Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 1992 р. N 459
Київ

Про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного
значення

(Назва і текст Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1378 від 29.07.
99)

Відповідно до Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів та Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, що додаються. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

2. Доручити Міністерству охорони навколишнього природного середовища розробити з участю Міністерства економіки, Міністерства лісового господарства, Державного комітету по водному господарству, Державного комітету по рибному господарству і рибній промисловості, Державного комітету по геології і використанню надр і затвердити у другому півріччі 1992 р. інструкції про застосування зазначених положень.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459

Положення
про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів

1. Це Положення визначає порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, крім лісових, підприємствам, установам, організаціям і громадянам. (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 29.07.99)

Видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється відповідно до Правил відпуску деревини на пні в лісах України. (Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1378 від 29.07.99)

2. До природних ресурсів, на які видається дозвіл на спеціальне використання, належать:

територіальні та внутрішні морські води;

природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

підземні води;

поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські ссавці, які перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення; (Пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

(Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1378 від 29.07.99) лісові ресурси державного значення;

природні ресурси в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; (Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України;

корисні копалини, за винятком загальнопоширених;

природні ресурси місцевого значення.

3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів.

4. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:

територіальних і внутрішніх морських та підземних вод, природних ресурсів континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин, рибних запасів та інших об'єктів водного промислу), поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області, немисливських видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, органами Мінприроди; ( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94)

(Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1378 від 29.07.99) лісових ресурсів державного значення (деревина від рубок головного користування, живиця) - органами Мінлісгоспу;

корисних копалин, у тому числі континентального шельфу (за винятком загальнопоширених), - Держкомгеологією разом з Держгіртехнаглядом;

рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, - органами Держрибгосппрому;

(Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 268) від 28.04.94)

мисливських видів парнокопитних тварин, ведмедів, єнотовидних собак, куниць лісових та кам'яних, норок американських, тхорів лісових, бобрів, ондатр, бабаків, білок, а також у заборонені для полювання строки чи у заборонених місцях вовків, сірих ворон, сорок, граків, бродячих собак і котів - органами Мінлісгоспу; (Пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

лисиць, зайців-русаків, кролів диких і мисливських птахів користувачами мисливських угідь; (Пункт 4 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

природних ресурсів місцевого значення - місцевими Радами народних депутатів за погодженням з органами Мінприроди, а у разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу, загальнопоширених корисних копалин також за погодженням з органами Мінлісгоспу, Держкомгеології, Держгіртехнагляду. (Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 29.07.99)

5. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах. Клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, за винятком об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, погоджується з відповідною місцевою Радою народних депутатів, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів. Для отримання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів клопотання погоджується також з відповідними державними органами, а саме: (Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94)

Державної ветеринарної служби Мінсільгосппроду - у разі використання ресурсів тваринного світу, в тому числі рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини - також з органами МОЗ; (Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

Мінприроди - у разі користування корисними копалинами, а також у разі спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення, за винятком їх промислового добування, а також любительського та спортивного рибальства, яке здійснюється у порядку спеціального використання. (Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 29.07.99)

Держгіртехнагляду - у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів;

Держводгоспу - у разі користування водою для цілей комунального, промислового, сільськогосподарського водопостачання тощо;

Держкомгеології - у разі користування підземними водами.

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

6. Рішення про погодження клопотання (заявки) щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний строк.

У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу чи порушення встановлених строків розгляду заявник вправі звернутися до відповідного вищестоящого державного органу.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування, а також у разі:

ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл;

закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням;

порушення норм і правил використання природних ресурсів;

надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду.

У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.

7. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій. (Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94)

8. Скарги щодо відмови у погодженні клопотання або видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів вирішуються у порядку, передбаченому статтею 67 Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12).

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459

Положення
про порядок установлення лімітів використання
природних ресурсів загальнодержавного значення

(У назві та тексті Положення слово "республіканського"
замінено словом "загальнодержавного" згідно з Постановою КМ
N 268 від 28.04.94)

1. Це Положення відповідно до Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) визначає порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення:

природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

підземних вод;

поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

лісових ресурсів державного значення;

природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

тварин, в тому числі риб та водних безхребетних, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, а також видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України; (Абзац сьомий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94)

корисних копалин, за винятком загальнопоширених.

