Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 162/1596 від 20 грудня 2001 року

Про бюджет міста Києва на 2002 рік

( Із змінами, внесеними згідно рішення КМР
N 231/1665 від 07.02.20
02 )

Відповідно до ст. 76, ст. 77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 20.12.2001 N 2759 "Про проект бюджету м. Києва на 2002 рік", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету м. Києва на 2002 рік у сумі 4328086,6 тис. гривень, у тому числі, відповідно до статей 34 та 43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", субвенцій з Державного бюджету України 216445,4 тис. гривень на:

1.1. виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - 3565841,4 тис. грн.;

1.2. надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 11847,7 тис. грн.;

1.3. надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивіз сміття та побутових відходів - 47724,9 тис. грн.;

1.4. надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- і водопостачання та водовідведення і послуг зв'язку - 95305,3 тис. грн.;

1.5. будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання - 23375,0 тис. грн.;

часткове виконання ст. 57 Закону України "Про освіту" - 8600,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Києва визначити у сумі 3565841,4 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету м. Києва 762245,2 тис. гривень, в тому числі бюджету розвитку - 317949,7 тис. гривень (додаток N 1).

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно рішення КМР N 231/1665 від 07.02.2002 )

2. Державній податковій адміністрації у м. Києві довести контингенти надходжень податків і зборів, які враховані в бюджеті м. Києва, до районних у м. Києві державних податкових інспекцій та забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т. ч. до міського бюджету в сумі 2802353,6 тис. гривень.

3. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м. Києва на 2002 рік у сумі 4328086,6 тис. гривень, з урахуванням субвенцій із Державного бюджету України, в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 3565841,4 тис. гривень, з них перевищення доходів над видатками, що передається до Державного бюджету України, - 1860348,2 тис. гривень та видатки спеціального фонду бюджету - 762245,2 тис. гривень за функціональною (додаток N 2) та відомчою (додаток N 3) структурою бюджету.

3.1. Дозволити Головному фінансовому управлінню (районним у м. Києві фінансовим управлінням) в процесі виконання міського (районного) бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського (районного) бюджетів здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень загального фонду.

3.2. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету м. Києва на:

3.2.1. оплату праці працівників бюджетних, установ за рахунок зменшення інших видатків;

3.2.2. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

3.3. Якщо після прийняття цього рішення здійснюється передача повноважень щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення відповідно до рішень Київради, від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то відповідно до п. 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України дія бюджетного призначення не припиняється.

( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно рішення КМР N 231/1665 від 07.02.2002 )

4. Встановити, що фінансування головних розпорядників бюджетних коштів проводиться відповідно до затверджених у установленому порядку помісячних розписів доходів і видатків лише по бюджетних зобов'язаннях, зареєстрованих у фінансових органах міста та органах державного казначейства при умові виконання показників по мережі, штатах і контингентах, дотримання термінів виплати заробітної плати та виконанні обсягів робіт, надання послуг та придбання товарів.

5. Закріпити за бюджетами районів міста у 2002 році наступні джерела надходжень:

5.1. Загальний фонд бюджету

5.1.1. частину прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та плати за землю, визначену на підставі п. 6 цього рішення;

5.1.2. плату за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими органами виконавчої влади;

5.1.3. плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності:

5.1.4. плату за оренду цілісних майнових комплексів комунальної власності районів;

5.1.5. надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними коштами районних бюджетів;

5.1.6. місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства міської комунальної власності;

5.1.7. плату за спеціальне користування природними ресурсами;

5.1.8. податок на промисел;

5.1.9. державне мито;

5.1.10. плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

5.1.11. адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій районної комунальної власності та з установ, що фінансуються з районного бюджету;

5.1.12. єдиний податок на підприємницьку діяльність.

5.2. Спеціальний фонд

5.2.1. власні надходження бюджетних установ та організацій, що фінансуються з районних бюджетів;

5.2.2. цільові фонди;

5.2.3. надходження коштів від приватизації майна комунальної власності районів.

6. Затвердити на 2002 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів районів:

у відсотках

        |------------------|------------------------|-----------|--------|
|Назва районів |Податок на прибуток |Прибутковий|Плата за|
| |підприємств, установ |податок |землю |
| |і організацій незалежно |з громадян | |
| |від форм власності, що | | |
| |залишається в бюджеті | | |
| |міста | | |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Голосіївський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Дарницький | 75,0 | 50,0 | 100,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Деснянський | 95,0 | 55,0 | 100,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Дніпровський | 75,0 | 30,0 | 40,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Оболонський | 80,0 | 30,0 | 40,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Печерський | 10,0 | 30,0 | 40,01 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Подільський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Святошинський | 70,0 | 30,0 | 75,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Солом'янський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Шевченківський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Разом по районних| | | |
|бюджетах | 22,5 | 31,3 | 47,8 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Міський бюджет |100,0* | 68,7 | 52,2 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|
|Всього по бюджету | | | |
|міста Києва |100,0 |100,0 | 100,0 |
|------------------|------------------------|-----------|--------|

*по підприємствах, установах і організаціях, що контролюються безпосередньо державною податковою адміністрацією по м. Києву.

7. Управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області та уповноваженим банкам (міському управлінню Державного казначейства України при здійсненні казначейського обслуговування міського бюджету) розмежовувати доходи по податках і зборах між районними та міським бюджетами відповідно до нормативів, передбачених п. 6 цього рішення.

8. Затвердити на 2002 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (коштів, що передаються до Державного бюджету України, у сумі 1860348,2 тис. гривень) згідно із додатком N 4 до цього рішення. Перерахування коштів перевищення доходів над видатками до Державного бюджету України здійснюється відповідно до помісячного розпису доходів і видатків бюджетів за платіжними дорученнями Головного фінансового управління (фінансових управлінь районів).

9. Взяти до відома, що відповідно до ст. 25, 124 Бюджетного кодексу України Управлінню державного казначейства України у м. Києві при несвоєчасних розрахунках районних у м. Києві бюджетів по розрахунках з Державним бюджетом України по перевищенню доходів над видатками застосовувати безспірне списання за рішенням начальника Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації.

10. Встановити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету м. Києва до спеціального фонду бюджету у сумі 225449,7 тис. гривень.

( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно рішення КМР N 231/1665 від 07.02.2002 )

11. Встановити розмір резервного фонду міського бюджету м. Києва на 2002 рік у сумі 9007,2 тис. гривень.

12. Відповідно до пункту 3 ст. 76 та до ст. 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Києва на 2002 рік за економічною структурою видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- виплата процентів за боргом (код 1200);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320). 13. Встановити на 31 грудня 2002 року граничний розмір внутрішнього боргу міського бюджету м. Києва у сумі 200,0 млн. грн. та граничний обсяг надання гарантій у сумі 200,0 млн. гривень.

14. Передбачити 100% забезпечення коштів в міському бюджеті м. Києва та бюджетах районів для розрахунків за спожиті бюджетними установами теплоенергоносії, газопостачання, водопостачання та водовідведення.

15. Виконавчому органу Київради - Київській міській державній адміністрації - довести до кожної бюджетної установи та організації завдання по скороченню енергоспоживання в 2002 році на 3-6%, відповідно до Указу Президента України N 662 від 26 червня 1999 року "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами".

16. Головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва:

16.1. У тритижневий термін після затвердження відповідного бюджету та відповідно до вимог цього рішення забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 2002 році і подати їх до Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), фінансових управлінь виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій) для здійснення фінансування бюджетних видатків у 2002 році.

16.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних установ в повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

16.3. В ході виконання бюджету міста Києва брати бюджетні зобов'язання, лише передбачені в кошторисах видатків на 2002 рік.

16.4. Реєструвати бюджетні зобов'язання у відповідних фінансових органах міста та органах державного казначейства.

