Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 грудня 1997 р. N 1497
м. Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 63
0 від 21.07.20
05 )

Про затвердження Правил надання населенню
послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 450 від 06.05.20
01
N 1973 від 25.12.2002
N 717 від 15.05.20
03 )

З метою підвищення якості надання комунальних послуг населенню та посилення відповідальності виробників і виконавців цих послуг перед споживачами Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення (додаються).

2. Ця постанова вводиться в дію з 1 лютого 1998 року.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державний комітет з питань житлово-комунального господарства. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717 від 15.05.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 1997 р. N 1497

Правила
надання населенню послуг з водо-,
теплопостачання та водовідведення

Ці Правила регулюють відносини між споживачами і виконавцями у наданні послуг з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання (центральне опалення) та водовідведення (далі - послуги).

Правила обов'язкові для виконання усіма споживачами і виконавцями послуг незалежно від форм власності і підпорядкованості.

Визначення основних термінів

Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

споживач - наймач (власник) квартири (приватного будинку), якому надаються послуги з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання та водовідведення у житловому фонді та підсобних приміщеннях;

виконавець - житлово-експлуатаційні та водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства і організації, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги. Виконавця послуг у комунальному житловому фонді визначають місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування, в інших випадках - власник житлового будинку, об'єднання співвласників будинків тощо. При цьому в одному будинку може бути визначений лише один виконавець окремої послуги;

виробник послуг - підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної енергетики та інші, що виробляють послуги з водо-, теплопостачання;

постачальник послуг - підприємство, що одержує послуги від виробника та постачає їх виконавцеві або споживачеві;

непереборна сила - наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру (великі аварії в системах водо-, теплопостачання і водовідведення, руйнування цих систем, спричинені землетрусами, повенями, буреломами тощо), які унеможливлюють роботу централізованих систем водо-, теплопостачання і водовідведення та надання відповідних послуг;

загальна опалювана площа будинку - визначається як сума площ усіх поверхів будинку, які вимірюються в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт входить до загальної площі поверху);

опалювана житлова площа квартири - площа всіх житлових та підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туалету, ванної кімнати, передпокою, коридорів, комірчин тощо) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири;

централізоване холодне (гаряче) водопостачання - подача холодної (гарячої) води споживачам спеціальними мережами;

водовідведення - послуга, яка передбачає відведення стічних вод з кожної квартири (приватного будинку) за допомогою санітарно-технічних приладів та каналізаційної мережі;

теплопостачання (центральне опалення) - послуга, яка передбачає подачу теплової енергії до кожної квартири (приватного будинку) для забезпечення опалення приміщень;

внутрішньобудинкові системи водо-, теплопостачання та водовідведення - санітарно-технічні трубопроводи, арматура на них, засоби обліку та регулювання витрати води та теплової енергії і санітарно-технічні прилади, які знаходяться в межах будинку;

засоби обліку води, теплової енергії - лічильники холодної та гарячої води, теплолічильники, прилади-розподілювачі теплової енергії;

міжопалювальний період - період між кінцем опалювального сезону та його початком (тепла пора року);

розрахункова витрата холодної (гарячої) води в точці розбору - витрата води, встановлена Державними будівельними нормами з проектування внутрішніх систем холодного (гарячого) водопостачання;

якісні показники послуг водо-, теплопостачання та водовідведення - відповідність якості холодної та гарячої води вимогам Державного стандарту "Вода питна" (за хімічним та санітарно-бактеріологічним складом), а також відповідність температури гарячої води та температури повітря у приміщеннях встановленим нормативам;

кількісні показники послуг водо-, теплопостачання та водовідведення - кількість холодної (гарячої) води або кількість теплової енергії, відпущеної споживачу;

неустойка - пеня, штраф за порушення однією із сторін умов договору.

Порядок надання послуг

1. Послуги надаються споживачеві безперебійно або за графіком, затвердженим відповідними місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування, виключаючи час перерв:

на проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем за погодженням із відповідними місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонту та іншими нормативними документами;

на міжопалювальний період для систем опалення. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування, виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування та іншими нормативними документами;

на ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили.

2. Режим надання послуг, їх якісні та кількісні показники повинні відповідати:

з холодного водопостачання - санітарно-гігієнічним вимогам щодо якості води, яка подається, а також розрахунковій витраті води у точці розбору (квартирі або приватному будинку споживача);

з гарячого водопостачання - санітарно-гігієнічним вимогам щодо якості та температури нагрівання води, яка подається, а також розрахунковій витраті води у точці розбору (квартирі або приватному будинку споживача);

з теплопостачання (центрального опалення) - нормативній температурі повітря у житлових приміщеннях житлових будинків відповідно до санітарних норм і правил за умови здійснення споживачами заходів щодо їх утеплення (внутрішні поверхні віконних рам та дверних прорізів у квартирах) та виконавцями послуг щодо утримання житла (загальні приміщення житлового будинку - підвали, горища, вхідні двері, вікна, сходові клітки тощо);

з водовідведення - відведенню стічних вод з дотриманням відповідного санітарно-гігієнічного стану житлових приміщень, підвальних приміщень житлового будинку та прибудинкової території.

3. Вимоги щодо кількісних та якісних показників послуг визначаються договором.

4. Склад послуг, які надаються споживачеві, залежить від рівня благоустрою житлового фонду (централізоване холодне та гаряче водопостачання, водовідведення та центральне опалення).

5. Місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування за погодженням з МОЗ, Мінпраці, Держстандартом, Держжитлокомунгоспом та їх органами на місцях мають право уточнювати параметри та нормативи споживчих властивостей, режими надання послуг і встановлювати гарантований рівень якості з урахуванням потужності, складу і рівня зносу основних фондів підприємств водо-, теплопостачання та водовідведення, кліматичних та інших місцевих умов. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717 від 15.05.2003 )

6. Місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування у разі аварій, обмежених паливно-енергетичних або водних ресурсів можуть обмежити ступінь нагрівання води, встановити режими подачі гарячої води за графіком або відключити централізоване гаряче водопостачання, обмежити холодне водопостачання (встановити режим подачі води за графіком або зменшити тиск води в зовнішніх мережах), зменшити нормативну температуру повітря в житлових приміщеннях житлових будинків для забезпечення населення водо-, теплопостачанням та водовідведенням на мінімально достатньому рівні.

Вищезгадані рішення з обмеження кількісних і якісних показників надання послуг встановлюються за погодженням з відповідними органами і на відповідний термін.

Виконавець зобов'язаний проінформувати споживача (письмово, через оголошення в засобах масової інформації) про невідповідність мінімально достатнього рівня послуг вимогам пункту 2 цих Правил та відповідно зменшити суму плати за послуги, що надаються споживачеві.

7. Контроль за технічним станом і користуванням внутрішньобудинковими та квартирними системами водо-, теплопостачання і водовідведення здійснюється виконавцем, який обслуговує відповідну внутрішньобудинкову та квартирну систему.

8. Послуги надаються споживачеві згідно з договором надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення (далі - договір), який розробляється виконавцем згідно з типовим договором (додаток N 1 до цих Правил) і укладається за його ініціативою.

До укладеного споживачем з виконавцем послуг договору за погодженням сторін можуть вноситися додаткові порівняно з типовим договором пункти (додаток N 1 до цих Правил), якщо вони не суперечать чинному законодавству і цим Правилам.

Удодатку N 2 наведено рекомендовані для укладання договорів вимоги щодо показників якості послуг та зменшення плати за них у разі зниження їх якості.

9. Права, обов'язки та відповідальність виконавця і споживача, передбачені цими Правилами, набирають чинності з моменту укладення договору.

Сторони не можуть відмовитися від укладення або продовження терміну дії договору, якщо він відповідає цим Правилам за умови, що споживач не має наміру відмовитися від користування послугами.