Ліміти визначають обсяги природних ресурсів, на основі яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів.

2. Ліміти використання лісових ресурсів загальнодержавного значення встановлюються відповідно до Правил відпуску деревини на пні в лісах України. (Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1378 від 29.07.99)

3. Ліміти (квоти) на видобування корисних копалин (у тому числі континентального шельфу), за винятком загальнопоширених, і строки їх дії затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Мінекономіки, Держкомгеології та Мінприроди, погодженим з обласними державними адміністраціями.

Ліміти (квоти) на видобування корисних копалин Держкомгеологія доводить до Ради Міністрів Республіки Крим, обласних державних адміністрацій і користувачів надр не пізніш як за шість місяців до початку добування корисних копалин.

4. Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, в розрізі річкових басейнів, морських районів промислу, основних типів і категорій водойм щорічно затверджуються Мінприроди за поданням Держрибгосппрому на підставі обгрунтувань науково-дослідних установ та організацій.

Держрибгосппром здійснює розподіл затверджених лімітів між окремими користувачами, їх об'єднаннями і доводить розподілені ліміти до Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніш як за місяць до початку спеціального використання цих ресурсів. (Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94)

5. Ліміти використання поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області, для Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя затверджує Мінприроди на підставі поданих Держводгоспом за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами Мінприроди обгрунтовуючих матеріалів і доводить їх до Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища.

Державні управління охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю в межах указаних лімітів затверджують і доводять ліміти використання поверхневих вод до районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народних депутатів міст обласного підпорядкування, інших водокористувачів та органів Держводгоспу.

6. Ліміти використання підземних вод для Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя затверджує Мінприроди на підставі розроблених водокористувачами і державними управліннями охорони навколишнього природного середовища і погоджених з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами Держкомгеології, а ліміти використання вод, що мають бальнеологічне значення, - також з органами МОЗ обгрунтовуючих матеріалів і доводить їх до Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і державних управлінь охорони навколишнього природного середовища.

Державні управління охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю в межах указаних лімітів затверджують і доводять ліміти використання підземних вод до районних державних адміністрацій, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, водокористувачів та органів Держкомгеології.

7. Ліміти на використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення затверджуються Мінприроди за поданням органів, у віданні яких знаходяться ці природні ресурси, на підставі обгрунтовуючих матеріалів, погоджених з відповідними науковими установами і державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим та областях.

Затверджені ліміти Мінприроди доводить до заявників, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим та областях, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних державних адміністрацій.

8. Ліміти використання мисливських видів парнокопитних тварин, ведмедів, єнотовидних собак, куниць лісових та кам'яних, норок американських, тхорів лісових, бобрів, ондатр, бабаків і білок щорічно затверджуються Мінприроди за поданням Мінлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з державними лісогосподарськими об'єднаннями або обласними управліннями лісового господарства, Державним комітетом охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим та державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву та Севастополю.

Затверджені ліміти Мінлісгосп доводить до Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніш як за місяць до початку полювання на відповідний вид тварин.

Використання інших мисливських тварин, у тому числі птахів, регулюється нормами відстрілу, які щорічно встановлюються державними лісогосподарськими об'єднаннями або обласними управліннями лісового господарства за погодженням з Державним комітетом охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим та державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву та Севастополю. (Положення доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

9. Ліміти використання немисливських видів тварин затверджуються Мінприроди за кожним окремим видом цих тварин відповідно до подання Державного комітету охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву та Севастополю за наявності обгрунтовуючих матеріалів відповідних наукових установ.

Затверджені ліміти Мінприроди доводить до Державного комітету охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву і Севастополю та користувачів.

Якщо обсяги спеціального використання немисливських видів тварин незначні, Мінприроди може видавати дозвіл на їх спеціальне використання, не затверджуючи лімітів. (Положення доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94)

10. Ліміти на добування (збір) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, затверджуються Мінприроди України на підставі клопотань (заявок), погоджених із користувачами, науковими установами та державними управліннями охорони навколишнього природного середовища.

Затверджені ліміти Мінприроди доводить до заявників, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим та областях, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних державних адміністрацій.