Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 березня 2011 р. N 316
Київ

Про затвердження переліку робіт і послуг,
що належать до основної діяльності залізничного
транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень
доходу від основної діяльності залізничного транспорту

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 720 від 29.12.20
14 )

Відповідно до підпункту 133.1.2 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

перелік робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту;

Порядок перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 173 "Про перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 248).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 316

Перелік
робіт і послуг, що належать до основної
діяльності залізничного транспорту

Загальна частина

У цьому переліку термін "основна діяльність залізничного транспорту" означає діяльність усіх взаємозв'язаних у межах єдиного виробничо-технологічного комплексу підприємств залізничного транспорту, спрямовану на забезпечення перевезень пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти та виконання пов'язаних з ними робіт (послуг).

Роботи і послуги, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, передбачені:

Угодою про міжнародне пасажирське сполучення;

Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення;

Угодою між залізничними адміністраціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення;

Порядком обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 252;

Правилами перевезень вантажів залізничним транспортом України та Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затвердженими у встановленому порядку;

Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затвердженим у встановленому порядку;

Тарифною політикою залізниць України, затвердженою наказом Укрзалізниці;

Правилами комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, затвердженими 10 грудня 1994 р. на дванадцятому засіданні Ради із залізничного транспорту держав - учасниць СНД;

Правилами про розрахунки в міжнародному пасажирському і вантажному залізничному сполученні, які діють з 1 липня 1991 року.

Роботи і послуги, що належать до основної діяльності
залізничного транспорту

Поточне утримання, профілактичний огляд, діагностування, обслуговування та ремонт, удосконалення основних засобів та інвентарю.

Підготовка до перевезень та експлуатація вагонів, локомотивів, дизель- та електропоїздів, іншого рухомого складу та контейнерів, їх екіпірування та прибирання, зокрема у міжнародному сполученні.

Маневрова робота.

Приймання та видача багажу.

Продаж проїзних документів, виконання робіт та надання послуг з обслуговування пасажирів на станціях, вокзалах та в пасажирських поїздах.

Навантаження, перевантаження, розвантаження, зваження, приймання, видавання та кріплення вантажів, перевірка правильності їх навантаження та кріплення.

Перестановка вагонів з колії однієї ширини на іншу.

Приймання та відправлення поїздів.

Супроводження поїздів, охорона вантажів, основних засобів та інвентарю.

Утримання смуги відведення, пристроїв захисту від снігу, вирощування та утримання захисних лісонасаджень.

Роботи, які виконуються для боротьби із сніговими заметами та підтопленнями на об'єктах залізничного транспорту.

Роботи, пов'язані з технікою безпеки, виробничою санітарією та охороною праці.

Збір та опрацювання інформації про перевезення, інформаційно-обчислювальні роботи та роботи, пов'язані з технологічною обробкою перевізних документів, супроводження інформаційних систем залізничного транспорту.

Послуги з водо-, теплопостачання і водовідведення.

Послуги зв'язку та з обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування.

Передача та постачання електроенергії для забезпечення перевезень.

Роботи, пов'язані з ліквідацією пожеж, аварій та катастроф, якщо вони виконуються відновними і пожежними поїздами, які перебувають на балансі залізниць.

Діагностичні та випробувальні роботи на залізницях.

Довідково-інформаційні та транспортно-експедиційні операції, пов'язані з роботою залізничного транспорту з основної діяльності.

Зберігання та відпуск палива.

Виготовлення та зберігання бланків проїзних та перевізних документів, графіків руху поїздів.

Зберігання вантажів, плата за користування рухомим складом, переадресування вагонів, оформлення внутрішнього транзитного документа.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 316

Порядок
перерозподілу надходжень доходу від
основної діяльності залізничного транспорту

1. У цьому Порядку доходами від перевезень є доходи, які належать залізницям за виконані перевезення і пов'язані з ними роботи (послуги) після перерозподілу надходжень доходу.

Згідно з цим Порядком перерозподіл надходжень доходу здійснюється за складовими перевізного процесу з урахуванням частки виконаних робіт (послуг) залізниць України в єдиному перевізному процесі.

2. Перерозподіл надходжень доходу за роботи (послуги) з перевезення вантажів (у тому числі перевезення у міжнародному сполученні), багажу, вантажобагажу, пошти здійснюється щомісяця за тарифним принципом за кожним перевізним документом з виділенням окремих видів сполучень та статей доходів. Перерозподіл надходжень доходу здійснюється автоматизовано на підставі оформлених первинних документів, що посвідчують факти виконання робіт (послуг) з перевезення і обслуговування єдиного перевізного процесу.

3. Перерозподіл надходжень доходу за роботи (послуги) з перевезення пасажирів здійснюється щомісяця за кожним проїзним документом, квиткова частина якого перерозподіляється за тарифним принципом пропорційно відстані проїзду по кожній залізниці, а плацкарта належить залізниці, яка здійснює підготовку в рейс та обслуговування вагона.

4. Надходження доходу за перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та роботи (послуги) у міжнародному сполученні перерозподіляються розрахунковою організацією щомісяця на підставі розрахункових відомостей, що формуються згідно з Правилами комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки та Правилами про розрахунки в міжнародному пасажирському і вантажному залізничному сполученні.

Надходження доходу від перевезень вантажів у міжнародному сполученні, що нараховуються розрахунковою організацією, перерозподіляються згідно з пунктом 1 цього Порядку.

5. Надходження доходу від перевезень пасажирів і вантажів та виконання пов'язаних з ними робіт (послуг) у межах однієї залізниці України перерозподілу не підлягають і зараховуються в доходи цієї залізниці.

6. Доходи за роботи (послуги) з перевезень формуються з дотриманням середньомережевого рівня рентабельності перевезень.

На період проведення антитерористичної операції доходи за роботи (послуги) з перевезень формуються без урахування показників державного підприємства "Донецька залізниця". Доходи зазначеного підприємства за роботи (послуги) з перевезень є доходами, які належать йому за виконані перевезення і пов’язані з ними роботи (послуги) після перерозподілу надходжень доходу. ( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 29.12.2014 )

Величина доходів за роботи (послуги), яка припадає на одиницю обсягу продукції за 10 пасажиро-кілометрів та 10 тонно-кілометрів (дохідна ставка), формується щомісяця в усіх видах сполучень.