Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 липня 1996 р. N 832
Київ

Про підвищення розмірів державної допомоги
окремим категоріям громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1100 від 03.10.
97
N 783 від 10.05.
99
N 915 від 27.05.
99
N 497 від 11.04.200
2 )

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 1995 р., ( 373/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 915 від 27.05.99 )

2. Установити щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 480 тис.крб. непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку.

Зазначені щомісячні компенсаційні виплати призначаються і виплачуються органами праці та соціального захисту населення та фінансуються органами Пенсійного фонду. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 497 від 11.04.2002 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 783 від 10.05.99 )

4. ( Абзац перший пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1100 від 03.10.97 ) Установити, що витрати на необхідний догляд за потерпілим, передбачені пунктом 14 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівниикові ушкодження здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472 (із змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. N 492), здійснюються у таких розмірах:

а) 2630 тис.крб. - на спеціальний медичний догляд;

б) 1760 тис.крб. - на звичайний догляд;

в) 890 тис.крб. - на побутовий догляд.

Виплати відшкодування втраченого заробітку або відповідної його частини (пункт 9 зазначених Правил), що провадяться органами державного соціального страхування (постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 71 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472"), збільшити проти розміру, визначеного відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 р. N 34, у 1,108 раза.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 1996 року.

Перший віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО