Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2002 р. N 449
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 483 від 3 червня 2013
р.)

Про затвердження форм державного акта на
право власності на земельну ділянку та
державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, що додаються.

Державному комітету по земельних ресурсах забезпечити виготовлення та зберігання бланків державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.

2. Встановити, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 440 "Про порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 12, ст. 479) в частині затвердження форми державного акта на право власності на землю.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

Зразок
Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку

Серія _______ N ______

Державний акт на право власності на земельну ділянку видано

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові громадянина України,

__________________________________________________________________

іноземного громадянина, особи без громадянства,

__________________________________________________________________

уповноваженої особи від співвласників земельної ділянки

_________________________________________________________________,

або назва юридичної особи)

який(яка) проживає (знаходиться) _________________________________

(адреса - місце проживання,

__________________________________________________________________

місцезнаходження)

і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого

самоврядування, договору купівлі-продажу _________________________

(назва органу,

__________________________________________________________________

дата і номер рішення)

є власником земельної ділянки площею ___________________________ у

(гектарів або кв. метрів)

межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної власності

на земельну ділянку до акта додається список її співвласників).

Земельна ділянка розташована ________________________________
(адреса - вулиця,

__________________________________________________________________

населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки ________

__________________________________________________________________

Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких

передано власнику земельної ділянки, другий зберігається в _______

(назва

__________________________________________________________________

державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів

на право власності на землю та на право постійного користування

землею, договорів оренди землі за N ___________

Голова ______________________________________________________
(назва місцевої державної адміністрації або органу
_____________________________________________________________
місцевого самоврядування)

МП _______________ _________________
(підпис) (прізвище)

Начальник ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

_______________ _________________
(підпис) (прізвище)

"___" _________________ ____ р.

ПЛАН
меж земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________

ОПИС МЕЖ

А ____________________ Начальник _________________ управління

(відділу) земельних ресурсів
Б ____________________
МП
В ____________________ __________ ______________
(підпис) (прізвище)
Г ____________________
Масштаб 1: ________

Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку

Серія N

СПИСОК
співвласників земельної ділянки

     ------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, ім'я та по батькові| Адреса |Частка у спільній
п/п|громадянина, особи без | співвласника | власності
|громадянства, назва юридичної| |
|особи | |
------------------------------------------------------------------

Голова ______________________________________________________
(назва місцевої державної адміністрації або органу
_____________________________________________________________
місцевого самоврядування)

МП _______________ _________________
(підпис) (прізвище)

Начальник ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

_______________ _________________
(підпис) (прізвище)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

Зразок

Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування земельною ділянкою

Серія _______ N ________

Державний акт на право постійного користування земельною

ділянкою видано __________________________________________________

(назва юридичної особи та її

__________________________________________________________________

місцезнаходження - адреса)

і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого

самоврядування ___________________________________________________

(назва органу, дата і номер рішення)

__________________________________________________________________

є постійним користувачем земельної ділянки площею ________________

(гектарів або

_____________ у межах згідно з планом.

кв. метрів)

Земельна ділянка розташована ________________________________
(адреса - вулиця,

__________________________________________________________________

населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки ________

__________________________________________________________________

Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких

передано постійному користувачу земельної ділянки, другий

зберігається у ___________________________________________________

(назва державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів

на право власності на землю та на право постійного користування

землею, договорів оренди землі за N _________

Голова ______________________________________________________
(назва місцевої державної адміністрації або
_____________________________________________________________
органу місцевого самоврядування)

МП _______________ _________________
(підпис) (прізвище)

Начальник ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

_______________ _________________
(підпис) (прізвище)

"___" _________________ ____ р.

План
меж земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки __________

ОПИС МЕЖ

А ____________________ Начальник _________________ управління

(відділу) земельних ресурсів
Б ____________________
МП
В ____________________ __________ ______________
(підпис) (прізвище)
Г ____________________
Масштаб 1: ________