У разі відмови споживача від користування послугами з водо-, теплопостачання та водовідведення він має право розірвати договір та вимагати відключення відповідних мереж. При цьому заборгованість за отримані послуги та витрати, пов'язані з відключенням, повинні бути відшкодовані споживачем у добровільному або судовому порядку.

Порядок оплати послуг

10. Плата за надані послуги вноситься щомісячно за нормами і тарифами, встановленими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з розрахунку на 1 кв. метр житла на одного мешканця та за нормами на ведення особистого підсобного господарства або за показаннями засобів обліку води і теплової енергії, встановленими на вводі у будинок чи у квартиру (приватний будинок), та тарифами за 1 куб. метр води або 1 Гкал теплової енергії.

11. У разі встановлення побудинкових (або на групу будинків) засобів обліку холодної і гарячої води споживач сплачує за холодну і гарячу воду згідно з показаннями засобів обліку, за вирахуванням витрат виконавця послуг та орендарів - юридичних осіб, що знаходяться в даному будинку (будинках). Різниця розподіляється серед споживачів-власників або наймачів квартир пропорційно кількості мешканців у квартирі (виконавець послуг визначає питомі витрати води на одного мешканця будинку і перемножує їх на кількість мешканців у квартирі).

12. У разі встановлення квартирних лічильників холодної та гарячої води споживач сплачує за воду за показаннями цих лічильників.

13. У випадках часткового обліку води у квартирі споживач сплачує:

у разі встановлення тільки квартирного лічильника холодної води (гаряча вода споживається без обліку); при відсутності побудинкового обліку гарячої води - за холодну і гарячу воду - за встановленими нормами; при наявності побудинкового обліку гарячої води - за холодну воду - за показаннями лічильника холодної води, за гарячу воду - відповідно до пункту 11 цих Правил;

у разі встановлення тільки квартирного лічильника гарячої води (холодна вода споживається без обліку) при відсутності побудинкового обліку холодної води: за підігрівання води - за показаннями квартирного лічильника гарячої води, а за всю використану воду - за встановленими нормами; при наявності побудинкового обліку холодної води: за підігрівання води і використану гарячу воду - за показаннями квартирного лічильника гарячої води, а за холодну воду - відповідно до пункту 11 цих Правил.

14. У разі побудинкового обліку з обладнанням окремих квартир засобами поквартирного обліку споживач, який не має квартирних лічильників холодної та гарячої води, сплачує за холодну і гарячу воду за показаннями засобів побудинкового обліку, за вирахуванням витрат на потреби виконавця послуг, орендарів, які знаходяться в даному будинку, та сумарних витрат за показаннями усіх квартирних лічильників. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних лічильників, пропорційно кількості мешканців у квартирі.

15. У разі встановлення будинкових (або на групу будинків) теплолічильників споживач сплачує за опалення згідно з показаннями цих приладів пропорційно до опалюваної житлової площі квартири.

16. У разі встановлення будинкових (або на групу будинків) теплолічильників з обладнанням квартир приладами-розподілювачами теплової енергії споживач сплачує за опалення згідно з результатами розрахунку витрати теплової енергії, який здійснюється виконавцем за встановленою методикою на підставі показань будинкових (або на групу будинків) теплолічильників та квартирних приладів-розподілювачів теплової енергії.

17. У разі встановлення квартирних теплолічильників споживач сплачує за опалення своєї квартири за їхніми показаннями та додатково за опалення загальних приміщень будинку за встановленим нормативом (за відсутності побудинкового обліку).

18. За послуги з водовідведення, у разі встановлення засобів обліку холодної та гарячої води, споживач сплачує за загальний обсяг витрат холодної та гарячої води, визначений згідно з пунктами 11-14 цих Правил, а у разі часткового обліку води (тільки холодної або гарячої) - за встановленими нормативами.

19. Справляння плати за нормами при наявності засобів побудинкового чи поквартирного обліку (без урахування показань засобів обліку) не допускається, за винятком випадків, передбачених пунктами 13 і 18 цих Правил. Виконавець і споживач не мають права відмовитися від врахування показань засобів обліку.

20. Якщо ведення обліку води і тепла за допомогою встановлених засобів обліку неможливе (вихід їх з ладу, ремонт тощо), обсяг використаної води і тепла визначається за середньомісячною витратою за попередні два розрахункові місяці або розрахунковим методом за нормативами, затвердженими місцевими органами державної виконавчої влади.

21. Знімання показань із засобів побудинкового обліку здійснюється представниками виробників (постачальників) послуг один раз на місяць у присутності і за сприяння представника виконавця послуг.

Знімання показань із засобів поквартирного обліку провадиться наймачем (власником) квартири або виконавцем послуг щомісяця. Виконавець послуг має право контролювати правильність знімання показань із засобів обліку та оформлення платіжних документів споживачем.

22. У разі виникнення у споживача обгрунтованих сумнівів щодо правильності показань засобів обліку він подає виконавцю заяву про їх перевірку. Якщо виявлена у показаннях засобів обліку помилка виходить за межі, встановлені паспортом засобу обліку на експлуатаційний термін, виконавець послуг повинен виконати перерахунок за споживання води або тепла з моменту виходу з ладу засобу обліку.

23. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати послуг є календарний місяць, плата за який вноситься не пізніше 10 числа наступного за розрахунковим місяця, якщо договором не встановлено інших термінів.

24. У разі отримання адресної безготівкової субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги споживач вносить плату за надані послуги у встановленому законодавством порядку.

25. З метою забезпечення гарантованого рівня споживання води населенням міста в умовах обмеженості водних ресурсів за наднормативне споживання води за рішеннями місцевих державних адміністрацій можуть бути застосовані підвищені тарифи (за наявності побудинкових або поквартирних засобів обліку води).

Підвищені тарифи не застосовуються, якщо наднормативне споживання води мало місце з причини витікання води з вини виконавця, який обслуговує внутрішньобудинкові системи водопостачання.

26. За рішеннями місцевих державних адміністрацій та згідно з умовами договору при побудинковому (або на групу будинків) обліку можуть застосовуватися коефіцієнти збільшення (зменшення) плати за послуги з опалення залежно від стану утеплення житлових та загальних приміщень будинку, наднормативної площі приладів опалення тощо.

27. Форма оплати послуг (готівкова або безготівкова) визначається у договорі між споживачем і виконавцем. Оплата готівкою здійснюється згідно із законодавством. Оплата в безготівковій формі здійснюється споживачем шляхом надання доручення банку або іншій організації на щомісячне перерахування (наприклад із заробітної плати) визначеної суми платежу з рахунка споживача на розрахунковий рахунок виконавця. За згодою сторін можуть застосовуватися визначені авансові платежі. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 450 від 06.05.2001 )

28. У разі застосування безготівкової форми оплати та авансових платежів виконавець періодично (згідно з умовами договору) провадить перерахунок за фактично спожиті послуги та повідомляє про результати перерахунку споживача.

За відхилення нарахованих платежів за фактично отримані послуги від сум зарахованих платежів, у разі застосування безготівкової та авансової форми оплати, санкції між виконавцем та споживачем (пеня, кредиторські відсотки) не застосовуються.

29. За несвоєчасну оплату послуг понад термін, обумовлений договором, споживач сплачує неустойку (пеню) згідно із законодавством або договором. У разі ненадання послуг понад термін, обумовлений договором, виконавець проводить перерахунок за фактично надані послуги та сплачує споживачеві неустойку (пеню) відповідно до умов договору, якщо інше не передбачено законодавством.

30. Якщо якість наданих послуг не відповідає умовам договору, плата за ці послуги зменшується в порядку, визначеному пунктами 41 і 42 цих Правил.

