Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 1992 р. N 459
Київ

Про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного
значення

(Назва і текст Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 268 від 28.04.
94)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1378 від 29.0
7.99
N 2235 від 09.1
2.99
N 1762 від 29.11.
2000
N 1426 від 26.10.
2001
N 321 від 13.03.20
02 )

Відповідно до Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів та Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, що додаються. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

2. Доручити Міністерству охорони навколишнього природного середовища розробити з участю Міністерства економіки, Міністерства лісового господарства, Державного комітету по водному господарству, Державного комітету по рибному господарству і рибній промисловості, Державного комітету по геології і використанню надр і затвердити у другому півріччі 1992 р. інструкції про застосування зазначених положень.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459

Положення
про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів

( У Положенні слова "Мінприроди", "Мінлісгосп", "Держрибгосппром",
"Республіка Крим", "Рада Міністрів Республіки Крим", "Рада
народних депутатів", "Держгіртехнагляд" та "Державної
ветеринарної служби Мінсільгосппроду" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Мінекоресурсів", "Держкомлісгосп",
"Укрдержрибгосп", "Автономна Республіка Крим", "Рада міністрів
Автономної Республіки Крим", "рада", "Держнаглядохоронпраці" та
"Державного департаменту ветеринарної медицини" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.20
00 )

1. Це Положення визначає порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, крім лісових і водних підприємствам, установам, організаціям і громадянам.

Видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється відповідно до Правил відпуску деревини на пні в лісах України ( 1378-99 ). ( Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1378 від 29.07.99 ) ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378 від 29.07.99, N 321 від 13.03.2002 )

2. До природних ресурсів, на які видається дозвіл на спеціальне використання, належать:

( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

( Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

( Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські ссавці, які перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення; ( Пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

( Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1378 від 29.07.99 )

природні ресурси в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; ( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України;

корисні копалини, за винятком загальнопоширених;

природні ресурси місцевого значення;

природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. (Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 2235 від 09.12.99)

3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів.

4. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:

природних ресурсів континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин, рибних запасів та інших об'єктів водного промислу), немисливських видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин), видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, - органами Мінекоресурсів; ( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2235 від 09.12.99, N 1762 від 29.11.2000, N 321 від 13.03.2002 )

( Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1378 від 29.07.99 )

корисних копалин, у тому числі континентального шельфу (за винятком загальнопоширених), - Мінекоресурсів разом з Держнаглядохоронпраці; ( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, - органами Укрдержрибгоспу; ( Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94 )

ведмедя, кабана, лані, оленів благородного та плямистого, козулі, лося, муфлона, білки, бабака, бобра, нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового, а також вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях - органами Держкомлісгоспу; ( Пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94; в редакції Постанови КМ N 1762 від 29.11.2000 )

вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, а також на селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - органами Мінекоресурсів; ( Пункт 4 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

пернатої дичини, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаки, вовка та лисиці, а також бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків (під час полювання на інші види мисливських тварин) - користувачами мисливських угідь; ( Абзац восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1762 від 29.11.2000 )

природних ресурсів місцевого значення - місцевими радами за погодженням з органами Мінекоресурсів, а у разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу, загальнопоширених корисних копалин - також за погодженням з органами Держкомлісгоспу, Держнаглядохоронпраці. ( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378 від 29.07.99, N 1762 від 29.11.2000 )

5. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах. Клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, за винятком об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, погоджується з відповідною місцевою радою, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів. Для отримання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів клопотання погоджується також з відповідними державними органами, а саме: ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94 )

Державного департаменту ветеринарної медицини - у разі використання ресурсів тваринного світу, в тому числі рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини - також з органами МОЗ; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

Мінекоресурсів - у разі користування корисними копалинами, а також у разі спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення, за винятком їх промислового добування, а також любительського та спортивного рибальства, яке здійснюється у порядку спеціального використання. ( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 29.07.99 )

Держнаглядохоронпраці - у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів;

( Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

( Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1762 від 29.11.2000 )

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

6. Рішення про погодження клопотання (заявки) щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний строк.