16.5. Взяти до відома, що згідно із ст. 117 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи та головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень призупиняють бюджетні асигнування у разі:

16.5.1. несвоєчасного та неповного подання звітності про виконання бюджету;

16.5.2. невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;

16.5.3. подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;

16.5.4. порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань;

16.5.5. нецільовому використанні бюджетних коштів.

17. Встановити, що фінансування заходів міських програм може здійснюватися як міжбюджетні трансферти бюджетам районів в установленому порядку.

18. Взяти до відома, що згідно з пунктами 3-7 ст. 34 та пункту 8 ст. 43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік у 2002 році фінансування видатків з міського бюджету здійснюється за рахунок відповідних субвенцій з Державного бюджету України на:

18.1. виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

18.2. надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

18.3. надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивіз сміття та побутових відходів;

18.4. надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- і водопостачання та водовідведення і послуг зв'язку;

18.5. будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;

18.6. часткове виконання ст. 57 Закону України "Про освіту"

19. З метою оздоровлення фінансового стану підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва надати пільги по сплаті земельного податку в 2002 році, за винятком площ, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 відсотків згідно з додатком N 5.

Підприємства та організації вивільнені кошти від отриманої пільги спрямовують на розвиток власного виробництва.

Встановити, що необхідною умовою надання пільг по платі за землю є збереження діючих тарифів акціонерною компанією "Київенерго", Відкритим акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" та відкритим акціонерним товариством по санітарній очистці м. Києва "Київспецтранс"; збереження ціни на борошно закритим акціонерним товариством "Київмлин"; збереження ціни на хліб і хлібобулочні вироби відкритим акціонерним товариством "Київхліб".

20. Визначити, що Головним розпорядником коштів на утримання органів місцевого самоврядування є секретаріат Київської міської ради.

21. Звільнити від сплати комунального податку комунальні підприємства "Київпастранс" та "Київський метрополітен".

22. Звільнити від сплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями установи та організації, які утримуються за рахунок міського та районних бюджетів і орендують приміщення в організаціях комунальної власності.

23. Взяти до відома, що відповідно до ст. 27 Бюджетного кодексу України пропозиції підприємств, організацій, управлінь та відділів виконавчого органу Київської міської ради, виконавчих органів районних рад у м. Києві про збільшення видатків розглядаються лише при формуванні проекту бюджету 2003 року.

24. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва, які надають послуги та виконують роботи, і фінансування яких здійснюється з бюджету, забезпечити дотримання в цілому по підприємствах рівня рентабельності не вище 12%.

25. Встановити, що фінансування будівництва систем інженерного забезпечення об'єктів, що будуються з залученням коштів інвесторів, здійснюється за рахунок коштів інвесторів.

26. Пункт 4 рішення Київради від 09.07.98 N 75 "Про заходи щодо реалізації соціально-економічних та культурних програм у виборчих округах депутатів Київради" викласти в такій редакції: "4. Встановити, що фінансування заходів здійснюється за поданням депутатів Київради відповідного округу через секретаріат Київради".

27. Продовжити на 2002 рік дію пункту 36 рішення Київради від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік", пункту 61 рішення Київради від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік" та пунктів 26, 34, 35, 37 рішення Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" згідно з додатком N 6.

28. Встановити, що чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом в установах охорони здоров'я в 2002 році, не повинна перевищувати кількості штатних посад станом на 1 січня 2001 року. Районним радам при затвердженні бюджетів на 2002 рік затвердити ліміти штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я в кількості, яка повністю буде забезпечена фондом заробітної плати.

29. Встановити, що у разі зміни в 2002 році дислокації підприємств та організацій - платників податків до міського та районних бюджетів, вони сплачують податки, збори (обов'язкові платежі) до кінця бюджетного року до відповідного бюджету за попереднім місцем сплати.

30. Встановити, що оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл в шкільних таборах у 2002 році за рахунок районних бюджетів проводити на рівні, не нижчому 2001 року, враховуючи, що кошти на зазначені оздоровчі заходи передбачені в районних бюджетах.