31. Умови, за яких може зменшуватися плата за послуги, встановлюють відповідні місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування. Ці умови не можуть зменшувати ступінь відповідальності виконавця перед споживачем за якість наданих послуг порівняно з вимогами, наведеними у додатку N 2 до цих Правил.

Права та обов'язки споживача

32. Споживач має право на:

одержання послуг, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів і договору;

відшкодування в повному обсязі збитків, завданих його майну, житловому приміщенню, та шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання послуг відповідно до законодавства;

несплату вартості послуг, не наданих понад термін, установлений договором, та одержання неустойки (пені), врахування її під час чергової оплати за послуги. При цьому припинення оплати не звільняє виконавця від обов'язку усунення недоліків (або вжиття заходів до їх усунення), які спричинили перерви у наданні послуг, та відшкодування завданих збитків і заподіяної шкоди;

усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом терміну, встановленого договором;

зменшення розміру плати за надані послуги у разі зниження їх якості в порядку, визначеному договором;

несплату вартості ненаданих послуг з холодного і гарячого водопостачання та водовідведення за період тимчасової відсутності споживача та членів його сім'ї (за умов відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів на вводі у квартиру (приватний будинок) та зняття пломб і відновлення надання послуг виконавцем згідно з письмовою заявою споживача та за рахунок споживача);

несплату вартості ненаданих послуг з центрального опалення або сплату за опалення для підтримання достатньої температури у приміщеннях квартири (приватного будинку) за період тимчасової відсутності споживача та членів його сім'ї у разі наявності технічної можливості відключення або обмеження опалення у квартирі (приватному будинку) - за рахунок споживача;

перевірку якості послуг, що надаються (якість питної води, температура гарячої води, температура у приміщеннях тощо), кількості наданих послуг та їх вартості. Витрати, пов'язані з перевіркою, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

33. Споживач зобов'язаний:

своєчасно, в установлений договором термін, оплачувати надані послуги (у разі наявності засобів поквартирного обліку холодної і гарячої води та теплової енергії - щомісячно знімати їх показання та сплачувати вартість надання послуг за цими показаннями і встановленими тарифами);

повідомляти виконавця про всіх осіб, які тимчасово проживають у квартирі (приватному будинку) більше одного місяця на рік, а також про всі зміни у стані підсобного господарства та санітарно-технічного обладнання протягом місяця;

раціонально використовувати воду та теплову енергію, дбайливо користуватися санітарно-технічним обладнанням квартири;

за власний рахунок ремонтувати та замінювати у квартирі (приватному будинку) санітарно-технічні прилади і пристрої, що вийшли з ладу з його вини (через невідповідну експлуатацію, механічне пошкодження тощо);

допускати у квартиру (приватний будинок) та інші зайняті ним приміщення працівників виконавця послуг або підприємств водо-, теплопостачання та водовідведення за наявності у них відповідного посвідчення:

для ліквідації аварій - цілодобово;

для усунення порушень, несправностей санітарно-технічного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних оглядів - згідно з умовами договору;

виконувати правила користування житловими будинками і житловими приміщеннями та правила експлуатації і користування внутрішньобудинковими (квартирними) системами водо-, теплопостачання і водовідведення та умови договору.

34. Споживач не має права самовільно, з порушенням проектних рішень переобладнувати і використовувати не за призначенням та псувати санітарно-технічне обладнання житлових будинків і житлових приміщень.

Права та обов'язки виконавця

35. Виконавець має право:

у разі несвоєчасного внесення споживачем платежів за надані послуги стягувати неустойку (пеню) згідно із законодавством або договором;

припиняти надання послуг у разі несплати вартості наданих послуг понад три місяці або понад термін, встановлений договором (але не менш як на три місяці);

уразі недотримання вимог абзацу дев'ятого пункту 33 та пункту 34 цих Правил звернутися до суду в установленому законодавством порядку про притягнення споживача до відповідальності;

здійснювати контроль шляхом проведення оглядів технічного стану санітарно-технічного обладнання у споживача та перевірки показань засобів обліку і вносити відповідні, погоджені зі споживачем зміни до договору, які впливають на розмір платежів (кількість мешканців, підвищення рівня благоустрою квартири тощо).

36. Виконавець зобов'язаний:

своєчасно укладати договори про надання послуг;

надавати послуги відповідно до вимог актів законодавства, нормативних документів та умов договору;

ознайомити споживача з Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, цими Правилами та витягами з Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, Правил користування системами теплопостачання, Правил обліку відпуску теплової енергії, Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та інших нормативних актів і документів, які регламентують надання послуг;

надавати необхідну достовірну інформацію в доступній формі про тарифи на послуги, умови їх оплати, режим надання послуг, їх споживчі властивості, наявність сертифіката на надання послуг, які підлягають сертифікації (під час укладання договору та після внесення до нього відповідних змін);

здійснювати у терміни, передбачені договором, технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових (квартирних) систем водо-, теплопостачання та водовідведення, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг, які надаються споживачеві, та вести облік вимог (претензій), які пред'являє споживач у зв'язку з порушенням встановленої якості послуг і терміну усунення недоліків. Форму ведення журналу реєстрації вимог (претензій) споживачів наведено у додатку N 4 до цих Правил;

протягом п'яти календарних днів розглядати претензії споживача та своєчасно здійснювати відповідні перерахунки розміру плати за надані послуги у разі зниження їх якості, в тому числі за власною ініціативою;

не допускати порушень технологічних процесів та зниження якості наданих послуг, передбачати заходи щодо підвищення якості цих послуг і раціонального використання водних та енергетичних ресурсів;

припиняти за письмовою вимогою споживача надання послуг з холодного і гарячого водопостачання, центрального опалення (за наявності технічної можливості) та водовідведення на період тимчасової відсутності споживача та членів його сім'ї, опломбовуючи запірні вентилі на вводі у квартиру (приватний будинок);

поновлювати надання послуг протягом доби після ліквідації заборгованості, усунення порушень та оплати споживачем робіт з припинення та відновлення надання послуг згідно з абзацами сьомим і восьмим пункту 32.

Відповідальність виконавця

37. Виконавець несе відповідальність за збитки, завдані майну споживача, житловому приміщенню, та шкоду, заподіяну його життю і здоров'ю, у розмірі та порядку, визначених законодавством.

У разі порушення виконавцем умов договору, режиму надання послуг і зниження їх якості він зобов'язаний відповідно зменшити розмір плати за послуги та сплатити неустойку (пеню) згідно з договором і відшкодувати збитки, завдані споживачеві та іншим особам, згідно із законодавством.

38. У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативних документів, відмова у наданні необхідної і вірогідної інформації, ухилення від перевірки якості послуг) виконавець несе відповідальність згідно із законодавством та договором.

39. Виконавець не відповідає за ненадання або недоліки у якості наданих послуг, якщо доведе, що вони виникли з вини споживача, внаслідок дії непереборної сили.

Відповідальність споживача

40. Споживач несе відповідальність:

за порушення правил користування житловими будинками і житловими приміщеннями та правил експлуатації внутрішньобудинкових (квартирних) систем водо-, теплопостачання і водовідведення - шляхом сплати штрафу згідно із законодавством;

за прострочення внесення платежів за послуги - шляхом сплати неустойки (пені), розмір якої встановлюється згідно із законодавством або договором. Заборгованість може бути стягнута із споживача у встановленому законодавством порядку;

за збитки, завдані з його вини власнику будинка та іншим споживачам (залиття водою тощо), - згідно із законодавством.

Оформлення претензій споживача до виконавця

41. У разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта - претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, показники порушень тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку N 3 до цих Правил).

