Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 11, ст.150 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1964-XII від 11.12.
91, ВВР, 1992, N 11, ст.151 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 34-93 від 09.04.
93, ВВР, 1993, N 23, ст.251
Законом
N 287/94-ВР від 14.12.
94, ВВР, 1995, N 1, ст. 3 )

( В редакції Закону
N 75/97-ВР від 18.02.
97, ВВР, 1997, N 15, ст.117 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 25/98-ВР від 15.01.
98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 320-XIV від 17.12.
98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
N 986-XIV від 16.07.
99, ВВР, 1999, N 40, ст.361 -
набирає чинності з 1 січня 2000 року
N 1375-XIV від 13.01.20
00, ВВР, 2000, N 10, ст.78
N 1926-III від 13.07.20
00, ВВР, 2000, N 43, ст.363
N 2181-III від 21.12.20
00 -
набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 1158-IV від 15.10.20
03, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,ст.267 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - учасників експерименту по
запровадженню єдиного податку на території
Глобинського району Полтавської області,
Старобешівського району Донецької області та
Ужгородського району Закарпатської області згідно
із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку згідно із Законом
N 320-XIV від 17.12.
98 )

( Дію Закону зупинено на період проведення експерименту
для підприємств - учасників економічного експерименту
згідно із Законом N 1375-XIV від 13.01.2000 )

Цим Законом встановлюється податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Стаття 1. Платники податку

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.

Стаття 2.
Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні) - код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - код) - 8701 ( 2371г-14 ), крім гусеничних; ( Абзац другий частини першої статті 2 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

сідельні тягачі - код 87 01 20; ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, - код 87 02;

автомобілі легкові - код 87 03;

автомобілі вантажні - код 87 04;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 87 05 (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 87 11, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см3, - код 87 11 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) - код 89 03 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), - код 89 03 92;

інші човни (крім спортивних) - код 89 03 99.

Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:

трактори на гусеничному ходу - код 87 01 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 см3 - код 87 11 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні - код 87 05;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 87 09;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 84 32; 84 33;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні - коди 89 03 91; 89 03 92; 89 03 99.

Стаття 3.
Ставки і зарахування податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у таких розмірах:

------------------------------------------------------------------
Код | Опис об'єктів оподаткування | Ставка податку
( 2371г-14 ) | |на рік (з 100 куб. см
| | об'єму циліндрів
| | двигуна, з 1 кВт
| | потужності двигуна
| | або 100 см довжини)
------------------------------------------------------------------
8701 трактори колісні (крім 2,5 грн.
гусеничних) з 100 куб. см

8701 20 сідельні тягачі 15 грн.
з 100 куб. см

8702 автомобілі для перевезення 5 грн.
не менш як 10 осіб, включаючи з 100 куб. см
водія

8703 автомобілі легкові (крім
автомобілів з електродвигуном
- код 8703 90 10 00) з об'ємом
циліндрів двигуна:

до 1000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см 4 грн. з 100 куб. см
до 1500 куб. см

від 1501 куб. см 5 грн. з 100 куб. см
до 1800 куб. см

       від 1801 куб. см        10 грн.
до 2500 куб. см з 100 куб. см

від 2501 куб. см 25 грн.
до 3500 куб. см з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше 40 грн.
з 100 куб. см

8703 90 10 00 транспортні засоби, оснащені 0,5 грн. з 1 кВт
електродвигунами

8704 автомобілі вантажні з об'ємом
циліндрів двигуна:

до 8200 куб. см 15 грн.
з 100 куб. см

від 8201 куб. см 20 грн.
до 15000 куб. см з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше 25 грн.
з 100 куб. см

8705 автомобілі спеціального 5 грн. з 100 куб. см
призначення (крім пожежних і
швидкої допомоги)

8711     мотоцикли (мопеди),
велосипеди з двигуном (крім
тих, що мають об'єм циліндра
двигуна до 50 куб. см, -
код 87 11 10 00 00)
з об'ємом циліндрів двигуна:

до 500 куб. см 3 грн. з 100 куб. см

від 501 до 800 куб. см 5 грн. з 100 куб. см

від 801 куб. см і більше 10 грн.
з 100 куб. см

яхти і судна парусні з
допоміжним двигуном або без
нього (крім спортивних):

8903 9110 00 морські 14 грн. з 100 см
довжини

8903 91 91 00 яхти і судна парусні масою 7 грн. з 100 см
не більш як 100 кг довжини

8903 91 93 00 яхти і судна парусні масою   7 грн. з 100 см
понад 100 кг та завдовжки не довжини
більш як 7,5 м

8903 91 99 00 яхти і судна парусні масою 14 грн. з 100 см
понад 100 кг та завдовжки довжини
понад 7,5 м

човни моторні і катери, крім
човнів з підвісним двигуном
(крім спортивних):

8903 92 10 00 морські 14 грн. з 100 см
довжини

8903 92 91 00 човни моторні і катери 7 грн. з 100 см
завдовжки не більш як 7,5 м довжини

8903 92 99 00 човни моторні і катери 14 грн. з 100 см
завдовжки понад 7,5 м довжини

плавучі засоби (крім
спортивних):

8903 99 10 00 з масою не більш як 100 кг   7 грн. з 100 см
довжини

8903 99 91 00 завдовжки не більш як 7,5 м 7 грн. з 100 см
та масою понад 100 кг довжини

8903 99 99 00 завдовжки понад 7,5 м та 14 грн. з 100 см
масою понад 100 кг довжини

( Частина перша статті 3 в редакції Законів N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року, N 2505-IV від 25.03.2005 )

Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Територіальні дорожні фонди 85 відсотків із суми цього податку спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення. ( Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Податок з визначених цим Законом власників водних транспортних засобів спрямовується до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів). ( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Стаття 4.
Пільги щодо податку

Від сплати податку звільняються:

( Пункт "а" статті 4 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

( Пункт "б" статті 4 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м; ( Пункт "в" частини першої статті 4 в редакції Закону N 1926-III від 13.07.2000 )

г) особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

д) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

е) на 50% - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03), вироблені в країнах СНД і взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 87 04) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з указаних автомобілів. ( Пункт "е" статті 4 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 ) ( Стаття 4 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Стаття 5.
Строки сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. ( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )

За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано). ( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )

Фізичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться. ( Стаття 5 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Стаття 6.
Порядок обчислення і сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів - виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статті 3 цього Закону. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

У порядку, визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів у строки, визначені законом для річного звітного періоду, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою центральним податковим органом України. ( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року, N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу. ( Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу. ( Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону. Якщо транспортні засоби придбано у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі встановленої суми. За транспортні засоби, зняті фізичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок податку у разі його сплати за періоди, які не настали. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією), починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано). ( Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов'язані сплатити податок не більш як за три попередніх роки. ( Частина сьома статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за три попередніх роки. ( Частина восьма статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Стаття 7.
Відповідальність платників

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом. ( Частина перша статті 7 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 - набирає чинності з 1 січня 2000 року )

( Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

( Частину третю статті 7 виключено на підставі Закону N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

Стаття 8.
Оскарження дій посадових осіб податкових органів

Оскарження дій посадових осіб податкових органів, пов'язаних із справлянням податку та застосуванням фінансових санкцій, провадиться відповідно до законодавства України.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 11 грудня 1991 року
N 1963-XII