31. У зв'язку із введенням в дію Земельного кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення, від проведення відкритих торгів з продажу права оренди земельних ділянок встановити штатну чисельність Київського міського управління земельних ресурсів 30 чоловік.

32. Відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України територіальні медичні об'єднання м. Києва затверджені рішенням Київради від 02.10.2001 N 65/1499 "Про територіальні медичні об'єднання м. Києва з урахуванням територіально-адміністративної реформи", не є головними розпорядниками.

Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) внести відповідні зміни в статути територіальних медичних об'єднань м. Києва.

33. На виконання ст. 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" до законодавчого врегулювання розмежування видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснювати видатки через Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та Управління пожежної охорони Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві на утримання підрозділів професійної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адреснодовідкових бюро.

34. Довести до відома Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та управління пожежної охорони Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві, що фінансування установ, утворених рішенням Київради від 08.07.92 N 412 "Про створення при УВС м. Києва санітарної бригади", від 26.06.95 N 71 "Про бюджет місцевого самоврядування м. Києва на 1995 рік", від 28.12.99 N 196/698 "Про бюджет м. Києва на 2000 рік", від 02.07.98 N 62 "Про створення та фінансування окремих підрозділів ГУ МВС України в м. Києві", буде здійснюватися відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, а саме:

- спеціальної роти міліції з підбору та транспортування трупів у морг чисельністю 52 од.,

- оперативно-довідкової служби по розшуку безвісно зниклих громадян чисельністю 30 од.,

- міжрайонного відділу по боротьбі з економічною злочинністю на ринках чисельністю 26 од.,

- відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми чисельністю 22 од.,

- кавалерійської роти міліції чисельністю 83 од.

35. Надати дозвіл підприємствам, організаціям та установам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та господарським товариствам, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 40 відсотків, при залученні банківських кредитів використовувати під заставу майно, але не більше 50 відсотків його балансової вартості за рішенням Київради.

36. Відповідно до ст. 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 73, 74 Бюджетного кодексу України для продовження будівництва Київського метрополітену, придбання рухомого складу для міського пасажирського транспорту та вирішення інших нагальних потреб міського господарства, на покриття тимчасових касових розривів при виконанні міського бюджету дозволити Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації залучати у 2002-2003 роках внутрішні кредити в обсязі 200,0 млн. грн., виходячи з ринкової вартості кредитних ресурсів з наданням в установленому порядку платіжної (бюджетної) гарантії, договорів поруки та застави майнових прав на грошові надходження щодо їх повернення та врахування в проекті бюджету міста на відповідний рік обсягу видатків для повернення кредиту і сплати відсотків за його користування.

Сплату відсотків за користування кредитами також проводити за рахунок резервного фонду та коштів Програми фінансування міським головою наказів виборців та вирішення соціально-економічних проблем.

При залученні кредитів безпосередньо установами, організаціями та підприємствами комунальної власності міста, а також організаціями, в яких частка власності Київради в статутному фонді становить більше 40 відсотків акцій, дозволити Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації надавати платіжні (бюджетні) гарантії, договори-поруки щодо їх повернення в загальному обсязі 200,0 млн. грн.

Уповноважити заступника голови Київської міської державної адміністрації - начальника Головного фінансового управління на підписання кредитних угод щодо отримання кредитів, передбачених частиною першою цієї статті, та надання платіжних (бюджетних) гарантій, договорів-поруки та застави майнових прав на грошові надходження.

( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно рішення КМР N 231/1665 від 07.02.2002 )

37. Визначити Головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації розпорядником коштів, виділених з міського бюджету для пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва житла. Встановити, що кошти, отримані Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації від позичальників в рахунок погашення пільгового довготермінового кредиту, наданого з міського бюджету для молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла та сплати відсотків за користування ним, використовуються ним як додаткові кредитні ресурси для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва житла.

