Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 26 грудня 2000 року N 156/1133

Про бюджет міста Києва на 2001 рік

( Із змінами, внесеними згідно Рішенням КМР
N 282/1259 від 27.04.20
01
N 362/1338 від 05.07.20
01 )

Відповідно до ст.19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15.01.99 N 40-XIV, ст. 29 Закону України "Про бюджетну систему України" від 29.06.95 N 253/95 та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міський бюджет м. Києва на 2001 рік по доходах у сумі 3727076,7 тис. грн., по видатках - 3727076,7 тис. грн., в т. ч. перевищення доходів над видатками 1625485,8 тис. грн. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

2. Затвердити доходи загального фонду міського бюджету у сумі 3162191,5 тис. грн., в тому числі субвенція на виконання функцій столиці - 150000,0 тис. грн., спеціального фонду у сумі 564885,2 тис. грн., в т. ч. субвенція на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - 164062,1 тис. грн. з основних джерел надходжень у таких сумах: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

I. Загальний фонд

1. Податкові надходження

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

Прибутковий податок з громадян .............................. 799942,5

Податок на прибуток підприємств ............................. 1958651,9

Платежі за використання природних ресурсів

Плата за землю, що вноситься юридичними і фізичними особами ...................................... 185980,1

Внутрішні податки на товари та послуги

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності ............................... 144,0

Інші податки

Місцеві податки і збори ..................................... 4575,0

2. Неподаткові надходження

Доходи від власності та підприємницької діяльності

Надходження дивідендів від суб'єктів підприємницької діяльності ............................... 7000,0

Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами ....... 7014,0

Надходження коштів від приватизації державного майна ........ 21000,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств .................................... 366,0

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

Адміністративні штрафи та інші санкції ............................................................................................ 3273,0

Інші неподаткові надходження

Доходи від продажу землі несільськогосподарського призначення .............................................. 21115,0

Інші надходження ............................................................... 3130,0

Субвенція на виконання функцій столиці ...................... 150000,0

II. Спеціальний фонд

1. Збір за забруднення навколишнього природного середовища .. 3500,1

2. Податок з власників транспортних засобів ................................ 49670,0

3. Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) ...... 1000,0

4. Надходження доходів до позабюджетного фонду Київради ..... 50,0

5. Надходження доходів до інших позабюджетних фондів ........ 271400,0

Надходження пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні спеціальної та інженерно-транспортної інфраструктури ................ 12500,0

Надходження плати за право розміщення реклами ............... 6000,0

Надходження плати за право оренди нежитлових приміщень ...... 900,0

Надходження за угодами про резервування земельних ділянок, від проведення відкритих торгів з продажу права оренди земельних ділянок ........................................ 2000,0

( Підпункт 5 розділу із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

Надходження коштів за інвестиційними угодами ............ 250000,0

( Підпункт 5 розділу доповнено абзацем п'ятим згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

6. Податок на прибуток в розмірі 1,5% для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців ............ 31500,0

7. Власні надходження бюджетних установ та організацій ...... 43703,0

8. Субвенція на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг ............................ 164062,1

3. Державній податковій адміністрації у місті Києві довести контингенти надходжень податків і зборів які враховані в бюджеті м. Києва, до районних у місті Києві державних податкових інспекцій та забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів м. Києва в т. ч. до міського бюджету в сумі....................... 3094361,5 тис. грн;

4 Затвердити видатки загального фонду міського бюджету у сумі 1536705,7 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 564885,2 тис. грн., в т. ч. по функціях бюджетної класифікації: ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

I. Загальний фонд

I.I. Поточні видатки

тис. грн.