Акт складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору термін або відмови від підписання акта він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три споживачі, що проживають у будинку, або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

42. Акт - претензія споживача подається виконавцю, який у п'ятиденний термін вирішує питання про перерахунок розміру платежів або видає споживачеві обгрунтовану відмову в задоволенні його претензій.

Виконавець може відмовити в задоволенні претензій споживача щодо відхилення показників у наданні послуг згідно з умовами договору на підставі даних реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами Держстандарту, та аналізу якості води на підставі проб, узятих безпосередньо відповідними органами санітарно-епідемічного нагляду.

43. Якщо між споживачем і виконавцем не досягнуто згоди про надання та оплату комунальних послуг, їх якість тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

Контроль за дотриманням Правил

44. Контроль за дотриманням цих Правил у межах своїх повноважень здійснюють Держспоживзахист, МОЗ, Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Держстандарт, Антимонопольний комітет та їх органи на місцях. ( Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717 від 15.05.2003 )

Додаток N 1
до Правил надання населенню послуг з
водо-, теплопостачання та водовідведення

         -----------------------------------------
| Обліковий код споживача |
|(регіон, місто, район, вулиця, будинок,|
|порядковий номер) |
|---------------------------------------|
-----------------------------------------

Типовий договір
про надання населенню послуг з водо-,
теплопостачання та водовідведення

 ______________________________________________________
                                 (населений пункт)
 " ___ " _________________ 199_ р.
                  (дата укладення)

__________________________________________________________________________________________________________________

(найменування житлово-експлуатаційного або іншого підприємства чи організації,
яка безпосередньо надає споживачеві комунальні послуги)

в особі ________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________,

(назва статуту, положення)

затвердженого ______________________________________________________________________________________________________

(ким і коли)

(далі - ВИКОНАВЕЦЬ), з однієї сторони, і громадянин(ка)

______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові наймача (власника) квартири (приватного будинку))

(далі - СПОЖИВАЧ), з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

Предмет Договору

1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надавати СПОЖИВАЧЕВІ - наймачеві (власнику) квартири (приватного будинку) та членам його сім'ї, а також іншим особам, які фактично проживають у квартирі (приватному будинку), послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення, а СПОЖИВАЧ зобов'язується своєчасно здійснювати оплату за споживання і користування послугами на умовах цього Договору.

2. Предметом Договору є такі послуги:

1) централізоване холодне водопостачання ________________________________________________________________________________;

2) централізоване гаряче водопостачання _________________________________________________________________________________;

3) центральне опалення ________________________________________________________________________________________________;

4) централізоване водовідведення ________________________________________________________________________________________.

3. Суб'єкти користування послугами:

1) мешканці ____________________ чоловік;

2) власники приватних будинків ______ чоловік (тварини______; птиця _______; транспортні засоби ________).

4. Характеристика об'єкта надання послуг:

1) тип будинку ____________, поверхів_____________________;

2) тип квартири ______________________ (окрема, комунальна);

3) розташування квартири на __________ поверсі (поверхах);

4) площа квартири (приватного будинку), що опалюється, ______кв.метрів;

5) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників приватних будинків) ________________________________ кв.метрів.

5. Характеристика житлових і підсобних приміщень для визначення обсягів надання послуг:

------------------------------------------------------------------------------
| |Вид* і|Пло-|Ви-|Пло-| Опалення | Санітарно- | Гаряча вода |
| |показ-| ща,|со-|ща | | технічне | |
| |ники**| кв.|та,|ві- | | обладнання | |
| N |розта-|мет-|м. |кон,|----------------------+--------------+-------------|
|п/п|шуван-| рів| |кв. | прилади|труби, площа | |кількість,|труби, площа |
| |ня | | |мет-|--------+-------------| | одиниць | |
| |примі-| | |рів |тип|пло-|пода- | про- |тип|----------+-------------|
| |щення | | | | |ща, |юча, |хідна,| |гаря-|хо- |пода- | про- |
| | | | | | |кв. |кв.ме-|кв.ме-| |ча |лод-|юча, |хідна,|
| | | | | | |мет-|трів |трів | |вода |на | кв. | кв. |
| | | | | | |рів | | | | |вода|метрів|метрів|
------------------------------------------------------------------------------

Прийняті скорочення:

* жк - житлова кімната (жк1 - перша кімната, жк2 - друга...), к - кухня, п - передпокій, кр - коридор, в - ванна, т - туалет; зк, зп, зт, зв загальні кухня, передпокій, туалет, ванна.

** 1,2 - приміщення на найвищому поверсі будинку, 3,4 - на середніх поверхах, 5,6 - на першому поверсі, 1,3,5 - приміщення наріжні (дві зовнішні стіни), 2,4,6 - приміщення з однією зовнішньою стіною. Якщо в квартирі (будинку) є приміщення без зовнішніх стін, вони враховуються як приміщення з однією зовнішньою стіною.

Приклад: жк 3-4 - третя житлова кімната на середньому поверсі з однією зовнішньою стіною.

6. Характеристика засобів обліку та регулювання споживання води і тепла:

   -------------------------------------------------------------------
| N |Вид засобу обліку|Тип|Завод-|Початкове| Місце |Примітка|
|п/п| та регулювання | |ський |показання|встановлення*| |
|п/п| споживання | |номер |приладу | | |
-------------------------------------------------------------------

* Відповідно до пункту 4.

Обсяги, режими та терміни виконання послуг

7. ВИКОНАВЕЦЬ надає СПОЖИВАЧЕВІ послуги з дотриманням таких споживчих властивостей, якісних показників і режимів:

1) централізоване холодне водопостачання:

безперебійне цілодобове або згідно із затвердженим режимом водопостачання з _______ до ______ год., з _______ до _____ год. у такі дні: __________________________ з ___________ до ___ год., з _________ до _______ год. у такі дні: _________________________________ протягом року з витратою не менш як ________ л/с за нормою споживання ________ л/добу на одну особу (або за даними лічильника) за наявності централізованого гарячого водопостачання або з витратою не менш як ______ л/с за наявності місцевого водопідігрівача та тиску води не нижче ніж _____ кГс/см.кв. (_____кПа);

склад і властивості води - згідно з нормативами, встановленими органами Держстандарту і МОЗ;

2) централізоване гаряче водопостачання:

безперебійне або згідно із затвердженим режимом гаряче водопостачання з ________ до _____ год., з ______ до ____ год. у такі дні: ______________________ з ______ до _____ год., з ________ до ______ год. у такі дні: ___________________________________ протягом року з витратою не менш як ________ л/с;

склад і властивості гарячої води згідно з нормативами, встановленими органами Держстандарту і МОЗ;

забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не менш як +50 ·С та не більш як +75 ·С;

3) центральне опалення:

своєчасний початок та закінчення опалювального сезону - три доби з середньою добовою температурою +8 ·С або _______________________________________;

безперебійне теплопостачання протягом усього опалювального сезону _______________________________________________;

забезпечення температури повітря в житлових приміщеннях за умови утеплення цих приміщень (згідно з діючими нормами і правилами): +_________ ·С, у наріжних кімнатах +_______ ·С, ______________________________________________________;

4) водовідведення - безперебійне, цілодобове протягом року.

8. ВИКОНАВЕЦЬ терміново після подання заявки усуває витікання води із санітарно-технічних трубопроводів, ліквідує причини, що привели до витікання води, протягом _________________.

9. ВИКОНАВЕЦЬ усуває несправності і витікання води із запірної та водорозбірної арматури, приладів опалення протягом ___________________ з моменту подання заявки.