38. На виконання п. 24 рішення Київради від 05.07.2001 N 366/1342 "Про методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва", встановити КП "Київжитлоспецексплуатація" наступні розміри відрахувань від суми нарахованої орендної плати /без ПДВ/ за користування майном територіальної громади м. Києва, яка надходить на його рахунок:

35% - на формування цільового фонду;

65% - на витрати по утриманню житлового та нежитлового фонду міста.

39. Відмінити підпункт 2.2 пункту 2 рішення Київської міської ради від 3 квітня 2001 року N 259/1236 "Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів соціальної інфраструктури відкритого акціонерного товариства "Київхімволокно" в зв'язку з тим, що передача об'єктів соціальної інфраструктури з державної до комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до чинного законодавства проводиться безоплатно та в зв'язку з належністю 95,7 відсотка акцій відкритого акціонерного товариства "Київхімволокно" територіальній громаді міста Києва.

40. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні адресної програми житлових будинків на 2003 рік, враховувати збільшення загальної житлової площі, що утворилася від будівництва житла за рахунок коштів, повернутих від позичальників молодіжного кредиту та відсотків за користування ним.

41. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та виконавчим органам районних рад (районним державним адміністраціям) при формуванні та виконанні адресних програм із загальноміських заходів враховувати пропозиції депутатів Київради.

42. Затвердити перелік видатків районних бюджетів у м. Києві, які враховані в бюджеті м. Києва, при встановленні нормативів відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів районів (додаток N 7).

43. Подовжити дію Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва,- порядок залучення і використання пайових коштів (додаток N 1) та Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (додаток N 2), затверджених рішенням Київради від 30.09.99 N 49/551, із змінами та доповненнями згідно з рішеннями Київради від 01.06.2000 N 127/848, від 01.06.2001 N 129/850, від 26.12.2000 N 156/1133, від 05.07.2001 N 363/1339.

44. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартальне подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста.

45. Дане рішення Київради набирає чинності з 1 січня 2002 року.

46. Додатки N 1-7 є невід'ємними складовими цього рішення. 47. Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення Київради "Про бюджет м. Києва на 2002 рік" у газеті "Хрещатик".

48. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2002 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Київський міський голова О. Омельченко

"Хрещатик" N 12 (1923) від 29 січня 2002 року

Додатки N 1-4 не друкуються. Ознайомитися
з ними можна в апараті Київради

Додаток N 5
до рішення сесії Київради
від 20.122001 N 162/1596

Перелік
підприємств і організацій, яким надаються пільги
по платі за землю на 2002 рік

1. Комунальне підприємство "Київпастранс".

2. Комунальне підприємство "Київський метрополітен".

3. Комунальне підприємство міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

4. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" в частині:

- земельних ділянок, на яких розташовані нежилі будинки (приміщення) комунальної власності, що не надані власником в оренду або надані в безоплатне користування (при умові підтвердження площ земельних ділянок управлінням земельних ресурсів;

- площ орендарів, що орендують приміщення в нежилих будинках комунальної власності міста і користуються пільгами відповідно до чинного законодавства.

5. Київське КО по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них "Київміськгідрошляхміст" та його підвідомчим підприємствам.

6. КП Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт.

7. Управління, ритуальних послуг КМДА: КП по переробці нерудних будівельних матеріалів; КП "Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737"; КП "Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління".

8. Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо", яке забезпечує паливом пільгові категорії населення за ділянки:

- вул. Набережно-Лугова, 6;

- Саперно-Слобідський проїзд, 4.

9. ДКП "Автотранспортне підприємство Київської міської держадміністрації".

10. Державне комунальне підприємство "Госпкомобслуговування" за земельні ділянки:

- вул. Хрещатик, 36;

- вул. Хрещатик, 32-а (літера "В");

- вул. Хрещатик, 32-а-2 (літера "А2");

- вул. Хрещатик, 10-а, 10-б;

- вул. Хрещатик, 12-а;

- вул. Б. Хмельницького, 1/40;

- вул. Б. Хмельницького, 3-а;

- площа Контрактова, 2-а;

- площа Контрактова, 2-б;

- Крутий узвіз, 3-в;

- вул. Будіндустрії, 9;

- пл. Михайлівська, 1;

- в частині площ орендарів, що користуються пільгами по платі за землю відповідно до чинного законодавства.

