Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 11, ст.150 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1964-12 від 11.12.
91, ВВР 1992, N 11, ст.151 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 287/94-ВР від 14.12.
94, ВВР 1995, N 1, ст.3

Декретом
N 34-93 від 09.04.
93, ВВР 1993, N 23, ст.251 )

( В редакції Закону
N 75/97-ВР від 18.02.
97 ВВР, 1997, N 5, ст.117 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 25/98-ВР від 15.01.
98, ВВР 1998, N 25, ст.147
N 320-XIV від 17.12.
98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
N 986-XIV від 16.07.
99, ВВР, 1999, N 40, ст.361 )

( Дію Закону зупинено на період проведення експерименту
для підприємств - учасників економічного експерименту
на підставі Закону
N 1375-XIV від 13.01.20
00 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - учасників експерименту по
запровадженню єдиного податку на території
Глобинського району Полтавської області,
Старобешівського району Донецької області та
Ужгородського району Закарпатської області з
питань оподаткування згідно із Законом
N 25/98-ВР від 15.01.
98 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку з питань
оподаткування згідно із Законом
N 320-XIV від 17.12.
98 )

Цим Законом встановлюється податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Стаття 1. Платники податку

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підпри ємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі фізичні особи), які мають заре єстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону є об' єктами оподаткування.

Стаття 2.
Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні) - код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі - код) - 87 01, крім тих, що на гусеничному ходу, - код 87 01 30;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, - код 87 02;

автомобілі легкові - код 87 03;

автомобілі вантажні - код 87 04;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 87 05 (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 87 11, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см-3, - код 87 11 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) - код 89 03 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), - код 89 03 92;

інші човни (крім спортивних) - код 89 03 99.

Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:

трактори на гусеничному ходу - код 87 01 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 см-3 - код 87 11 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні код 87 05;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 87 09;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 84 32; 84 33;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні - коди 89 03 91; 89 03 92; 89 03 99.

Стаття 3.
Ставки і зарахування податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачу ється у таких розмірах:

    ------------------------------------------------------------------
Код | Опис об' єктів оподаткування | Ставка податку
| | на рік (з 100 см-3
| | об' єму циліндрів
| | двигуна, з 1 кВт
| | потужності двигуна
| | або 100 см довжини)
------------------------------------------------------------------

   87 01      трактори колісні (крім   2,5 грн. з 100 см-3
                 гусеничних - код 87 01 30)

   87 02      автомобілі для  перевезення  не 3,6 грн. з 100 см-3
                 менш   як  10  осіб,  включаючи
                 водія

   87 03      автомобілі легкові (крім
                 автомобілів з електродвигуном -
                 код  87  03  90100)
                 з  об' ємом циліндрів двигуна:

                 до 1000 см-3                    3 грн. з 100 см-3
                 від 1001 см-3 до 1500 см-3      4 грн. з 100 см-3
                 від 1501 см-3 до 1800 см-3      5 грн. з 100 см-3
                 від 1801 см-3 до 2500 см-3      10 грн. з 100 см-3
                 від 2501 см-3 до 3500 см-3      20 грн. з 100 см-3
                 від 3501 см-3 і більше          30 грн. з 100 см-3

87 03 90100   автомобілі з електродвигуном    0,5 грн. з 1 кВт

  87 04       автомобілі вантажні
                з об' ємом циліндрів двигуна:

                до 8200 см-3                    10 грн. з 100 см-3
                від 8201 см-3 до 15000 см-3     15 грн. з 100 см-3
                від 15001 см-3 і більше         20 грн. з 100 см-3

  87 05      автомобілі спеціального 3,6 грн. з 100 см-3
                призначення (крім  пожежних і
                швидкої допомоги)

  87 11      мотоцикли (мопеди),  велосипеди
                з двигуном (крім тих,  що мають
                об' єм циліндра  двигуна  до  50
                см-3, - код 87 11 10)            2 грн. з 100 см-3

             яхти і    судна    парусні    з
                допоміжним   двигуном  або  без
                нього (крім спортивних):
  89 03 91100   морські                         10 грн. з 100 см
                                                 довжини

89 03 91910,  інші з масою до 100 кг;          5 грн. з 100  см
   89 03 91930   інші з довжиною корпусу до      довжини
                 7,5 м

 89 03 91990  інші з довжиною корпусу більше  10  грн. з 100 см
               7,5 м                           довжини

              човни моторні  і  катери,  крім
                 човнів   з  підвісним  двигуном
                 (крім спортивних):
  89 03 92100   морські                         10 грн. з 100 см
                                                 довжини
  89 03 92910   інші з довжиною корпусу до       5 грн. з 100  см
                7,5 м                           довжини


  89 03 92990   інші з довжиною корпусу більше  10  грн. з 100 см
                7,5 м                           довжини

             інші човни (крім спортивних):
  89 03 99100,  з масою до 100 кг; інші        5 грн. з 100 см
  89 03 99910   з довжиною корпусу до 7,5 м    довжини


  89 03 99990   інші з довжиною корпусу більше  10  грн. з 100 см
                7,5 м                           довжини

 


 


 

( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Територіальні дорожні фонди 85 відсотків із суми цього податку спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення. ( Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Податок з визначених цим Законом власників водних транспортних засобів спрямову ється до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів). (Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 4.
Пільги щодо податку

Від сплати податку звільняються:

а) підприємства автомобільного транспорту загального користування щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах незалежно від форм власності;

б) навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів, при умові використання їх за призначенням;

в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см-3 (для інвалідів I і II груп незалежно від об'єму циліндрів двигуна) або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см-3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

г) особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см-3 або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см-3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

д) на 50 відсотків _ сільськогосподарські підприємства товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

е) на 50 відсотків _ громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03), вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно. ( Стаття 4 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 5.
Строки сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Фізичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що да є право на користування цими пільгами.

Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться. ( Стаття 5 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 6.
Порядок обчислення і сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів - виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статті 3 цього Закону. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Перерахунки юридичними особами розміру податку у зв'язку з перереєстрацією транспортних засобів, визначених цим Законом, протягом даного року не провадяться.

У порядку і строки, визначені податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою центральним податковим органом України. ( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу. ( Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу. ( Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону. Якщо транспортні засоби придбано у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі встановленої суми.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов'язані сплатити податок не більш як за два попередніх роки.

Перерахування неправильно сплаченого податку допуска ється не більш як за два попередніх роки.

Стаття 7.
Відповідальність платників

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом. ( Частина перша статті 7 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

За відсутність обліку об'єктів оподаткування або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання, несвоєчасне подання податковим органам розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати податку, юридичні особи сплачують до відповідного бюджету додатково 10 відсотків належних сум податку. ( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

За несвоєчасну сплату податку з власників транспортних засобів стягується пеня у розмірі 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України, що ді є на день складання акта (довідки) документальної перевірки платника податку, від суми недоплати за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати. ( Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

Стаття 8.
Оскарження дій посадових осіб податкових органів

Оскарження дій посадових осіб податкових органів, пов'язаних із справлянням податку та застосуванням фінансових санкцій, провадиться відповідно до законодавства України.

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, від 11 грудня 1991 року
N 1963-XII