та інші наукові установи і організації
Керівники науково-дослідних установ, організацій та їх філіалів:
галузевих академій наук 22-23
галузевих 16-22
Керівники основних науково-дослідних підрозділів, учений секретар інституту (філіалу):
галузевих академій наук 16-21
галузевих 14-20
Керівники інших підрозділів 8-12
Керівні працівники інших наукових установ і організацій
Директор (начальник, завідувач), головний інженер установи, організації, головний лісничий 16-20
Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту 15-18
Керівники основних структурних підрозділів 14-18
Керівники інших підрозділів 8-11
Наукові співробітники
Головний, провідний, старший науковий співробітник, радник при дирекції науково-дослідної установи, організації (їх філіалів):
галузевих академій наук 14-21
галузевих 12-20
Наукові та молодші наукові співробітники наукових установ і організацій:
галузевих академій наук 11-19
галузевих 10-17
3. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки
Головні фахівці 15-18
Провідні професіонали та фахівці 9-14
Професіонали та фахівці 8-13
Технік, лаборант з вищою освітою 7-10
III. Охорона здоров'я, соціальний захист населення
Керівні працівники
Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, баз та складів спеціального медичного постачання 12-18
Директор (начальник) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію 9-13
Завідувач аптечного закладу 10-13
Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 11-15
Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра 9-12
Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних закладів 8-12
Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, аптечних установ 8-12
Начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувач аптечного пункту (кіоску) 7-11
Професіонали та фахівці
Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює оперативне втручання; лікар-анестезіолог, лікар загальної практики - сімейний лікар 10-14
Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист 9-13
Фахівці із соціальної роботи (із соціальної
допомоги вдома)
9-12
Професіонали та фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами 6-11
Соціальний працівник 8-10
Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою 6-10
Інші працівники
Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів, продавець оптики, дезінфектор 3-4
Соціальний робітник 6
Територіальні органи Держсанепідслужби
(щодо працівників, які не є державними службовцями)
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 9-13
Лікарі та інші професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності 9-13
Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою 6-9
IV. Театри цирки, музичні і танцювальні колективи, концертні організації
Найменування посади Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
з 1 січня 2008 р. з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Керівні працівники
Генеральний директор, директор установи (організації); головний інженер
національні заклади 16-18 20-22
академічні заклади 15-17 19-21
інші заклади 14-16 16-18
Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності, головний адміністратор
національні заклади 13-15 17-19
академічні заклади 12-14 16-18
інші заклади 11-13 15-17
Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, дільниць, змін, майстерень
національні заклади 12-14 16-18
академічні заклади 11-13 15-17
інші заклади 10-12 13-14
Художній персонал
Художній керівник; головні: режисер, балетмейстер, хормейстер, диригент, художник; режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник, диригент
національні заклади 13-17 17-21
академічні заклади 12-16 16-20
інші заклади 11-15 13-17
Керівник літературно-драматургічної частини, завідувачі художньо-постановочної та музичної частини, трупи; помічник художнього керівника, концертмейстер, репетитор, фахівці за фахом, асистент, суфлер, шапітмейстер
національні заклади 12-16 16-19
академічні заклади 10-14 13-18
інші заклади 9-13 12-16
Артистичний персонал
Артист-вокаліст (соліст), артисти балету, артист драми театру; артисти симфонічних, естрадно-симфонічних, камерних оркестрів та оркестрів народних інструментів, духових інструментів; артисти ансамблів пісні і танцю, музичних, хорових і танцювальних колективів; артисти-вокалісти (оперні та камерні), артист балету (соліст); артист-соліст-інструменталіст концертної організації
національні заклади 10-16 13-20
академічні заклади 9-15 10-19
інші заклади 8-14 9-17
Артисти цирку всіх жанрів; артисти театру всіх жанрів; артисти музичних і танцювальних колективів концертних організацій; артисти допоміжного складу
національні заклади 9-15 12-19
академічні заклади 8-14 10-18
інші заклади 7-13 9-16
Артист-дресирувальник хижих звірів
національні заклади 14-16 18-20
інші заклади 12-14 16-18
Працівники театрально-концертних і спортивно-видовищних кас
Директор 9-11 9-11
Начальники відділів 7-10 7-10
V. Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади)
Керівні працівники
Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, хормейстер, балетмейстер, режисер, диригент; завідувач філіалу, вчений секретар
національні заклади 13-17 16-20
інші заклади 10-15 12-16
Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектору, інших служб); головні бібліотечні, архівні та інші головні фахівці основної діяльності
національні заклади 10-15 14-18
інші заклади 8-13 9-14
Керівники гуртків, музичної частини дискотеки, любительського об'єднання, клубу за інтересами 7-10 7-10
Наукові працівники, фахівці
Науковий співробітник, фахівець
національні заклади 9-14 12-17
інші заклади 8-13 8-13
Художник-реставратор, реставратор
національні заклади 9-13 12-16
інші заклади 8-12 8-12
VI. Фізична культура і спорт
Посада Діапазон розрядів
за Єдиною тарифною сіткою
Керівні працівники
Державний тренер 17-20
Головний тренер 15-18
Провідний, старший тренер, начальник команди 12-16
Голова спортивного клубу 9-12
Директор фізкультурно-спортивної споруди, спортивної бази, спортивного клубу та клубу службового собаківництва; головний інженер 8-11
Директор училища фізичної культури та олімпійського резерву 10-15
Директор центру олімпійської підготовки 11-14
Директори спортивних шкіл усіх типів 11-14
Начальники структурних підрозділів, головні фахівці 8-10
Фахівці
Тренер-викладач, тренер, інструктор-методист, фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці 8-12
Спортсмен-інструктор 11-16
Тренер штатної команди 11-15
VII. Територіальні органи Держветфітослужби (щодо працівників, які не є державними службовцями) і державні установи та організації, що належать до сфери її управління
1. Територіальні органи Держветфітослужби
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9
2. Державні установи та організації, що належать до сфери управління Держветфітослужби
Директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; Центральної фітосанітарної лабораторії 14-18
Директор республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим -"-
Начальник (директор): зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів; міжобласної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини по хворобах птиці, обласної фітосанітарної лабораторії 12-17
Начальник (директор): регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини; обласної державної лікарні ветеринарної медицини; Київської, Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві; Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини 11-16
Начальник: районної державної лікарні ветеринарної медицини; районної державної лікарні ветеринарної медицини в м. Києві -"-
Завідувач (начальник) відділу: Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим; об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві; Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини; Центральної фітосанітарної лабораторії; обласної фітосанітарної лабораторії; завідувач: контрольно-токсикологічної лабораторії; лабораторії по біологічному методу боротьби з шкідниками, хворобами рослин та бур’янами 12-15
Завідувач відділу: зональної та міжобласної спеціалізованої, регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини; Київської, Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; обласної державної лікарні ветеринарної медицини; регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті 9-15
Начальник: державної лабораторії ветеринарної медицини з дослідження шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті; станції боротьби із сказом; районної лікарні в місті; дільничної лікарні; завідувач загону з боротьби з лейкозом, туберкульозом
Начальник сектору регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Головний фахівець: установи та організації Держветфітослужби
Начальник (директор): районної, міжрайонної, міської (крім мм. Києва і Севастополя) державної лабораторії ветеринарної медицини; міської (крім м. Севастополя та об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві) державної лікарні ветеринарної медицини; завідувач відділу: міжрайонної, міської державної лабораторії ветеринарної медицини, районної, міської державної лікарні ветеринарної медицини 10-15
Завідувач: дільниці, пункту, клініки ветеринарної медицини; державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку 10-13
Завідувач: аптеки ветеринарної медицини (аптечного пункту, аптечного кіоску) -"-
Провідний лікар ветеринарної медицини, лікарі ветеринарної медицини всіх категорій, провідний агроном, агрономи всіх категорій, провідний фахівець, фахівці всіх категорій 9-13
Фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою, хімічною апаратурою, обладнанням, приладами, препаратами 8-11
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, лаборанти та техніки всіх категорій 7-10
Молодший персонал ветеринарної медицини: ветеринарний санітар, дезінфектор 3-4