1. Державне управління                                                                                                          
в т. ч.
фонд заробітної плати
34800,5

5154,1
2. Наука 15700,0
3. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
держави
в т. ч.
фонд заробітної плати

30606,3

9066,6
4. Освіта
в т. ч.
фонд заробітної плати
з них: преміювальний фонд
61805,0

16021,6
3821,2
5. Охорона здоров'я
в т. ч.
фонд заробітної плати
з них: преміювальний фонд
299363,8

81694,6
3821,2
6. Соціальний захист та соціальне забезпечення
в т. ч.
фонд заробітної плати
з них: преміювальний фонд
158634,9

6620,3
306,1
7. Житлово-комунальне господарство
- житлове господарство
- комунальне господарство
222112,2
79024,9
143087,3
8. Культура і мистецтво
в т. ч.
фонд заробітної плати
з них: преміювальний фонд
60695,4

5269,1
250,9
9. Засоби масової інформації 18074,8
10. Фізична культура і спорт
в т. ч.
фонд заробітної плати
з них: преміювальний фонд
22212,7

439,5
22,0
11. Будівництво та архітектур 5464,0
12. Сільське господарство
в т. ч.
фонд заробітної плати
- земельні ресурси
3260,2

243,0
2000,0
13. Транспорт
- автомобільний транспорт
- метрополітен
- інші види транспорту
в т. ч.
Київелектротранс
142646,3
73350,0
25090,0
44206,3

43806,3
14. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 50117,3
15. Видатки, не віднесені до основних груп
з них:
- кошти для оперативного вирішення питань життєдіяльності
міста міським головою
- кошти на вирішення соціально-економічних проблем в
округах депутатів Київради та виконання наказів виборців
112806,0


49800,0

30000,0
I. II. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ  
1. Капітальні вкладення 298406,3
II. Спеціальний фонд  
II.1. Поточні видатки  
1. Дорожнє господарство
- видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, розвитком і утриманням автодоріг
50670,0

50670,0
2. Державні цільові фонди
- фонд охорони навколишнього природного середовища
3500,1
3500,1
3. Власні надходження бюджетних установ і організацій 43703,0
4. Видатки за рахунок позабюджетного фонду Київради 50,0
5. Витрати, пов'язані з експертною оцінкою земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, які
підлягають продажу


2000,0
6. Виплата пільг та субсидій 164062,1
7. Витрати на здійснення правових, консалтингових
організаційно-технічних заходів щодо підготовки
супроводження інвестиційних угод
( Підрозділ II.I доповнено пунктом 7 згідно Рішення КМР
N 282/1259 від 27.04.2001 )
та
та
2500,0

II. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ  
1. Капітальні вкладення
будівництво та придбання житла для військовослужбовців .
будівництво за рахунок інших позабюджетних фондів
298400,0
31500,0
266900,0

( Підпункт 1 підрозділу II із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

Встановити що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2001 рік.

Якщо після прийняття цього рішення повноваження щодо виконання послуг, на які затверджене бюджетне призначення відповідно до рішень Київради, передаються від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в порядку встановленому цим рішенням, для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядникам коштів міського бюджету, якому це повноваження передано.

Головному фінансовому управлінню в ході виконання міського бюджету за обгрунтованим поданням голова розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального фонду його бюджетних призначень.

Забороняється збільшення бюджетних призначень на капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

5. Встановити, що фінансування головних розпорядників бюджетних коштів проводився відповідно до затверджених помісячних розписів доходів і видатків із врахуванням виконання показників по мережі, штатах і контингентах, термінів виплати заробітної плати та виконаних обсягів робіт, наданих послуг тощо.

6. Затвердити оборотну касову готівку по міському бюджету на 01.01.2002 в сумі 4500,0 тис. грн.

7. Закріпити за бюджетами районів міста у 2001 році наступні джерела надходжень:

I. Загальний фонд бюджету

- частину прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та плати за землю визначену на підставі п.8 цього рішення;

- плату за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими органами виконавчої влади;

- плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

- надходження дивідендів від суб'єктів підприємницької діяльності по підприємствах районної комунальної власності;

- плату за оренду цілісних майнових комплексів районної комунальної власності;

- надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними коштами районних бюджетів;

- місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства міської комунальної власності;

- плату за спеціальне користування природними ресурсами;

- податок на промисел;

- державне мито;

- плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій районної комунальної власності та з установ, що фінансуються з районного бюджету;

- єдиний податок на підприємницьку діяльність;

- надходження коштів від приватизації майна комунальної власності району;

- надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим.

