Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2014 р. N 720
Київ

Деякі питання перерозподілу надходжень від
перевезень залізничним транспортом під час
проведення антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Державній адміністрації залізничного транспорту на період проведення антитерористичної операції забезпечити здійснення централізованого фінансування державного підприємства "Донецька залізниця" на суму різниці між доходами та виручкою від перевезень залізничним транспортом, отриманою зазначеним підприємством, за даними попереднього місяця з урахуванням фактичних розрахунків, проведених на кінець попереднього місяця, та перерахування коштів на поточні рахунки державного підприємства "Донецька залізниця", відкриті у населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457 "Про затвердження Статуту залізниць України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 548) і від 30 березня 2011 р. N 316 "Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 981) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2014 р. N 720

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1998 р. N 457 і
від 30 березня 2011 р. N 316

1. Пункт 62 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457, після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"На період проведення антитерористичної операції плата за перевезення вантажів із станцій відправлення державного підприємства "Донецька залізниця" вноситься на станціях призначення інших залізниць України.".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2. Пункт 6 Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 316, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"На період проведення антитерористичної операції доходи за роботи (послуги) з перевезень формуються без урахування показників державного підприємства "Донецьказалізниця". Доходи зазначеного підприємства за роботи (послуги) з перевезень є доходами, які належать йому за виконані перевезення і пов’язані з ними роботи (послуги) після перерозподілу надходжень доходу.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.