VIII. Служби стандартизації та сертифікації, ведення лісового господарства та інші служби, що обслуговують сільське та лісове господарство
Начальник (директор) інспекції якості продукції 9-13
Завідувач (начальник): лабораторії, відділу, експедиції, інспекції, станції, загону, пункту та інших служб; головні фахівці 7-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-10
Державні інспектори та інспектори всіх служб 6-9
IX. Притулки для дітей служб у справах дітей, центри соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальні
гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальні центри матері та дитини, центри для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді, центри ресоціалізації наркозалежної молоді Мінсоцполітики
Директор (завідувач) 11-13
X. Установи і організації рибного господарства
1. Головне (басейнове) управління відтворення, охорони рибних ресурсів і регулювання рибальства
Головне управління
Начальник Головного управління 12-13
Начальники основних відділів, начальник флоту, 9-11
Капітан флоту, головні фахівці, завідувач лабораторії
Начальники інших відділів 7-10
Старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор, державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор 8-11
Провідний та інші фахівці 6-10
Басейнове управління
Начальник басейнового управління 9-12
Начальники основних відділів, начальник флоту, 8-10
Капітан флоту, головний фахівець, завідувач лабораторії
Начальники інших відділів 7-9
Старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор, державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор 7-11
Провідний та інші фахівці 6-10
2. Державні інспекції рибоохорони
Старший державний інспектор - начальник регіональної державної інспекції 8-12
Старший державний інспектор - начальник державної інспекції, старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор 6-11
Державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор, районний державний інспектор 6-10
Дільничний державний інспектор, молодший державний інспектор 6-9
Начальник експедиції з водовпорядкування нерестовищ, проектно-розвідувальної та іхтіологічної груп, начальники станцій(пунктів): рибоводно-меліоративної, контрольно-спостережної 7-10
Провідний та інші фахівці 6-9
3. Рибоводні підприємства
Директор рибоводного заводу, виробничо-кліматизаційної станції 8-12
Головний спеціаліст: рибовод, іхтіолог, іхтіопатолог та інші 7-10
Провідний та інші фахівці 6-10
4. Плаваючий склад суден морського та річкового флоту
Екіпаж судна морського флоту 7-10
Екіпажі суден річкового флоту, земснарядів, плаваючих насосних станцій 6-10
5. Навчальні судна морського флоту
Палубний склад
Капітан 8-12
Старший помічник капітана, помічник капітана 7-11
Старший боцман, боцман 6-7
Старший матрос, матрос 5-6
Машинний склад
Старший механік 8-11
Механік, електромеханік, електронавігатор 6-10
Старший моторист, моторист, електрик 5-6
Загальносудновий склад
Начальник радіостанції 7-10
Радіооператори 5-6
Обслуговуючий персонал
Кухар, буфетник, машиніст з прання білизни, матрос, офіціант 5-6
XI. Централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах та організаціях
1. Міністерства та республіканські комітети Автономної Республіки Крим
Головний бухгалтер 8-11
Керівник групи обліку 7-10
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
а) області поза групою, м. Київ
Головний бухгалтер 8-12
Керівник групи обліку 8-10
б) області першої та другої групи, м. Севастополь
Головний бухгалтер 8-11
Керівник групи обліку 7-10
3. Виконавчі органи міських рад
а) міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
Головний бухгалтер 8-11
Керівник групи обліку 7-10
б) міста поза групою
Головний бухгалтер 7-10
Керівник групи 6-9
в) міста першої групи
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
г) міста другої групи
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
ґ) міста третьої групи
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-7
4. Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
5. Виконавчі органи міської (міста, не віднесені до груп з оплатою праці працівників), селищної і сільської ради
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
6. Архівні заклади та заклади культури і соціального захисту населення
Головний бухгалтер 7-12
Керівник групи обліку 6-9
XII. Лабораторії державної експертизи умов праці
Завідувач державної, обласної лабораторії 9-12
Завідувачі лабораторій: контролю фізичних факторів; хімічних і біологічних факторів; психофізіологічних факторів 8-11
XIII. Держсільгоспінспекція, її територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями) та установи і організації, що належать до сфери її управління
1. Держсільгоспінспекція
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Державний інспектор сільського господарства 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-10
2. Територіальні органи Держсільгоспінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києва та Севастополі, районах