II. Спеціальний фонд

- власні надходження бюджетних установ та організацій, що фінансуються з районних бюджетів;

- позабюджетні фонди райрад;

8. Затвердити на 2001 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів районів:

у відсотках

     |--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Назва районів |Від податку на |Від прибуткового|Від податку на|
| |прибуток підпри-|податку з |землю |
| |ємств і органі- |громадян | |
| |зацій усіх форм | | |
| |власності | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Ватутінський | 32,9 | 50,0 | 100,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Дарницький | 12,9 | 50,0 | 10,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Дніпровський | 5,2 | 50,0 | 5,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Жовтневий | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Залізничний | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Ленінградський | 22,4 | 50,0 | 90,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Мінський | 41,3 | 50,0 | 65,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Московський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Печерський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Подільський | 1,0 | 50,0 | 20,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Радянський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Старокиївський | 1,0 | 50,0 | 5,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Харківський | 6,7 | 50,0 | 10,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Шевченківський | 1,0 | 50,0 | 15,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Разом по райбюджетах| 5,6 | 50,0 | 22,6 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Міський бюджет | 100,0* | 50,0 | 77,4 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|Всього по бюджету | | | |
|міста Києва | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|

* по підприємствах і організаціях, що контролюються безпосередньо державною податковою адміністрацією по м. Києву. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 362/1338 від 05.07.2001 )

9. Управлінню Національного банку України по м. Києву і Київський області та уповноваженим банкам здійснювати розмежування доходів по податках і зборах між районними та міським бюджетами відповідно до нормативів, передбачених п.8 цього рішення.

10. Затвердити суму перевищення доходів над видатками по бюджету м. Києва, яка передається до Державного бюджету України, в розмірі 2260230.1 тис. грн., з них:

     |----------------------------------------------------|-----------|
| |в тис. грн.|
|----------------------------------------------------|-----------|
|- з міського бюджету | 1645324,2|
|----------------------------------------------------|-----------|
|- з районних бюджетів | 614905,9|
|----------------------------------------------------|-----------|
|в тому числі: |
|----------------------------------------------------|-----------|
|Дарницький | 3001,7|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Жовтневий | 7774,8|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Залізничний | 38250,6|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Ленінградський | 10034,2|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Мінський | 71533,9|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Московський | 50289,2|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Печерський | 171442,0|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Подільський | 15131,9|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Радянський | 71553,1|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Старокиївський | 131522,1|
|----------------------------------------------------|-----------|
|Шевченківський | 44372,4|
|----------------------------------------------------|-----------|

( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно Рішення КМР N 362/1338 від 05.07.2001 )

11. Зобов'язати голів виконавчих органів районних у м. Києві рад забезпечити до 25 числа кожного місяця перерахування до міського бюджету сум, передбачених п. 10 цього рішення, на акумулюючий рахунок і головного фінансового управління виконавчого органу Київради в розмірах, визначених помісячним розписом доходів і видатків міського бюджету на 2001 рік.

12. Виконавчому органу Київради (Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації) при несвоєчасному погашенні заборгованості районів за взаємними бюджетними розрахунками, застосовувати безспірне її стягнення.

13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Києва на 2001 рік за економічною структурою видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (код 1340).

Встановити, що фінансування витрат бюджету м. Києва по захищених статтях соціального захисту інвалідів та дітей-сиріт здійснюється в першочерговому порядку та пропорційно між розпорядниками коштів бюджету м. Києва.

14. Затвердити в обсягах міського та районних бюджетів кошти на стовідсоткову потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами (згідно з додатком N 6). Доручити головним розпорядникам коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, організації, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік.

15. Зобов'язати начальників Головних управлінь освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, управлінь по фізичній культурі і спорту, у справах сім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх та інших підрозділів виконавчого органу Київради встановити ліміти споживання теплоенергоносіїв у натуральних показниках та довести їх до кожної бюджетної установи та організації.

16. Начальникам управлінь, керівникам організацій виконавчого органу Київської міської ради, керівникам відділів, організацій виконавчих органів районних рад у м. Києві:

16.1. У тритижневий термін після затвердження відповідного бюджету та відповідно до вимог цього рішення забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 2001 році, і подати їх до Головного фінансового управління виконавчого органу Київради, фінансових управлінь виконавчих органів районних м. Києві рад для здійснення фінансування бюджетних видатків у 2001 році.