Вартість послуг

10. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладення цього Договору становить:

1) за встановленими тарифами та нормами усього ___________ гривень, у тому числі:

холодне водопостачання _____ гривень (за ____ куб.метр/місяць з однієї особи);

гаряче водопостачання _____ гривень (за ____ куб.метр/місяць з однієї особи);

водовідведення _______ гривень (за ____ куб.метр/місяць з однієї особи);

центральне опалення _____ гривень (за _____ кв.метр/місяць) та додаткова плата згідно з пунктом 13 цього Договору ______ гривень за місяць;

2) у разі наявності засобів поквартирного обліку СПОЖИВАЧ сплачує за послуги водо-, теплопостачання та водовідведення за такими тарифами:

холодне водопостачання ________ гривень за 1 куб.метр;

гаряче водопостачання _______ гривень за 1 куб.метр, у тому числі:

- за витрачену воду ____________ гривень за 1 куб.метр;

- за підігрівання води ____________ гривень за 1 куб.метр;

водовідведення ____________ гривень за 1 куб.метр;

центральне опалення ________ гривень за 1 Гкал, при цьому:

опалення квартири - за показаннями лічильника теплової енергії або за розрахунками ВИКОНАВЦЯ, якщо встановлено прилади-розподілювачі, згідно з пунктом 17 цього Договору;

додаткова плата - згідно з пунктом 14 цього Договору.

Порядок розрахунків

11. Розрахунковий період оплати послуг - один календарний місяць. Термін внесення платежів - не пізніше ніж 10 числа наступного за розрахунковим місяця.

12. Стягнення плати за послуги, обсяги яких підраховуються з допомогою квартирних лічильників за нормами (без урахування показань засобів обліку), не допускається. ВИКОНАВЕЦЬ і СПОЖИВАЧ не мають права відмовитися від врахування показань засобів обліку, за винятком випадків, передбачених пунктами 14-16 цього Договору.

13. За опалення квартири (приватного будинку) за нормами СПОЖИВАЧ додатково сплачує:

1) за перевищення розрахункової потужності приладів опалення - на ______ відсотків ___ гривень;

2) за неналежне утеплення - на ______ відсотків ___________ гривень.

14. Із встановленням квартирного теплолічильника СПОЖИВАЧ сплачує за опалення своєї квартири за показаннями теплолічильника та додатково за опалення загальних приміщень будинку ______ відсотків відповідно до цих показань.

15. Із встановленням квартирного лічильника лише холодної води (гаряча вода споживається без обліку) плата за холодну і гарячу воду справляється за встановленими нормами.

16. Із встановленням квартирного лічильника лише гарячої води (холодна вода споживається без обліку) плата за підігрівання води справляється за показаннями лічильника, а плата за всю використану воду - за встановленими нормами.

17. За наявності засобів побудинкового та поквартирного обліку води і теплової енергії в багатоквартирних будинках ВИКОНАВЕЦЬ здійснює перерахунок розміру плати за фактично надані послуги за показаннями засобів обліку.

Періодичність перерахунку встановлюється один раз на ________ місяців.

18. СПОЖИВАЧ вносить плату за послуги на розрахункові рахунки (субрахунки) виконавця:

за холодне водопостачання - на розрахунковий рахунок N ______ субрахунок N __________________;

за гаряче водопостачання - на розрахунковий рахунок N _______ субрахунок N __________________;

за водовідведення - на розрахунковий рахунок N ________ субрахунок N __________________;

за центральне опалення - на розрахунковий рахунок N _______ субрахунок N ______________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(банківські реквізити виконавця)

через ________________________________________________________________________________________________________________.

(касу банківської установи або виконавця послуг)

19. У разі отримання адресної безготівкової субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги СПОЖИВАЧ вносить плату за надані послуги у встановленому законодавством порядку.

20. Оплата послуг здійснюється _________________________________________________________________________________________.

(готівкою або в безготівковій формі)

Оплата готівкою здійснюється через каси банківських установ або ВИКОНАВЦЯ послуг з видачею платіжного документа, оформленого у встановленому порядку (відбиток реєстратора розрахункових операцій, печатки тощо).

Оплата в безготівковій формі здійснюється СПОЖИВАЧЕМ шляхом оформлення доручення

______________________________________________________________________________________________(банку або іншої організації)

про щомісячне перерахування __________ гривень з рахунка СПОЖИВАЧА на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 450 від 06.05.2001 )

21. СПОЖИВАЧ може застосовувати авансові платежі у розмірі ___________ гривень на місяць.

22. У разі застосування безготівкової форми оплати та авансових платежів ВИКОНАВЕЦЬ періодично ________________ здійснює перерахунок вартості фактично спожитих послуг та повідомляє СПОЖИВАЧА про результати перерахунку.

23. За відхилення нарахованих платежів за фактично отримані послуги від сум зарахованих платежів, у разі застосування безготівкової та авансової форми оплати, санкції між ВИКОНАВЦЕМ та СПОЖИВАЧЕМ (пеня, кредиторські відсотки) не застосовуються.

Якість послуг

24. У разі відхилення якості послуг від встановленої цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ здійснює перерахунок розміру плати за послуги у бік зменшення, а саме:

1) за перерви в наданні послуг з холодного водопостачання понад 6 год. на добу при цілодобовому водопостачанні та понад 30 відсотків загального часу подавання води за добовим графіком - на _________________ відсотка місячної плати за кожну добу з перевищенням допустимого терміну зазначеного відхилення;

2) за перерви в наданні послуг з гарячого водопостачання понад 6 год. на добу при цілодобовому водопостачанні та понад 30 відсотків загального часу подавання води за добовим графіком - на ____ відсотка місячної плати за кожну добу з перевищенням допустимого терміну зазначеного відхилення;

3) за перерви в наданні послуг з водовідведення понад одну добу - на __________ відсотка місячної плати за кожну добу з перевищенням допустимого терміну зазначеного відхилення;

4) за відхилення якості холодної води від вимог ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" - на _____ відсотків за весь термін відхилення;

5) за відхилення якості гарячої води від вимог ГОСТу 2874-82 - на _____ відсотків за весь термін відхилення;

6) за зниження температури гарячої води за весь термін відхилення:

до +45-49 оС - на ___ відсотка плати за підігрівання води;

до +40-44 оС - на ___ відсотка плати за підігрівання води;

нижче +40 оС - СПОЖИВАЧ сплачує за витрачену воду як за холодну;

7) за прострочення початку або дострокове закінчення опалювального сезону понад одну добу - на ___ відсотка місячної плати за кожну добу відхилення;

8) за перерви у теплопостачанні понад 12 год. на добу - на ___ відсотка місячної плати за кожну добу з перевищенням допустимого терміну зазначеного відхилення;

9) за зниження температури повітря в житлових приміщеннях:

нижче + ____ ·С - за кожний градус відхилення до +12 ·С на ____ відсотків плати за опалення за весь термін відхилення;

за кожний градус зниження температури повітря в житлових приміщеннях від +12 ·С до +5 ·С - на ______ відсотків плати за весь термін відхилення.

Якщо температура повітря у житлових приміщеннях знижується до + 5 ·С і нижче, плата за опалення за весь термін відхилення не справляється.

25. Плата за надання послуг також зменшується:

за перевищення терміну ліквідації витікання води із санітарно-технічних трубопроводів (виконується терміново після подання заявки та усувається протягом __________) - на _____ відсотка за кожну добу наявності витікання води, але не більш як на 50 відсотків місячної плати за відповідну послугу;

за перевищення термінів усунення несправності запірної арматури на вводах у квартиру, витікання води із водопровідних кранів, змішувачів, змивних бачків, приладів опалення понад _____________ після подання заявки ВИКОНАВЦЮ - на _____ відсотка за кожну добу перевищення терміну усунення несправності, але не більш як на 25 відсотків місячної плати за відповідну послугу.