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Державний інспектор сільського господарства 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9
3. Установи та організації, що належать до сфери управління Держсільгоспінспекції
Директор (начальник, завідувач) 9-13
Начальник (завідувач) відділу 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9
4. Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції
Директор (начальник, завідувач) 9-13
Начальник (завідувач) відділу 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9
XIV. Установи і організації гідрометеорологічної служби
Начальник (директор) державної центру, центральної обсерваторії, гідрометеорологічного центру, головного центру, Кримського республіканського, регіонального, обласного центру гідрометеорології 12-15
Начальник (директор) центру, гідрометеорологічної обсерваторії, бюро, авіаметеорологічної станції, комплексної партії, партії, відділу (лабораторії сектору), зміни, служби, дільниці, вузла(апаратної) зв'язку 8-12
Начальник спеціальної гідрометеорологічної станції, метеорологічної станції 9-11
Професіонали і фахівці всіх категорій 5-11
Спостерігач мережі спостережень 2-5
XV. Державні установи і організації з навігатаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства
1. Регіональні гідрографічні управління
Начальник державного регіонального управління 10-13
Начальники основних відділів, капітан-наставник головні фахівці 8-12
Керівники інших відділів, служб 8-10
2. Державні гідрографічні підприємства
Директор підприємства 9-12
Керівники основних структурних підрозділів 8-11
Головні фахівці: інженер, гідрограф, механік, електрик та інші 7-11
Керівники інших підрозділів 7-10
3. Плаваючий склад гідрографічних суден морського та річкового флоту
Капітан гідрографічного судна морського флоту 8-12
Головний (старший) механік 7-11
Начальник радіостанції 7-10
Капітан гідрографічного судна річкового флоту, плаваючої понтонної переправи 7-10
4. Працівники маяків і груп засобів навігаційного устаткування
Начальник маяка I-III класу 7-10
XVI. Регіональні пошуково-видавничі відділення, редакційно-видавничі групи, створені в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для проведення пошукової роботи та підготовки рукописів томів серій "Реабілітовані історією", "Книга Пам'яті України", "Книга Скорботи України", "Звід пам'яток історії та культури України"
Керівник пошуково-видавничого відділення, редакційно-видавничої групи, головний редактор 13-14
Завідуючий редакцією 11-13
Редактор науковий (старший, молодший) 6-11
XVII. Контрольно-ревізійні відділи, управління (відділи, групи) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інші підрозділи, створені при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах, виконавчих органах рад
1. Автономна Республіка Крим, області поза групою, м. Київ
Керівник управління 14
Керівник відділу 10-13
Керівник групи 8-11
Головний фахівець 7-10
2. Області першої та другої групи, м. Севастополь
Керівник відділу 10-11
Керівник групи 9-10
Головний фахівець 7-9
3. Міста, райони, райони в містах, де створено такі підрозділи
Керівник відділу 9-10
Керівник групи 6-8
XVIII. Регіональний центр Страхового фонду документації України
Керівник 15-17
Керівники основних структурних підрозділів 12-13
Керівники інших структурних підрозділів 9-11
Фахівці основних підрозділів 6-10
XIX. Відділи з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення, центри соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Керівник відділу, центру 14-16
XX. Регіональні пункти тимчасового розміщення біженців, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
Керівник (директор) 12-13
Начальники відділу, служби 10-12
Головні фахівці 9-11
Професіонали та фахівці 6-10
XXI. Військові частини, з'єднання, установи та організації Збройних Сил, підрозділи та допоміжні служби МВС, МНС, СБУ, ДПтС, Держприкордонслужби, інших військових формувань та Держспецтрансслужби
1. Керівні працівники
Керівники установ, організацій 12-17
Начальники (завідувачі): відділів, відділень; друкарні, лазне-прального комбінату, комбінату побутового обслуговування, холодильника, станції технічного обслуговування, району електричних мереж, електростанції(підстанції), котельні, управління будинками, готелю, гуртожитку, їдальні, хлібопекарні та інших служб (частин, цехів, дільниць, станцій, установок, пунктів тощо); головні фахівці 7-14
Керівні працівники воєнізованої, сторожової, пожежної (професійно-пожежної) охорони 8-12
Начальник рятувальної служби 8-12
Начальник рятувальної станції 8-11
2. Екіпажі морських (рейдових) суден забезпечення, берегові організації допоміжного флоту, гідрографічна та пошуково-рятувальна служби
Командний склад морських (рейдових) суден забезпечення 8-14
Інші члени екіпажів суден 1-7
Керівні працівники берегових організацій допоміжного флоту, гідрографічної та пошуково-рятувальної служб 8-12