16.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами;

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).

16.3. В ході виконання бюджету м. Києва брати бюджетні зобов'язання лише в межах сум, передбачених в кошторисах видатків на 2001 рік.

17. Встановити, що у 2001 році фінансування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здійснюється з міського бюджету за рахунок відповідних субвенцій з Державного бюджету України.

18. Встановити, що в 2001 році застосовуються міжбюджетні трансферти (субвенції) на виконання спільних соціально-економічних програм та інші субвенції, передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

19. Встановити, що фінансування заходів міських програм може здійснюватися як трансферти бюджетам районів.

20. Видатки на утримання мобільних телефонів здійснювати за рахунок асигнувань, передбачених в міському та районних бюджетах на утримання відповідних установ.

21. Встановити, що кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення частково спрямовуються на відшкодування малозабезпеченим сім'ям вартості актів права власності на землю.

22. З метою недопущення розбалансування бюджету міста у 2001 році встановити, що при внесенні пропозицій підприємствами, організаціями, управліннями та відділами виконавчого органу Київської міської ради, виконавчих органів районних рад у м. Києві про збільшення видатків, одночасно подаються пропозиції про джерела фінансування цих видатків. Коли таких пропозицій не надійде, прохання про збільшення видатків не розглядаються.

23. З метою оздоровлення фінансового стану підприємств і організацій надати пільги по сплаті земельного податку в 2001 році, за винятком площ, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 відсотків підприємствам, установам і організаціям комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатком N 4.

Підприємства та організації вивільнені кошти від отриманої пільги спрямовують на розвиток власного виробництва.

24. Встановити, що надання пільг по платі за землю підприємствам, установам і організаціям міста здійснюється при умові виконання плану надходжень по платі за землю і, як правило, в рахунок заборгованості підприємств, установ і організацій комунальної власності за надані послуги, виконані роботи тощо.

Розгляд пропозицій та висновки для прийняття рішення сесії з цього питання у виняткових випадках проводять постійні комісії з питань містобудування і землекористування та з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку після отримання відповідного висновку Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київській міській державній адміністрації).

25. Звільнити від сплати комунального податку державне комунальне підприємство "Київелектротранс", Київський метрополітен та Територіальне виробниче об'єднання автотранспорту "Київміськавтотранс".

26. Надати право районним радам надавати пільги по прибутковому податку з заробітної плати працюючих громадян за місцем роботи в частині, що зараховується до бюджету м. Києва (100%).

27. Постійним комісіям Київради та виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) систематично вивчати питання щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини та можливостей скорочення витрат.

Зазначені питання розглядати як першочергові та невідкладні.

28. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва, які надають послуги населенню, забезпечити дотримання в цілому по підприємствах рівня рентабельності не вище 15 %.

29. Відповідно до Закону України "Про рекламу", Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.98, N 1511 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" та з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами, забезпечення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) вжити заходи щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами в м. Києві.

30. Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР створити госпрозрахункову організацію з виконання робіт та надання платних послуг у сфері містобудування, архітектури і розміщення зовнішньої реклами у м. Києві та комунальні підприємства, які будуть здійснювати централізовану підготовку документів для відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів виробничого та невиробничого призначення, та погоджувальну документацію для реєстрації підприємницьких структур, видачу дозволів тощо. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) провести організаційні заходи та підписати установчі документи.

31. Звільнити від сплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями установи та організації, які утримуються за рахунок міського та районних бюджетів і орендують приміщення в організаціях комунальної власності.

32. Продовжити дію Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, порядок залучення і використання пайових коштів та Методику розрахунку розмірів пайової участі, затверджених рішеннями Київради від 30.09.99 N 49/551, від 01.06.2000 N 127/848 та від 01.06.2000 N 129/850.

33. Встановити, що фінансування будівництва систем інженерного забезпечення об'єктів, що будуються з залученням коштів інвесторів, здійснюються за рахунок коштів інвесторів.