Права та обов'язки Виконавця

26. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

у разі порушення СПОЖИВАЧЕМ терміну внесення платежів стягувати неустойку (пеню) згідно із законодавством або цим Договором (за винятком неплатежів через неякісне надання та перерви у наданні послуг - до прийняття рішення про задоволення або відхилення претензій СПОЖИВАЧА відповідно до цих Правил);

здійснювати контроль за одержанням послуг шляхом проведення огляду технічного стану санітарно-технічного обладнання у СПОЖИВАЧА та перевірки показань засобів обліку і вносити відповідні зміни до Договору, пов'язані з виявленням нових даних, які впливають на розмір платежів (кількість мешканців, підвищення рівня благоустрою квартири тощо);

припиняти надання послуг у разі прострочення оплати понад ___ місяці або порушення вимог пункту 31 цього Договору (до ліквідації заборгованості чи усунення виявлених порушень та оплати СПОЖИВАЧЕМ робіт з припинення та відновлення надання послуг).

27. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:

1) ознайомити СПОЖИВАЧА з Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, цими Правилами і витягами з:

Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України;

Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України;

Правил користування системами теплопостачання;

Правил обліку відпуску теплової енергії;

Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;

інших нормативних актів і документів, які регламентують надання послуг;

2) забезпечувати надання СПОЖИВАЧЕВІ послуг згідно з пунктами 7, 8 і 9 цього Договору та виконувати з додержанням положень, правил і норм роботи з технічного обслуговування і ремонту санітарно-технічних систем житлового будинку, в тому числі технічне обслуговування та ремонт внутрішньоквартирного санітарно-технічного обладнання:

проведення періодичного огляду санітарно-технічного обладнання, засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії (один раз на ______________ місяців);

ремонт водопровідних кранів, вентилів, засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, змішувачів тощо;

укріплення та прочищення раковин, унітазів, умивальників;

регулювання та ремонт змивних бачків;

усунення витікання води із з'єднань санітарно-технічних приладів з трубопроводами;

ремонт і регулювання систем центрального опалення;

випускання повітря та промивання системи центрального опалення;

ремонт окремих секцій опалювальних приладів та ділянок труб з усуненням витікань;

3) у 5-добовий термін після одержання акта про зниження якості наданих послуг розглянути претензії СПОЖИВАЧА до якості послуг та зробити відповідні перерахунки щодо зменшення розміру плати за надані послуги (або видати СПОЖИВАЧЕВІ обгрунтовану відмову);

4) своєчасно надавати СПОЖИВАЧЕВІ інформацію (письмово або через засоби масової інформації) про зміни режиму надання послуг, нормативів їх споживання, тарифів на них, термін планового відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт і обслуговування зовнішніх мереж, вмикання та вимикання центрального опалення, термін проведення огляду та ремонтних робіт;

5) у разі планових перерв у наданні послуг або перерв, пов'язаних з аваріями на зовнішніх чи внутрішніх санітарно-технічних мережах, понад допустимі терміни перераховувати розмір плати за ці послуги і повідомляти про це СПОЖИВАЧА до 5 числа наступного за розрахунковим місяця;

6) своєчасно вживати заходів до запобігання та ліквідації аварійних ситуацій, пов'язаних з технічним станом систем водо-, теплопостачання та водовідведення;

7) припиняти надання послуг з холодного і гарячого водопостачання, центрального опалення (у разі наявності технічної можливості) та водовідведення на період тимчасової відсутності СПОЖИВАЧА та членів його сім'ї з опломбуванням запірних вентилів на вводі у квартиру (приватний будинок) за письмовою заявкою СПОЖИВАЧА;

8) поновлювати надання послуг у ___________________ термін після ліквідації заборгованості, усунення порушень та оплати СПОЖИВАЧЕМ робіт з припинення та відновлення надання послуг і подання відповідної заявки СПОЖИВАЧА;

9) відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню, та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю СПОЖИВАЧА внаслідок наявності недоліків у наданні послуг, у розмірі і порядку, визначених законодавством;

10) сплачувати СПОЖИВАЧЕВІ неустойку (пеню) за ненадання послуг згідно з абзацом третім пункту 32 цього Договору.

Записи про проведені ВИКОНАВЦЕМ роботи з технічного обслуговування та ремонту внутрішньоквартирного обладнання вносяться до картки обліку технічного обслуговування за такою формою:

Картка обліку
технічного обслуговування внутрішньоквартирних
систем водо-, теплопостачання та водовідведення

   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
| Дата |Роботи, виконані| | Підпис |
| | представником | Роботи виконав | споживача про |
| | виконавця |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦|прийняття робіт|
| | |прізвище, ім'я| підпис| |
| | |та по батькові| | |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Права та обов'язки Споживача

28. СПОЖИВАЧ має право на:

одержання послуг, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів та цього Договору;

відшкодування в повному обсязі збитків, завданих майну, житловому приміщенню, та шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання послуг, відповідно до законодавства;

несплату вартості послуг, не наданих понад термін, установлений пунктом 24 Договору, та одержання неустойки (пені) згідно з пунктом 32 цього Договору. При цьому припинення оплати не звільняє ВИКОНАВЦЯ від усунення недоліків (або вжиття заходів для їх усунення), які спричинили перерви у наданні послуг, та відшкодування завданих збитків;

усунення ВИКОНАВЦЕМ виявлених недоліків у наданні послуг протягом термінів, установлених пунктами 24-25 цього Договору;

зменшення розміру плати за послуги у разі зниження їх якості згідно з пунктами 24-25 цього Договору;

несплату вартості послуг з холодного і гарячого водопостачання та водовідведення за час тимчасової відсутності СПОЖИВАЧА та членів його сім'ї (за умови відключення ВИКОНАВЦЕМ холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів на вводі у квартиру (приватний будинок), а також послуг з центрального опалення (за наявності технічної можливості);

перевірку якості послуг, що надаються (якість питної та температура гарячої води, температура у приміщеннях тощо), обсягу наданих послуг та їх вартості. Витрати, пов'язані з експертизою, відшкодовуються у встановленому законодавством порядку.

29. СПОЖИВАЧ зобов'язаний:

своєчасно, в установлений Договором термін, оплачувати надані послуги;

у разі наявності засобів поквартирного обліку холодної і гарячої води та тепла щомісяця або ___________________________ знімати їх показання та оплачувати надані послуги за цими показаннями і встановленими тарифами;

повідомляти ВИКОНАВЦЯ про всіх осіб, які тимчасово проживають у квартирі більше одного місяця на рік, а також про всі зміни у стані санітарно-технічного обладнання квартири протягом місяця;

раціонально використовувати воду та теплову енергію за прямим призначенням, дбайливо користуватися санітарно-технічним обладнанням квартири;

не допускати підключення і використання побутових приладів та обладнання, які не відповідають вимогам безпеки експлуатації та санітарно-гігієнічним нормативам, а також використання теплоносія із систем опалення не за прямим призначенням;

допускати у приміщення представників ВИКОНАВЦЯ послуг, а також спеціалізованих підприємств (за наявності відповідних посвідчень) для проведення оглядів технічного стану санітарно-технічного обладнання, виконання ремонтних робіт з _____ до ______ год. та ліквідації аварій цілодобово.

30. СПОЖИВАЧ не має права самовільно переобладнувати з порушенням проектних рішень, використовувати не за призначенням та псувати інженерне обладнання житлових приміщень, житлових будинків.

Відповідальність Сторін

31. Споживач несе відповідальність:

за порушення правил користування житловими будинками і житловими приміщеннями та правил експлуатації внутрішньобудинкових (квартирних) систем водо-, теплопостачання і водовідведення - шляхом сплати штрафу відповідно до законодавства;

за прострочення терміну внесення платежів за послуги - шляхом сплати неустойки (пені) з розрахунку ____ несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більш як ____ відсотків загальної суми боргу;

за неповідомлення ВИКОНАВЦЯ про осіб, які проживали у квартирі (приватному будинку) більше одного місяця, - шляхом внесення плати за надані цим особам послуги з холодного, гарячого водопостачання, теплопостачання та водовідведення;

за збитки, завдані з його вини власнику будинка та іншим споживачам (залиття водою тощо), - згідно із законодавством.