Фахівці берегових організацій допоміжного флоту, гідрографічної та пошуково-рятувальної служб 5-9
3. Льотний, інженерно-технічний склад авіації та авіаційні рятувальники
Керівні працівники льотно-підйомного складу 14-17
Професіонали та фахівці льотно-підйомного складу 6-14
Інші працівники льотно-підйомного складу 3-7
Керівні працівники інженерно-технічних служб 12-15
Професіонали та фахівці інженерно-технічних служб 5-12
Керівні працівники авіаційно-рятувальних служб 12-14
Фахівці авіаційно-рятувальних служб 6-9
XXII. Державні організації та установи системи державного матеріального резерву
Директор 4-17
Головний інженер 13-16
Начальник дільниці зберігання, головний фахівець 11-14
Начальник лабораторії 10-13
Начальник (майстер): команди відомчої воєнізованої охорони, дільниці 8-12
XXIII. Організації меліорації та водного господарства
1. Обласні управління водних ресурсів, басейнові управління водних ресурсів
Начальник 16-19
Головний інженер 13-18
Начальник (завідувач) відділу (лабораторії) 11-14
Головні фахівці 9-12
Професіонали та фахівці 7-11
2. Управління каналів
Начальник 14-17
Головний інженер 13-16
Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, механік, енергетик; майстер 8-12
Інші головні фахівці 8-11
Професіонали та фахівці 6-10
3. Інші експлуатаційні водогосподарські організації
Начальник 11-15
Головний інженер 10-14
Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, механік, енергетик; майстер 8-12
Інші головні фахівці 8-11
Професіонали та фахівці 6-10
XXIV. Фізкультурно-спортивні товариства, фізкультурно-спортивні установи (організації)
1. Центральні ради, центри, управління, комітети
Керівник 17-19
Начальник управління, самостійного відділу 12-14
Начальник відділу у складі управління 11-12
Головний фахівець 10-11
Професіонали та фахівці 6-10
2. Ради, центри, організації, управління Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
Керівник 13-15
Начальник управління, самостійного відділу 10-13
Головний фахівець 9-10
Професіонали та фахівці 5-9
3. Ради, центри, організації у містах, районах, районах у мм. Києві і Севастополі, районах у містах
Керівник 11-14
Начальник відділу 10-11
Головний фахівець 9-10
Професіонали та фахівці 5-9
4. Сільські і селищні фізкультурно-оздоровчі та спортивні клуби фізкультурно-спортивних товариств
Керівник 9
Фахівець 5-7
XXV. Лабораторії державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Завідувач лабораторії 15-16
Провідні фахівці 12-13
Фахівці 9-11
XXVI. Український державний фонд підтримки фермерських господарств
Генеральний директор 19
Начальник відділу 12-15
Головні фахівці 10-11
Професіонали та фахівці 6-10
Регіональні відділення
Директор 12-14
Головні фахівці 9-10
Професіонали та фахівці 6-9
XXVII. Аграрний фонд
Генеральний директор 23
Начальник відділу 14-17
Головні фахівці 13-16
Професіонали та фахівці 10-14
Регіональні відділення
Директор 16-17
Головні фахівці 11-12
Професіонали та фахівці 6-10
(Розділ XXVIII "Державний центр ветеринарної біологічної і фармацевтичної промисловості" виключено на підставі Постанови КМ N 1187 від 03.10.2007)
XXIX. Навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)
1. Навчальні, навчально-виробничі морські судна
Командний склад суден 10-21
Інші члени екіпажів суден 2-10
2. Навчальні, навчально-виробничі річкові судна
Командний склад суден 9-15
Інші члени екіпажів суден 2-9
3. Навчальні літаки
(вертольоти)
Командно-льотний склад 11-22
Інженерно-технічний склад забезпечення польотів 6-21
XXX. Укртрансінспекція, її територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями)
1. Укртрансінспекція
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на наземному транспорті 8-11
Старший державний інспектор, державний інспектор 8-11
Провідні та інші професіонали та фахівці 6-10
2. Територіальні органи Укртрансінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на наземному транспорті 8-11
Старший державний інспектор, державний інспектор 8-11
Провідні та інші професіонали та фахівці 6-9
XXXI. Укрморрічінспекція, її територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями)
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на морському, річковому транспорті 8-11
Старший державний інспектор, державний інспектор 8-11
Капітан порту (річкового), капітан-координатор 7-10
Провідні та інші професіонали та фахівці 6-10
ХХХII. Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, інші державні телерадіоорганізації
(щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)
1. Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України
Керівні працівники
Віце-президент, заступник генерального директора 20-22
Директор технічний, директор комерційний, директор з виробництва, директор об’єднання з міжнародних відносин, директор фінансовий, директор виконавчий, начальник управління 20-22
Головні: інженер, технолог; продюсер 20-22
Керівники (начальники, завідувачі) самостійних, основних підрозділів: комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер 17-19
Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів у складі дирекції, управління: комплексу, відділу, цеху 16-18
Керівники (начальники, завідувачі) інших підрозділів: дільниці, зміни, сектору, майстерні, лабораторії, режиму, охорони пожежної, виробництва; керівник групи та інші 16-18
Завідувачі: бібліотеки, сховища, відеотеки, фільмотеки, фонотеки, архіву, експедиції, центрального складу, складу 14-18
Інші керівні працівники 13-15
Художньо-виробничий персонал
Головні: режисер, телеоператор, кінооператор, художник та інші 17-21
Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші 16-17
Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші 16
Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, перекладач, перекладач-дактилолог, стильмейкер; художники: постановник, гример та інші 13-15
Художники: дизайнер, графік телебачення, декоратор телебачення та інші; лялькар 9-12
Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора 7-10
Старший адміністратор телевізійних передач, адміністратор телевізійних передач та інші 7-10
Професіонали, фахівці, технічні службовці, окремі професії робітників
Провідні: інженер, інженер-технолог, юрисконсульт, економіст, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), експерт, бухгалтер; помічник, радник президента компанії, радник генерального директора, фахівець, інженер-програміст та інші 10-17
Професіонали та фахівці I категорії: інженер, інженер-програміст, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, експерт; старші: інспектор, організатор діловодства та інші 9-16
Професіонали та фахівці II категорії: інженер, інженер-програміст, фахівець, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, експерт та інші 8-15
Професіонали та фахівці: інженер, інженер-програміст, фахівець, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, механік, експерт та інші 6-13
Бібліотекар, бібліограф 12-13
Звукооператор, технік 5-10
Старші: адміністратор, електромеханік, диспетчер, контрольний майстер, майстер, референт та інші 5-11
Адміністратор, контрольний майстер, майстер, друкар субтитрування, електромеханік, оператор відеозапису, фонотекар, освітлювач, реквізитор, перукар, установник декорацій, диспетчер, оператор пульта керування 5-10
Об’єднання художніх колективів "Музика" Національної радіокомпанії Україна
Керівні працівники
Директор 20-21
Головний адміністратор 17-19
Художній персонал
Керівник художній, головний диригент 20-21
Керівник музичний 18-19
Диригенти всіх категорій 17-19
Хормейстер 18-19
Помічник керівника художнього 17-18
Концертмейстер з класу вокалу 18-19
Асистенти диригента 16-17
Артистичний персонал
Артисти-вокалісти (солісти оперні, камерні, солісти-бандуристи):
провідні майстри сцени 18-20
вищої категорії 17-19
I категорії 16-18
II категорії 15-17
Артисти симфонічного (камерного) оркестру:
вищої категорії 17-19
I категорії 16-18
II категорії 15-17
Артисти хорового колективу (академічного):
вищої категорії 17-19
I категорії 16-18
II категорії 15-17
Артисти оркестру (ансамблю) народних інструментів:
вищої категорії 16-18
I категорії 15-17
II категорії 14-16
Акомпаніатор, концертмейстер:
вищої категорії 16-18
I категорії 15-17
II категорії 14-16
Окремі професії робітників
Настроювач-регулювальник музичних інструментів 3-8
Нотографік 3-7
2. Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"
Керівні працівники
Директор, начальник управління 20-21
Головні: інженер, технолог 16-18
Начальники (завідувачі) основних підрозділів: комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер 15-17
Начальники функціональних структурних підрозділів апарату управління 13-14
Керівники (начальники, завідувачі) інших підрозділів: цеху, відділу, дільниці, зміни, сектору, друкарні, майстерні, режиму, охорони пожежної, виробництва; керівник групи та інші 13-14
Завідувачі: бібліотеки, сховища, фонотеки, архіву, експедиції 9-14
Інші керівні працівники 7-10
Художньо-виробничий персонал
Головні: режисер, телеоператор та інші 13-17
Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші 12-13
Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші 11-12
Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, перекладач, перекладач-дактилолог та інші 9-10
Художники: гример, дизайнер, постановник, декоратор телебачення та інші; лялькар 8-10
Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора та інші 7-10
3. Державна телерадіокомпанія "Крим", Київська та Севастопольська державні регіональні, обласні державні телерадіокомпанії, державна телерадіокомпанія "Культура” та інші державні телерадіокомпанії
Керівні працівники
Головні: інженер, економіст, бухгалтер; продюсер 16-18
Головні: енергетик, метролог 15-17
Керівники (начальники, завідувачі) основних підрозділів: відділу, цеху 15-17
Начальники функціональних структурних підрозділів апарату управління 13-14
Завідувачі: бібліотеки, відеотеки, фільмотеки, фонотеки 9-14
Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів: цеху, дільниці; зміни, лабораторії, групи гаража; охорони (пожежної, сторожової) 13-14
Інші керівні працівники 7-10
Художньо-виробничий персонал
Головні: режисер, телеоператор, звукорежисер, кінооператор, художник та інші 13-17
Провідний художник-графік телебачення та інші 12-13
Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші 12
Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші 10-11
Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші 9-10
Художники: графік телебачення, гример, дизайнер, постановник, декоратор телебачення, друкар субтитрування 8-10
Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора 7-10
ХХХIII. Національний центр обліку викидів парникових газів
Керівник (директор) 14-17
Керівники управлінь, самостійних відділів 10-13
Завідуючі самостійними секторами та відділами у складі управлінь 8-12
Фахівці 6-11

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 988 від 01.10.2005, N 1244 від 21.12.2005, N 172 від 20.02.2006, N 397 від 07.03.2007 - застосовуються починаючи з 1 січня 2007 року, N 894 від 11.07.2007 - застосовуються з 16 липня 2007 року, N 1050 від 15.08.2007, N 1187 від 03.10.2007, N 357 від 17.04.2008, N 1036 від 26.11.2008, N 82 від 11.02.2009, N 980 від 27.10.2010, N 1086 від 01.12.2010, N 1109 від 20.10.2011, N 1345 від 12.12.2011, N 36 від 25.01.2012, N 82 від 08.02.2012, N 564 від 20.06.2012, N 614 від 11.07.2012, N 714 від 06.08.2012, N 920 від 10.10.2012, N 1181 від 17.12.2012, N 138 від 06.03.2013)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Схема тарифних розрядів
посад (професій) професіоналів, фахівців,
керівників інших структурних підрозділів і
технічних службовців, загальних для всіх
бюджетних установ, закладів та організацій

Посада Діапазон розрядів
за Єдиною тарифною сіткою
Провідні професіонали: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші 7-10
Професіонали та фахівці: конструктор, інженер-технолог, технолог, інженер, інженер-електронік, механік, енергетик, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші 6-9
Техніки всіх спеціальностей 5-7
Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства, інших підрозділів 5-8
Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер та інші; стенографістка I категорії 4-6
Інші фахівці та технічні службовці:
товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир (касир квитковий), інспектор, агент з постачання, діловод, архіваріус, табельник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх категорій), секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, паспортист, калькулятор та інші
4-5

(Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Схема тарифних розрядів
посад (професій) робітників,загальних для всіх
бюджетних установ, закладів та організацій

Посада Діапазон розрядів
за Єдиною тарифною сіткою
1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи: 1-2
гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, склопротиральник, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території;
швейцар та інші
2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:
апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер;
водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів;
єгер, копіювальник, евакуатор, контролер та інші
1-3
3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:
слюсар, столяр, електрик, електромеханік, налагоджувальник, електромонтер,дозиметрист;
оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та
обчислювальних машин, робітник-рибовод;
будівельник, лісник, водій автомобіля (автобуса) та інші
2-5
4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи:
з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків, водолази станцій рятувально-водолазних служб, робітники з виготовлення очних протезів, медичний оптик лабораторії контактної корекції зору 3-8

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Ставки
погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять

Контингент Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду
професор доктор наук доцент або кандидат наук особи, які не мають наукового ступені
Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, бакалавра.
Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра
5,04 3,99 3,4 2,85
Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації 9,35 7,39 5,7 4,55
Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста, магістра.
Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра
10,78 8,53 6,82 5,7

__________

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються для професора, доктора наук в розмірі 10,91 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або у складній позі - 2,85 відсотка, за позування в одязі - 1,72 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків

(Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 988 від 01.10.2005)