34. Встановити, що при підготовці та видачі дозвільних документів на виконання проектних робіт (листи-дозволи, архітектурно-планувальні завдання) для будівництва житлових будинків підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та джерел фінансування, виконавчому органу Київради передбачати розміщення нежитлових приміщень на перших поверхах для розташування об'єктів соціальної інфраструктури.

35. Рекомендувати районним у м. Києві державним адміністраціям не погоджувати розташування та будівництво житлових будинків без розміщення на перших поверхах нежитлових приміщень.

36. Продовжити на 2001 рік дію пунктів 25, 27, 36 рішення III сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" та п. 61 рішення VII сесії Київради XXIII скликання від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік" згідно з додатком N 7.

37. Встановити, що підприємства, установи та організації, які отримують кошти з місцевих бюджетів:

37.1. Підвищують розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників за погодженням з Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

37.2. Переглядають тарифи на надання і отримання послуг і робіт за попереднім погодженням з управлінням цінової політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

38. Районним радам при затвердженні бюджетів на 2001 рік затвердити ліміти штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я в кількості, яка повністю буде забезпечена фондом заробітної плати.

39. Встановити, що при зміні в 2001 році дислокації підприємств та організацій - платників податків до міського та районних бюджетів, вони сплачують податки, збори (обов'язкові платежі) до відповідного бюджету за попереднім місцем сплати.

40. Встановити, що:

40.1. Витрачання коштів на вирішення соціально-економічних проблем в округах та на накази виборців здійснюється за напрямками, визначеними бюджетом міста.

40.2. Надання матеріальної допомоги у грошовій формі малозабезпеченим верствам населення здійснюється виключно через установи і організації, які мають бюджетні рахунки.

41. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" з 1 січня 2001 року здійснюється фінансування виключно з Державного бюджету:

41.1 школи соціальної реабілітації через Міністерство освіти і науки;

41.2 мобілізаційної підготовки через Міністерство економіки України;

41.3 курсів і складів служб Цивільної оборони України через Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

41.4 Київського міського військового комісаріату як об'єкта Міністерства оборони України через Міністерство оборони України.

42. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій з 1 січня 2001 року забезпечити першочергове харчування гарячими обідами дітей-сиріт ти дітей з малозабезпечених сімей, а також дієтичним харчуванням хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, залишивши діючий порядок харчування для дітей, які не належать до згаданих вище категорій.

43. Встановити, що оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл в шкільних таборах у 2001 році за рахунок районних бюджетів проводити на рівні не нижчому 2000 року, враховуючи, що кошти на зазначені оздоровчі заходи передбачені в районних бюджетах.

44. Головному управлінню преси та інформації виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

44.1. Привести умови оплати праці друкованих засобів масової інформації та телерадіокомпанії "Київ", засновниками(співзасновниками) яких є Київрада та Київська міська державна адміністрація, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 N 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів.

44.2. Подати на затвердження Київської міської ради програми діяльності на 2001 рік засобів масової інформації, визначених у п. 44.1 з визначенням тиражу, періодичності їх виходу та обсягів фінансування.

45. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (Бідному В. Г.), начальнику Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (Макомелі Р. М.):

45.1. Протягом грудня 2000 року та січня 2001 року опрацювати в Міністерстві охорони здоров'я України питання щодо отримання для хворих м. Києва за рахунок централізованого фонду, передбаченого в Законі України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", інсулінів, тест-систем, онкологічних препаратів, препаратів для лікування туберкульозу та інших медикаментів по соціальне небезпечних групах захворювань, придбання яких призначено для всіх регіонів держави.

45.2. Протягом 1-го кварталу 2001 року вивчити питання та подати до Київської міської державної адміністрації через Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо доцільності утримання та фінансування з бюджету м. Києва відомчої лікарні N 2 Міністерства транспорту України, переданої місту згідно зі статтею 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік".

45.3. Проаналізувати міграцію населення між районами міста з врахуванням обслуговування населення у відомчій мережі установ охорони здоров'я та внести на розгляд Київради пропозиції щодо уточнення обсягів районних бюджетів на охорону здоров'я.

45.4. Встановити на кінець 2001 року ліміт штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я, що фінансуються з міського бюджету м. Києва, в кількості 38186 ставок.

46. Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету асигнування, визначені в бюджеті на захищені статті видатків (заробітну плату з нарахуваннями на неї, харчування, медикаменти та трансферти населенню), використовувати тільки за цільовим призначенням. Перерозподіл цих коштів, при необхідності здійснюється за рішенням Київради.

47. Відповідно до ст.70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для продовження будівництва Київського метрополітену, придбання рухомого складу для міського пасажирського транспорту та вирішення інших нагальних потреб міського господарства дозволити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) залучати внутрішні кредити в обсязі 100,0 млн. грн., виходячи з ринкової вартості кредитних ресурсів, але не вище ставки рефінансування Національного банку України, з наданням в установленому порядку бюджетної гарантії щодо його повернення та із врахуванням в проекті бюджету міста на відповідний рік обсягу видатків для повернення кредиту і сплати відсотків за його користування.

У разі залучення кредитів безпосередньо установами, організаціями та підприємствами комунальної власності міста, а також підприємствами, в яких частка власності Київради в статутному фонді становить більше 40 відсотків, дозволити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) надавати бюджетні гарантії щодо їхнього повернення в загальному обсязі 100,0 млн. грн.

48. Вважати за доцільне призупинити дію рішення VII сесії XXIII скликання від 1 червня 2000 року N 130/851 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 23.09.99 N 25/527 "Про встановлення для підприємств комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету".

Постійним комісіям Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та з питань власності спільно з Головним фінансовим управлінням та Головним управлінням економіки Київської міської державної адміністрації до 01.04.2001 внести пропозиції щодо механізму реалізації вищезазначеного рішення.

49. Головному управлінню економіки разом з Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації розробити міську програму "Шкільна прибудова" з конкретними обсягами фінансування, термінами введення в експлуатацію та до 01.05.2001 подати її на затвердження голові Київської міської державної адміністрації.

50. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) опрацювати питання щодо передачі до комунальної власності територіальної громади м. Києва частини акцій, що належать відкритим акціонерним товариствам готелів та ресторанів міста на погашення заборгованості по відсотках за користування бюджетною позичкою, що надавалася на підготовку щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку у м. києві.

51. Відповідно до статей 3 та 13 Закону України "Про господарські товариства" відмінити рішення Київської міської ради VI сесії XXIII скликання від 02.12.99 N 144/646 "Про придбання у комунальну власність територіальної громади міста цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "КИСПО".

52. Рекомендувати виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) визначити розпорядником коштів, передбачених на міжнародну діяльність, Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій.

53. Доручити Головному управлінню економіки оптимізувати механізм справляння орендної плати за оренду об'єктів комунальної власності м. Києва.

54. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (Бідному В.), начальнику Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (Макомелі Р.) підготувати в I кварталі 2001 року звіт Київраді про реалізацію заходів міської медичної Програми "Здоров'я киян".

55. Затвердити перелік видатків районних бюджетів у м. Києві, які враховані в бюджеті м. Києва, при встановленні нормативів відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів районів (додаток N 5).

56. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районних рад (районні державні адміністрації) при формуванні та виконанні адресних програм із загальноміських заходів враховувати пропозиції депутатів Київради.

57. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

57.1. Вносити зміни до джерел фінансування капітальних вкладень з інших позабюджетних фондів в межах загальної суми надходжень.

57.2. Визначити порядок зарахування і використання коштів з відшкодування втрат Державного комунального об'єднання "Київзеленбуд" від вилучення ділянок лісогосподарського значення.

57.3. Забезпечити щоквартальне подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста. При необхідності вносити пропозиції про зміни і доповнення до бюджету. доповнення до бюджету.

58. Вказане рішення сесії набирає чинності з 1 січня 2001 року.

59. Виступити учасником у формуванні статутного капіталу комерційного банку "Хрещатик".

Уповноважити Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації управляти часткою Київської міської ради у статутному фонді комерційного банку "Хрещатик". ( Зміст документу доповнено пунктом 59 згідно Рішення КМР N 282/1259 від 27.04.2001 )

60. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2001 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова О. Омельченко

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті Київради

"Хрещатик" N 6 (1836) від 23 січня 2001 року