32. Виконавець несе відповідальність:

у разі невиконання своїх обов'язків, яке призвело внаслідок аварії до завдання СПОЖИВАЧЕВІ та іншим особам збитків, - шляхом відшкодування завданих збитків, невідкладного виконання необхідних ремонтних робіт або (за вимогою споживача) оплати документально підтверджених витрат;

у разі зниження якості послуг, порушення установлених Договором термінів усунення несправностей або перевищення допустимих перерв у наданні послуг шляхом зменшення розміру плати та сплати споживачеві неустойки (пені) в розмірі _____ відсотка місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

у разі порушення прав СПОЖИВАЧІВ ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність згідно із законом.

33. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за ненадання або недоліки в якості наданих послуг, якщо доведе, що вони виникли з вини самого СПОЖИВАЧА або внаслідок дії непереборної сили.

Термін дії Договору

34. Договір діє протягом одного року.

35. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, він продовжується на наступний рік.

36. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни споживача або переходу права власності на квартиру (приватний будинок) до іншої особи, якій надаються послуги з централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення у житловому фонді та підсобних приміщеннях.

Інші умови

37. У разі порушення ВИКОНАВЦЕМ умов Договору СПОЖИВАЧ викликає представника виконавця для складання та підписання акта - претензії, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників у наданні послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку N 3 до цих Правил).

38. Акт-претензія складається СПОЖИВАЧЕМ та представником ВИКОНАВЦЯ і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника ВИКОНАВЦЯ в термін ____________________ або відмови від його підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три споживачі, що проживають у будинку, або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

39. Акт-претензія СПОЖИВАЧА надсилається ВИКОНАВЦЮ, який у п'ятиденний термін приймає рішення про перерахунок розміру платежів або про відмову в задоволенні претензій СПОЖИВАЧА з обгрунтуванням її причин.

40. Відмову в задоволенні претензій СПОЖИВАЧА щодо відхилення показників надання послуг згідно з умовами Договору ВИКОНАВЕЦЬ може здійснити на основі даних реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами Держстандарту, та аналізу якості води на підставі проб, узятих безпосередньо відповідними органами санітарно-епідемічного нагляду.

41. Спори, що виникають з цього договору, розв'язуються в порядку, встановленому законодавством. ( Пункт 41 додатку 1 в редакції Постанови КМ N 1973 від 25.12.2002 )

42. Цей Договір складено у двох примірниках, один з яких знаходиться у СПОЖИВАЧА, другий - у ВИКОНАВЦЯ.

Довідкові відомості

Телефони
спеціального виклику у разі
виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій

Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж

      водопостачання: телефон __________________________ 

      водовідведення: телефон __________________________

     теплопостачання: телефон _________________________
адреса _____________________________________________________
                                            (виконавця послуг)
адреса _____________________________________________________
                                            (виконавця послуг)
адреса _____________________________________________________
                                             (виконавця послуг)

Місцеві органи, які контролюють виконання цих Правил

Міська санітарно-епідемічна станція

телефон _________________________ адреса _______________________________________________________________________________

Міське відділення Антимонопольного комітету України

телефон _________________________ адреса _______________________________________________________________________________

Міське відділення Держспоживзахисту України

телефон _________________________ адреса _______________________________________________________________________________

Міське управління житлового господарства

телефон _________________________ адреса _______________________________________________________________________________

ПАМ'ЯТАЙТЕ !

Струмінь завтовшки з сірник призводить до витікання 500 літрів води на добу.

Несправний змішувач у ванній спричиняє витікання 1200 літрів води на добу.

Несправний змивний бачок призводить до витікання майже 12000 літрів води на добу.

Для виробництва 1 куб. метра води витрачається близько 1 кВт.год електроенергії.

Зниження температури в приміщенні на 1 ·С дає змогу зекономити 7 відсотків палива.

Неутеплені вікна знижують температуру в житловому приміщенні на 20 відсотків.

Неутеплені вхідні двері знижують температуру в житловому приміщенні на 8 - 12 відсотків.

Незачинені двері і розбите скло на сходовій клітці знижують температуру на 60 - 70 відсотків.

Встановлення побудинкових засобів обліку дає змогу зекономити до 30 відсотків коштів споживачів на плату за послуги.

Встановлення поквартирних засобів обліку дає змогу зекономити до 50 відсотків коштів споживачів на плату за послуги.

Юридична адреса і підписи Сторін

ВИКОНАВЕЦЬ
____________________________________
(посада, підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
____________________________________
СПОЖИВАЧ
____________________________________
(підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
____________________________________
Адреса _____________________________ Адреса ______________________________
___________________________________ _____________________________________
Телефон ____________________________ Телефон _____________________________
  Підпис СПОЖИВАЧА засвідчую

ВИКОНАВЕЦЬ ___________________
                                         (підпис)
МП МП

Додаток N 2
до Правил надання населенню
послуг з водо-, теплопостачання
та водовідведення

Рекомендовані вимоги
щодо показників надання послуг та
зменшення плати за них
у разі зниження їх якості

 Вид  послуг


Показники якості послуг


 Відхилення показників надання послуг
 Допустимий термін
відхилення показників 
надання послуг
Водопостачання
безперебійне цілодобове
або за затвердженим
режимом
водопостачання
протягом року з
витратою не менш як
0,2 л/с за наявності
централізованого
гарячого водопостачання
перерви у
водопоста-
чанні або
порушення
режиму
подачі водине більше 6 год. на
добу при
цілодобовому
водопостачанні та не
більш як 30 відсотків
загального часу
подавання води за
добовим графіком (не
більше двох разів на
місяць)безперебійне
цілодобове або за
затвердженим режимом
водопостачання
протягом року з
витратою не менш як
0,3 л/с за наявності
місцевого
водопідігрівача та
тиску води не нижче
ніж 0,6 кГс/см.кв.
(60кПа)
перерви у
водопоста-
чанні або
порушення
режиму
подачі води

не більше 6 год. на
добу при
цілодобовому
водопостачанні та не
більш як 30 відсотків
загального часу
подавання води за
добовим графіком
(не більше двох разів
на місяць)
склад і властивості
води згідно з норма-
тивами, встановленими
органами Держстандарту
і МОЗ


відхилення
складу і
властивостей
води від
установлених
або
погоджених
нормативів
не допускається (або
за рішенням згідно з
пунктом 5 цих
Правил)Гаряче
водопостачання
Гаряче
водопостачання
безперебійне або за
затвердженим режимом
гаряче водопостачання
протягом встановленого
договором часу з
витратою не менш як
0,18 л/сзабезпечення
нормативної
температури гарячої
води у точці розбору не
менш як +50 ·С та не
більш як +75 ·С
перерви у
гарячому
водопоста-
чанні або
порушення
режиму
подачі
гарячої води


фактична
температура
гарячої води
у точці
розбору не
відповідає
нормативам
не більше 6 год. на
добу при
цілодобовому
водопостачанні та не
більш як 30 відсотків
загального часу
подавання води за
добовим графіком (не
більше двох разів на
місяць)
не більше 5-15 хвилин
після відкривання
водорозбірного крана
склад і властивості
гарячої води згідно з
нормативами,
встановленими органами
Держстандарту і МОЗ
відхилення
складу і
властивостей
води від
установлених
нормативів
не допускається (або
за рішенням згідно з
пунктом 5 цих
Правил)

Водовідведення

безперебійне цілодобове
водовідведення протягом
року
перерви у
водовідве-
денні
один день (з 6 до
24 год.)
Опалення


