Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 березня 1999 р. N 461
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24):

а) у пункті 5:

у абзаці другому слова "Українська державна інспекція Регістру та безпеки судноплавства (Держфлотнагляд України)" замінити словами "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України)";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Реєстрації в Держфлотінспекції України підлягають річкові та маломірні судна, не зазначені у пункті 12 цього Порядку";

б) у пункті 32 слова "Держфлотнаглядом України" замінити словами "Держфлотінспекцією України";

в) пункт 59 викласти у такій редакції:

"59. Для здійснення контролю за обліком суден України органи державної реєстрації 2 рази на рік - станом на 1 серпня і 31 грудня, а також на запит - у термін, що не перевищує трьох діб, подають відомості до Інспекції за формою, затвердженою Мінтрансом".

2. У пунктах 3 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 829) слова "Головморінспекцію Державного департаменту морського і річкового транспорту" замінити словами "Держфлотінспекцію".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. N 167 "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час будівництва суден".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.