11. ДКП "Плесо".

12. Київське КО зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" та його структурним підрозділам і підприємствам.

13. ВАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал". 14. Закрите акціонерне товариство "Київмлин". 15. Житлово-експлуатаційні організації усіх форм власності:

- за земельні ділянки під житловим фондом та нежитлові приміщення, які знаходяться в житловому фонді і використовуються ними під власні потреби, але не з метою одержання прибутку;

- в частині площ орендарів, що орендують приміщення в нежилих будинках комунальної власності міста і користуються пільгами відповідно до чинного законодавства.

16. ДКП "Молочна фабрика-кухня дитячого харчування N 1".

17. Відкрите акціонерне товариство "Київський завод електротранспорту".

18. Відкрите акціонерне товариство "Київхліб" та його дочірні підприємства, а саме:

- Хлібокомбінат N 1;

- Хлібокомбінат N 2;

- Булочно-кондитерський комбінат;

- Хлібокомбінат N 4;

- Хлібокомбінат N 6;

- Дослідний хлібозавод;

- Хлібокомбінат N 10;

- Хлібокомбінат N 11;

- Хлібокомбінат N 12;

- Ремонтно-монтажний комбінат;

- Київхлібпостач. 19. Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" 20. ВАТ по санітарній очистці м. Києва "Київспецтранс" за земельні ділянки:

- вул. Кайсарова, 5;

- пр. Правди, 85;

- вул. Вакуленчука, 4;

- вул. Вербова, 6.

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В. Яловий

"Хрещатик" N 12 (1923) від 29 січня 2002 року

Додаток N 6
до рішення Київради
від 20.122001 р. N 162/1596

Перелік
пунктів рішень III сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99
N 182/283
"Про бюджет м. Києва на 1999 рік",
VII сесії Київради XXIII скликання від 01.06.2000 N 127
/848
"Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік" та
рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від 26.12.2000
N 156/1133 "Про бюджет міста Києва на 2001 рік", дію
яких
продовжено на 2002 рік

1. П. 36 рішення III сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік": "Встановити, що при відведенні земельних ділянок для будівництва житлових будинків слід передбачати передачу виконавчому органу Київради - Київській міській державній адміністрації (Головному управлінню житлового забезпечення) 5% загальної площі будинків (крім службового), або коштів на день їх нарахування, які необхідні для будівництва цієї площі, всіма забудовниками, незалежно від джерел фінансування, для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартобліку в районних державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих та непридатних для проживання будинків."

2. П. 61 рішення VII сесії Київради XXIII скликання від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік": "Затвердити на 2000 рік норму пільгового забезпечення твердим паливом окремих категорій населення, визначених ст. 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", виходячи з розрахунку:

- 3 тонни донецького вугілля на пільговика з сім'єю, до якої відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), що прописані і мешкають в окремому будинку або окремо у будинку (вхід, опалювальна система);

- дров паливних не більше 2 складометрів для розпалювання вугілля та не більше 8,0 складометрів на пільговика з сім'єю, до якої відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), що прописані і мешкають в окремому будинку або окремо у будинку (вхід, опалювальна система) при окремому дров'яному опаленні.

3. П. 26 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" "Надати право районним радам надавати пільги по прибутковому податку з заробітної плати працюючих громадян за місцем роботи в частині, що зараховується до бюджету міста Києва (100%).

4. П. 34 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" "Встановити, що при підготовці та видачі дозвільних документів на виконання проектних робіт (листи-дозволи, архітектурно-планувальні завдання) для будівництва житлових будинків підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та джерел фінансування, виконавчому органу Київради передбачати розміщення нежитлових приміщень на перших поверхах для розташування об'єктів соціальної інфраструктури."