У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу чи порушення встановлених строків розгляду заявник вправі звернутися до відповідного вищестоящого державного органу.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування, а також у разі:

ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл;

закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням;

порушення норм і правил використання природних ресурсів;

надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду;

невнесення або внесення в неповному обсязі протягом шести місяців збору за спеціальне використання природних ресурсів. ( Пункт 6 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою КМ N 1426 від 26.10.2001 )

У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.

7. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій. (Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94)

8. Скарги щодо відмови у погодженні клопотання або видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів вирішуються у порядку, передбаченому статтею 67 Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12).

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459

Положення
про порядок установлення лімітів використання
природних ресурсів загальнодержавного значення

(У назві та тексті Положення слово "республіканського"
замінено словом "загальнодержавного" згідно з Постановою КМ
N 268 від 28.04.94)

( У Положенні слова "Мінприроди", "Мінлісгосп", "Держрибгосппром",
"Республіка Крим", "Рада Міністрів Республіки Крим", "Рада
народних депутатів", "Держгіртехнагляд" та "Державної
ветеринарної служби Мінсільгосппроду" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Мінекоресурсів", "Держкомлісгосп",
"Укрдержрибгосп", "Автономна Республіка Крим", "Рада міністрів
Автономної Республіки Крим", "рада", "Держнаглядохоронпраці" та
"Державного департаменту ветеринарної медицини" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1762
від
29.11.2000 )

1. Це Положення відповідно до Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) визначає порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення (крім водних): (Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 321 від 13.03.2002 )

природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

( Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

лісових ресурсів державного значення;

природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

( Абзац сьомий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 2235 від 09.12.99 )

корисних копалин, за винятком загальнопоширених.

Ліміти визначають обсяги природних ресурсів, на основі яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів.

2. Ліміти використання лісових ресурсів загальнодержавного значення встановлюються відповідно до Правил відпуску деревини на пні в лісах України ( 1378-99 ). ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1378 від 29.07.99 )

3. Ліміти (квоти) на видобування корисних копалин (у тому числі континентального шельфу), за винятком загальнопоширених, і строки їх дії затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Мінекономіки та Мінекоресурсів, погодженим з обласними державними адміністраціями. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

Ліміти (квоти) на видобування корисних копалин Мінекоресурсів доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій і користувачів надр не пізніш як за шість місяців до початку добування корисних копалин. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

4. Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, в розрізі річкових басейнів, морських районів промислу, основних типів і категорій водойм щорічно затверджуються Мінекоресурсів за поданням Укрдержрибгоспу на підставі обгрунтувань науково-дослідних установ та організацій.

Укрдержрибгосп здійснює розподіл затверджених лімітів між окремими користувачами, їх об'єднаннями і доводить розподілені ліміти до Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніш як за місяць до початку спеціального використання цих ресурсів. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 13.03.2002 )

7. Ліміти на використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення затверджуються Мінекоресурсів за поданням органів, у віданні яких знаходяться ці природні ресурси, на підставі обгрунтовуючих матеріалів, погоджених з відповідними науковими установами і спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

Затверджені ліміти Мінекоресурсів доводить до заявників, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

8. Ліміти використання мисливських видів парнокопитних тварин, ведмедя, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового, бобра, нутрії вільної, ондатри, бабака, білки затверджуються на мисливський сезон Мінекоресурсів за поданням Держкомлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з їх територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Затверджені ліміти Держкомлісгосп доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніше ніж за місяць до початку полювання на відповідний вид тварин.

Використання інших мисливських тварин регулюється нормами відстрілу, що встановлюються на мисливський сезон Мінекоресурсів разом з Держкомлісгоспом за поданням їх територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. ( Положення доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94; в редакції Постанови КМ N 1762 від 29.11.2000 )

9. Ліміти використання немисливських видів тварин затверджуються Мінекоресурсів за кожним окремим видом цих тварин відповідно до подання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі за наявності обгрунтовуючих матеріалів відповідних наукових установ. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

Затверджені ліміти Мінекоресурсів доводить до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі та користувачів. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 від 29.11.2000 )

Якщо обсяги спеціального використання немисливських видів тварин незначні, Мінекоресурсів може видавати дозвіл на їх спеціальне використання, не затверджуючи лімітів. ( Положення доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 2235 від 09.12.99 )