своєчасний початок та
закінчення
опалювального сезону
(три доби з середньою
добовою температурою
+8 ·С)

прострочення
терміну
початку або
дострокове
закінчення
опалювально-
го сезону
три доби (згідно з
графіком,
затвердженим
місцевими
державними адмі-
ністраціями або
органами місцевого
самоврядування)безперебійне
теплопостачання
протягом усього
опалювального сезону
перерви у
теплопоста-
чанні
12 год. на добу (один
раз за місяць)

Опаленнязабезпечення
температури повітря в
житлових приміщеннях
за умови утеплення
приміщень (згідно з
діючими нормами і
правилами: +18 ·С, у
наріжних кімнатах
+ 20 ·С)
фактична
температура
в
приміщеннях
нижча
нормативної


12 год. на добу (один
раз за місяць)


Водопостачання,
водовідведення,
опалення


своєчасне усунення
витікання води із
санітарно-технічних
трубопроводів

заливання
приміщень
водою


припинення
витікання -
терміново, усунення
причини витікання
води - протягом доби

своєчасне усунення
несправностей і
витікання води із
запірної та
водорозбірної арматури,
приладів опалення
витікання
холодної та
гарячої води


доба з часу подання
заявки виконавцюпродовження таблиці

Рекомендовані умови зменшення плати
за надані послуги у разі перевищення терміну відхилення показників їх надання

 Розрахункова одиниця  
у разі наявності засобів обліку у споживача  у разі відсутності засобів обліку у   споживача
плата за холодну воду
зменшується на 3,3 відсотка
місячної плати за кожний день
з перевищенням допустимого
терміну відхилення
за
показаннями
засобів
обліку
з одного
мешканця за
місяць

плата за холодну воду
зменшується на 3,3 відсотка
місячної плати за кожний день
з перевищенням допустимого
терміну відхилення
за
показаннями
засобів
обліку
з одного
мешканця за
місяць

плата за воду зменшується на
20 відсотків за весь термін
відхилення якості води від
ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая.
Гигиенические требования и
контроль за качеством"

за
показаннями
засобів
обліку та
результа-
тами лабора-
торного
контролю
з одного
мешканця за
місяць
плата за гарячу воду
зменшується на 3,3 відсотка
місячної плати за кожний день
з перевищенням допустимого
терміну відхилення
за
показаннями
засобів
обліку
з одного
мешканця за
місяць

при температурі гарячої води:
понад +50 ·С - 100 відсотків
плати за підігрівання води;
+45-49 ·С - 90 відсотків плати
за підігрівання води;
+40-44 ·С - 70 відсотків плати
за підігрівання води;
нижче +40 ·С - плата за
підігрівання не справляється
(за спожиту воду плата
справляється як за холодну)
за
показаннями
засобів
обліку


з одного
мешканця за
місяцьплата за гарячу воду
зменшується на 10 відсотків за
весь термін відхилення якості
води від ГОСТу 2874-82 "Вода
питьевая. Гигиенические
требования и контроль за
качеством"
за
показаннями
засобів облі-
ку та резуль-
татами лабо-
раторного
контролю
з одного
мешканця за
місяцьплата за водовідведення
зменшується на 3,3 відсотка
місячної плати за кожний день
загального перевищення
допустимого терміну
відхилення
за
витрачання
холодної та
гарячої води
за показан-
нями засобів
обліку
з одного
мешканця за
місяцьплата за опалення
зменшується на 3,3 відсотка
місячної плати за кожний день
перевищення допустимого
терміну відхилення

за
показаннями
засобів
обліку


за 1 кв. метр
(куб.метр)
загальної
площі
квартири
(приватного
будинку)
плата за опалення
зменшується на 3,3 відсотка
місячної плати за кожний день
з перевищенням допустимого
терміну відхилення

за пока-
зан-
нями засо-
бів
обліку

за 1 кв.метр
(куб.метр)
загальної
площі
квартири
(приватного
будинку)
за кожний градус відхилення
від +18 ·С до +12 ·С
температури в приміщеннях
плата за опалення
зменшується на 5 відсотків
плати за період відхилення (за
дні з перевищенням
допустимого терміну
відхилення)
за
показаннями
засобів
обліку
за 1 кв. метр
(куб.метр)
загальної
площі
квартири
(приватного
будинку)

за кожний градус відхилення
від +12 ·С до +5 ·С
температури в приміщеннях
плата за опалення
зменшується на 10 відсотків
плати за весь період
відхилення (за дні з
перевищенням допустимого
терміну відхилення).
При зниженні температури у
житлових приміщеннях нижче
+5 ·С плата за опалення не
справляється.


плата за відповідну послугу
зменшується на 2 відсотки за
кожну добу (але не більш як
на 50 відсотків місячної плати)


плата за відповідну послугу
зменшується на 1 відсоток за
кожну добу (але не більш як
на 25 відсотків місячної плати)


* Крім перерв, встановлених для проведення планових ремонтів і випробувань.

Додаток N 3
до Правил надання населенню
послуг з водо-, теплопостачання
та водовідведення

Типовий акт-претензія
з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та
водовідведення

 ______________________________________________________
                                 (населений пункт)
 " ___ " _________________ 199_ р.
                  (дата укладення)

Згідно з договором (ами) N _____________________________________________________________________________________________

СПОЖИВАЧ(I) _______________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________________

висловлює (ють) претензії ВИКОНАВЦЮ з приводу якості надання послуг

____________________________________________________________________________________________________________________

(види послуг)

за відхилення________________________________________________________________________________________________________

(види, показники порушень згідно з умовами Договору)

____________________________________________________________________________________________________________________

термін порушень _____________________________________________________________________________________________________

від "___" ____________ 199 __ р. до "___" ____________ 199 __ р.

термін порушень _________________________________________

від "___" ____________ 199 __ р. до "___" ____________ 199 __ р.

У зв'язку з викладеним вище ВИКОНАВЕЦЬ повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру

плати за ненадані або неякісні послуги та сплатити неустойку СПОЖИВАЧАМ згідно з умовами Договору.

Інші умови: ________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Цей акт склали
з боку ВИКОНАВЦЯ
______________________________
(посада, підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)

з боку СПОЖИВАЧА
___________________________
(підпис, прізвище, ім'я
та по батькові)
Адреса _______________________ Адреса ____________________
Телефон ______________________ Телефон ___________________

СПОЖИВАЧ, що проживає у
будинку, N _______ кв. _______
___________________________
___________________________
(підпис, прізвище, ім'я
та по батькові)
СПОЖИВАЧ, що проживає у
будинку, N _______ кв. _______
___________________________
(підпис, прізвище, ім'я
та по батькові)
Примітка. У разі неприбуття
в погоджений термін або
відмови представника
виконавця підписати акт він
вважається дійсним, якщо
його підписали не менш як
три СПОЖИВАЧІ, які
проживають у даному
будинку, або виборна особа
будинкового, вуличного,
квартального чи іншого
органу самоорганізації
населення.
ВИБОРНА ОСОБА

__________________________
(посада, підпис, прізвище,
ім'я та по батькові)
__________________________
(номер посвідчення, яке
підтверджує надані їй
повноваження)
__________________________
(де, ким і коли
зареєстровано)

Додаток N 4
до Правил надання населенню
послуг з водо-, теплопостачання
та водовідведення

Журнал
реєстрації вимог (претензій)

 -------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Прізвище,| Адреса |Вид та | Рішення |Кому |Інформація|
|п/п|звер-|ім'я, по |заявника|зміст | керівника |доручено | про |
| |нення|батькові | |вимоги |підприємства|виконання,|виконання |
| | |заявника | |(пре- | виконавця |термін | |
| | | | |тензій)| послуг |виконання | |
-------------------------------------------------------------------------