Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.115 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 138-IV від 12.09.20
02, ВВР, 2002, N 43, ст.313
N 1181-IV від 18.09.20
03, ВВР, 2004, N 10, ст.95
N 1724-IV від 18.05.20
04, ВВР, 2004, N 36, ст.431
N 877-VII від 13.03.20
14, ВВР, 2014, N 15, ст.326
N 1166-VII від 27.03.20
14, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
N 76-VIII від 28.12.20
14 -
набирає чинності з 01.01.2015 р. )

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:

Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;

державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 138-IV від 12.09.2002 )

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;

міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;

підрозділи судової міліції; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1724-IV від 18.05.2004 )

підрозділи місцевої міліції;

( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1181-IV від 18.09.2003 )

головний орган військового управління, оперативно-територіальні об'єднання, з'єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України; ( Аабзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 877-VII від 13.03.2014 )

навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.

Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України") ( 876-18 ) у кількості 210000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 152000 працівників органів внутрішніх справ, з яких чисельність осіб рядового і начальницького складу не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 300 осіб на 100000 населення. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV від 12.09.2002, N 1181-IV від 18.09.2003, N 877-VII від 13.03.2014, N 1166-VII від 27.03.2014; в редакції Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )

( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 877-VII від 13.03.2014 )

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

( Абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключено на підставі Закону N 877-VII від 13.03.2014 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2925-III