5. П. 35 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" "Рекомендувати районним у м. Києві державним адміністраціям не погоджувати розташування та будівництво житлових будинків без розміщення на перших поверхах нежитлових приміщень."

6. П. 37 рішення XIII сесії Київради XXIII скликання від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" "Встановити, що підприємства, установи та організації, які отримують кошти з місцевих бюджетів:

- підвищують розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників за погодженням з Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Переглядають тарифи на надання і отримання послуг і робіт за попереднім погодженням з управлінням цінової політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В. Яловий

"Хрещатик" N 12 (1923) від 29 січня 2002 року

Додаток N 7
до рішення Київради
від 20.12.2001 р. N 162/1596

( Додаток в новій редакції згідно Рішення КМР
N 231/1665 від 07.02.20
02 )

Перелік
видатків районних бюджетів у місті Києві,
які враховані в бюджеті м. Києва при встановленні
нормативів відрахувань загальнодержавних податків
і зборів до бюджетів районів:

1) Державне управління:

а) функціонування виконавчої влади:

- районні державні адміністрації;

- органи місцевого самоврядування (районного самоврядування).

2) Освіта:

а) дошкільна освіта:

- дошкільні заклади освіти;

б) загальна середня освіта:

- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми;

- вечірні (змінні) школи;

в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації:

- загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати;

- загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків;

- дитячі будинки;

- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами фізичного чи розумового розвитку;

г) позашкільна освіта:

- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

д) інші заклади та заходи в галузі освіти:

- методична робота, інші заходи в народній освіті;

- централізовані бухгалтерії;

- групи по централізованому господарському обслуговуванню;

- інші заклади освіти.

3) Охорона здоров'я:

а) лікарні широкого профілю:

- лікарні;

- територіальні медичні об'єднання.

б) інші заклади в галузі охорони здоров'я:

- інші заходи з охорони здоров'я;

- централізовані бухгалтерії.

4) Соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) пільги ветеранам війни;

б) інші види соціальної допомоги;

- інші видатки;

в) соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей:

- утримання центрів соціальних служб для молоді;

- утримання клубів підлітків за місцем проживання;

- програми та заходи центрів соціальних служб для молоді;

г) інші заклади та заходи в галузі соціальної політики:

- територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

- інші установи та заклади.

5) Житлово-комунальне господарство:

а) житлове господарство:

- ремонт житлового фонду міської комунальної власності та житлово-будівельних кооперативів усіх форм власності;

- ремонт покрівель;

- ремонт фасадів;

- поліпшення стану прибудинкової території житлових будинків (ремонт асфальтового покриття пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів, ремонт та фарбування вхідних дверей, ганків, піддашків, встановлення та фарбування урн для сміття);

- придбання контейнерів для сміття;

- поліпшення стану ліфтового господарства (заміна, модернізація фізично зношених ліфтів);

- облаштування дитячих майданчиків;

б) комунальне господарство:

- благоустрій районів.

6) Культура і мистецтво:

а) Культура:

- бібліотеки;

- музеї;

- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;

- школи естетичного виховання дітей;

б) інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури:

- театри;

- культурно-мистецькі заходи;

- кінотеатри;

- інші культурно-освітні заклади та заходи.

7) Фізична культура і спорт:

здійснення заходів з фізичної культури і спорту:

- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- проведення масових спортивних заходів;

- інші видатки.

8) Засоби масової інформації:

- підтримка районних засобів масової інформації.

9) Видатки, не віднесені до основних груп:

а) резервний фонд;

б) інші видатки (Програма фінансування головою наказів виборців та вирішення соціально-економічних проблем);

в) інші видатки (Програма підтримки приватизації районним відділенням Фонду державного майна).

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В. Яловий

Додатки N 1, 2, 3, 4 не друкуються.

Ознайомитися з ними можна в апараті Київради

"Хрещатик" N 32 (2043) від 5 березня 2002 року