Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 16, ст.115 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 138-IV від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.3
13
N 1181-IV від 18.09.2003
)

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:

Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;

державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 138-IV від 12.09.2002 )

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;

міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;

підрозділи місцевої міліції;

( Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону N 1181-IV від 18.09.2003 )

з'єднання, військові частини, підрозділи, установи внутрішніх військ;

навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.

Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що визначається статтею 3 цього Закону) у кількості 324400 осіб, у тому числі 240200 осіб рядового і начальницького складу. За рахунок Державного бюджету України утримуються 190500 працівників органів внутрішніх справ. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV від 12.09.2002 - набирають чинності з 1 січня 2003 року, N 1181-IV від 18.09.2003 )

Стаття 3. Затвердити загальну чисельність внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у кількості 44000 осіб, у тому числі 42300 військовослужбовців, передбачивши, що їх чисельність становитиме станом на:

30 грудня 2002 року - 43800 осіб, у тому числі 42100 військовослужбовців;

30 грудня 2003 року - 40300 осіб, у тому числі 38700 військовослужбовців;

30 грудня 2004 року - 36800 осіб, у тому числі 35200 військовослужбовців;

30 грудня 2005 року - 33300 осіб, у тому числі 32700 військовослужбовців.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у проекті Закону України про Державний бюджет України на кожний рік при визначенні видатків на утримання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України враховувати відповідне зменшення їх чисельності, визначене цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2925-III