Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
17.06.2003 N 85

( Наказ втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
N 374 від 08.08.20
13 )

Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000
та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 липня 2003 року схвалені науково-технічною радою Держбуду України (рішення НТР від 12 червня 2003 р. N 48 Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України", внесених Управлінням цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві.

2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П. Губень) забезпечити доведення інформації про затвердження Зміни N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміни N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 до відома зацікавлених організацій.

3. Доручити науково-виробничій фірмі "Інпроект" видання та розповсюдження Зміни N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміни N 1 ДБН Д.1.1-7-2000, враховуючи їх розроблення за власні кошти, за умови використання коштів, отриманих від реалізації зазначених змін, виключно на виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А. Беркуту.

Голова Комітету В.Череп

Затверджено
Наказ Держбуду України
17.06.2003 N 85

Введено в дію
з 1 липня 2003 р.

Зміна N 1
до Правил визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва,
що здійснюється на території України
(ДБН Д.1.1-7-2000)

_______________ * Зміни, внесені згідно зі Зміною N 1, позначено у квадратних дужках.

[1. Розділ 1, пункт 1.3 викласти в такій редакції]:

"Розділ 1

Загальні положення

"1.3 Вартість проектно-вишукувальних робіт - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та [загальновиробничих] витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обгрунтованого кошторисного прибутку [та адміністративних витрат]".

[2. Розділ 2, пункт 2.9 викласти в такій редакції]:

"Розділ 2

Калькуляційний метод визначення кошторисної
вартості проектно-вишукувальних робіт

2.9. Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) інвестицій будівництва [(ТЕО, ТЕР)] та [ескізних проектів (ЕП)] визначається [за відповідними збірниками цін на розроблення документації від вартості розроблення стадії "Проект" шляхом застосування коефіцієнтів для]:

[техніко-економічних обгрунтувань - 0,6;]

[техніко-економічних розрахунків - 0,45;]

[ескізних проектів - 0,5]".

Додатки

[3. Додаток В, обов'язковий, форма N 3-П, пункти 1-12 викласти в такій редакції]:

"1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн. ______________________________________________________

2. Відрахування на соціальні заходи, грн. ________________________________________________________________________________

3. Матеріальні витрати, грн. ___________________________________________________________________________________________

4. Інші прямі витрати, грн. ____________________________________________________________________________________________

[5. Відрядження виробничого персоналу, грн.] ___________________________________________________________________________

[6]. Загальновиробничі витрати, грн. ___________________________________________________________________________________

[7]. Всього собівартість, грн. __________________________________________________________________________________________

[8]. Прибуток, грн. __________________________________________________________________________________________________

9. Адміністративні витрати, грн. ______________________________________________________________________________________

10. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, грн. _____________________________________________________________________________________________________________________

11. Всього, грн. ____________________________________________________________________________________________________

12. ПДВ, грн. ______________________________________________________________________________________________________

Вартість роботи [(ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + + ряд. 12)], грн. ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________"

[(сума прописом)]

[4. Додаток 9, довідковий, доповнити пунктами 18-20]:

Додаток 9
[Довідковий]

Перелік
відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні
та конструкторські роботи, що діють на території України,
та індекси визначення кошторисної вартості за цими
збірниками станом на 01.07.2002

------------------------------------------------------------------
|N | Найменування збірника |Ким затверджено | Індекс для |
|п/п| | | визначення |
| | | | вартості ПВР |
| | | | за відомчими |
| | | | збірниками |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|...|... ... ... ... ... ... ... |... ... ... ... | ... ... ... |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|[18|Цінник "На производство |Наказом Держбуду|польові - 1,58|
| |водолазного обследования |України від |камеральні - |
| |гидротехнических сооружений |09.03.2000 N 46 | 1,64 |
| |и уложенных трубопроводов" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|19 |Розділ 22 "Машиностроение |Видавництво | 1,80 |
| |для легкой и пищевой |"Москва", | |
| |промышленности и бытовых |1987 р. | |
| |приборов" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|20 |Суднобудівна промисловість |Рішення | 1,80] |
| | |Міністерства | |
| | |суднобудівної | |
| | |промисловості | |
| | |СРСР від | |
| | |31.03.87 | |
| | |N СП-21/578 зі | |
| | |змінами та | |
| | |доповненнями | |
| | |(Рішення від | |
| | |21.06.90 | |
| | |N РЮ-21/2560) | |
------------------------------------------------------------------